skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Velkommen til Shafan

Shafan, som jvf. 2. Kong.22,10 læste lovbogen op for kong Josija, ønsker at pege på de gamle stier.
Med denne hjemmeside ønsker jeg udfra artikler, udpluk fra bøger og div. indlæg at bringe budskabet om Guds Hellighed - Guds Lov - og frelsen i Jesus Kristus - evangeliet - frem af den tåge, der indhylder en stor del af det kristne Danmark.
 - Siderne bygger på et evangelisk/luthersk bekendelsesgrundlag.

Andagt
Bibelvers

Han vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere, ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Thi det, der var før, er forsvundet.
Åb 21,4

Ingen tårer mere! Her i dette liv græder sjælen så ofte, snart i stille vemod, snart i bitter modgang og smerte. Men hjemme i Himlen skal Herren tørre hver smertens tåre bort. Ingen sorg skal kaste skygge over sjælen, intet savn skal formørke glæden. Det, der var før, er forsvundet.
Alt det, som nu trykker og ængster os, hver lille byrde, hver sorgens sky skal være forsvundet for evigt. Himlen skal skinne bestandigt, for Lammet er dens lys. Åh, var jeg der bare allerede!
Marius Giverholt - "Se på Jesus"
Luthersk Missions
Bibelskoles Elevforenings Forlag  2015

Artikler som
e-bøger.
(På Ipad iBooks,
 i Windows f.eks EPUBReader)

Shafan 2012
Artikler 2012
(opdateret)
Shafan 2013
Artikler 2014

Shafan 2014
Artikler 2014

Shafan 2015
Artikler 2015

Frits Larsen arkiv
e-pub 

Når Gud frelser - PDF -
Dag Risdal - "Kallet Profeten Jonas og verdensmisjonen"
På dypet er det Herren oppdrar sine barn. De fleste av oss plasker inne ved land, men opplever derfor lite av Guds kraft og nåde. Derfor kaster den nådige Gud oss iblant ut på dypt vann - for å lære oss hva det vil si å stole på Herren alene. På dypet (i syndenød) holdes du nemlig oppe av de velsignede, naglemerkede hender. Her får du kjenne håpets glede.

Lær oss å telle våre dager - Andagt -
Af Johnn R.Hardang -  PeSju , Norge
Fortiden kan jeg ikke gjøre så mye med. Ingen dag kan leves om igjen. Den ligger der. Ubrukt eller brukt, velbrukt eller misbrukt. Men framtiden kan jeg gjøre noe med: I dag begynner resten av mitt liv! Det jeg gjør i dag, kan få konsekvenser for hele livet!
Jeg vil synge om min Jesus
Af Leila Drachmann Vigilius, Hillerød

Tak min Jesus tak du valgte
Korsets vej og straffedød
Tak du knuste slangens hoved
Da du ofrede dit kød
Nu har djævlen ingen magt
Dommen har Gud selv afsagt
Den som sønnen har, har livet
Det er gaven Gud har givet

Vers 7 fra digtet af Leila Drachmann Vigilius


Det gjorde Gud - PDF
C.O.Rosenius - "Samlede Skrifter bind 14"
Endda er der mangen en kristen, som midt i den lifligste julestemning dog endnu aldrig har set, hvori egentlig denne "store glæde" består, eller har haft nogen virkelig glæde og nytte deraf.(...) Når julelysene er slukket, og julestemningen ebbet ud, er derfor også deres juleglæde forbi.
Bibelsk Tro Guds velsignelse
Av Hans Erik Nissen Bibelsk Tro nr.6/2016
Det betyr ikke at tingene begynner å lykkes for deg, men det innebærer at din tro finner hvile og tilfredsstillelse i at alt lykkes for Jesus. Han deler alt det som er fullbrakt med deg. .
Navnet over alle navn er Jesus
Av Erik Høiby Bibelsk Tro nr.6/2016
I Jesu navn skal vi også få be til Gud som vår Far, da Gud ikke vurderer oss etter våre ord, men vårt hjertes tillit til ham. I Jesu navn skal vi få møte det nye året.
En frelser er oss født i Betlehem
Av Gunnar Nilsson Bibelsk Tro nr.6/2016
Han er alltid vår Frelser,også for dem som ingenting får til som de vil, men som hele livet behøver hjelp, igjen og igjen. Også denne julhelgen er han slik.

Kristus, Guds visdom til helliggørelse
Af Christian Jepsen - Mens solen daler
Helliggørelsen er nemlig ikke et produkt, noget, som jeg selv skal producere, men det er en frugt. En frugt af hvad? Ikke af mine bestræbelser, men en frugt af Kristi værk for mig og af Kristi værk i mig.
Og Ordet blev kød
Af Thomas Teglgaard - JOHN Et år med Johannes evangeliet
Så der er al mulig grund til at fejre jul - ikke bare i december, men hele året. Ordet blev nemlig kød. Jesus blev menneske som os, og han blev det for at frelse os fra vores synder. Nu var tiden kommet, hvor slangen skulle have sit hoved knust.
Livets Bog
Af Andreas Michelsen
I Bibelen hører vi om Livets Bog – ja hele Bibelen kan man kalde livets bog. I den er liv – og den fortæller – hele vejen igennem om en person. Fra de første kapitler til de sidste. Den fortæller - om den Frelser, der skulle fødes (1 Mos 3,15) - Fredsfyrsten (Es 9,5) – Jesus Kristus....  
Med ønsket om en velsignet jul – lad os aldrig glemme Livets Bog – adgangen til Himlen i Jesus Kristus.

Nyt Liv 2016-3 Fra Nyt Livs blad 2016 nr.3 - PDF format        -      Enkelte artikler fra bladet


Eksempler fra bladet:

Er du rede? - Matt 25,1-13 Af Egon Jensen
At være rede er noget, du og jeg må sørge for i tide. Det er for sent, når Jesus kommer i skyerne – for det gør Han! Hvornår ved ingen – måske snart?

Trange tider langsomt skrider - Af Af Frank Jacobsen
Om hvor der er liv og trøst i trange tider. Med udgangspunkt i Brorsons salme "Her vil ties, her vil bies".

Efter Keller - Af Mikkel Vigilius
Om indholdet af den evangeliserende forkyndelse.
Læser vi Apostlenes Gerninger, vil vi se, at apostlene i praksis baserede deres arbejde på Jesu ord. Den røde tråd gennem alle deres evangeliserende prædikener er kaldet til omvendelse og modtagelse af syndernes forladelse i Jesu navn.

Ved du, hvem Jesus er? - PDF-fil
Af Carl Fr. Wisløff - "Sådan er Jesus"
...det hænder nok, at man midt i al iveren glemte det første og vigtigste. Og det vigtigste er at høre Guds ord. At lære Jesus at kende på røsten. At stile efter at forstå mere og mere af evangeliet om Guds nåde i Jesus. At høre, så man får klarere syn for hemmelighederne i Guds ord.
Forkynnelsen av Guds Ord og andre virkemidler - PDF -
Eivind Gjerde - Bibelsk Tro nr.6/2003
Satan var en musikkens mester før han falt bort fra Gud i selvopphøyelse og opprør. Denne store musikalske begavelse har han beholdt og bruker den nå i sin onde og forføreriske tjeneste.
Det vigtigste i livet er tilgivelsen for vore synder - Andagt -
Af Immanuel Fuglsang
”Dine synder er dig forladt”. Ja, det er faktisk det allerbedste budskab, der kan høres på denne jord. For så kan du og jeg glæde os over Guds frelse, som han giver os ufortjent ved troen på Jesus.
Livets hårde virkelighet - PDF -
Øivind Andersen - "LIVETS BRØD"
De mennesker, som erkjenner livets virkelighet slik den er, og som kjenner sin totale avmakt overfor den. De som vet - og vet det i bitter smerte - at vi mennesker har intet vi skal ha sagt overfor verden med dens nød og ondskap. Disse blir i stand til å skjønne hva Jesus har å si overfor den. Og de kan innse at hans ord er like myndig som vårt eget er avmektig!
Gud har talt
Af Niels Ove Vigilius - Bibelsk Tro 2003 nr.5
"Den som ikke spør Den hellige skrift», sier Luther, «han får aldri noe å vite. Men nå ved vi hvordan vi kan bli reddet fra døden og djevelen, og hvem som har forløst oss. Det lærer vi alene fra den bok som kalles Den hellige skrift."
ALLE HELGENS UGEN -
Af Ole Hallesby - "Daglig Fornyelse"
Salige er de, som er paa Vej til det evige Gæstebud, selv om Vejen er smal og stejl, og Tornene stikker?
Larmende sang og musik - - PDF -
Dag Risdal - "Hyrdekallet i kristen sang og musikk"
De kristne forsamlingers musikkart kan ikke fornyes ved en musikkform som har røtter tilbake til det afrikanske hedenskap.  - - -
Djevelen prø­ver å gripe forstyrrende inn i musikken, enten ved at musikken ikke får understreket teksten eller ved at teksten ikke blir opp­fattet i det hele tatt på grunn av høyt støynivå.
Et nådens evangelium 
Af Carl Olof Rosenius - Lov og Evangelium 2016 nr 9
Det finnes nok dem som på grunn av sitt utvortes liv kan si: «Min samvittighet anklager meg ikke for noe i hele mitt liv». Men hvis disse tror de står nærmere himmelen enn røveren, skjøgen og tolleren, så er det bare et tegn på et selvbedratt hjerte. Vår egen hellighet er bare innbilning.

Det er 200 år siden Carl Olof Rosenius blev født.
I den anledning indeholder Lov og Evangelium nr 9 udsnit af hans bøger og enkelte sange.

"Lovsangsbølgen" - En ny hjertelovsang? Eller risiko for den åndelige død? - PDF -
Af Immanuel Fuglsang, Herning
Kan det tænkes, at meget af den nyere såkaldte ”lovsangsbølge” kan være udtryk for, at vi mennesker tror, vi kan skabe noget, som tilsyneladende mangler i mange kristne forsamlinger i disse år? Her er der imidlertid en stor risiko for, at vi misforstår Guds måde at arbejde på. Sand bibelsk lovsang opstår nemlig ikke ved blot at ændre lidt på formen, melodien og lydstyrken.
Lær og påmind hverandre! - PDF -
Af C.O.Rosenius - "Samlede Skrifter bind XIII"
Men hvis salmen, du synger, giver udtryk f. eks. for længsel, bøn eller tak, og du synger med munden, uden at hjertet er med deri, så er dette jo ret og slet hykleri. Der ligger også en fare i dette, at man lægger så megen vægt på den rent ydre udførelse af sangen - stemmernes renhed og vellyd m. m. - at det til slut kun bliver sang - uden hjerte og ånd.

Guds barn trenger å bli bevart - PDF -
Af Henric Staxäng - Bibelsk Tro nr 3 2003
I ordet får du kjenne kraften av Jesu blod, som renser fra all synd, og i ordet får du kjenne Jesu navn. Hans navn får du påkalle i all nød. Det er i hans navn, i vår Herre Jesu Kristi navn du trenger å bli bevart.
Johannesevangeliet kap 15,19 - PDF -
Af Martin Luther - Jesus Afskedstale bd.2
Luthers prædikener er en enestående hjælp til at trænge ind i hele betydningsfylden af de ord, Jesus taler – til dom over selvretfærdigheden og til evangelisk trøst og styrkelse af det svage mod. 
Denne prædiken er over Joh 15,19: Var I af verden, ville verden elske jer som sit eget; nu er I ikke af verden, men jeg har udvalgt jer af verden, derfor hader verden jer.

Rett tale om håpet - PDF -
Guttorm Raen - Bibelsk Tro nr1/2003
At håpet er lite framme i forkynnelse og vitnesbyrd, har nok sammenheng med at bevisstheten om evigheten og evighetsalvoret er svekket. Vi har for eksempel fått en lovsangsbølge som ikke ser ut til å være særlig opptatt av denne siden av troslivet.
Tøndermøde 2016
Lørdag den 10 september Søndag den 11 september Mandag den 12 september
Oddvar Dahl
Oddvar Dahl Luk 18,31-46
Kol 2,14
Jesu omsorg
Frelse i Jesu blod
Bliv seende
Immanuel Fuglsang
Immanuel Fuglsang1 Tim 4,1-16
Frafaldstid
1 Pet 1,13-25
Vore afguder
Sandheden
nr7
Peter Olsen -2 22 Kong 17,1-9

Den hellige Gud
Tomhedens fare
r
Våg og bed

Immanuel Fuglsang
Immanuel Fuglsang 2 Mos 12,21-30
Lammets blod
Hbr 9,1-11
Det er gjort
Se på Jesus!
Oddvar Dahl
Oddvar Dahl Matt 25,31
Dagen kommer
Herlighedstronen
Åb 15,3
Lammets sang
Tønder-8
Oddvar Dahl-3-3
Joh 8,30-38

FRIKØBT
Kristus vort liv
Egon Jensen
Egon JensenMatt 12,32-41
Gud er hellig
Renset i blodet
Sov ikke på nåden
Våg og bed
Peter Olsen-1
Peter Olsen
Dan 7,9 /Joh 10
Hbr 9,28
Syndens følger
Det er fuldbragt
Vær rede
Videoerne er optaget af Peder Hovgaard  - og ligger på YouTube, som der er linket til.

Møderne blev holdt i Menighedshuset, Dragonvej 14, Tønder.
2016  - Luthersk Missions Bibelskoles Elevforening
har i samarbejde med Nyt Liv udgivet 2 bøger.
Nyt Liv nr.2-2016

118 sider / 80 kr
Hans Erik Nissen:
Livets Sejrskrans

“At stå foran Jesus med sin synd opleves som en dom. Foran Jesus bliver synden syndig som aldrig før, men gå ikke! Bliv! Du står netop dér, hvor du skal høre det mest velsignede af alt: ‘Du skal ikke fordømmes.‘ Det er sagt af ham, der blev det i dit sted.“ (citat fra bogen)
Nyt Liv nr.2-2016

342 sider / 250 kr
Martin Luther:
Jesu afskedstale bd.2

Bind 2 er nu kommet  af den af Luthers bøger, som han selv satte højest. Og man forstår hvorfor: Det er velsignede og vigtige ord af Jesus, som han lægger sine disciple på sinde ved afskedens time i Joh 14-16 (her i bd.2 gennemgås kap.15-16)

Læs et lille uddrag af bogen i Nyt Liv nr.2 2016 s.47-51 - eller her
Bøger fra Nyt Livs Forlag kan købes på Nyt Livs lejre, ved henvendelse til forlaget eller
via Bethesdas Boghandel. 
Adresse: Postboks 57
9330 Dronninglund
Telefon nr.: 23 41 55 91  E-mail: svag@info.dkRettferdiggjørelsen PDF-fil
Odd Eivind Stensland- "Bibelsk Tro nr.4 2004"
Rettferdiggjørelsen betyr at Gud dømmer oss som om vi var Kristus, fordi han i sin tid dømte Kristus som om han var oss. Den som er rettferdiggjort, står for Gud i Guds omdømme som Kristus står for Gud" (Øivind Andersen).
Stillhetens rom - PDF
Af Hans Erik Nissen - Bibelsk Tro nr 1 2005
Så vanskelig det er! Ikke å gjøre det i bokstavelig forstand, men å holde alle uvedkommende tanker ute. Det er en stor hjelp å be med Bibelens ord. Gjør dine kjæreste bibelsteder til bønn, og du vil erfare at nye steder legges til.

Guds folk på vandring - PDF -
Fredrik Wisløff - "I evangeliets tjeneste"
Grundlaget for kristenstanden er ikke min beslutning om at ville blive en kristen, hvor nødvendig den end er, og det er heller ikke min mere eller mindre vellykkede gennemførelse af en sådan beslutning. Hvem kan overhovedet gennemføre en sådan beslutning? Nej, det eneste grundlag for kristenstanden er Jesu forsoning. Elsket af Gud for Jesu Kristi skyld, han som døde for os og stod op fra de døde for os. Sådan er en kristen stillet.

Den Kristne Tro - VIDEO-serie
v/ Mikkel Vigilius - Nyt Liv
Den Kristne Tro - (1)
Den kristne tro-1
Den Kristne Tro - (2)
Den kristne tro-1
Den Kristne Tro (3)
Den Kristne Tro (3)
Den Kristne Tro - (4)
Den kristne tro 4
Den Kristne Tro - (5)
Den Kristne Tro 5
Den Kristne Tro - (6)
Den Kristne Tro 6
Den Kristne Tro - (7)
Den Kristne Tro 7
Den kristne tro  - (8)
Den kristne tro -8
Den kristne tro  - (9)
Den kristne tro -9
Den kristne tro  - (10)
Den kristne tro -10
Den kristne tro  - (11)
Den kristne tro -11
Den kristne tro  - (12)
Den kristne tro -12
Den kristne tro  - (13)
Den kristne tro -13
Den kristne tro - (14)Den kristne tro 14 Den kristne tro - (15)Den kristne tro 14 Den kristne tro - (16) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (17) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (18) v.Mikkel Vigilius
Den kristne tro - (19) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (20) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (21) v.Mikkel Vigilius

Pladsbyttet med noder
Af Ane Kristine Haahr, Herning
"Pladsbyttet", "Kan du undvære Jesus", "Måske" og "Guds nåde det er nok for mig"

"Jesus var uden synd. pletfri og ren. Han ser mit syndeliv og syndens mén. Så siger Han til mig: Jeg bytter plads med dig..."    Noderne alene i en PDF-fil


HYRDEKALLET - I BIBELSK OG AKTUELT PERSPEKTIV (1-4) - som PDF fil eller som - E-bog i epub format
Ap.G.20,26-32
Af Dag Risdal - 1980
Afskrift fra manuskript af Dag Risdal 1980 -  Bragt i "Fast Grunn" nr.6/1980
En hyrde må være kalt af Jesus .

Hyrdekallet - del 1
 -  Innledning - Djevelen skaper "tidsånd" og "innflytelse".
Hyrdekallet - del 2
 -  Hyrdene skal røkte hjorden - Hyrdekallet i en uklar åndssituasion - Hjorden må lytte etter røsten av den gode hyrde.
Hyrdekallet - del 3
 -  Troskap mot Skriften og bekjennelsen - Den lutherske arv - Forkynnelsen - Sjelesorg-hyrdeomsog - . 
Hyrdekallet - del 4  -  Veiledning i valg av litteratur. - Hyrdeansvar i kristen sang og musikk.