skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Velkommen til Shafan

Shafan, som jvf. 2. Kong.22,10 læste lovbogen op for kong Josija, ønsker at pege på de gamle stier.
Med denne hjemmeside ønsker jeg udfra artikler, udpluk fra bøger og div. indlæg at bringe budskabet om Guds Hellighed - Guds Lov - og frelsen i Jesus Kristus - evangeliet - frem af den tåge, der indhylder en stor del af det kristne Danmark.
 - Siderne bygger på et evangelisk/luthersk bekendelsesgrundlag.


ANDAGT
Bibelvers

(Hebr 1,1)

Men nu ved dagenes ende har han talt til os gennem sin søn

Gud har talt!

Han har talt til den syndige slægt, som vendte ham ryggen og gik bort fra ham.

Hvilken stor nåde!

Hvis han havde handlet med os efter vores fortjeneste, ville Guds røst aldrig have lydt her i verden. Men han kan ikke glemme sin faldne skabning. Derfor talte han. Han talte mange gange!

Hvis du læser Bibelen igennem, vil du opdage, hvor mange gange Gud talte. Du vil blive forundret over, hvor meget han har slidt med menneskeslægten.

Han talte på mangfoldige måder!

Han talte om det, han havde gjort og ville gøre til vores frelse. Han talte om det, vi skulle være for ham. Han talte både ord til dom og ord til trøst. 

Hvilken nåde at han talte! 

For der lyder altid livsalige ord fra hans mund. 

Den stærkeste tale, der er hørt fra Himlen, var tavs. Der blev ikke sagt et ord. Stille og ubemærket blev et barn født i Betlehem. 

I og med dette barn talte Gud. Han talte strenge ord om synd og dom. Han sagde, at ingen i denne slægt kunne være frelser. Han måtte sætte os alle ud af spillet. Men han sagde mere endnu. Han sagde, at han af hjertet elskede os. Han elskede os så højt, at han i sin egen søn steg ned for at dø for os. Han talte ord om frelse og frihed og fred. Han fortalte, at det, Kristus er og har gjort, nu tilhører os. 

Derfor er Jesus Guds stærkeste tale til vores slægt. 

Stil dig i dag ved krybben, ved korset, ved den åbne grav eller på bjerget i Galilæa. Få et glimt af Jesus, og Gud vil lægge ordet om frelsen ind i dit hjerte. 

Endnu taler Gud – ved Kristus.

Andagt fra I KONGENS NÆRHED

Tormod Vågen
Nyt Livs Forlag 2018
Artikler som
e-bøger.
(På Ipad iBooks,
 i Windows f.eks
EPUBReader)

Shafan 2012
Artikler 2012
(opdateret)
Shafan 2013
Artikler 2014

Shafan 2014
Artikler 2014

Shafan 2015
Artikler 2015

Frits Larsen arkiv
e-pub 


Påskebog 2019
Påskebogen 2019
Med mobiltelefon er det problematisk at vælge sider i artikler og forfattere på  shafan.dk
Derfor har jeg samlet det hele i ny.shafan.dk, som vil kunne ses på de forskellige medier.
 
Shafan.dk vil fortsat blive opdateret, hoerordet.dk er lukket–
i stedet henvises til lyt.shafan.dk eller ny.shafan.dk, hvor der er link til lydfilerne. 
Vinden blæser - andagt
Af Thomas Teglgaard - JOHN - Et år med Johannes evangeliet
Kraften fra det høje - Helligånden - opbygger Guds menighed her på jorden og forbereder dermed Jesu herlige tilsynekomst på Herrens dag. Hvordan?
Ikke ved magt, og ikke ved styrke
Winrich Scheffbuch - "Wer Jesus hat, hat das Leben"
Med en lidenskabelig iver stræber man overalt efter at vække nyt liv i en træt og stivnet kristendom. Det mangler ikke på god vilje. Med stor energi laves der nye eksperimenter. Gamle sange og vaner bliver grundigt reformeret.
Frelst - fortapt
Odd Eivind Stensland - Bibelsk Tro nr.6 1998
Vi er i dag ferd med å få et falskt Gudsbillede, som brer seg langt inni de kristnes rekker. Det er det Gudsbillede som sier at Gud er bare kjærlighet. Er han rettferdig, kaster han ingen i helvete. Det er ikke forenlig med en kjærlig Gud. En tenker at det vil gå godt til slutt, eller at det skjer en utslettelse. Men leser du bibelen så ser du at ingen har talt strengere om helvete enn nettopp Jesus.
Bibelsk Tro Bibelsk Tro nr.5 2019 
Hverdagsdragt - høtidsdragt - på dansk
Af Hans Erik Nissen - Bibelsk Tro nr.5/2019
En kristen skal ikke fram for Gud i hverdagsdrakten. Det glemmer du ofte når du holder dommedag over deg selv. Gud har gitt deg en annen drakt. Det er bryllupskledningen.
Han vederkveger min sjel
Martin Luther - Bibelsk Tro nr.5/2019
"Han fører meg på rettferdighets stier." Dermed, sier han, – lar Herren, min trofaste hyrde, det ikke bli, at han bare leier meg på en grønn gressgang og leder meg til hvilens vann og således vederkveger min sjel, - men han fører meg på rettferdighets stier, slik at jeg ikke går ut av veien, løper vill og således omkommer.


Jesu kors
Af J.C.Ryle - "JESUS ALENE"
Men medmindre du har gjort erfaring af kraften i Kristi kors - medmindre du ved, at hans blod, som blev udgydt på det kors, har vasket dine egne synder væk - medmindre du er villig til at bekende, at din frelse afhænger helt af det værk, som Jesus fuldbragte på korset - da gavner Jesus dig intet.
Forvaltere av Guds hemmeligheter
Dag Risdal - Bibelskolen i åndskamp -
Vi skal ta Ordet som det står, og være innstilt på at Den Hellige Ånd vil åpenbare Ordet for oss (1 Joh 2,2O.27). Vi skal derfor ta Ordet, lese det, grunne på det, høre det, samtale om det. Det er ved å omgås Ordet og påvirkes av det at Den Hellige And blir virksom i vårt liv!
Død for loven
Af Ole Andreas Meling - Bibelsk Tro nr.3 1999
Manges anfektelse eller mangel på frelsesvisshet skyldes at de forventer noe av seg selv som etter deres natur ikke er mulig. De mener det eller det skal finnes hos en kristen, og så finner de det ikke. De kjenner på en uro at de mangler noe. Kanskje klarer de ikke å sette ord på hva det er heller. Lykkelig er du om du aldri i evighet finner det! For finner du hos deg det som gir deg ro for at du er en kristen, så lever du uten lov og uten Gud.
Nyt Liv 2019-2 Fra Nyt Livs blad 2019 nr.2 - PDF format        -      Enkelte artikler fra bladet
Kvinden i Farisæerens hus Det nye kom fra Jesus. Her hørte hun helt nye toner. Når alle de andre talte om hendes synd, talte de også om hendes dom. Men når Jesus talte om hendes synd, talte han om hendes forladelse.
Frimodigheden i Kristus  Jesus er det fuldendte, fuldkomne, fuldbragte offer til soning for din og min synd. Det er ved det offer, at vi frimodigt i Jesu navn kan bede om at være forsonet med Gud og vide, at vi er det.

Sådan kom jeg til tro XXII - Lyset i mørket "Min frelse i Jesus er konstant. Det er det, som giver mig ro, og det er det, jeg gerne vil dele med andre mennesker."


Lovprisning 
Øivind Andersen - "Grunnsannheter til Frelse II"
«Dyp av kunnskap» betyr at Gud vet alt. Alt som skjer i hele tilværelsen er alltid til stede i hans viten. Derfor skal vi trygt regne med at han ser all motstand, alle vanskeligheter, alt som prøver å hindre hans planer. Han ser alle de situasjoner som hans troende er oppe i.
Den forunderlige samtale ved Sykars brønd
Øivind Andersen - "I sjælesorg hos Jesus"
Du, som læser dette og kender dig selv igen, skal vide, at Jesus har mere med dig at gøre, end du forstår! Du er ikke forkastet af Jesus, som du kan fristes til at tro. Det er lige tvært imod Jesus, som svarer dig på din bøn om det evige liv.
Tolbake til skapelsens under og undring!
Guttorm Raen - Bibelsk Tro nr.6/1999
Jeg tenker på de alvorlige, religiøse mennesker som går i kirke og bedehus søndag og hverdag år etter år og aldri kommer lenger enn til å høre om og spørre etter Frelseren.
Grenene på vintreet
C.O.Rosenius - VEILEDNING TIL FRED
Hva gjør så den himmelske vingårdsmann med de grener som bærer frukt? Han renser dem. Dette er det andre kjennetegnet på de gode grenene. Den gren som ikke bærer frukt, den renser han ikke. Den vokser fritt, som den selv vil, for den skal bare brennes. Men den gren som bærer frukt, skal pleies og renses.
Slangen i ageren
Asbjørn Aavik - Ikke glemt af Gud
I alle menigheder og forsamlinger findes der sådanne i det ydre usynlige mure mellem troende. Og vi er ikke klar over, at sådan en mur mellem troende i flokken kan blive et tag, der skiller hele flokken fra Guds velsignelse. Nåderegnen skylles bort som fra et hældende tag.
Fri fra loven
Carl Frederik Wisløff - "I evangeliets tjeneste"
...Nu vil jeg altså tale om noget, som folk ikke begriber, og som hverken du eller jeg forstår den mindste smule af, før Helligånden oplyser vort hjerte. ... Her er noget, der gælder alle mennesker, enten vi forstår det eller ej. Guds Ånd vil hjælpe os til at forstå det.
Hva troen er, og hva den virker
Øivind Andersen - "Grunnsannheter til frelse"
For intet skapte han verden. For intet fattet han sitt råd om å frelse oss. For intet ga han oss sin sønn. For intet tilsier han oss alt i evangeliet. For intet kommer han til å føre den som tror frelst hjem til seg i det fullkomne Guds rike. Alt er for intet.
Kampen om kønnet Kampen om  Kønnet af Mikkel Vigilius - Nyt Livs Forlag 2019

Kampen om kønnet belyser den nye kønsideologi fra et bibelsk, biologisk og sjælesørgerisk perspektiv. Målet er at give hjælp til at glæde sig over og fastholde Bibelens lære om de to køn.

141 sider / 98 kr.       -   Som PDF fil til download


Den Kristne Tro - VIDEO-serie
v/ Mikkel Vigilius - Nyt Liv
Den Kristne Tro - (1)
Den kristne tro-1
Den Kristne Tro - (2)
Den kristne tro-1
Den Kristne Tro (3)
Den Kristne Tro (3)
Den Kristne Tro - (4)
Den kristne tro 4
Den Kristne Tro - (5)
Den Kristne Tro 5
Den Kristne Tro - (6)
Den Kristne Tro 6
Den Kristne Tro - (7)
Den Kristne Tro 7
Den kristne tro  - (8)
Den kristne tro -8
Den kristne tro  - (9)
Den kristne tro -9
Den kristne tro  - (10)
Den kristne tro -10
Den kristne tro  - (11)
Den kristne tro -11
Den kristne tro  - (12)
Den kristne tro -12
Den kristne tro  - (13)
Den kristne tro -13
Den kristne tro - (14)Den kristne tro 14 Den kristne tro - (15)Den kristne tro 14 Den kristne tro - (16) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (17) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (18) v.Mikkel Vigilius
Den kristne tro - (19) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (20) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (21) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (22) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (23) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (24) v.Mikkel Vigilius
Den kristne tro - (25) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (26) v.Mikkel Vigilius Ny.Shafan /Bibeltimer
ligger link til de følgende videoer.
Pladsbyttet med noder
Af Ane Kristine Haahr, Herning
"Pladsbyttet", "Kan du undvære Jesus", "Måske" og "Guds nåde det er nok for mig"

"Jesus var uden synd. pletfri og ren. Han ser mit syndeliv og syndens mén. Så siger Han til mig: Jeg bytter plads med dig..."    Noderne alene i en PDF-fil


HYRDEKALLET - I BIBELSK OG AKTUELT PERSPEKTIV (1-4) - som PDF fil eller som - E-bog i epub format
Ap.G.20,26-32
Af Dag Risdal - 1980
Afskrift fra manuskript af Dag Risdal 1980 -  Bragt i "Fast Grunn" nr.6/1980
En hyrde må være kalt af Jesus .

Hyrdekallet - del 1
 -  Innledning - Djevelen skaper "tidsånd" og "innflytelse".
Hyrdekallet - del 2
 -  Hyrdene skal røkte hjorden - Hyrdekallet i en uklar åndssituasion - Hjorden må lytte etter røsten av den gode hyrde.
Hyrdekallet - del 3
 -  Troskap mot Skriften og bekjennelsen - Den lutherske arv - Forkynnelsen - Sjelesorg-hyrdeomsog - . 
Hyrdekallet - del 4  -  Veiledning i valg av litteratur. - Hyrdeansvar i kristen sang og musikk.