skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Velkommen til Shafan

Shafan, som jvf. 2. Kong.22,10 læste lovbogen op for kong Josija, ønsker at pege på de gamle stier.
Med denne hjemmeside ønsker jeg udfra artikler, udpluk fra bøger og div. indlæg at bringe budskabet om Guds Hellighed - Guds Lov - og frelsen i Jesus Kristus - evangeliet - frem af den tåge, der indhylder en stor del af det kristne Danmark.
 - Siderne bygger på et evangelisk/luthersk bekendelsesgrundlag.


ANDAGT
Bibelvers

Min time er endnu ikke kommet
(Joh 2,4)

Det var til sin egen mor, Jesus sagde sådan. Det var ellers lige ved at udvikle sig til en skandale, dette bryllup. De havde ikke mere vin. Nu gjaldt det om at for­hindre, at gæ­sterne opdagede det. Det var derfor vigtigt at få skaffet vin i en fart.

Jesu mor handler i bedste mening. Hun viser også en stor tillid til Jesus. Selv om hun blev afvist, går hun allige­vel hen til tjenerne og beder dem gøre, som Jesus siger.

Men hun gjorde sig alligevel skyld i en stor fejl. Hun tænk­te helt modsat Jesus. Han ville netop, at der skulle blive nød, før underet blev udført. Derfor sagde han disse mær­kelige ord: “Min time er endnu ikke kommet“.

Jeg husker en sommerdag i en af Norges mange fine byg­der. Der skulle være et møde for unge mennesker. Jeg kendte en mand, der ikke havde været personlig kristen så længe. Han var blevet bedt om at indlede mødet. Han læ­ste så den tekst, der læses i dag. Så skildrede han, hvordan han længe havde forsøgt at blive kristen, uden at han var villig til gå ind gennem den trange port. Han fortalte, hvordan Gud lod ham gå fuldstændig konkurs med hele sit liv. Først da han indså, at han i sig selv var hjælpeløs, uden nogen mulighed for at redde sig selv, kunne Jesus komme til. Og så fik han lov at kende ham som frelser og forsoner.

Sådan er det også gået for mig. Men denne oplevelse hø­rer til dem, vi må gøre igen og igen som kristne. Jesu time til at hjælpe kommer ikke, før det er gået op for os, at vi er hjælpeløse. Sådan holder han os ydmyge. Sådan bli­ver al æren hans.

Vi kan aldrig kommandere med Jesus. Men han er og vil være en hjælper i al nød. Og Gud kaldte ham frelser. Der­for kan den fortabte altid regne med, at Jesus handler. Men Jesus yder aldrig hjælp til selvhjælp. Han vil frelse helt.

Andagt fra
I kongens nærhed - af Tormod Vågen
Nyt Livs Forlag 2017
Artikler som
e-bøger.
(På Ipad iBooks,
 i Windows f.eks
EPUBReader)

Shafan 2012
Artikler 2012
(opdateret)
Shafan 2013
Artikler 2014

Shafan 2014
Artikler 2014

Shafan 2015
Artikler 2015

Frits Larsen arkiv
e-pub 

Med mobiltelefon er det problematisk at vælge sider i artikler og forfattere på  shafan.dk
Derfor har jeg samlet det hele i ny.shafan.dk, som vil kunne ses på de forskellige medier.
 
Shafan.dk vil fortsat blive opdateret, mens hoerordet.dk bliver lukket i løbet af året –
i stedet henvises til lyt.shafan.dk og ny.shafan.dk, der begge er mobilvenlige.

Fred efterlader jeg jer
JESU AFSKEDSTALE - Joh 14,27a
... Men hold jer til mig alene og lad min nåde og barmhjertighed og fred, mit legeme og blod, min dåb, mit ord og min Ånd, som jeg efterlader til jer, være mere dyrebare end alt andet. Da skal min fred være så stærk, at den skal overvinde og undertrykke al den ufred.
Hvad den frelsende tro ikke er
Øivind Andersen - "Livets brød"
Frelsende tro er ikke på nogen måde at tro på sin egen kristendom! Hvis jeg tror på min omvendelse, min beslutning om at blive en kristen, mine oplevelser og bønhørelser - så ægte de end er - hvis jeg tror på mine bønner, min tro eller min syndsbekendelse, så kan en sådan tro dog ikke frelse mig.
Hvordan jeg finder Kristus
Øivind Andersen - "Livets brød"
... Derfor, hør, læs og læg mærke til, hvad Gud har givet dig i sin Søn! Tag din tilflugt til det ord, Gud har vidnet om ham, og stol på at dér møder du ham. Regn med evangeliet som et levende, almægtigt ord, som "skaber, hvad det nævner”.
Hvorfor finner du ikke fred?
Ludvig Hope - LOV OG EVANGELIUM
Jeg tenker på de alvorlige, religiøse mennesker som går i kirke og bedehus søndag og hverdag år etter år og aldri kommer lenger enn til å høre om og spørre etter Frelseren.
Enhver, som er af sandheden, hører min røst - andagt
Af Thomas Teglgaard - JOHN - Et år med Johannes evangeliet
Jo, hans stemme hørte de nok, hvis han talte til dem, men rigtig høre efter, så det trængte ind hos dem, ind i hjertet hos dem, nej, det kunne de ikke. Hvorfor ikke? Fordi de ikke var af sandheden.
JULEANDAGTER 2018 - tekster fra Romerbrevet
Frits Larsen - JULENEGET 1958
Den retfærdighed, vi har i Kristus, er vi uden skyld i. Den er bragt i stand gennem Jesu person. Jesus har levet for os. Han har båret vore synder. Han har taget vor dom. Han er frikendt for os. Det, vi får i troen på ham, er uforskyldt. Det er gratis med urette. Vi bøjer os og takker for det.
Bibelsk Tro Oss er en frelser født
Af Gunnar Nilsson - Bibelsk Tro nr.6/2018
Det kommer et bud til oss fra himmelen. Oss er en frelser født! Det er det stadig nye budskapet fra himmelen til jorden. Det er som det blir større jo lenger man lever. Det er et budskap som skinner som stjerner for den som vandrer i mørket. Det er som stjerner på en svart natthimmel. Det er det budskapet som hvert menneskehjerte behøver, mer enn noe annet. Om en stor glede taler det budskapet om Guds velbehag.
Hans egne tok ikke imot ham
Olav Hermod Kydland - Bibelsk Tro nr.6/2018
Det finnes ikke noe større og viktigere enn å tilhøre Guds rike både her i tida under trengsler og forakt, men på en fullkommen måte i evigheten i det nye Jerusalem. Æren og takken tilhører Den treenige Gud som har åpnet vegen til himmelens land for enhver botferdig synder!
Navnet over alle navne
Erik Højby - Bibelsk Tro nr.6/2018
Men det vet vi at så lenge vi får leve i Jesu- navnet og kan stige fram for Gud med det, så lenge kan ingen skille oss fra Guds kjærlighet i Jesus Kristus, vår Herre. Og så lenge er himmelens nåde åpen over oss.
Men så kom redningen. En dag møtte jeg et menneske som ga meg en klar beskjed.

Nyt Liv 2018-2 Fra Nyt Livs blad 2018 nr.2 - PDF format        -      Enkelte artikler fra bladet
De, som ikke har hørt evangeliet Gud give, at vi må have åbne ører og hjerter for Guds ord til fornyet tro på og glæde over Jesus, til fornyet nød for de ufrelste, og til bøn, offer og medleven i arbejdet for evangeliets udbredelse i vor tid!
For: ”Hvordan skal de tro på ham, de ikke har hørt om?” (Rom 10,14).
Søvn og selvoptagethed  Jeg er bange for, at vi i “søvnens vestlige kristenhed” er blevet mere optagede af at samle penge ind for at holde organisationer og strukturer i live, end af at dele Ham, som er livet.

Hold fast ved evangeliet! For vores evige frelse afhænger af, at vi hører, modtager og fastholder dette budskab. Derfor er det af så stor vigtighed.


Enhver, som er af sandheden, hører min røst - andagt
Af Thomas Teglgaard - JOHN - Et år med Johannes evangeliet
Jo, hans stemme hørte de nok, hvis han talte til dem, men rigtig høre efter, så det trængte ind hos dem, ind i hjertet hos dem, nej, det kunne de ikke. Hvorfor ikke? Fordi de ikke var af sandheden.
Navnet
Andreas Michelsen, Frederiksberg
At verden hader os er ikke for vor egen skyld, men den hader os fordi den hader Kristus, for Jesus skyld. Ikke for vore gode gerninger, ikke for vor dårlige opførsel. Vi kan leve et nok så kristeligt liv et nok så respektabelt liv; alligevel vil de hade os, fordi de hader Kristus.
OMVENDELSEN OG TROEN
Arne Helge Teigen - "TRO FOR HJERTE OG TANKE"
At et menneske bliver omvendt til Gud indebærer først og fremmest, at det får en ny opfattelse af sig selv og af sit forhold til Gud. Det nye består i, at man indser, at man virkelig er, som Bibelen siger, nemlig en synder, der er skyldig over for Gud.
Udvælgelsen i Kristus - PDF -
Af Carl Fr. Wisløff - UDVÆLGELSEN I KRISTUS
Grunden til, at han valgte dig og mig, vi, som tror på Jesus - den grund ligger ikke i dig og mig. Det er ikke sådan at forstå, at Gud ledte, til han fandt nogen, som var stærke og udholdende nok, fromme og troende nok til at blive frelst. I så fald var jeg aldrig blevet frelst. Nej, han valgte Jesus Kristus som vej til frelse.
PS - På siden lyt.shafan.dker der link til nogle lydfiler med Carl Fr. Wisløff - derunder "Udvælgelsen i Kristus" fra 1976 
De fattige i ånden - PDF -
Luvig Hope - HJELP TIL FRED
Du har en sjel, en ånd, et liv som alltid trenger, og du har armer som rekker tomme hender mot Guds nådefavn for å få og få på ny, time etter time, fra år til år et helt liv. Med tom krukke må du gå for å få av nådens manna til din siste levedag. Nåden kan aldri lagres. Som dagen er ny, må nåden være ny.
Nyt Livs Bibellejr 2018
Aftenmøder med Lorents Nord-Varhaug og Peder Mikkelsen

bibellejr 2018   - - - Adresse på YouTube - - -


Guds tale i Bibelen
Mikkel Vigilius - Udvikling eller skabelse
Borte fra Bibelen møder vi et utal af religiøse stemmer, som leder os alle andre steder hen end til Jesus som vor frelser og forsoner. Går vi til Bibelen, møder vi én og samme røst i alle de bibelske Skrifter. Det er røsten fra den Ånd, som vil herliggøre Jesus for vore hjerter til tro og frimodíghed.
Når gudsdyrkelsen blir avgudsdyrkelse
Karl Notøy - Lov og Evangelium maj 2018
Det begynner ofte med at en regner med mennesker framfor Gud. Og etter hvert endrer forkynnelsen karakter. En hører så etter om hvem det er som klarer seg best i stedet for å lytte etter budskapet som bringes.
HVA GJØR DEN HELLIGE ÅND?
Johnn Hardang; - PeSju
Det er forskjell på å lære noe og å bli overbevist om noe: En lærdom kommer utenfra. En overbevisning vokser fram innenfra.
Og når han kommer
Tormod Vågen; - I KONGENS NÆRHED
Men syndens rod stikker dybere. Den vokser i vantroen. Og vantroen lever der, hvor troen mangler. Ikke at tro er synd.
Han er oppstått - Andagt
Af Odd Eivind Stensland - I LYS AV ORDET
Døden hadde ingen rett eller makt over Jesus, og kunne ikke holde på ham. Døden kan derfor heller ikke holde på deg som tror på den oppstandne Jesus. Ved troen på Jesus, får du del i alt det han har vunnet.
Den Kristne Tro - VIDEO-serie
v/ Mikkel Vigilius - Nyt Liv
Den Kristne Tro - (1)
Den kristne tro-1
Den Kristne Tro - (2)
Den kristne tro-1
Den Kristne Tro (3)
Den Kristne Tro (3)
Den Kristne Tro - (4)
Den kristne tro 4
Den Kristne Tro - (5)
Den Kristne Tro 5
Den Kristne Tro - (6)
Den Kristne Tro 6
Den Kristne Tro - (7)
Den Kristne Tro 7
Den kristne tro  - (8)
Den kristne tro -8
Den kristne tro  - (9)
Den kristne tro -9
Den kristne tro  - (10)
Den kristne tro -10
Den kristne tro  - (11)
Den kristne tro -11
Den kristne tro  - (12)
Den kristne tro -12
Den kristne tro  - (13)
Den kristne tro -13
Den kristne tro - (14)Den kristne tro 14 Den kristne tro - (15)Den kristne tro 14 Den kristne tro - (16) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (17) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (18) v.Mikkel Vigilius
Den kristne tro - (19) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (20) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (21) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (22) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (23) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (24) v.Mikkel Vigilius
Den kristne tro - (25) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (26) v.Mikkel Vigilius Ny.Shafan /Bibeltimer
ligger link til de følgende videoer.
Pladsbyttet med noder
Af Ane Kristine Haahr, Herning
"Pladsbyttet", "Kan du undvære Jesus", "Måske" og "Guds nåde det er nok for mig"

"Jesus var uden synd. pletfri og ren. Han ser mit syndeliv og syndens mén. Så siger Han til mig: Jeg bytter plads med dig..."    Noderne alene i en PDF-fil


HYRDEKALLET - I BIBELSK OG AKTUELT PERSPEKTIV (1-4) - som PDF fil eller som - E-bog i epub format
Ap.G.20,26-32
Af Dag Risdal - 1980
Afskrift fra manuskript af Dag Risdal 1980 -  Bragt i "Fast Grunn" nr.6/1980
En hyrde må være kalt af Jesus .

Hyrdekallet - del 1
 -  Innledning - Djevelen skaper "tidsånd" og "innflytelse".
Hyrdekallet - del 2
 -  Hyrdene skal røkte hjorden - Hyrdekallet i en uklar åndssituasion - Hjorden må lytte etter røsten av den gode hyrde.
Hyrdekallet - del 3
 -  Troskap mot Skriften og bekjennelsen - Den lutherske arv - Forkynnelsen - Sjelesorg-hyrdeomsog - . 
Hyrdekallet - del 4  -  Veiledning i valg av litteratur. - Hyrdeansvar i kristen sang og musikk.