skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Velkommen til Shafan

Shafan, som jvf. 2. Kong.22,10 læste lovbogen op for kong Josija, ønsker at pege på de gamle stier.
Med denne hjemmeside ønsker jeg udfra artikler, udpluk fra bøger og div. indlæg at bringe budskabet om Guds Hellighed - Guds Lov - og frelsen i Jesus Kristus - evangeliet - frem af den tåge, der indhylder en stor del af det kristne Danmark.
 - Siderne bygger på et evangelisk/luthersk bekendelsesgrundlag.


ANDAGT
Bibelvers

(Joh 9,3)

Det er, for at Guds gerninger skal åbenbares på ham. Joh 9,3

Vi forstår langtfra altid Guds førelse. Forestil dig et forældrepar med et lille nyfødt barn; men barnets blik kan aldrig møde deres, for den lille er født blind. Hvem af os ville få den tanke, at en sådan smerte skal forbindes med Guds velgerninger?

Meget i livet får vi ikke svar på, og vores forsøg på at finde svar fører os bare dybere ind i rådvildhed. Lad os derfor gå til ham, der kender alle ting, og hvis tanker langt overgår vores. Der er hvile i at kaste al nød ind på hans hjerte. Det er at appellere til en højere instans. Sagen er hans. Han må handle og råde, som han vil. De byrder, han lægger på dig, skal du ikke bære alene.

Og så det herlige løfte: Der er gerninger, Gud vil åbenbare for den, der er ramt af ham. Jesus åbner øjne. Han gør det ofte gennem noget, som er svært; men han gør det. Han vil, at vi skal se lys i hans lys. Her på jorden må vi oftest gøre det i troen, men engang skal vi se ansigt til ansigt, og da skal vi forstå, at det var sandt, når vi allerede hernede bekendte: ”Herre, du har gjort alle ting vel.” – Alle ting!

Andagt af Hans Erik Nissen - "LIVETS SEJRSKRANS" - 55

Nyt Livs Forlag 2016

Artikler som
e-bøger.
(På Ipad iBooks,
 i Windows f.eks
EPUBReader)

Shafan 2012
Artikler 2012
(opdateret)
Shafan 2013
Artikler 2014

Shafan 2014
Artikler 2014

Shafan 2015
Artikler 2015

Frits Larsen arkiv
e-pub 


Påskebog 2019
Påskebogen 2019 
Med mobiltelefon er det problematisk at vælge sider i artikler og forfattere på  shafan.dk
Derfor har jeg samlet det hele i ny.shafan.dk, som vil kunne ses på de forskellige medier.
 
Shafan.dk vil fortsat blive opdateret, hoerordet.dk er lukket–
i stedet henvises til lyt.shafan.dk eller ny.shafan.dk, hvor der er link til lydfilerne. 
Bibelsk Tro Bibelsk Tro nr.5 2020 

Forakt for Ordet
Af Hans Erik Nissen - Bibelsk Tro nr5/2020  - 
Ikke gjerninger, men næring
Noen oppfatter bibellesing, bønn og forkynnelse som gode gjerninger en kristen skal gjøre. En ser ikke at det er tale om noe helt annet. Troen lever av Guds ord. Det er daglig brød. Får ikke troen næring, dør den.

Det flyter en elv så stille
Birgit Steinberg Saxe - Bibelsk Tro nr5/2020
1) Det flyter en elv så stille
av fryd for det nye hjem
som Jesus i himlen bereder –
Han selv vil oss føre frem.
...
7) Så drikk av den elv så stille
så ofte du bare kan;
vær rolig og la deg fylle
av nådens levende vann.

Jeg løfter mine øjne
Af Andreas Michelsen, Frederiksberg
Der kan nævnes mange ting, som kan forpeste din hverdag – gøre livet sort og meningsløst – og jo mere du graver i det, jo dybere bliver det sorte og mørke hul i dit liv. ...
Vi ved ikke, hvad vi skal gøre, men vores øjne er rettet mod dig. 2 Krøn 20,12
Ordet som nådemiddel
Carsten Elmelund Petersen - Bibelsk Tro 2/1998
Guds Ord er et Ord som skaper hva det nevner. Guds Ord er ikke et forhandlingsutkast eller en form for overflatisk underholdning. Det er heller ikke slik som vi enkelte ganger kan oppleve det, at mennesker i desperasjon bruker langt sterkere ord enn det er dekning for. Nei, Guds ord står ved makt. Det er dekning for det.
Troen gør aktiv
Af Winrich Scheffbuch - Wer Jesus hat, hat das Leben
Så fortabte er vi, at kun Jesus gennem sin død kan fri os fra den Ondes magt. Kun han kan rette trægheden og overvinde vort køds dovenskab. Han vil som herre frembringe de nye gerninger, hans ånds frugter.
Luk mine øjne op ... Sl 119,18
Martin Luther - SÅ FAST EN BORG
Læser dui Bibelen efter Davids forbillede, vil du erfare, hvor lidt kraft der er i alle menneskelige skrifter ved siden af den hellige Skrift. Ja, du vil finde mindre og mindre behag i dine egne tanker og skriblerier ved siden af Guds eget ord.
Kampen mot Satan
Odd Eivind Stensland - Bibelsk Tro 3/1998

Gud gjør vår frelse til en sak mellom Kristus og Satan. Det var en hard strid. Men det sies ikke noen steder at vi skulle være med i den kampen. Så fullstendig har Herren tatt denne saken fra oss, og gjort den til Kristi egen sak. Denne seier er din, midt i alle dine nederlag, ved troen på Jesus. Du seirer ved at du tar din tilflukt til Jesu seier.
Helligånden som prædikant
Martin Luther - JESU AFSKEDSTALE BIND 2
Når nogen kommer med egne indfald og tanker og begynder at optræde som lærer i kristenheden uden og ved siden af Kristus, ved man, at det ikke kommer fra Helligånden, men fra den lede løgnens ånd, Djævelen, som Kristus siger: ”Når han farer med løgn, taler han ud fra sig selv” (Joh 8,44), det vil sige ud fra sine egne tanker.
Som kristen i verden - Andagt Holdt sig til Guds vej
Asvjørn Aavik - Ikke glemt af Gud
De holdt sig til denne vej. - Ikke kun kendte den gennem andre, anede, at den var der, hørte en prædiken om den osv. Nej, de var blevet et med den.
Skabelsen
Arne Helge Teigen - TRO FOR HJERTE OG TANKE -
Efter at Gud skabte himlen og jorden, holder han verden oppe ved at lade naturen gå sin gang, og ved at lade menneskeheden overleve fra generation til generation. Gud har, ifølge Bibelen, ikke fjernet sig fra den virkelig­hed, han har skabt. Han er den nær, og han styrer den.
Vokt dere for de falske profeter
Axel Remme - - Bibelsk Tro nr.4 1998
Det er falskt når det forkynnes en kristendom og moral som strider mot Bibelens ord om omvendelse, syndsbekjennelse og forsakelse. Enhver åndsretning som lærer en annen vei til Gud enn gjennom Jesus Kristus, Guds Sønn, representerer et falskt budskap. 
Forkynnelsens nødvendighet
Af Niels Ove Vigilius - Bibelsk Tro nr.4 1998
Guds frelsende evangelium er som en dyrebar, uforanderlig og umistelig skatt. Et forandret evangelium er ikke lenger noe evangelium i det hele tatt, for da har det ingen frelsende kraft i seg.
Da Samuel blev leder og profet
Dag Risdal - LEVENDE FORKYNDELSE ELELR TOMME ORD
Man kan gøre sig en del tanker i forlængelsen af budskabet i 1 Sam 3. Forud for fornyelsen, må der ofte et personligt opgør til. Man må være villig til at kalde frafaldet ved dets rette navn, hvad enten det gælder forrige generation eller den nuværende slægt. Det første budskab, Samuel måtte bære frem, var et domsbudskab over Eli og hans hus (3,12-15).

Nyt Liv 2020-1 Fra Nyt Livs blad 2020 nr.1 - PDF format        -      Enkelte artikler fra bladet
Livets brød Hvad får et menneske til at spise af det evangelium, at Jesus har givet sit kød til liv for os? Det gør den kendsgerning, at de ingen herlighed og intet liv finder hos sig selv. Det er deres lidelse, hunger og tørst. Det er deres bestandige anfægtelse, at de ikke finder livet hos sig selv.
Pinsen i lys af Det Gamle Testamente  Helligåndens gerning er altid kendetegnet ved, at vi afsløres som syndere og oprørere, der må frelses af Guds nåde alene. Målet for Åndens gerning er at herliggøre Jesus for os som vores frelser (Joh 16,14).
Hvil i nåden  Om det herlige budskab om forløsningen - lyder det for døve øren?

Jeg hviler i nåden i morgenens gry,
er tryg gennem rejsen mod Himmelens by.
Når solen går ned, og han sender mig bud,
jeg hviler i nåden derhjemme hos Gud.


Bønnens arbejde
Ole Hallesby - "Fra bønnens Verden"
Da han ved himmelfarten forlod sine venner med sin legemlige nærværelse, rakte han sin usynlige almagtshånd så langt ned, at vi små og syndige mennesker kan nå den, hver gang vi bøjer vore knæ i bøn.
Korset - blodet - nåden
Af Hans Erik Nissen - BIBELSK TRO NR.2 1995
Korset sejrede over Guds vrede. Vreden fortærede Jesus. Da den gjorde det, ophørte den. Det betyder ikke, at Gud ikke er vredens Gud. Det er han i al evighed, men der er et sted, hvor hans vrede ikke er. Det er ved Jesu kors. Al Guds vredes kraft var der langfredag. Nu er den der aldrig mere.

Kampen om kønnet Kampen om  Kønnet af Mikkel Vigilius - Nyt Livs Forlag 2019

Kampen om kønnet belyser den nye kønsideologi fra et bibelsk, biologisk og sjælesørgerisk perspektiv. Målet er at give hjælp til at glæde sig over og fastholde Bibelens lære om de to køn.

141 sider / 98 kr.       -   Som PDF fil til download


Den Kristne Tro - VIDEO-serie
v/ Mikkel Vigilius - Nyt Liv
Den Kristne Tro - (1)
Den kristne tro-1
Den Kristne Tro - (2)
Den kristne tro-1
Den Kristne Tro (3)
Den Kristne Tro (3)
Den Kristne Tro - (4)
Den kristne tro 4
Den Kristne Tro - (5)
Den Kristne Tro 5
Den Kristne Tro - (6)
Den Kristne Tro 6
Den Kristne Tro - (7)
Den Kristne Tro 7
Den kristne tro  - (8)
Den kristne tro -8
Den kristne tro  - (9)
Den kristne tro -9
Den kristne tro  - (10)
Den kristne tro -10
Den kristne tro  - (11)
Den kristne tro -11
Den kristne tro  - (12)
Den kristne tro -12
Den kristne tro  - (13)
Den kristne tro -13
Den kristne tro - (14)Den kristne tro 14 Den kristne tro - (15)Den kristne tro 14 Den kristne tro - (16) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (17) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (18) v.Mikkel Vigilius
Den kristne tro - (19) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (20) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (21) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (22) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (23) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (24) v.Mikkel Vigilius
Den kristne tro - (25) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (26) v.Mikkel Vigilius Ny.Shafan /Bibeltimer
ligger link til de følgende videoer.
Pladsbyttet med noder
Af Ane Kristine Haahr, Herning
"Pladsbyttet", "Kan du undvære Jesus", "Måske" og "Guds nåde det er nok for mig"

"Jesus var uden synd. pletfri og ren. Han ser mit syndeliv og syndens mén. Så siger Han til mig: Jeg bytter plads med dig..."    Noderne alene i en PDF-fil


HYRDEKALLET - I BIBELSK OG AKTUELT PERSPEKTIV (1-4) - som PDF fil eller som - E-bog i epub format
Ap.G.20,26-32
Af Dag Risdal - 1980
Afskrift fra manuskript af Dag Risdal 1980 -  Bragt i "Fast Grunn" nr.6/1980
En hyrde må være kalt af Jesus .

Hyrdekallet - del 1
 -  Innledning - Djevelen skaper "tidsånd" og "innflytelse".
Hyrdekallet - del 2
 -  Hyrdene skal røkte hjorden - Hyrdekallet i en uklar åndssituasion - Hjorden må lytte etter røsten av den gode hyrde.
Hyrdekallet - del 3
 -  Troskap mot Skriften og bekjennelsen - Den lutherske arv - Forkynnelsen - Sjelesorg-hyrdeomsog - . 
Hyrdekallet - del 4  -  Veiledning i valg av litteratur. - Hyrdeansvar i kristen sang og musikk.