skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Velkommen til Shafan

Shafan, som jvf. 2. Kong.22,10 læste lovbogen op for kong Josija, ønsker at pege på de gamle stier.
Med denne hjemmeside ønsker jeg udfra artikler, udpluk fra bøger og div. indlæg at bringe budskabet om Guds Hellighed - Guds Lov - og frelsen i Jesus Kristus - evangeliet - frem af den tåge, der indhylder en stor del af det kristne Danmark.
 - Siderne bygger på et evangelisk/luthersk bekendelsesgrundlag.

Andagt
Bibelvers

Et anker for sjælen
Hebr 6,19

Skal din lille livsbåd drive hid og did på verdens oprørte hav, hvor stormene blæser snart fra én kant og snart fra en anden? Eller skal du bag den sidste brænding nå frelst i havn? Det er et spørgsmål om ankeret. Du må have noget, du kan kaste, og som får fat i en grund, der kan holde livsskibet fast. Gud har rakt dig det: ankeret.

Ankeret er håbet, som binder dig til Himlen. Du kaster det, hver gang du i mødet med modgang, kampe og fristelser siger: ”Det er Himlen, det gælder!” Gennem ankeret hjælper Herren dig til at bevare proportionerne, så det foreløbige forbliver foreløbigt. Ankeret hjælper dig til at lade alle dine veje sigte mod målet. Tab, modgang og savn knuger sjælen, men det er Himlen, det gælder!

Snart står dine fødder i Jerusalem. Dér er ingen sorg, intet skrig, ingen pine. Men Jesus er der, og Gud er alt og i alle. Da bliver den virkelighed åbenbar, som du i dag kaster anker i. Hører du ikke sangen i din ånd – de frelstes jubel? Snart skal du også stå i det evige lovsangskor omkring tronen og ophøje Gud og Lammet. Da behøver din sjæl ikke længere noget anker, for da er du bjærget i havn.

Hans Erik Nissen - Livets sejrskrans
Luthersk Missions
Bibelskoles Elevforenings Forlag  2016
Udgivet på LMBE/Nyt Livs Forlag i 2016
Artikler som
e-bøger.
(På Ipad iBooks,
 i Windows f.eks
EPUBReader)

Shafan 2012
Artikler 2012
(opdateret)
Shafan 2013
Artikler 2014

Shafan 2014
Artikler 2014

Shafan 2015
Artikler 2015

Frits Larsen arkiv
e-pub 

LYT OG HØR
Ny side med lydfilerne fra hoerordet.dk, så siderne indretter sig efter det medie, der bliver brugt (PC, IPAD, MOBIL) lyt.shafan.dk
Der er en Gud i himlen
Af Hans Erik Nissen - Ét er nødvendigt
Du ser kun mørke, tunge skyer over dig. Men bag dem er Herren. En dag forsvinder skyerne. Det sørger Herren for. Der er en Gud i Himlen, og han udfrier af al nød.
Mesteren er her
Af Thomas Teglgaard - "JOHN Et år med Johannes evangeliet"
Da har vi brug for, at nogen gør os opmærksom på det: "Mesteren er her." Og når vi hører de ord, må vi gøre som Maria, rejse os fra sorgen, angsten, skrækken eller hvad det nu er. Vi må rejse os fra det alt sammen og gå ud til Jesus.
Kristi Forsoningsgjerning - PDF -
Af Johannes Brandtzæg - "Gjennom Ild"
Hvordan kan jeg bli sikker i min frelsessak? Er grunnvollen for min frelse og mitt håp pålitelig og så absolutt tilstrekkelig at jeg ikke behøver å se meg om etter noe annet? Er det nok å ta imot det som er ferdig, og som etter at det er ferdig, er gitt slik at jeg vet det er mitt?
På flukt fra Gud - PDF -
Dag Risdal - "Kallet Profeten Jonas og verdensmisjonen"
Den Gud kaller, gir han den skolegang han trenger. Ethvert kall har sin nød, ethvert arbeid har sine problemer. Det hjelper intet å sammenligne det ene kall med det andre. Hvor Gud setter sitt barn, har han en oppgave gjemt for det. Men hvor oppgaven er, der er også velsignelsen! Et godt råd er dette: Be ikke om kall som svarer til dine evner, men be om nådegaver som svarer til ditt kall!
Bibelsk Tro Paulus andre forbønn for efeserne
Af Eivind Gjerde Bibelsk Tro nr.4/2017
Det siste bønneemne inneholder de fire første. Når det blir oppfylt i våre liv, fylles vi med hele Guds fylde. Guds fylde er uløselig knyttet til Jesus Kristus!
Jeg er grepet
Den ene, treenige, sanne Gud. Han som har skapt og frelst oss, og gjort det slik at vi kan gripe hans ord. ”Det evige livs ord”, som vi får lese, høre og erfare.
Nådegave til å bedømme ånder
Av Immanuel Fuglsang Bibelsk Tro nr.4/2017
Når Jesus omtaler de siste tiders tegn blant annet i Matt 24, så ligger det ham på hjerte å advare mot falsk og villedende forkynnelse. ”Mange falske profeter skal stå fram, og de skal forføre mange” (v. 11).

Ånd og kød - PDF -
O. Hallesby - "Helliget Herren og andre taler"
Det, som gør mig til et Guds barn, er ikke mit forandrede liv, heller ikke mit forandrede sind, men ene og alene dette, at jeg har en frelser, som jeg klynger mig til og tager imod som min stedfortræder.
Troens visshet - PDF -
Øivind Andersen - "LIVETS BRØD"
Ingen var så sikre på at de hørte Gud til som fariseerne på Jesu tid, og ingen var så langt borte fra Guds rike som nettopp de! Derfor er det ikke noe dårlig tegn at et menneske umulig kan oppleve troens visshet ved å vende seg inn til sitt eget hjerte! - (Evt kommentarer)
Led os ikke ind i fristelse
C.O.Rosenius - "Samlede Skrifter bind XV"
Det falder ham ikke ind, at hvad han mangler i helliggørelse, kun kan vindes ved forøget tro og en mere inderlig forening med Kristus, den eneste livets kilde, det "vintræ", fra hvilket saften og kraften i grenene alene må komme.
Det sande vintræ - Andagt -
Øivind Andersen - "Ved Kilden"
Det ligger nær at tro, at en meget produktiv kristen også må have en meget stor betydning i Guds rige. Men sandheden kan være, at han med sin produktivitet netop lukker af for Gud. En sådan produktiv kristen er ikke til hjælp for nogen.
Ske din vilje
Af C.O.Rosenius - "Samlede Skrifter bind XV"
Beder du i sandhed om Guds vilje, så vær forberedt på mangt og meget, som byder dit gamle menneske imod. Vil du, at alt skal gå efter din egen vilje, så bed aldrig den tredje bøn.


Tre grundlæggende kendsgerninger PDF-fil
Øivind Andersen - "Åndsdåb og Åndsfylde"
Det, Ånden skal virkeliggøre, er det, som Jesus har gjort. Efter at Jesus var faret op til Himmelen, havde indtaget pladsen ved Faderens højre hånd og var begyndt at gøre sig gældende der til bedste for os, da er tiden inde for det, som skete på pinsedagen. -
Guds Ånd gør det klart, at nu kan frelsen forkyndes for hvem som helst. Nu er alt fuldbragt.
Og Ånden sier: Kom - PDF
Af Asbjørn Åvik - ÅNDENS TEMPEL
Vandret du med nøkler i egne hender - nøkler som kunne låst opp til et enda rikere liv? Stengte du for Guddommens utbredertrang og utvidelsesslengt i ditt liv - eller var du helt overgitt til ham? Var det en bedrøvet Ånd din bolig huste, eller adlød du ham slik at han nådde den store frie utfoldelse i ditt liv og i din tjeneste?
Nyt Liv 2017-1 Fra Nyt Livs blad 2017 nr.1 - PDF format        -      Enkelte artikler fra bladet


Eksempler fra bladet:

Røsten i ørkenen - Joh 3,30 Af Niels Ove Vigilius
Guds tanker og veje og hans underfulde handlemåde er imidlertid så helt anderledes og så højt hævet over vore, som himlen er over jorden: Han skal blive større, men jeg/vi skal blive mindre!

Lever du fredeligt med synden? - af Peder Mikkelsen
Nogle tåler ikke Jesu nærhed, fordi de vil frede den gamle naturs lyst til at synde, og så glider de dermed selv ud på afstand af Jesus og væk fra ham.

Herrens højre hånd - af Martin Luther
Vi må lære at fornægte os selv og holde os fast ved Guds højre hånd, så vi siger: Jeg vil slet ingenting være, men Herren skal være al min styrke.

Ved kullilden - Andagt -
Af Johnn R.Hardang -  PeSju , Norge
Et møte med Jesus har mer enn en gang lokket tårene fram. Og sammen med tårene, sorgen over seg selv og sitt eget svik.   - Jo, det kan være vondt å stå i lyset fra kullilden. Men det er ofte nødvendig. I alle fall om vi skal komme på rett plass i forhold til Jesus.
Troskabsprøven, der førte til sejr
Dag Risdal  - "Daniel profet og troskæmp"
Mange glider med strømmen, hvor modstanden er mindst. Hvis udviklingen fortsætter, kan vi komme til at mangle sande hyrder og kristne ledere, der står på Ordets grund, og som for Guds åsyn har åndelig stedsans til at stikke kursen ud. 

Jeres hjerte må ikke forfærdes - Joh 14,1
Martin Luther - Jesu Afskedstale 1.Del
Denne tale er dog ikke nedskrevet for deres skyld, men for vores, for at også vi kan lære at benytte os af denne trøst i nuværende og kommende nød. For enhver kristen må og skal, hvis han er døbt og har omvendt sig til Kristus, finde sig i og vente for vist, at han da også vil blive hjemsøgt af skræk og angst, som vil gøre hans hjerte vaklende og modløst ved en eller flere slags fjendskab og modstand. For en kristen har overmåde mange fjender, hvis han vil holde sig nær til sin Herre.

Barnekår
Af Carl Fr. Wisløff - "I Jesu Navn"
Den, der ikke kender Jesus som sin frelser, står trods alle gode forsætter i trællens forhold til Gud. Men den, som har taget sin tilflugt til Frelseren, Jesus Kristus, han er for Jesu skyld blevet Guds barn. Han skylder nu intet hos Gud, for hele gælden har Jesus betalt.

Kristus, Guds visdom til helliggørelse
Af Christian Jepsen - Mens solen daler
Helliggørelsen er nemlig ikke et produkt, noget, som jeg selv skal producere, men det er en frugt. En frugt af hvad? Ikke af mine bestræbelser, men en frugt af Kristi værk for mig og af Kristi værk i mig.
Livets Bog
Af Andreas Michelsen
I Bibelen hører vi om Livets Bog – ja hele Bibelen kan man kalde livets bog. I den er liv – og den fortæller – hele vejen igennem om en person. Fra de første kapitler til de sidste. Den fortæller - om den Frelser, der skulle fødes (1 Mos 3,15) - Fredsfyrsten (Es 9,5) – Jesus Kristus....  
Med ønsket om en velsignet jul – lad os aldrig glemme Livets Bog – adgangen til Himlen i Jesus Kristus.

Forkynnelsen av Guds Ord og andre virkemidler - PDF -
Eivind Gjerde - Bibelsk Tro nr.6/2003
Satan var en musikkens mester før han falt bort fra Gud i selvopphøyelse og opprør. Denne store musikalske begavelse har han beholdt og bruker den nå i sin onde og forføreriske tjeneste.
Det vigtigste i livet er tilgivelsen for vore synder - Andagt -
Af Immanuel Fuglsang
”Dine synder er dig forladt”. Ja, det er faktisk det allerbedste budskab, der kan høres på denne jord. For så kan du og jeg glæde os over Guds frelse, som han giver os ufortjent ved troen på Jesus.
Gud har talt
Af Niels Ove Vigilius - Bibelsk Tro 2003 nr.5
"Den som ikke spør Den hellige skrift», sier Luther, «han får aldri noe å vite. Men nå ved vi hvordan vi kan bli reddet fra døden og djevelen, og hvem som har forløst oss. Det lærer vi alene fra den bok som kalles Den hellige skrift."
ALLE HELGENS UGEN -
Af Ole Hallesby - "Daglig Fornyelse"
Salige er de, som er paa Vej til det evige Gæstebud, selv om Vejen er smal og stejl, og Tornene stikker?
2016  - Luthersk Missions Bibelskoles Elevforening
har i samarbejde med Nyt Liv udgivet 2 bøger.
Nyt Liv nr.2-2016

118 sider / 80 kr
Hans Erik Nissen:
Livets Sejrskrans

“At stå foran Jesus med sin synd opleves som en dom. Foran Jesus bliver synden syndig som aldrig før, men gå ikke! Bliv! Du står netop dér, hvor du skal høre det mest velsignede af alt: ‘Du skal ikke fordømmes.‘ Det er sagt af ham, der blev det i dit sted.“ (citat fra bogen)
Nyt Liv nr.2-2016

342 sider / 250 kr
Martin Luther:
Jesu afskedstale bd.2

Bind 2 er nu kommet  af den af Luthers bøger, som han selv satte højest. Og man forstår hvorfor: Det er velsignede og vigtige ord af Jesus, som han lægger sine disciple på sinde ved afskedens time i Joh 14-16 (her i bd.2 gennemgås kap.15-16)

Læs et lille uddrag af bogen i Nyt Liv nr.2 2016 s.47-51 - eller her
Bøger fra Nyt Livs Forlag kan købes på Nyt Livs lejre, ved henvendelse til forlaget eller
via Bethesdas Boghandel. 
Adresse: Postboks 57
9330 Dronninglund
Telefon nr.: 23 41 55 91  E-mail: svag@info.dk


Den Kristne Tro - VIDEO-serie
v/ Mikkel Vigilius - Nyt Liv
Den Kristne Tro - (1)
Den kristne tro-1
Den Kristne Tro - (2)
Den kristne tro-1
Den Kristne Tro (3)
Den Kristne Tro (3)
Den Kristne Tro - (4)
Den kristne tro 4
Den Kristne Tro - (5)
Den Kristne Tro 5
Den Kristne Tro - (6)
Den Kristne Tro 6
Den Kristne Tro - (7)
Den Kristne Tro 7
Den kristne tro  - (8)
Den kristne tro -8
Den kristne tro  - (9)
Den kristne tro -9
Den kristne tro  - (10)
Den kristne tro -10
Den kristne tro  - (11)
Den kristne tro -11
Den kristne tro  - (12)
Den kristne tro -12
Den kristne tro  - (13)
Den kristne tro -13
Den kristne tro - (14)Den kristne tro 14 Den kristne tro - (15)Den kristne tro 14 Den kristne tro - (16) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (17) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (18) v.Mikkel Vigilius
Den kristne tro - (19) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (20) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (21) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (22) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (23) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (24) v.Mikkel Vigilius
Den kristne tro - (25) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (26) v.Mikkel Vigilius

Pladsbyttet med noder
Af Ane Kristine Haahr, Herning
"Pladsbyttet", "Kan du undvære Jesus", "Måske" og "Guds nåde det er nok for mig"

"Jesus var uden synd. pletfri og ren. Han ser mit syndeliv og syndens mén. Så siger Han til mig: Jeg bytter plads med dig..."    Noderne alene i en PDF-fil


HYRDEKALLET - I BIBELSK OG AKTUELT PERSPEKTIV (1-4) - som PDF fil eller som - E-bog i epub format
Ap.G.20,26-32
Af Dag Risdal - 1980
Afskrift fra manuskript af Dag Risdal 1980 -  Bragt i "Fast Grunn" nr.6/1980
En hyrde må være kalt af Jesus .

Hyrdekallet - del 1
 -  Innledning - Djevelen skaper "tidsånd" og "innflytelse".
Hyrdekallet - del 2
 -  Hyrdene skal røkte hjorden - Hyrdekallet i en uklar åndssituasion - Hjorden må lytte etter røsten av den gode hyrde.
Hyrdekallet - del 3
 -  Troskap mot Skriften og bekjennelsen - Den lutherske arv - Forkynnelsen - Sjelesorg-hyrdeomsog - . 
Hyrdekallet - del 4  -  Veiledning i valg av litteratur. - Hyrdeansvar i kristen sang og musikk.