skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Velkommen til Shafan

Shafan, som jvf. 2. Kong.22,10 læste lovbogen op for kong Josija, ønsker at pege på de gamle stier.
Med denne hjemmeside ønsker jeg udfra artikler, udpluk fra bøger og div. indlæg at bringe budskabet om Guds Hellighed - Guds Lov - og frelsen i Jesus Kristus - evangeliet - frem af den tåge, der indhylder en stor del af det kristne Danmark.
 - Siderne bygger på et evangelisk/luthersk bekendelsesgrundlag.


ANDAGT
Bibelvers

(ApG 2,39)

For løftet gælder jer

Mange kristne mener, at løftet først tilhører os, når vi tror. På den måde bliver det vores tro, der skal aktivere løftet. Forklaringen på et fattigt kristenliv bliver mangel på tro, og det på trods af at Jesus har sagt, at havde vi tro som et lille sennepsfrø, kunne vi flytte bjerge. Nej, de flestes åndelige fattigdom skyldes mangel på erkendelse af evangeliet, som siger, at løftet er dit, før du tror. Frelsen er din, mens du er ugudelig.

Gud bruger den rigdom, som allerede er din, til at skabe troen i dit hjerte. Og det må ske. Ellers er du evigt fortabt på trods af alt, hvad du ejer. At tro er at tage imod det, som allerede er dit. Kaster nogen en bold til dig, så er det, fordi du skal gribe den. Ser du på dine hænder, griber du den aldrig. Nej, du skal se på bolden, og så lade hænderne gribe det, du ser på. Sådan er det også med troen.

Se nu på frelsesløftet! Det tilhører dig. Dit navn står på det. Bliv stille for det. Lad det stå alene. Begynd ikke med dine forbehold: om – men – hvis! Det, som Guds ord siger, tilhører dig. Det er dit. Så enkelt er det. Der skal ikke mere til. At tro er at sætte punktum og lade løftet gælde.

Andagt af Hans Erik Nissen "Livets Sejrskrans" -

Luthersk Missions Bibelskoles Elevforenings Forlag I kommission hos Nyt Livs Forlag 2016

Artikler som
e-bøger.
(På Ipad iBooks,
 i Windows f.eks
EPUBReader)

Shafan 2012
Artikler 2012
(opdateret)
Shafan 2013
Artikler 2014

Shafan 2014
Artikler 2014

Shafan 2015
Artikler 2015

Frits Larsen arkiv
e-pub 


Påskebog 2019
Påskebogen 2019
Med mobiltelefon er det problematisk at vælge sider i artikler og forfattere på  shafan.dk
Derfor har jeg samlet det hele i ny.shafan.dk, som vil kunne ses på de forskellige medier.
 
Shafan.dk vil fortsat blive opdateret, hoerordet.dk er lukket–
i stedet henvises til lyt.shafan.dk eller ny.shafan.dk, hvor der er link til lydfilerne. 
Pinsehilsen
Tormod Vågen - I KONGENS NÆRHED
Der møder os noget nyt her i Apostlenes Gerninger. Et nyt liv. En ny frimodighed. Ny kraft og et nyt fæl­lesskab. Og alt dette er virket af Helligånden.
Da Samuel blev leder og profet
Dag Risdal - LEVENDE FORKYNDELSE ELELR TOMME ORD
Man kan gøre sig en del tanker i forlængelsen af budskabet i 1 Sam 3. Forud for fornyelsen, må der ofte et personligt opgør til. Man må være villig til at kalde frafaldet ved dets rette navn, hvad enten det gælder forrige generation eller den nuværende slægt. Det første budskab, Samuel måtte bære frem, var et domsbudskab over Eli og hans hus (3,12-15).
Du dækker bord for mig.. Sl 23,5
Martin Luther - SÅ FAST EN BORG
Det er nødvendigt at blive stille for Guds ord om vores frygtelige fjender. Der findes kristne, der ikke tænker særlig meget på de ting, og som derfor umærkeligt kommer ind i en tryghed og sikkerhed, som om de hverken trængte til Gud eller til hans ord. Der er kristne, som sejler fremad i livet, som om der slet ikke var nogen fare på færde.

Bibelsk Tro Bibelsk Tro nr.3 2020 

Anstøtsstein eller hjørnestein?
Af Kjell Dahlene - Bibelsk Tro nr3/2020  - 
«men vi forkynner Kristus korsfestet, for jøder et anstøt og for hedninger en dårskap». 1Kor 1,23. Dersom vi underslår korset budskap, blir det et anstøt. Paulus minner oss om å blankpusse evangeliet. Vi må våke slik at ikke korset anstøt blir gjort til intet. Gal 5,11.

Han leder meg til hvilens vann
Martin Luther - Bibelsk Tro nr3/2020
Det er: I alle slags trengsler, angst og nød, – åndelig og legemlig, – når jeg intet sted vet å finne hjelp og trøst, – så holder jeg meg til ordet om nåden. Der alene og intet annet sted finner jeg sann trøst og vederkvegelse, og det i rikelig mål.

Vejen til livet
Af Andreas Michelsen, Frederiksberg
Og Ånden og bruden siger: »Kom!« Og den, der hører, skal sige: »Kom!« Den, der tørster, skal komme, og den, der vil, skal få livets vand for intet .- uforskyldt.
Nyt Liv 2020-1 Fra Nyt Livs blad 2020 nr.1 - PDF format        -      Enkelte artikler fra bladet
Livets brød Hvad får et menneske til at spise af det evangelium, at Jesus har givet sit kød til liv for os? Det gør den kendsgerning, at de ingen herlighed og intet liv finder hos sig selv. Det er deres lidelse, hunger og tørst. Det er deres bestandige anfægtelse, at de ikke finder livet hos sig selv.
Pinsen i lys af Det Gamle Testamente  Helligåndens gerning er altid kendetegnet ved, at vi afsløres som syndere og oprørere, der må frelses af Guds nåde alene. Målet for Åndens gerning er at herliggøre Jesus for os som vores frelser (Joh 16,14).
Hvil i nåden  Om det herlige budskab om forløsningen - lyder det for døve øren?

Jeg hviler i nåden i morgenens gry,
er tryg gennem rejsen mod Himmelens by.
Når solen går ned, og han sender mig bud,
jeg hviler i nåden derhjemme hos Gud.


Bønnens arbejde
Ole Hallesby - "Fra bønnens Verden"
Da han ved himmelfarten forlod sine venner med sin legemlige nærværelse, rakte han sin usynlige almagtshånd så langt ned, at vi små og syndige mennesker kan nå den, hver gang vi bøjer vore knæ i bøn.
Korset - blodet - nåden
Af Hans Erik Nissen - BIBELSK TRO NR.2 1995
Korset sejrede over Guds vrede. Vreden fortærede Jesus. Da den gjorde det, ophørte den. Det betyder ikke, at Gud ikke er vredens Gud. Det er han i al evighed, men der er et sted, hvor hans vrede ikke er. Det er ved Jesu kors. Al Guds vredes kraft var der langfredag. Nu er den der aldrig mere.
Se der Guds Lam
Dag Risdal - Bibelsk Tro 2/1994

Korsets evangelium passer godt for syke samvittigheter. Det er ikke på tankens vei, men på samvittighetens vei vi     forstår forsoningens hemmelighet. Ja, måtte vi få øynene åpnet for det slaktede Guds Lam!
    «Det er den faste klippegrunn  som jeg nå bygger på,  Ved den jeg skal til siste stund,  ja, evig vel bestå. 
    Og når jeg at av verden går,  da synger jeg om Jesu sår, For Lammets blod er nøkkelen  til selve himmelen»!

Jeg er Sandheden og Livet
Martin Luther - JESU AFSKEDSTALE BIND 1
”Sådan også med jer,” vil Kristus sige her, ”når I har grebet mig i troen, er I på den rette, sikre vej, der ikke fører på vildspor; men hold jer så til den og fortsæt ad den, for der vil komme mange anstødssten og forhindringer i vejen for jer både til højre og venstre. Derfor må I være rustede, så I kan holde fast ved mig og ikke lade jer anfægte af det grusomme og skrækkelige, I end vil komme til at se, og som vil skræmme jer væk fra mig eller vil rive og lokke jer væk fra vejen med forførende skin. Men I skal vide, at al den slags kun er Djævelens løgn og bedrag,


Retfærdiggørelsen
Arne Helge Teigen - TRO FOR HJERTE OG TANKE -
Læren om retfærdiggørelsen viser, at frelsen ikke er afhængig, hverken af vores følelser eller hvad vi magter, men alene af det Jesus har gjort færdigt for os ved sin død og opstandelse.
Gud og Skriften
Jan Bygstad - "GUDS ORD Fundamentet for evangelisk luthersk tro"
Jesus bebrejder de to disciple deres forhold til Skriften. Han siger med andre ord, at de ikke forstår korsets mysteri­um på grund af deres fejlagtige forhold til Skriften. Hvis de havde forstået Skriften, ville de også have forstået korset.
Har lavkirkelige pietister lov til å fortsætte med å være seg selv?
Carl Frederik Wisløff - Bibelsk Tro nr5/1998
Når jeg mener at evangeliet alene kan skape liv i Gud, og når jeg dertil har det trossyn at mange slags underholdning hindrer Åndens virksomhet, så må jeg ha lov til å legge opp en virksomhet som er konsentrert om Guds ord.
Det sande lys, som oplyser ethvert menneske - (Joh 1,9)
Af Thomas Teglgaard - JOHN - Et år med Johannes evangeliet
Med Jesu liv, død og opstandelse begyndte den proces, som allerede var blevet lovet helt tilbage ved syndefaldet: At der er håb. Lyset trodser mørket, trodser liv ind i død, håb ind i håbløshed.
Møtet med den hellige
Af Henric Staxäng - Bibelsk Tro nr.5 1998
Hvor mye det enn kan skifte i ditt indre liv, så søk freden ved Jesu kors, der Jesu blod ble utøst til rensing fra all synd. Alle dine synder, hva navn de enn har, ble lagt på Jesus. Gud er forsonet. Ingenting behøver å legges til.
Kampen om kønnet Kampen om  Kønnet af Mikkel Vigilius - Nyt Livs Forlag 2019

Kampen om kønnet belyser den nye kønsideologi fra et bibelsk, biologisk og sjælesørgerisk perspektiv. Målet er at give hjælp til at glæde sig over og fastholde Bibelens lære om de to køn.

141 sider / 98 kr.       -   Som PDF fil til download


Den Kristne Tro - VIDEO-serie
v/ Mikkel Vigilius - Nyt Liv
Den Kristne Tro - (1)
Den kristne tro-1
Den Kristne Tro - (2)
Den kristne tro-1
Den Kristne Tro (3)
Den Kristne Tro (3)
Den Kristne Tro - (4)
Den kristne tro 4
Den Kristne Tro - (5)
Den Kristne Tro 5
Den Kristne Tro - (6)
Den Kristne Tro 6
Den Kristne Tro - (7)
Den Kristne Tro 7
Den kristne tro  - (8)
Den kristne tro -8
Den kristne tro  - (9)
Den kristne tro -9
Den kristne tro  - (10)
Den kristne tro -10
Den kristne tro  - (11)
Den kristne tro -11
Den kristne tro  - (12)
Den kristne tro -12
Den kristne tro  - (13)
Den kristne tro -13
Den kristne tro - (14)Den kristne tro 14 Den kristne tro - (15)Den kristne tro 14 Den kristne tro - (16) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (17) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (18) v.Mikkel Vigilius
Den kristne tro - (19) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (20) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (21) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (22) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (23) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (24) v.Mikkel Vigilius
Den kristne tro - (25) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (26) v.Mikkel Vigilius Ny.Shafan /Bibeltimer
ligger link til de følgende videoer.
Pladsbyttet med noder
Af Ane Kristine Haahr, Herning
"Pladsbyttet", "Kan du undvære Jesus", "Måske" og "Guds nåde det er nok for mig"

"Jesus var uden synd. pletfri og ren. Han ser mit syndeliv og syndens mén. Så siger Han til mig: Jeg bytter plads med dig..."    Noderne alene i en PDF-fil


HYRDEKALLET - I BIBELSK OG AKTUELT PERSPEKTIV (1-4) - som PDF fil eller som - E-bog i epub format
Ap.G.20,26-32
Af Dag Risdal - 1980
Afskrift fra manuskript af Dag Risdal 1980 -  Bragt i "Fast Grunn" nr.6/1980
En hyrde må være kalt af Jesus .

Hyrdekallet - del 1
 -  Innledning - Djevelen skaper "tidsånd" og "innflytelse".
Hyrdekallet - del 2
 -  Hyrdene skal røkte hjorden - Hyrdekallet i en uklar åndssituasion - Hjorden må lytte etter røsten av den gode hyrde.
Hyrdekallet - del 3
 -  Troskap mot Skriften og bekjennelsen - Den lutherske arv - Forkynnelsen - Sjelesorg-hyrdeomsog - . 
Hyrdekallet - del 4  -  Veiledning i valg av litteratur. - Hyrdeansvar i kristen sang og musikk.