skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Velkommen til Shafan

Shafan, som jvf. 2. Kong.22,10 læste lovbogen op for kong Josija, ønsker at pege på de gamle stier.
Med denne hjemmeside ønsker jeg udfra artikler, udpluk fra bøger og div. indlæg at bringe budskabet om Guds Hellighed - Guds Lov - og frelsen i Jesus Kristus - evangeliet - frem af den tåge, der indhylder en stor del af det kristne Danmark.
 - Siderne bygger på et evangelisk/luthersk bekendelsesgrundlag.


ANDAGT
Bibelvers

(Matt 14,30)

Herre, frels mig!

Med mellemrum fører Herren sine disciple tilbage til udgangspunktet. Vi kan også sige, at han fører dem helt ned til nulpunktet. Det er til det sted, hvor Herren drager dig op fra fordærvelsens grav, op fra slam og dynd og sætter dine fødder på forsoningens klippe.

Da fører han dig helt derud, hvor din bøn bliver et nødskrig: Herre, frels mig! Du er bragt i en stilling, hvor det står dig helt klart, at han alene må frelse dig. Gør han ikke det, er du redningsløst fortabt.

Måske spørger du, hvorfor Herren tillader, at du kommer så langt ud? Det er for at give dig en fornyet erfaring af, hvad der ligger i ordet frelse.

At lære at påkalde Herren som sit eneste håb er ikke resultat af tanker ved et skrivebord. Det læres i den nød, hvor dit livs grundvolde vakler. Når lyset omkring dig er nat, og du føler, at mørket. skjuler dig, kommer Jesus til dig vandrende på de oprørte vande. Da rækker han sin gennemborede frelserhånd mod dig, griber dig og trækker dig op, og han giver din tro en dybere erfaring af, at hans øje våger over dig, hans varme frelserhjerte banker for dig, han lægger dig på sine skuldre, og han bærer dig hele vejen hjem.

Andagt af Hans Erik Nissen -  fra 
"Han er vor fred" - Logos Media 2005

Artikler som
e-bøger.
(På Ipad iBooks,
 i Windows f.eks
EPUBReader)

Shafan 2012
Artikler 2012
(opdateret)
Shafan 2013
Artikler 2014

Shafan 2014
Artikler 2014

Shafan 2015
Artikler 2015

Frits Larsen arkiv
e-pub 


Påskebog 2019
Påskebogen 2019
Med mobiltelefon er det problematisk at vælge sider i artikler og forfattere på  shafan.dk
Derfor har jeg samlet det hele i ny.shafan.dk, som vil kunne ses på de forskellige medier.
 
Shafan.dk vil fortsat blive opdateret, hoerordet.dk er lukket–
i stedet henvises til lyt.shafan.dk eller ny.shafan.dk, hvor der er link til lydfilerne. 
Påskehilsen
 

Når Jesus slår følge med os
Andreas Michelsen

Når Jesus slår følge med dig – og Han bliver din ledsager. må du ofte drage op fra det, du ellers har bygget på.

Kapitulationen ApG 9,1-9
Winnrich Scheffbuch - "Wer Jesus hat, hat das Leben"

En sådan genfødsel er kun mulig gennem en fuldstændig overgivelse, hvor mennesket giver sig helt i hænderne på den største konge. 


Bibelsk Tro Bibelsk Tro nr.2 2020 

Jesus, hold meg ved ditt kors
Af Gunnar Holth - Bibelsk Tro nr2/2020  - 
 Jesus, hold meg ved ditt kors,  -  der er livets kilde!   -
 Fri og åpen for enhver - er dens strømmer milde

Stedfortreder og forsoner
Carl Fr. Wisløff - Bibelsk Tro nr2/2020
Det finnes ikke noe menneskelig sidestykke til stedfortredelsen i forsoningen. Her står vi overfor den allmektige og kjærlige Guds egen handling. Dette gjorde Han - ingen annen kunne gjøre det.


Bønnens arbejde
Ole Hallesby - "Fra bønnens Verden"
Da han ved himmelfarten forlod sine venner med sin legemlige nærværelse, rakte han sin usynlige almagtshånd så langt ned, at vi små og syndige mennesker kan nå den, hver gang vi bøjer vore knæ i bøn.
Korset - blodet - nåden
Af Hans Erik Nissen - BIBELSK TRO NR.2 1995
Korset sejrede over Guds vrede. Vreden fortærede Jesus. Da den gjorde det, ophørte den. Det betyder ikke, at Gud ikke er vredens Gud. Det er han i al evighed, men der er et sted, hvor hans vrede ikke er. Det er ved Jesu kors. Al Guds vredes kraft var der langfredag. Nu er den der aldrig mere.
Se der Guds Lam
Dag Risdal - Bibelsk Tro 2/1994

Korsets evangelium passer godt for syke samvittigheter. Det er ikke på tankens vei, men på samvittighetens vei vi     forstår forsoningens hemmelighet. Ja, måtte vi få øynene åpnet for det slaktede Guds Lam!
    «Det er den faste klippegrunn  som jeg nå bygger på,  Ved den jeg skal til siste stund,  ja, evig vel bestå. 
    Og når jeg at av verden går,  da synger jeg om Jesu sår, For Lammets blod er nøkkelen  til selve himmelen»!

Jeg er Sandheden og Livet
Martin Luther - JESU AFSKEDSTALE BIND 1
”Sådan også med jer,” vil Kristus sige her, ”når I har grebet mig i troen, er I på den rette, sikre vej, der ikke fører på vildspor; men hold jer så til den og fortsæt ad den, for der vil komme mange anstødssten og forhindringer i vejen for jer både til højre og venstre. Derfor må I være rustede, så I kan holde fast ved mig og ikke lade jer anfægte af det grusomme og skrækkelige, I end vil komme til at se, og som vil skræmme jer væk fra mig eller vil rive og lokke jer væk fra vejen med forførende skin. Men I skal vide, at al den slags kun er Djævelens løgn og bedrag,


Retfærdiggørelsen
Arne Helge Teigen - TRO FOR HJERTE OG TANKE -
Læren om retfærdiggørelsen viser, at frelsen ikke er afhængig, hverken af vores følelser eller hvad vi magter, men alene af det Jesus har gjort færdigt for os ved sin død og opstandelse.
Gud og Skriften
Jan Bygstad - "GUDS ORD Fundamentet for evangelisk luthersk tro"
Jesus bebrejder de to disciple deres forhold til Skriften. Han siger med andre ord, at de ikke forstår korsets mysteri­um på grund af deres fejlagtige forhold til Skriften. Hvis de havde forstået Skriften, ville de også have forstået korset.
Har lavkirkelige pietister lov til å fortsætte med å være seg selv?
Carl Frederik Wisløff - Bibelsk Tro nr5/1998
Når jeg mener at evangeliet alene kan skape liv i Gud, og når jeg dertil har det trossyn at mange slags underholdning hindrer Åndens virksomhet, så må jeg ha lov til å legge opp en virksomhet som er konsentrert om Guds ord.
Det sande lys, som oplyser ethvert menneske - (Joh 1,9)
Af Thomas Teglgaard - JOHN - Et år med Johannes evangeliet
Med Jesu liv, død og opstandelse begyndte den proces, som allerede var blevet lovet helt tilbage ved syndefaldet: At der er håb. Lyset trodser mørket, trodser liv ind i død, håb ind i håbløshed.
Nyt Liv 2019-3 Fra Nyt Livs blad 2019 nr.3 - PDF format        -      Enkelte artikler fra bladet
De knuste hjerters fest Matt 2,16-18. Om at baggrunden for julen ifølge Bibelen ikke er glimmerrød, men sort. Om julesalmernes stærke trøst til de knuste hjerter.
At ryste med juletræets hellige stamme  Om hvordan den individorienterede og autoritetsanfægtende ideologi i vores tid sætter sig spor i familieliv og menighedsliv.


Møtet med den hellige
Af Henric Staxäng - Bibelsk Tro nr.5 1998
Hvor mye det enn kan skifte i ditt indre liv, så søk freden ved Jesu kors, der Jesu blod ble utøst til rensing fra all synd. Alle dine synder, hva navn de enn har, ble lagt på Jesus. Gud er forsonet. Ingenting behøver å legges til.
Om at komme i hu
Asbjørn Aavik - Ikke glemt af Gud
Hvor vidunderligt det er med disse mange Skriftens ord om Herren, som finder os igen på vor flugt ud i ørkenen. For flugt fra Gud og hans plan med vort liv fører altid ud i ørken og øde - åndeligt talt.
Ikke ved magt, og ikke ved styrke
Winrich Scheffbuch - "Wer Jesus hat, hat das Leben"
Med en lidenskabelig iver stræber man overalt efter at vække nyt liv i en træt og stivnet kristendom. Det mangler ikke på god vilje. Med stor energi laves der nye eksperimenter. Gamle sange og vaner bliver grundigt reformeret.
Frelst - fortapt
Odd Eivind Stensland - Bibelsk Tro nr.6 1998
Vi er i dag ferd med å få et falskt Gudsbillede, som brer seg langt inni de kristnes rekker. Det er det Gudsbillede som sier at Gud er bare kjærlighet. Er han rettferdig, kaster han ingen i helvete. Det er ikke forenlig med en kjærlig Gud. En tenker at det vil gå godt til slutt, eller at det skjer en utslettelse. Men leser du bibelen så ser du at ingen har talt strengere om helvete enn nettopp Jesus.
Jesu kors
Af J.C.Ryle - "JESUS ALENE"
Men medmindre du har gjort erfaring af kraften i Kristi kors - medmindre du ved, at hans blod, som blev udgydt på det kors, har vasket dine egne synder væk - medmindre du er villig til at bekende, at din frelse afhænger helt af det værk, som Jesus fuldbragte på korset - da gavner Jesus dig intet.
Kampen om kønnet Kampen om  Kønnet af Mikkel Vigilius - Nyt Livs Forlag 2019

Kampen om kønnet belyser den nye kønsideologi fra et bibelsk, biologisk og sjælesørgerisk perspektiv. Målet er at give hjælp til at glæde sig over og fastholde Bibelens lære om de to køn.

141 sider / 98 kr.       -   Som PDF fil til download


Den Kristne Tro - VIDEO-serie
v/ Mikkel Vigilius - Nyt Liv
Den Kristne Tro - (1)
Den kristne tro-1
Den Kristne Tro - (2)
Den kristne tro-1
Den Kristne Tro (3)
Den Kristne Tro (3)
Den Kristne Tro - (4)
Den kristne tro 4
Den Kristne Tro - (5)
Den Kristne Tro 5
Den Kristne Tro - (6)
Den Kristne Tro 6
Den Kristne Tro - (7)
Den Kristne Tro 7
Den kristne tro  - (8)
Den kristne tro -8
Den kristne tro  - (9)
Den kristne tro -9
Den kristne tro  - (10)
Den kristne tro -10
Den kristne tro  - (11)
Den kristne tro -11
Den kristne tro  - (12)
Den kristne tro -12
Den kristne tro  - (13)
Den kristne tro -13
Den kristne tro - (14)Den kristne tro 14 Den kristne tro - (15)Den kristne tro 14 Den kristne tro - (16) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (17) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (18) v.Mikkel Vigilius
Den kristne tro - (19) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (20) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (21) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (22) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (23) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (24) v.Mikkel Vigilius
Den kristne tro - (25) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (26) v.Mikkel Vigilius Ny.Shafan /Bibeltimer
ligger link til de følgende videoer.
Pladsbyttet med noder
Af Ane Kristine Haahr, Herning
"Pladsbyttet", "Kan du undvære Jesus", "Måske" og "Guds nåde det er nok for mig"

"Jesus var uden synd. pletfri og ren. Han ser mit syndeliv og syndens mén. Så siger Han til mig: Jeg bytter plads med dig..."    Noderne alene i en PDF-fil


HYRDEKALLET - I BIBELSK OG AKTUELT PERSPEKTIV (1-4) - som PDF fil eller som - E-bog i epub format
Ap.G.20,26-32
Af Dag Risdal - 1980
Afskrift fra manuskript af Dag Risdal 1980 -  Bragt i "Fast Grunn" nr.6/1980
En hyrde må være kalt af Jesus .

Hyrdekallet - del 1
 -  Innledning - Djevelen skaper "tidsånd" og "innflytelse".
Hyrdekallet - del 2
 -  Hyrdene skal røkte hjorden - Hyrdekallet i en uklar åndssituasion - Hjorden må lytte etter røsten av den gode hyrde.
Hyrdekallet - del 3
 -  Troskap mot Skriften og bekjennelsen - Den lutherske arv - Forkynnelsen - Sjelesorg-hyrdeomsog - . 
Hyrdekallet - del 4  -  Veiledning i valg av litteratur. - Hyrdeansvar i kristen sang og musikk.