skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Velkommen til Shafan

Shafan, som jvf. 2. Kong.22,10 læste lovbogen op for kong Josija, ønsker at pege på de gamle stier.
Med denne hjemmeside ønsker jeg udfra artikler, udpluk fra bøger og div. indlæg at bringe budskabet om Guds Hellighed - Guds Lov - og frelsen i Jesus Kristus - evangeliet - frem af den tåge, der indhylder en stor del af det kristne Danmark.
 - Siderne bygger på et evangelisk/luthersk bekendelsesgrundlag.

Advent
Bibelvers

Frygt ikke, for jeg har løskøbt dig, jeg kalder dig ved navn, du er min.
Es 43,1
6
Hvad intet øre nemmed,
hvad intet øje så,
har Gud i Himmel-hjemmet
hengemt til sine små;
dér, hvor hvert slør vil falde,
blir livets gåde løst,
når Gud er alt i alle
og nåden fuldt udøst.


Johann Walter 1552
Den danske salmebog nr 553 v6

Med ønsket om en
 velsignet julemåned.
Juletekster
Adventsandagter
Nyt Liv - v/Claus Munk
1. søndag i advent
På vej mod Herrens dag
Gud vil ikke, at vi skal rammes af hans vrede på Herrens dag. Derfor lyder kaldet til omvendelse gennem hele Bibelen.

2. søndag i advent
Jesus kommer igen! - Glæder du dig?
Og i den nye pagts tid er der et forventningens klimaks, som overstråler alt, nemlig Jesu Kristi tilsynekomst.Artikler som
e-bøger.
(På Ipad iBooks,
 i Windows f.eks EPUBReader)

Shafan 2012
Artikler 2012
(opdateret)
Shafan 2013
Artikler 2014

Shafan 2014
Artikler 2014

Frits Larsen arkiv
e-pub 

Livets Bog
Af Andreas Michelsen
I Bibelen hører vi om Livets Bog – ja hele Bibelen kan man kalde livets bog. I den er liv – og den fortæller – hele vejen igennem om en person. Fra de første kapitler til de sidste. Den fortæller - om den Frelser, der skulle fødes (1 Mos 3,15) - Fredsfyrsten (Es 9,5) – Jesus Kristus....  
Med ønsket om en velsignet jul – lad os aldrig glemme Livets Bog – adgangen til Himlen i Jesus Kristus.

Nyt Liv 2016-3 Fra Nyt Livs blad 2016 nr.3 - PDF format        -      Enkelte artikler fra bladet


Eksempler fra bladet:

Er du rede? - Matt 25,1-13 Af Egon Jensen
At være rede er noget, du og jeg må sørge for i tide. Det er for sent, når Jesus kommer i skyerne – for det gør Han! Hvornår ved ingen – måske snart?

Trange tider langsomt skrider - Af Af Frank Jacobsen
Om hvor der er liv og trøst i trange tider. Med udgangspunkt i Brorsons salme "Her vil ties, her vil bies".

Efter Keller - Af Mikkel Vigilius
Om indholdet af den evangeliserende forkyndelse.
Læser vi Apostlenes Gerninger, vil vi se, at apostlene i praksis baserede deres arbejde på Jesu ord. Den røde tråd gennem alle deres evangeliserende prædikener er kaldet til omvendelse og modtagelse af syndernes forladelse i Jesu navn.

Ved du, hvem Jesus er? - PDF-fil
Af Carl Fr. Wisløff - "Sådan er Jesus"
...det hænder nok, at man midt i al iveren glemte det første og vigtigste. Og det vigtigste er at høre Guds ord. At lære Jesus at kende på røsten. At stile efter at forstå mere og mere af evangeliet om Guds nåde i Jesus. At høre, så man får klarere syn for hemmelighederne i Guds ord.
Forkynnelsen av Guds Ord og andre virkemidler - PDF -
Eivind Gjerde - Bibelsk Tro nr.6/2003
Satan var en musikkens mester før han falt bort fra Gud i selvopphøyelse og opprør. Denne store musikalske begavelse har han beholdt og bruker den nå i sin onde og forføreriske tjeneste.
Det vigtigste i livet er tilgivelsen for vore synder - Andagt -
Af Immanuel Fuglsang
”Dine synder er dig forladt”. Ja, det er faktisk det allerbedste budskab, der kan høres på denne jord. For så kan du og jeg glæde os over Guds frelse, som han giver os ufortjent ved troen på Jesus.
Livets hårde virkelighet - PDF -
Øivind Andersen - "LIVETS BRØD"
De mennesker, som erkjenner livets virkelighet slik den er, og som kjenner sin totale avmakt overfor den. De som vet - og vet det i bitter smerte - at vi mennesker har intet vi skal ha sagt overfor verden med dens nød og ondskap. Disse blir i stand til å skjønne hva Jesus har å si overfor den. Og de kan innse at hans ord er like myndig som vårt eget er avmektig!
Gud har talt
Af Niels Ove Vigilius - Bibelsk Tro 2003 nr.5
"Den som ikke spør Den hellige skrift», sier Luther, «han får aldri noe å vite. Men nå ved vi hvordan vi kan bli reddet fra døden og djevelen, og hvem som har forløst oss. Det lærer vi alene fra den bok som kalles Den hellige skrift."
ALLE HELGENS UGEN -
Af Ole Hallesby - "Daglig Fornyelse"
Salige er de, som er paa Vej til det evige Gæstebud, selv om Vejen er smal og stejl, og Tornene stikker?
Larmende sang og musik - - PDF -
Dag Risdal - "Hyrdekallet i kristen sang og musikk"
De kristne forsamlingers musikkart kan ikke fornyes ved en musikkform som har røtter tilbake til det afrikanske hedenskap.  - - -
Djevelen prø­ver å gripe forstyrrende inn i musikken, enten ved at musikken ikke får understreket teksten eller ved at teksten ikke blir opp­fattet i det hele tatt på grunn av høyt støynivå.
Et nådens evangelium 
Af Carl Olof Rosenius - Lov og Evangelium 2016 nr 9
Det finnes nok dem som på grunn av sitt utvortes liv kan si: «Min samvittighet anklager meg ikke for noe i hele mitt liv». Men hvis disse tror de står nærmere himmelen enn røveren, skjøgen og tolleren, så er det bare et tegn på et selvbedratt hjerte. Vår egen hellighet er bare innbilning.

Det er 200 år siden Carl Olof Rosenius blev født.
I den anledning indeholder Lov og Evangelium nr 9 udsnit af hans bøger og enkelte sange.

"Lovsangsbølgen" - En ny hjertelovsang? Eller risiko for den åndelige død? - PDF -
Af Immanuel Fuglsang, Herning
Kan det tænkes, at meget af den nyere såkaldte ”lovsangsbølge” kan være udtryk for, at vi mennesker tror, vi kan skabe noget, som tilsyneladende mangler i mange kristne forsamlinger i disse år? Her er der imidlertid en stor risiko for, at vi misforstår Guds måde at arbejde på. Sand bibelsk lovsang opstår nemlig ikke ved blot at ændre lidt på formen, melodien og lydstyrken.
Lær og påmind hverandre! - PDF -
Af C.O.Rosenius - "Samlede Skrifter bind XIII"
Men hvis salmen, du synger, giver udtryk f. eks. for længsel, bøn eller tak, og du synger med munden, uden at hjertet er med deri, så er dette jo ret og slet hykleri. Der ligger også en fare i dette, at man lægger så megen vægt på den rent ydre udførelse af sangen - stemmernes renhed og vellyd m. m. - at det til slut kun bliver sang - uden hjerte og ånd.

Guds barn trenger å bli bevart - PDF -
Af Henric Staxäng - Bibelsk Tro nr 3 2003
I ordet får du kjenne kraften av Jesu blod, som renser fra all synd, og i ordet får du kjenne Jesu navn. Hans navn får du påkalle i all nød. Det er i hans navn, i vår Herre Jesu Kristi navn du trenger å bli bevart.
Johannesevangeliet kap 15,19 - PDF -
Af Martin Luther - Jesus Afskedstale bd.2
Luthers prædikener er en enestående hjælp til at trænge ind i hele betydningsfylden af de ord, Jesus taler – til dom over selvretfærdigheden og til evangelisk trøst og styrkelse af det svage mod. 
Denne prædiken er over Joh 15,19: Var I af verden, ville verden elske jer som sit eget; nu er I ikke af verden, men jeg har udvalgt jer af verden, derfor hader verden jer.
Bibelsk Tro Læren
Av Martyn Lloyd-Jonesn Bibelsk Tro nr.5/2016
... Alt dette kommer inn under overskriften å ”si sannheten i kjærlighet”. Hvorfor blir slik tale avskydd i dag og ansett for ”ukristelig”? Fordi sannhetsbegrepet som noe definerbart er borte, og vi er ved å erstatte det med en slapp, sentimental forestilling om enhet og fellesskap .
Hemmelig synd
Av Gudmund Vinskei Bibelsk Tro nr.5/2016
Hemmelig synd er det som et menneske henger fast i, er bundet av, unnskylder på alle mulige måter, bagatelliserer og ikke vil bekjenne eller bryte med. Hemmelige synder er ofte det de gamle kalte ”skjødesynder”, synder som et menneske kjeler for og helst ikke vil gi slipp på.
Guds sanne profeter og de falske profeter
Av Carl Fr. Wisløff Bibelsk Tro nr.5/2016
Det ordet vi har lest i dag viser oss ett av kjennetegnene på de falske profeter. De åpenbarer ikke din misgjerning. Sier Guds ord. De kommer med mangt som de sier de har sett og forstått. Og det ber de deg tro. Men de tar ikke et alvorlig oppgjør om dine synder.


Rett tale om håpet - PDF -
Guttorm Raen - Bibelsk Tro nr1/2003
At håpet er lite framme i forkynnelse og vitnesbyrd, har nok sammenheng med at bevisstheten om evigheten og evighetsalvoret er svekket. Vi har for eksempel fått en lovsangsbølge som ikke ser ut til å være særlig opptatt av denne siden av troslivet.
STEINHJERTER ELLER KJØDHJERTER? - Andagt -
Af Johnn R.Hardang -  PeSju , Norge
Men det alvorligste er dette: Steinhjerter er døde hjerter. Uten gudskontakt. Og uten åndelig liv. Steinhjerter forteller om åndelig død. Og om fortapte mennesker.
Et kjødhjerte er et mykt hjerte. Ydmykt, påvirkelig og mottakelig for Guds levende Ord.
Den gode hyrde-1 - PDF
C.O.Rosenius - "Samlede Skrifter bind 12"
Lige så sandt som det er, at det er i dig og ikke i Kristi soningsværk, fejlen ligger, lige så falskt et det til gengæld, at du derfor må se på dig selv og herse med dig selv for ad den vej at råde bod på det, som et galt. Det er netop, fordi hele din opmærksomhed er rettet mod dig selv, at det står så ilde til, som det gør. Du må lære, at så håbløst fortabte var vi, at Gud så sig nødsaget til at ordne det hele uden om os, i en anden person, i Kristus - ...
Tøndermøde 2016
Lørdag den 10 september Søndag den 11 september Mandag den 12 september
Oddvar Dahl
Oddvar Dahl Luk 18,31-46
Kol 2,14
Jesu omsorg
Frelse i Jesu blod
Bliv seende
Immanuel Fuglsang
Immanuel Fuglsang1 Tim 4,1-16
Frafaldstid
1 Pet 1,13-25
Vore afguder
Sandheden
nr7
Peter Olsen -2 22 Kong 17,1-9

Den hellige Gud
Tomhedens fare
r
Våg og bed

Immanuel Fuglsang
Immanuel Fuglsang 2 Mos 12,21-30
Lammets blod
Hbr 9,1-11
Det er gjort
Se på Jesus!
Oddvar Dahl
Oddvar Dahl Matt 25,31
Dagen kommer
Herlighedstronen
Åb 15,3
Lammets sang
Tønder-8
Oddvar Dahl-3-3
Joh 8,30-38

FRIKØBT
Kristus vort liv
Egon Jensen
Egon JensenMatt 12,32-41
Gud er hellig
Renset i blodet
Sov ikke på nåden
Våg og bed
Peter Olsen-1
Peter Olsen
Dan 7,9 /Joh 10
Hbr 9,28
Syndens følger
Det er fuldbragt
Vær rede
Videoerne er optaget af Peder Hovgaard  - og ligger på YouTube, som der er linket til.

Møderne blev holdt i Menighedshuset, Dragonvej 14, Tønder.
Amos vækkerrøsten fra Tekoa - PDF -
Dag Risdal - "Levende forkyndelse eller tomme ord?"
Er Amazjas ord til Amos ikke netop aktuelle for vores tids kirkeledere og organisationsbestyrelser? Man vil have fred og "tolerance" for landets og folkets, kirkens og organisationens skyld. Forkyndere, der har et ransagende budskab og som sætter skel, vil man have sig frabedt. De er i gang med en sammensværgelse. "Du med dine syner", skulle Amos høre. I dag siger man: "Du med dit syn".

2016  - Luthersk Missions Bibelskoles Elevforening
har i samarbejde med Nyt Liv udgivet 2 bøger.
Nyt Liv nr.2-2016

118 sider / 80 kr
Hans Erik Nissen:
Livets Sejrskrans

“At stå foran Jesus med sin synd opleves som en dom. Foran Jesus bliver synden syndig som aldrig før, men gå ikke! Bliv! Du står netop dér, hvor du skal høre det mest velsignede af alt: ‘Du skal ikke fordømmes.‘ Det er sagt af ham, der blev det i dit sted.“ (citat fra bogen)
Nyt Liv nr.2-2016

342 sider / 250 kr
Martin Luther:
Jesu afskedstale bd.2

Bind 2 er nu kommet  af den af Luthers bøger, som han selv satte højest. Og man forstår hvorfor: Det er velsignede og vigtige ord af Jesus, som han lægger sine disciple på sinde ved afskedens time i Joh 14-16 (her i bd.2 gennemgås kap.15-16)

Læs et lille uddrag af bogen i Nyt Liv nr.2 2016 s.47-51 - eller her
NB: Bøgerne udsendes med Bibelskolens Elevforening fra d. 20. august. De kan købes ved kontakt til
Nyt Livs Forlag fra d. 25. august.
Bøger fra Nyt Livs Forlag kan købes på Nyt Livs lejre, ved henvendelse til forlaget eller
via Bethesdas Boghandel. 
Adresse: Postboks 57
9330 Dronninglund
Telefon nr.: 23 41 55 91
E-mail: svag@info.dkRettferdiggjørelsen PDF-fil
Odd Eivind Stensland- "Bibelsk Tro nr.4 2004"
Rettferdiggjørelsen betyr at Gud dømmer oss som om vi var Kristus, fordi han i sin tid dømte Kristus som om han var oss. Den som er rettferdiggjort, står for Gud i Guds omdømme som Kristus står for Gud" (Øivind Andersen).
Stillhetens rom - PDF
Af Hans Erik Nissen - Bibelsk Tro nr 1 2005
Så vanskelig det er! Ikke å gjøre det i bokstavelig forstand, men å holde alle uvedkommende tanker ute. Det er en stor hjelp å be med Bibelens ord. Gjør dine kjæreste bibelsteder til bønn, og du vil erfare at nye steder legges til.

Guds folk på vandring - PDF -
Fredrik Wisløff - "I evangeliets tjeneste"
Grundlaget for kristenstanden er ikke min beslutning om at ville blive en kristen, hvor nødvendig den end er, og det er heller ikke min mere eller mindre vellykkede gennemførelse af en sådan beslutning. Hvem kan overhovedet gennemføre en sådan beslutning? Nej, det eneste grundlag for kristenstanden er Jesu forsoning. Elsket af Gud for Jesu Kristi skyld, han som døde for os og stod op fra de døde for os. Sådan er en kristen stillet.

Herrens dag, den endelige og avgjørende - Joel 3 - PDF -
Af Dag Risdal - Bibelsk Tro nr3/1997
Budskapet i vers 5 viser at de personer som i "de siste dager" påkaller Herrens navn, er en frukt av Åndens utgytelse gjennom forkynnelsen av lov og evangelium. Det er nettopp det som skjer når et menneske blir gjenfødt, omvendt og frelst. Løftet i vers 5 viser at midt i vreden er det vern. Herren er en tilflukt i vreden (Hos 11,9).
De fire F-ene 
Af Johnn Hardang - P7 Kristen Riksradio
Pinsens oppdrag er at evangeliet må forkynnes for alle mennesker på deres egen dialekt. Så de forstår det. Og så de kan ta imot det. Det var dette som skjedde i Jerusalem. Og det er dette som har skjedd i de to tusen årene som siden har gått. Men skal vi fortsatt lykkes, trenger vi mer enn menneskeord og menneskekraft. Vi trenger å få høre evangeliet om Jesus, forkynt i Den Hellige Ånds lys og kraft!

Den Kristne Tro - VIDEO-serie
v/ Mikkel Vigilius - Nyt Liv
Den Kristne Tro - (1)
Den kristne tro-1
Den Kristne Tro - (2)
Den kristne tro-1
Den Kristne Tro (3)
Den Kristne Tro (3)
Den Kristne Tro - (4)
Den kristne tro 4
Den Kristne Tro - (5)
Den Kristne Tro 5
Den Kristne Tro - (6)
Den Kristne Tro 6
Den Kristne Tro - (7)
Den Kristne Tro 7
Den kristne tro  - (8)
Den kristne tro -8
Den kristne tro  - (9)
Den kristne tro -9
Den kristne tro  - (10)
Den kristne tro -10
Den kristne tro  - (11)
Den kristne tro -11
Den kristne tro  - (12)
Den kristne tro -12
Den kristne tro  - (13)
Den kristne tro -13
Den kristne tro - (14)Den kristne tro 14 Den kristne tro - (15)Den kristne tro 14 Den kristne tro - (16) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (17) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (18) v.Mikkel Vigilius
Den kristne tro - (19) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (20) v.Mikkel Vigilius

Pladsbyttet med noder
Af Ane Kristine Haahr, Herning
"Pladsbyttet", "Kan du undvære Jesus", "Måske" og "Guds nåde det er nok for mig"

"Jesus var uden synd. pletfri og ren. Han ser mit syndeliv og syndens mén. Så siger Han til mig: Jeg bytter plads med dig..."    Noderne alene i en PDF-fil


HYRDEKALLET - I BIBELSK OG AKTUELT PERSPEKTIV (1-4) - som PDF fil eller som - E-bog i epub format
Ap.G.20,26-32
Af Dag Risdal - 1980
Afskrift fra manuskript af Dag Risdal 1980 -  Bragt i "Fast Grunn" nr.6/1980
En hyrde må være kalt af Jesus .

Hyrdekallet - del 1
 -  Innledning - Djevelen skaper "tidsånd" og "innflytelse".
Hyrdekallet - del 2
 -  Hyrdene skal røkte hjorden - Hyrdekallet i en uklar åndssituasion - Hjorden må lytte etter røsten av den gode hyrde.
Hyrdekallet - del 3
 -  Troskap mot Skriften og bekjennelsen - Den lutherske arv - Forkynnelsen - Sjelesorg-hyrdeomsog - . 
Hyrdekallet - del 4  -  Veiledning i valg av litteratur. - Hyrdeansvar i kristen sang og musikk.