skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Velkommen til Shafan

Shafan, som jvf. 2. Kong.22,10 læste lovbogen op for kong Josija, ønsker at pege på de gamle stier.
Med denne hjemmeside ønsker jeg udfra artikler, udpluk fra bøger og div. indlæg at bringe budskabet om Guds Hellighed - Guds Lov - og frelsen i Jesus Kristus - evangeliet - frem af den tåge, der indhylder en stor del af det kristne Danmark.
 - Siderne bygger på et evangelisk/luthersk bekendelsesgrundlag.


ANDAGT
Bibelvers

(Åb 1,17)

Men han lagde sin højre hånd på mig og sagde: “Frygt ikke!“ (v.17).

Lige før disse vers er der en skildring af den herliggjor­te Jesus, sådan som han åbenbarede sig for apostlen Johannes på øen Patmos. Det skete på en dag, der kaldes Herrens dag, så det var formentlig en søndag morgen. Jesus var ikke længere mærket af døden, som da Johannes så ham på korset. Nu var han som solen, når den skinner i al sin glans.

Ved synet af Jesus i hans guddomsherlighed faldt Jo­hannes ned, som var han død. Da mærkede han en hånd blive lagt på sit hoved. Det var Jesu hånd. De store nagle­mærker fra korsfæstelsen var endnu tydelige i hans hæn­der, så Johannes var ikke i tvivl: I hele verden var der in­gen anden hånd som denne.

Sådan gjorde Jesus det, da han velsignede de små børn. Han lagde sin hånd på dem. Og sådan gjorde han det, da han helbredte sygdom og svaghed.

Hvor er det godt med denne frelserhånd!

Og ordene, der blev sagt, passede så godt til denne handling.

Lige netop som vi kender ham!

Sådan var han, sådan er han, og sådan forbliver han, så længe hans svage børn trænger til trøst.

Måske er du som Johannes i trængsel. Du er måske ikke sendt i eksil på en ø som Johannes, men du mærker, at du alligevel er omringet af fjender både i dig og om­kring dig. Og Jesus føles så langt borte. Men det er blot en følelse. Han kommer også i dag til sine kæmpende børn. I åndelig forstand lægger han nu den naglemærkede hånd på dit hoved. Vil du da så ikke forstå og tage imod, at det virkelig er sandt: Synden er sonet!

Og så hvisker han også ind i dit bange hjerte disse mægtige ord: “Frygt ikke!“

Andagt af Totmod Vågen - "I KONGENS NÆRHED" - 9 Dec.

Nyt Livs Forlag 2016

Artikler som
e-bøger.
(På Ipad iBooks,
 i Windows f.eks
EPUBReader)

Shafan 2012
Artikler 2012
(opdateret)
Shafan 2013
Artikler 2014

Shafan 2014
Artikler 2014

Shafan 2015
Artikler 2015

Frits Larsen arkiv
e-pub 


Påskebog 2019
Påskebogen 2019
Med mobiltelefon er det problematisk at vælge sider i artikler og forfattere på  shafan.dk
Derfor har jeg samlet det hele i ny.shafan.dk, som vil kunne ses på de forskellige medier.
 
Shafan.dk vil fortsat blive opdateret, hoerordet.dk er lukket–
i stedet henvises til lyt.shafan.dk eller ny.shafan.dk, hvor der er link til lydfilerne. 
Råmateriale i Guds hånd
Af Winrich Scheffbuch - Wer Jesus hat, hat das Leben
Det uanselige råmateriale må i den store mesters hænder. Ikke engang gerningerne må vi fabrikere. De ligger allerede færdig beredt som i et stort forrådshus.
Helligånden som prædikant
Martin Luther - JESU AFSKEDSTALE BIND 2
Når nogen kommer med egne indfald og tanker og begynder at optræde som lærer i kristenheden uden og ved siden af Kristus, ved man, at det ikke kommer fra Helligånden, men fra den lede løgnens ånd, Djævelen, som Kristus siger: ”Når han farer med løgn, taler han ud fra sig selv” (Joh 8,44), det vil sige ud fra sine egne tanker.
Som kristen i verden - Andagt Holdt sig til Guds vej
Asvjørn Aavik - Ikke glemt af Gud
De holdt sig til denne vej. - Ikke kun kendte den gennem andre, anede, at den var der, hørte en prædiken om den osv. Nej, de var blevet et med den.
Bibelsk Tro Bibelsk Tro nr.4 2020 

Tid for syndserkjennelse
Af Per Haakonsen - Bibelsk Tro nr4/2020  - 
Det som over en lang årrekke synes å ha gått tapt, er selve gudsbildet. I våre dager er vår Far i himmelen den gode Far som vil hjelpe oss til et bedre liv. At Gud også er en hellig Gud som krever menneskene til ansvar, er kommet helt i bakgrunnen.

Frafallet i endetiden
Dag Risdal - Bibelsk Tro nr4/2020
Med andre ord blir endetidens menighet lite forankret i ordet om korset. Og det blir liten eller ingen forskjell mellom sann evangelisk lære og de mange avveier og religiøse retninger. Det blir vranglærere, falske messiaser og falske profeter som til og med skal gjøre store tegn og under.

Skabelsen
Arne Helge Teigen - TRO FOR HJERTE OG TANKE -
Efter at Gud skabte himlen og jorden, holder han verden oppe ved at lade naturen gå sin gang, og ved at lade menneskeheden overleve fra generation til generation. Gud har, ifølge Bibelen, ikke fjernet sig fra den virkelig­hed, han har skabt. Han er den nær, og han styrer den.
Vokt dere for de falske profeter
Axel Remme - - Bibelsk Tro nr.4 1998
Det er falskt når det forkynnes en kristendom og moral som strider mot Bibelens ord om omvendelse, syndsbekjennelse og forsakelse. Enhver åndsretning som lærer en annen vei til Gud enn gjennom Jesus Kristus, Guds Sønn, representerer et falskt budskap. 
Forkynnelsens nødvendighet
Af Niels Ove Vigilius - Bibelsk Tro nr.4 1998
Guds frelsende evangelium er som en dyrebar, uforanderlig og umistelig skatt. Et forandret evangelium er ikke lenger noe evangelium i det hele tatt, for da har det ingen frelsende kraft i seg.
Da Samuel blev leder og profet
Dag Risdal - LEVENDE FORKYNDELSE ELELR TOMME ORD
Man kan gøre sig en del tanker i forlængelsen af budskabet i 1 Sam 3. Forud for fornyelsen, må der ofte et personligt opgør til. Man må være villig til at kalde frafaldet ved dets rette navn, hvad enten det gælder forrige generation eller den nuværende slægt. Det første budskab, Samuel måtte bære frem, var et domsbudskab over Eli og hans hus (3,12-15).
Du dækker bord for mig.. Sl 23,5
Martin Luther - SÅ FAST EN BORG
Det er nødvendigt at blive stille for Guds ord om vores frygtelige fjender. Der findes kristne, der ikke tænker særlig meget på de ting, og som derfor umærkeligt kommer ind i en tryghed og sikkerhed, som om de hverken trængte til Gud eller til hans ord. Der er kristne, som sejler fremad i livet, som om der slet ikke var nogen fare på færde.

Vejen til livet
Af Andreas Michelsen, Frederiksberg
Og Ånden og bruden siger: »Kom!« Og den, der hører, skal sige: »Kom!« Den, der tørster, skal komme, og den, der vil, skal få livets vand for intet .- uforskyldt.
Nyt Liv 2020-1 Fra Nyt Livs blad 2020 nr.1 - PDF format        -      Enkelte artikler fra bladet
Livets brød Hvad får et menneske til at spise af det evangelium, at Jesus har givet sit kød til liv for os? Det gør den kendsgerning, at de ingen herlighed og intet liv finder hos sig selv. Det er deres lidelse, hunger og tørst. Det er deres bestandige anfægtelse, at de ikke finder livet hos sig selv.
Pinsen i lys af Det Gamle Testamente  Helligåndens gerning er altid kendetegnet ved, at vi afsløres som syndere og oprørere, der må frelses af Guds nåde alene. Målet for Åndens gerning er at herliggøre Jesus for os som vores frelser (Joh 16,14).
Hvil i nåden  Om det herlige budskab om forløsningen - lyder det for døve øren?

Jeg hviler i nåden i morgenens gry,
er tryg gennem rejsen mod Himmelens by.
Når solen går ned, og han sender mig bud,
jeg hviler i nåden derhjemme hos Gud.


Bønnens arbejde
Ole Hallesby - "Fra bønnens Verden"
Da han ved himmelfarten forlod sine venner med sin legemlige nærværelse, rakte han sin usynlige almagtshånd så langt ned, at vi små og syndige mennesker kan nå den, hver gang vi bøjer vore knæ i bøn.
Korset - blodet - nåden
Af Hans Erik Nissen - BIBELSK TRO NR.2 1995
Korset sejrede over Guds vrede. Vreden fortærede Jesus. Da den gjorde det, ophørte den. Det betyder ikke, at Gud ikke er vredens Gud. Det er han i al evighed, men der er et sted, hvor hans vrede ikke er. Det er ved Jesu kors. Al Guds vredes kraft var der langfredag. Nu er den der aldrig mere.
Se der Guds Lam
Dag Risdal - Bibelsk Tro 2/1994

Korsets evangelium passer godt for syke samvittigheter. Det er ikke på tankens vei, men på samvittighetens vei vi     forstår forsoningens hemmelighet. Ja, måtte vi få øynene åpnet for det slaktede Guds Lam!
    «Det er den faste klippegrunn  som jeg nå bygger på,  Ved den jeg skal til siste stund,  ja, evig vel bestå. 
    Og når jeg at av verden går,  da synger jeg om Jesu sår, For Lammets blod er nøkkelen  til selve himmelen»!


Gud og Skriften
Jan Bygstad - "GUDS ORD Fundamentet for evangelisk luthersk tro"
Jesus bebrejder de to disciple deres forhold til Skriften. Han siger med andre ord, at de ikke forstår korsets mysteri­um på grund af deres fejlagtige forhold til Skriften. Hvis de havde forstået Skriften, ville de også have forstået korset.
Kampen om kønnet Kampen om  Kønnet af Mikkel Vigilius - Nyt Livs Forlag 2019

Kampen om kønnet belyser den nye kønsideologi fra et bibelsk, biologisk og sjælesørgerisk perspektiv. Målet er at give hjælp til at glæde sig over og fastholde Bibelens lære om de to køn.

141 sider / 98 kr.       -   Som PDF fil til download


Den Kristne Tro - VIDEO-serie
v/ Mikkel Vigilius - Nyt Liv
Den Kristne Tro - (1)
Den kristne tro-1
Den Kristne Tro - (2)
Den kristne tro-1
Den Kristne Tro (3)
Den Kristne Tro (3)
Den Kristne Tro - (4)
Den kristne tro 4
Den Kristne Tro - (5)
Den Kristne Tro 5
Den Kristne Tro - (6)
Den Kristne Tro 6
Den Kristne Tro - (7)
Den Kristne Tro 7
Den kristne tro  - (8)
Den kristne tro -8
Den kristne tro  - (9)
Den kristne tro -9
Den kristne tro  - (10)
Den kristne tro -10
Den kristne tro  - (11)
Den kristne tro -11
Den kristne tro  - (12)
Den kristne tro -12
Den kristne tro  - (13)
Den kristne tro -13
Den kristne tro - (14)Den kristne tro 14 Den kristne tro - (15)Den kristne tro 14 Den kristne tro - (16) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (17) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (18) v.Mikkel Vigilius
Den kristne tro - (19) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (20) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (21) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (22) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (23) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (24) v.Mikkel Vigilius
Den kristne tro - (25) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (26) v.Mikkel Vigilius Ny.Shafan /Bibeltimer
ligger link til de følgende videoer.
Pladsbyttet med noder
Af Ane Kristine Haahr, Herning
"Pladsbyttet", "Kan du undvære Jesus", "Måske" og "Guds nåde det er nok for mig"

"Jesus var uden synd. pletfri og ren. Han ser mit syndeliv og syndens mén. Så siger Han til mig: Jeg bytter plads med dig..."    Noderne alene i en PDF-fil


HYRDEKALLET - I BIBELSK OG AKTUELT PERSPEKTIV (1-4) - som PDF fil eller som - E-bog i epub format
Ap.G.20,26-32
Af Dag Risdal - 1980
Afskrift fra manuskript af Dag Risdal 1980 -  Bragt i "Fast Grunn" nr.6/1980
En hyrde må være kalt af Jesus .

Hyrdekallet - del 1
 -  Innledning - Djevelen skaper "tidsånd" og "innflytelse".
Hyrdekallet - del 2
 -  Hyrdene skal røkte hjorden - Hyrdekallet i en uklar åndssituasion - Hjorden må lytte etter røsten av den gode hyrde.
Hyrdekallet - del 3
 -  Troskap mot Skriften og bekjennelsen - Den lutherske arv - Forkynnelsen - Sjelesorg-hyrdeomsog - . 
Hyrdekallet - del 4  -  Veiledning i valg av litteratur. - Hyrdeansvar i kristen sang og musikk.