skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Velkommen til Shafan

Shafan, som jvf. 2. Kong.22,10 læste lovbogen op for kong Josija, ønsker at pege på de gamle stier.
Med denne hjemmeside ønsker jeg udfra artikler, udpluk fra bøger og div. indlæg at bringe budskabet om Guds Hellighed - Guds Lov - og frelsen i Jesus Kristus - evangeliet - frem af den tåge, der indhylder en stor del af det kristne Danmark.
 - Siderne bygger på et evangelisk/luthersk bekendelsesgrundlag.


ANDAGT
Bibelvers

(Mark 7,24-37)

Jesus tog ham afsides, væk fra skaren (v.33).

Jesus helbreder her en mand, der er døv og stum. Man­den kendte Jesus og bad ham lægge sin hånd på sig. Men det gjorde Jesus ikke. Han efterkom ikke mandens ønske, men tog ham til side og gjorde det så på sin måde.

Måske du er en af dem, som Jesus har taget lidt til side. Du har bedt ham gøre dig mere hellig, god og brugbar i tjenesten. Du havde tænkt på en fremgangsmåde, som Jesus burde følge. Nu har han hørt din bøn, men ikke på den måde, du havde ventet. Du havde bedt om gode ånde­lige møder, og du havde ventet vækkelse og fornyelse på den eller den måde. I stedet for kom Gud med sygdom, nød og vanskeligheder. For han måtte have dig afsides fra folkeskaren.

Vi kristne er så lykkelige at eje et åndeligt hjem, hvor ven­ner omgiver os. Det er en stor velsignelse, men også en stor fare. Vi kan let leve på andres kristendom uden at møde Gud personligt og blive alene med ham. Så må han tage os afsides.

Måske var det ikke nødvendigt for ham, hvis vi frivilligt dag for dag tog os tid til at være alene med Jesus. Hvis vi fandt den plads, hvor han kan tale ud med os, og vi får stilhed til at høre.

Det er den stilhed, hvor de største ting sker. Derfor er det nåde, at han af og til tager os lidt til side. Der viser han os vores synder og giver os sin nåde og kraft til livets hår­de strid. Der kan vi hvile, græde ud og lovsynge. Ingen af os har råd til at leve nogen dag uden de stiller stunder med Jesus.

Andagt fra I KONGENS NÆRHED

TORMOD VÅGEN
NYT LIVS FORLAG 2018
Artikler som
e-bøger.
(På Ipad iBooks,
 i Windows f.eks
EPUBReader)

Shafan 2012
Artikler 2012
(opdateret)
Shafan 2013
Artikler 2014

Shafan 2014
Artikler 2014

Shafan 2015
Artikler 2015

Frits Larsen arkiv
e-pub 


Påskebog 2019
Påskebogen 2019
Med mobiltelefon er det problematisk at vælge sider i artikler og forfattere på  shafan.dk
Derfor har jeg samlet det hele i ny.shafan.dk, som vil kunne ses på de forskellige medier.
 
Shafan.dk vil fortsat blive opdateret, hoerordet.dk er lukket–
i stedet henvises til lyt.shafan.dk eller ny.shafan.dk, hvor der er link til lydfilerne. 
Bibelsk Tro Bibelsk Tro nr.1 2020 
Lyset fra Gud
Af Hans Erik Nissen - Bibelsk Tro nr1/2020  - 
«Se da til at lyset i deg ikke er mørke.» (Luk 11,35)
Hva er verre enn å miste lyset? Hvis det skjer, er alt tapt. Alt mister sin verdi i mørket. Livet dør. Ja, fortapelsen er mørket.
Guds åpenbaring
Olav Hermod Kydland - Bibelsk Tro nr1/2020
Ved sitt liv, gjerning, død og oppstandelse åpnet Jesus vegen til Gud, den som før hadde vært stengt på grunn av synd. Alle som tar sin tilflukt til Jesus i tro og blir døpt, skal bli frelst, sier Guds ord. (Mark 16,16)


Retfærdiggørelsen
Arne Helge Teigen - TRO FOR HJERTE OG TANKE -
Læren om retfærdiggørelsen viser, at frelsen ikke er afhængig, hverken af vores følelser eller hvad vi magter, men alene af det Jesus har gjort færdigt for os ved sin død og opstandelse.
Gud og Skriften
Jan Bygstad - "GUDS ORD Fundamentet for evangelisk luthersk tro"
Jesus bebrejder de to disciple deres forhold til Skriften. Han siger med andre ord, at de ikke forstår korsets mysteri­um på grund af deres fejlagtige forhold til Skriften. Hvis de havde forstået Skriften, ville de også have forstået korset.
Har lavkirkelige pietister lov til å fortsætte med å være seg selv?
Carl Frederik Wisløff - Bibelsk Tro nr5/1998
Når jeg mener at evangeliet alene kan skape liv i Gud, og når jeg dertil har det trossyn at mange slags underholdning hindrer Åndens virksomhet, så må jeg ha lov til å legge opp en virksomhet som er konsentrert om Guds ord.
Det sande lys, som oplyser ethvert menneske - (Joh 1,9)
Af Thomas Teglgaard - JOHN - Et år med Johannes evangeliet
Med Jesu liv, død og opstandelse begyndte den proces, som allerede var blevet lovet helt tilbage ved syndefaldet: At der er håb. Lyset trodser mørket, trodser liv ind i død, håb ind i håbløshed.
Guds myndighed
Af Hans Erik Nissen - Mellem liv og død
Dit gamle menneske vil hele tiden unddrage sig Gud, og det gør det ved at unddrage sig Guds myndighed. Ingen kristen kan fritage sig selv for at efterleve Guds bud og formaninger. Når Guds ord forkynder os, at Jesus er lovens ophør, så betyder det, at loven ikke fører et eneste menneske til frelse. Der er kun en vej til himlen, og den hedder Jesus.
Nyt Liv 2019-3 Fra Nyt Livs blad 2019 nr.3 - PDF format        -      Enkelte artikler fra bladet
De knuste hjerters fest Matt 2,16-18. Om at baggrunden for julen ifølge Bibelen ikke er glimmerrød, men sort. Om julesalmernes stærke trøst til de knuste hjerter.
At ryste med juletræets hellige stamme  Om hvordan den individorienterede og autoritetsanfægtende ideologi i vores tid sætter sig spor i familieliv og menighedsliv.


Møtet med den hellige
Af Henric Staxäng - Bibelsk Tro nr.5 1998
Hvor mye det enn kan skifte i ditt indre liv, så søk freden ved Jesu kors, der Jesu blod ble utøst til rensing fra all synd. Alle dine synder, hva navn de enn har, ble lagt på Jesus. Gud er forsonet. Ingenting behøver å legges til.
Om at komme i hu
Asbjørn Aavik - Ikke glemt af Gud
Hvor vidunderligt det er med disse mange Skriftens ord om Herren, som finder os igen på vor flugt ud i ørkenen. For flugt fra Gud og hans plan med vort liv fører altid ud i ørken og øde - åndeligt talt.
Ikke ved magt, og ikke ved styrke
Winrich Scheffbuch - "Wer Jesus hat, hat das Leben"
Med en lidenskabelig iver stræber man overalt efter at vække nyt liv i en træt og stivnet kristendom. Det mangler ikke på god vilje. Med stor energi laves der nye eksperimenter. Gamle sange og vaner bliver grundigt reformeret.
Frelst - fortapt
Odd Eivind Stensland - Bibelsk Tro nr.6 1998
Vi er i dag ferd med å få et falskt Gudsbillede, som brer seg langt inni de kristnes rekker. Det er det Gudsbillede som sier at Gud er bare kjærlighet. Er han rettferdig, kaster han ingen i helvete. Det er ikke forenlig med en kjærlig Gud. En tenker at det vil gå godt til slutt, eller at det skjer en utslettelse. Men leser du bibelen så ser du at ingen har talt strengere om helvete enn nettopp Jesus.
Jesu kors
Af J.C.Ryle - "JESUS ALENE"
Men medmindre du har gjort erfaring af kraften i Kristi kors - medmindre du ved, at hans blod, som blev udgydt på det kors, har vasket dine egne synder væk - medmindre du er villig til at bekende, at din frelse afhænger helt af det værk, som Jesus fuldbragte på korset - da gavner Jesus dig intet.
Forvaltere av Guds hemmeligheter
Dag Risdal - Bibelskolen i åndskamp -
Vi skal ta Ordet som det står, og være innstilt på at Den Hellige Ånd vil åpenbare Ordet for oss (1 Joh 2,2O.27). Vi skal derfor ta Ordet, lese det, grunne på det, høre det, samtale om det. Det er ved å omgås Ordet og påvirkes av det at Den Hellige And blir virksom i vårt liv!
Lovprisning 
Øivind Andersen - "Grunnsannheter til Frelse II"
«Dyp av kunnskap» betyr at Gud vet alt. Alt som skjer i hele tilværelsen er alltid til stede i hans viten. Derfor skal vi trygt regne med at han ser all motstand, alle vanskeligheter, alt som prøver å hindre hans planer. Han ser alle de situasjoner som hans troende er oppe i.
Tolbake til skapelsens under og undring!
Guttorm Raen - Bibelsk Tro nr.6/1999
Jeg tenker på de alvorlige, religiøse mennesker som går i kirke og bedehus søndag og hverdag år etter år og aldri kommer lenger enn til å høre om og spørre etter Frelseren.
Kampen om kønnet Kampen om  Kønnet af Mikkel Vigilius - Nyt Livs Forlag 2019

Kampen om kønnet belyser den nye kønsideologi fra et bibelsk, biologisk og sjælesørgerisk perspektiv. Målet er at give hjælp til at glæde sig over og fastholde Bibelens lære om de to køn.

141 sider / 98 kr.       -   Som PDF fil til download


Den Kristne Tro - VIDEO-serie
v/ Mikkel Vigilius - Nyt Liv
Den Kristne Tro - (1)
Den kristne tro-1
Den Kristne Tro - (2)
Den kristne tro-1
Den Kristne Tro (3)
Den Kristne Tro (3)
Den Kristne Tro - (4)
Den kristne tro 4
Den Kristne Tro - (5)
Den Kristne Tro 5
Den Kristne Tro - (6)
Den Kristne Tro 6
Den Kristne Tro - (7)
Den Kristne Tro 7
Den kristne tro  - (8)
Den kristne tro -8
Den kristne tro  - (9)
Den kristne tro -9
Den kristne tro  - (10)
Den kristne tro -10
Den kristne tro  - (11)
Den kristne tro -11
Den kristne tro  - (12)
Den kristne tro -12
Den kristne tro  - (13)
Den kristne tro -13
Den kristne tro - (14)Den kristne tro 14 Den kristne tro - (15)Den kristne tro 14 Den kristne tro - (16) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (17) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (18) v.Mikkel Vigilius
Den kristne tro - (19) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (20) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (21) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (22) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (23) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (24) v.Mikkel Vigilius
Den kristne tro - (25) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (26) v.Mikkel Vigilius Ny.Shafan /Bibeltimer
ligger link til de følgende videoer.
Pladsbyttet med noder
Af Ane Kristine Haahr, Herning
"Pladsbyttet", "Kan du undvære Jesus", "Måske" og "Guds nåde det er nok for mig"

"Jesus var uden synd. pletfri og ren. Han ser mit syndeliv og syndens mén. Så siger Han til mig: Jeg bytter plads med dig..."    Noderne alene i en PDF-fil


HYRDEKALLET - I BIBELSK OG AKTUELT PERSPEKTIV (1-4) - som PDF fil eller som - E-bog i epub format
Ap.G.20,26-32
Af Dag Risdal - 1980
Afskrift fra manuskript af Dag Risdal 1980 -  Bragt i "Fast Grunn" nr.6/1980
En hyrde må være kalt af Jesus .

Hyrdekallet - del 1
 -  Innledning - Djevelen skaper "tidsånd" og "innflytelse".
Hyrdekallet - del 2
 -  Hyrdene skal røkte hjorden - Hyrdekallet i en uklar åndssituasion - Hjorden må lytte etter røsten av den gode hyrde.
Hyrdekallet - del 3
 -  Troskap mot Skriften og bekjennelsen - Den lutherske arv - Forkynnelsen - Sjelesorg-hyrdeomsog - . 
Hyrdekallet - del 4  -  Veiledning i valg av litteratur. - Hyrdeansvar i kristen sang og musikk.