skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Velkommen til Shafan

Shafan, som jvf. 2. Kong.22,10 læste lovbogen op for kong Josija, ønsker at pege på de gamle stier.
Med denne hjemmeside ønsker jeg udfra artikler, udpluk fra bøger og div. indlæg at bringe budskabet om Guds Hellighed - Guds Lov - og frelsen i Jesus Kristus - evangeliet - frem af den tåge, der indhylder en stor del af det kristne Danmark.
 - Siderne bygger på et evangelisk/luthersk bekendelsesgrundlag.


ANDAGT
Bibelvers

(1 Joh 1,9)

Hvis vi bekender vore synder, er han trofast og reyfærdig, så han til giver os vore synder og renser os for al uretfærdíghed.

Hvorfor er der så lidt syndsbekendelse?

Det er, fordi der er så lidt syndserkendelse. Erkender du ikke synden som synd, er det meningsløst at bekende den. Fejltrin kan rettes. Det, du ikke skulle have gjort, kan du gøre anderledes en anden gang. Fejl og mangler kan udbedres.

Dybest set er det selvretfærdigheden, der altid vil undskylde synden. Ordet synd er et rystende ord. Det slår selvretfærdigheden ihjel. Derfor vil sjælefjenden bestandig søge at få dig til at vælge andre ord. Han forhindrer dig i at få dit regnskab gjort op med Gud.

Synd, som du ikke har erkendt, og som du derfor ikke har bekendt, kan du ikke blive løst fra. Man behøver ikke en andens hjælp til det, man selv kan klare og frigøre sig fra. Her har du grunden til de mange uforløste kristne. De bliver ikke forløst, fordi de ikke lader sig rense i Jesu Kristi blod. De slider sig trætte i mislykkede selvforløsningsforsøg. Glæden over nâden forsvinder ud af deres liv. De priser sig ikke lykkelige over Jesus.

Er du en af dem, er der én vej at gå. Det er ind i lyset - Guds ords lys. Der kaldes tingene ved deres rette navn, og der afsløres du. Det er ikke alene dine ydre handlinger og deres motiv, der blotlægges. De »finere«, skjulte synderi sindets mørke gange kommer frem. Du må bekende din synd. Du kan ikke tie længere. Det bliver en nød for dig at få sagt Gud hele sandheden. Fra dit hjertes dyb stiger bønnen: »Gud, vær mig synder nådig!« I denne stilling kan du høre Herrens vidunderlige ord. Ved at henvise til sin retfærdighed forsikrer han dig om, at dine synder er tilgivet, og du er renset for al uretfærdighed. Gud kan aldrig glemme Jesus. Din synd er båret og din straf sonet. Det gælder i dag, i morgen og i evighed.

Andagt fra ét er nødvendigt

HANS ERIK NISSEN
LogosMedia 2008
Artikler som
e-bøger.
(På Ipad iBooks,
 i Windows f.eks
EPUBReader)

Shafan 2012
Artikler 2012
(opdateret)
Shafan 2013
Artikler 2014

Shafan 2014
Artikler 2014

Shafan 2015
Artikler 2015

Frits Larsen arkiv
e-pub 


Påskebog 2019
Påskebogen 2019
Med mobiltelefon er det problematisk at vælge sider i artikler og forfattere på  shafan.dk
Derfor har jeg samlet det hele i ny.shafan.dk, som vil kunne ses på de forskellige medier.
 
Shafan.dk vil fortsat blive opdateret, hoerordet.dk er lukket–
i stedet henvises til lyt.shafan.dk eller ny.shafan.dk, hvor der er link til lydfilerne. 
Tilgivelse
Af J.C.Ryle - "JESUS ALENE"
Jeg frygter, at der er mange kirker, hvor du kan spejde længe efter budskabet om Jesus som korsfæstet, og hvor du derfor aldrig finder ham. Han bliver begravet under udadtil prangende gudstjenester og tabes af syne i skyggen af selve kirken.
Kæden
Winrich Scheffbuch - "Wer Jesus hat, hat das Leben"
At synge og bede hører bestemt troen til, men det bringer ikke glæden med. Først når man lader alle egne planer og ønsker være overstreget og spørger: Herre, hvad vil du, at jeg skal gøre? Bliver det godt.
Død for loven
Af Ole Andreas Meling - Bibelsk Tro nr.3 1999
Manges anfektelse eller mangel på frelsesvisshet skyldes at de forventer noe av seg selv som etter deres natur ikke er mulig. De mener det eller det skal finnes hos en kristen, og så finner de det ikke. De kjenner på en uro at de mangler noe. Kanskje klarer de ikke å sette ord på hva det er heller. Lykkelig er du om du aldri i evighet finner det! For finner du hos deg det som gir deg ro for at du er en kristen, så lever du uten lov og uten Gud.
Nyt Liv 2019-2 Fra Nyt Livs blad 2019 nr.2 - PDF format        -      Enkelte artikler fra bladet
Kvinden i Farisæerens hus Det nye kom fra Jesus. Her hørte hun helt nye toner. Når alle de andre talte om hendes synd, talte de også om hendes dom. Men når Jesus talte om hendes synd, talte han om hendes forladelse.
Frimodigheden i Kristus  Jesus er det fuldendte, fuldkomne, fuldbragte offer til soning for din og min synd. Det er ved det offer, at vi frimodigt i Jesu navn kan bede om at være forsonet med Gud og vide, at vi er det.

Sådan kom jeg til tro XXII - Lyset i mørket "Min frelse i Jesus er konstant. Det er det, som giver mig ro, og det er det, jeg gerne vil dele med andre mennesker."


Lovprisning 
Øivind Andersen - "Grunnsannheter til Frelse II"
«Dyp av kunnskap» betyr at Gud vet alt. Alt som skjer i hele tilværelsen er alltid til stede i hans viten. Derfor skal vi trygt regne med at han ser all motstand, alle vanskeligheter, alt som prøver å hindre hans planer. Han ser alle de situasjoner som hans troende er oppe i.
Den forunderlige samtale ved Sykars brønd
Øivind Andersen - "I sjælesorg hos Jesus"
Du, som læser dette og kender dig selv igen, skal vide, at Jesus har mere med dig at gøre, end du forstår! Du er ikke forkastet af Jesus, som du kan fristes til at tro. Det er lige tvært imod Jesus, som svarer dig på din bøn om det evige liv.
Kommunikasjon og forkynnelse
Odd Eivind Stensland - Bibelsk Tro nr.5 1999
"...Det å ureflektert hevde at form og innhold kan skilles fra hverandre, slik at det ene kan forandres uten at det andre også endres, er kort og godt blindhet. Det er umulig å forene budskapet om den Hellige Gud, om "hva min frelse kostet har" med underholdningsindustriens fjas. Da går Herren sin vei, og vi må fortsette alene" (Jan Bygstad).
Tolbake til skapelsens under og undring!
Guttorm Raen - Bibelsk Tro nr.6/1999
Jeg tenker på de alvorlige, religiøse mennesker som går i kirke og bedehus søndag og hverdag år etter år og aldri kommer lenger enn til å høre om og spørre etter Frelseren.
Grenene på vintreet
C.O.Rosenius - VEILEDNING TIL FRED
Hva gjør så den himmelske vingårdsmann med de grener som bærer frukt? Han renser dem. Dette er det andre kjennetegnet på de gode grenene. Den gren som ikke bærer frukt, den renser han ikke. Den vokser fritt, som den selv vil, for den skal bare brennes. Men den gren som bærer frukt, skal pleies og renses.
Slangen i ageren
Asbjørn Aavik - Ikke glemt af Gud
I alle menigheder og forsamlinger findes der sådanne i det ydre usynlige mure mellem troende. Og vi er ikke klar over, at sådan en mur mellem troende i flokken kan blive et tag, der skiller hele flokken fra Guds velsignelse. Nåderegnen skylles bort som fra et hældende tag.
Bibelsk Tro Ta din tilflukt til Jesus
Af Hans Erik Nissen - Bibelsk Tro nr.4/2019
Kristendom er tilflukt til Jesus. Dypt i sjelen lever angsten, og den er en følge av synden. Adam og Eva skjulte seg etter at de hadde syndet. Det gjør du og. Du tror det kanskje ikke, men det er noe i deg som er redd for Gud.
Den nye fødsel
C.O.Rosenius - Bibelsk Tro nr.4/2019
Det er den nye fødsel det her er tale om. Det merker vi best når et menneske i et øyeblikk føres over fra den dypeste syndenød til en klar og frydefull visshet om nåden for Jesu skyld.


Fri fra loven
Carl Frederik Wisløff - "I evangeliets tjeneste"
...Nu vil jeg altså tale om noget, som folk ikke begriber, og som hverken du eller jeg forstår den mindste smule af, før Helligånden oplyser vort hjerte. ... Her er noget, der gælder alle mennesker, enten vi forstår det eller ej. Guds Ånd vil hjælpe os til at forstå det.
Vejen og sandheden og livet - andagt
Af Thomas Teglgaard - JOHN - Et år med Johannes evangeliet
Kun den, der tror på Jesus, er altså salig, alle andre kan muligvis føle sig salige i alle mulige andre former for tro, som kan være aldrig så vidunderligt menneskekærligt og logisk og videnskabelig: funderet, men uden synderens grådige trang til at tigge nåde hos Jesus, er der ingen salighed.
Hva troen er, og hva den virker
Øivind Andersen - "Grunnsannheter til frelse"
For intet skapte han verden. For intet fattet han sitt råd om å frelse oss. For intet ga han oss sin sønn. For intet tilsier han oss alt i evangeliet. For intet kommer han til å føre den som tror frelst hjem til seg i det fullkomne Guds rike. Alt er for intet.
Vejen  - PDF
Martin Luther - JESU AFSKEDSTALE - Joh 14,5-6
Hold dig alene til ham, der siger: ”Jeg er Vejen,” og se til, at du har indprentet dig dette ord så fast og dybt, som om du hørte Kristus stå og sige til dig, sådan som han siger til Thomas her: ”Hvorfor leder og spejder du efter andre veje? Det er mig, du skal se på og blive hos, og ikke gøre dig andre tanker om, hvordan du kan komme i himlen, men du skal holde alt andet væk fra hjertet og ikke tænke på andet end på det, jeg siger: 'Jeg er Vejen!'  ..."
Kampen om kønnet Kampen om  Kønnet af Mikkel Vigilius - Nyt Livs Forlag 2019

Kampen om kønnet belyser den nye kønsideologi fra et bibelsk, biologisk og sjælesørgerisk perspektiv. Målet er at give hjælp til at glæde sig over og fastholde Bibelens lære om de to køn.

141 sider / 98 kr.       -   Som PDF fil til download


Den Kristne Tro - VIDEO-serie
v/ Mikkel Vigilius - Nyt Liv
Den Kristne Tro - (1)
Den kristne tro-1
Den Kristne Tro - (2)
Den kristne tro-1
Den Kristne Tro (3)
Den Kristne Tro (3)
Den Kristne Tro - (4)
Den kristne tro 4
Den Kristne Tro - (5)
Den Kristne Tro 5
Den Kristne Tro - (6)
Den Kristne Tro 6
Den Kristne Tro - (7)
Den Kristne Tro 7
Den kristne tro  - (8)
Den kristne tro -8
Den kristne tro  - (9)
Den kristne tro -9
Den kristne tro  - (10)
Den kristne tro -10
Den kristne tro  - (11)
Den kristne tro -11
Den kristne tro  - (12)
Den kristne tro -12
Den kristne tro  - (13)
Den kristne tro -13
Den kristne tro - (14)Den kristne tro 14 Den kristne tro - (15)Den kristne tro 14 Den kristne tro - (16) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (17) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (18) v.Mikkel Vigilius
Den kristne tro - (19) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (20) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (21) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (22) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (23) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (24) v.Mikkel Vigilius
Den kristne tro - (25) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (26) v.Mikkel Vigilius Ny.Shafan /Bibeltimer
ligger link til de følgende videoer.
Pladsbyttet med noder
Af Ane Kristine Haahr, Herning
"Pladsbyttet", "Kan du undvære Jesus", "Måske" og "Guds nåde det er nok for mig"

"Jesus var uden synd. pletfri og ren. Han ser mit syndeliv og syndens mén. Så siger Han til mig: Jeg bytter plads med dig..."    Noderne alene i en PDF-fil


HYRDEKALLET - I BIBELSK OG AKTUELT PERSPEKTIV (1-4) - som PDF fil eller som - E-bog i epub format
Ap.G.20,26-32
Af Dag Risdal - 1980
Afskrift fra manuskript af Dag Risdal 1980 -  Bragt i "Fast Grunn" nr.6/1980
En hyrde må være kalt af Jesus .

Hyrdekallet - del 1
 -  Innledning - Djevelen skaper "tidsånd" og "innflytelse".
Hyrdekallet - del 2
 -  Hyrdene skal røkte hjorden - Hyrdekallet i en uklar åndssituasion - Hjorden må lytte etter røsten av den gode hyrde.
Hyrdekallet - del 3
 -  Troskap mot Skriften og bekjennelsen - Den lutherske arv - Forkynnelsen - Sjelesorg-hyrdeomsog - . 
Hyrdekallet - del 4  -  Veiledning i valg av litteratur. - Hyrdeansvar i kristen sang og musikk.