Shafan

Velkommen til Shafan  

Shafan, som jvf.
2. Kong.22,10 læste lovbogen op for kong Josija, ønsker at pege på de gamle stier.
Med denne hjemmeside ønsker jeg udfra artikler, udpluk fra bøger og div. indlæg at bringe budskabet om Guds Hellighed - Guds Lov - og frelsen i Jesus Kristus - evangeliet - frem af den tåge, der indhylder en stor del af det kristne Danmark.
 - Siderne bygger på et evangelisk/luthersk bekendelsesgrundlag.

Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16
Alle artikler og lydfiler ligger som tabel på ny.shafan.dk -  
lydfiler også på lyt.shafan.dk - kan ses på de forskellige medier.

Du Herre Krist
Du, Herre Krist, min frelser est,  til dig jeg håber ene;
jeg tror på dig,  o, bliv hos mig miskundelig
alt med dit ord det rene!

Jeg slår min lid nu og altid kun til din rige nåde;
o Jesus sød, hjælp mig af nød, ja, for din død,
frels mig fra synd og våde!

 Går sorgen på, din sjæls attrå er altid at husvale.
Hvad nød er der, hvor du er nær?
O Herre kær! dig mon jeg mig befale.

Den Danske Salmebog nr 52
Hans Christensen Sthen 1588.
Fr. Hammerich 1850.
ANDAGT
Bibelvers

(Joh 19,30)

Det er fuldbragt

Hvad er fuldbragt? Det er Guds vilje. Han ville, at Jesus skulle bære vores synder op på korset. Det var ikke nok, at han havde båret dem på jorden. De skulle op på forbandelsestræet. Synderne skulle ind under Guds vrede og dom, og Jesus var ikke adskilt fra synden. Fordi Jesus var gjort til synd, blev han en forbandelse. På korset hænger han som et stort skyldbrev, hvor alle dine og mine synder er skrevet ind. Så bliver han plaget, slagen, gjort elendig af Gud.

Jesus gik frelsesvejen helt til ende. Derved banede og åbnede han den for dig. Da han havde fuldbragt alt sit, havde han fuldbragt alt dit. Hebræerbrevet siger, at du, der tager din tilflugt til Jesus, er ført til fuldendelse. For Gud er du allerede ført helt frem. Du er frelst helt og fuldt. Sejren er din.

Derfor må Gud ikke miste dig. Du må have dit blivested ved Jesu kors. Kun den, der bliver dér, hviler dér. Hvilen i det fuldbragte er hemmeligheden i at bevare den skat, der er dig betroet. Igen og igen må du sige til dit hjerte: Det er fuldbragt! Det var sejrsråbet for Jesus, og det er sejrsråbet for dig. ”Nu står mig åben himlens port. For mig har Jesus fyldest gjort.”

Andagt af Hans Erik Nissen -
"Livets sejrskrans" - Luthersk Missions Bibelskoles Elevforenings Forlag   I kommission hos Nyt Livs Forlag 2016

Nyttig og unyttig tro
Kristoffer Fjelde -  Bibelsk Tro nr.2 1995
Dersom Kristus ikke er oppstått legemlig, er troen bare tom og unyttig, «blottet for all frelsende kraft» (Odland). Da er du fremdeles i dine synder, dvs. dine synder er ikke betalt eller sonet.
Det så bare sådan ud
Andagt af Winrich Scheffbuch - Wer Jesus hat, hat das Leben
I foråret blev mange imponeret stående foran den herlige blomsterpragt. Men da høsten så kom, var frugterne uanselige, ormædte og dårlige.
Forkynnelsens vei og avveier Apg 20,26-32
Dag Risdal - Bibelsk Tro nr 1 1993
Det er altså ikke tilstrekkelig med en overfladisk appellforkynnelse i ny og ne, men over lengre tid er det nødvendig med en evangeliesentrert dybde-forkynnelse - med Kristus i sentrum. «Liksom dere altså mottok Kristus Jesus som Herre, så vandre i ham, så dere er rotfestet og blir oppbygget i ham og faste i troen, således som dere har lært, rike på den med takksigelse» (Kol 2,5-6).
Bibelsk Tro Bibelsk Tro nr.1 2021

Når vi blir mer redde for klimakrise enn for dommedag
Af Per Bergene Holm - Bibelsk Tro nr1/2021
Endetidsforventningen er svak. Selv i kristne kretser er vi mer redd for miljøødeleggelser og klimakrise enn synden som fører med seg Guds dom og denne verdens undergang.

DA GUD GREB IND
Eivind Gjerde - Bibelsk Tro nr1/2021 -
I boken – DA GUD GREP INN - deler 18 personer sine vitnesbyrd om
hvordan de kom til troen på Jesus Kristus. Boken er kort, men innholdsrik på samme tid.

Forklædning eller klædning
Af Erik Trans - Bibelsk Tro nr.1 1994
Det var Guds Ord, der ramte Akab. Forklædningen holdt ikke. Det Herrens Ord Akab ikke havde bøjet sig for, ramte ham nu til død og undergang.

I Jesus Kristus
Olav Valen-Sendstad - RETFÆRDIGGJORT AF TRO
Men Bibelen udtrykker sig også så enfoldigt - hvilket jo er rigtigt nok - at en klædedragt er noget, man »tager på«, noget man »svøber sig i«, noget man »hyller sig i«, kort sagt: Noget man har uden på sig.
Herren er min klippe - Andagt
Martin Luther - SÅ FAST EN BORG
Jeg må sige mig fri fra alle venner, fra enhver gerning og fortjeneste. Herre, jeg har ingen anden tilflugt: jeg må ile til dit skød, hvor din søn sidder.
Tungens magt
Andagt af Winrich Scheffbuch - Wer Jesus hat, hat das Leben
Men nu tager vor herre denne tunge i sin tjeneste, fordi han har givet den sådan en stor magt. Alene gennem hans vidners bekendende ord, tændte Gud store vækelsesbål.
Kristus i Salmenes bok
Odd Eivind Stensland - Bibelsk Tro 6/1997

«Jordens konger steg fram, høvdingene slo seg sammen mot Herren og mot hans Salvede. Ja, i sannhet! I denne by samlet de seg mot din hellige tjener Jesus, som du salvet» Ap.gj.4,25-28 jfr. Salme 2,2. I Luk.2,25-38 leser vi om Simeon at «Det var åpenbart for ham av Den Hellige Ånd at han ikke skulle se døden før han hadde sett Herrens salvede»
Han har oprejst os frelsens horn
Hans Erik Nissen - ét er nødvendigt"
Under Guds tiltale og dom er der intet, som kan bestå. Det bedste bliver urent. Da er der kun ét spørgsmål tilbage: Hvordan skal jeg kunne bestå for Gud? Er der noget sted, jeg kan flygte hen, så jeg ikke skal fortabes under hans vrede?
Alt blev til ved ham og Livet var menneskenes lys - (2 andagter)
Thomas Teglgaard - JOHN - Et år med Johannesevangeliet
Vores håb har vi hos Gud selv, dér hvor ingen kan tage det fra os. Gud selv vogter vores evige håb om frelse, og så sandt han er almægtig og stærk og selv har vundet os det håb, tillader han ingen at fravriste os det. (...) Intet er ændret siden dengang. Denne verden er stadig mørk, og der findes talrige religiøse mennesker, som ikke ser Jesus. Men der er - det var der dengang, og det er der nu - mennesker, som oplever mørket i og omkring sig og spejder efter lyset.
Herrens tjenerinde
Hans Erik Nissen - ét er nødvendigt"
At sige ja til Guds vilje er ikke først og fremmest et resultat af overvejelser og beslutninger. Vejen til at gøre det er at lytte til Guds ord.
Nyt Liv 2020-1 Fra Nyt Livs blad 2020 nr.2 - PDF format        -      Enkelte artikler fra bladet
Hvordan skal vi blive bevaret? ApG 20,32. Om hvad vi kan lære af Paulus' afsked med de ældste fra Efesos.
En vigtig sag og et særligt blad Vi har valgt at sætte dette nummer af Nyt Livs blad af til en grundig vurdering af den nye oversættelse. Begrundelsen er, at Bibelen 2020 ifølge vores vurdering i meget alvorlig grad er præget af bibelkritik og af en almenreligiøs fordrejelse af det bibelske budskab.
Ender det altid godt?  Det gode budskab fra Bibelen er, at Jesus har fuldført alt, der skal til, for at du kan nå Himlen. Han længes efter at give dig denne frelse. Du får den ved tro, af bare nåde.


Og lyset skinner i mørket
Shafan / - andagt af Winrich Scheffbuch - Wer Jesus hat, hat das Leben
Over verdensskyerne ligger nattens mørke. Fanget under byrden af lidelser, død og skyld famler menneskeheden i mørke. Man er på udkig efter et meningsfuldt liv med megen glæde. Men mange bliver presset dybere og dybere ned i smerte og sorg. ... - Men nu har Gud sønderrevet det mørke. Jesus Kristus er verdens lys. Ingen behøver famle rundt i mørket.

Nye bøger - Nyt Livs Forlag 2020
Veje til Jesus Veje til Jesus Mikkel Vigilius

Mikkel Vigilius har haft glæden af at interviewe mange forskellige mennesker om deres vej til Jesus. Vidnesbyrdene er kommet i Nyt Livs blad, og 15 af dem er nu samlet i en bog. Mikkel skriver i forordet: “Jesus er den eneste vej til fred og fællesskab med Gud, til syndernes forladelse og evigt liv. Men der er mange veje til Jesus. Der er lige så mange veje, som der er mennesker.”

Bogen kan købes hos Nyt Livs Forlag (kontaktoplysninger ovenfor) eller modtages via medlemskab i Luthersk Missions Bibelskoles Elevforening.

208 sider / 125 kr.
Friheden i Kristus Friheden i Kristus Jesper Aagaard

Jesper Aagaard giver en evangelisk og overskuelig indføring i Galaterbrevet med tilhørende spørgsmål til egen refleksion eller til drøftelse i f.eks. bibelstudiegrupper.

Bogen kan købes hos Nyt Livs Forlag (kontaktoplysninger ovenfor) eller modtages via medlemskab i Luthersk Missions Bibelskoles Elevforening.

52 sider / 25 kr.

Når misjon blir viktigere enn frelse
Af Torleiv Åreskjold - BIBELSK TRO NR.1 1998
 Misjonsorganisasjonene synes i stadig større grad å oppfatte seg selv som forretningsimperium, der det er om å gjøre å drive seg selv som best som mulig. Vår prestasjon blir satt i fokus: Hvor langt når vi? Hvor langt er vi villige å strekke oss? Spørsmålet er ikke «hvor vil Gud at vi skal gá», men «hvor langt har vi penger til å gå?»
Frelse eller forherdelse
Dag Risdal - "Jesus Kommer"
Men det rystende alvor er at Herren - som straff - kan tillate løgnens og forførelsens makt å få betydelig innflytelse (2 Tess 2,9-12). Vi bør merke oss Jesu ord: «For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for å føre også de utvalgte vill, om det var mulig. Se, jeg har sagt dere det på forhånd» (Matt 24,24-25).

Komme dit rige (Matt 6,10)
Martin Luther - SÅ FAST EN BORG
Den første vildfarelse ?ndes blandt dem, der løber hid og did for at blive fromme kristne og komme til Guds rige og blive salige. Den ene løber til Rom, den anden tager til Jakobs grav i Spanien. Snart bygger man en kirke det ene sted, snart engagerer man sig i et andet arbejde.
Jeg løfter mine øjne
Af Andreas Michelsen, Frederiksberg
Der kan nævnes mange ting, som kan forpeste din hverdag – gøre livet sort og meningsløst – og jo mere du graver i det, jo dybere bliver det sorte og mørke hul i dit liv. ...
Vi ved ikke, hvad vi skal gøre, men vores øjne er rettet mod dig. 2 Krøn 20,12
Ordet som nådemiddel
Carsten Elmelund Petersen - Bibelsk Tro 2/1998
Guds Ord er et Ord som skaper hva det nevner. Guds Ord er ikke et forhandlingsutkast eller en form for over?atisk underholdning. Det er heller ikke slik som vi enkelte ganger kan oppleve det, at mennesker i desperasjon bruker langt sterkere ord enn det er dekning for. Nei, Guds ord står ved makt. Det er dekning for det.
Helligånden som prædikant
Martin Luther - JESU AFSKEDSTALE BIND 2
Når nogen kommer med egne indfald og tanker og begynder at optræde som lærer i kristenheden uden og ved siden af Kristus, ved man, at det ikke kommer fra Helligånden, men fra den lede løgnens ånd, Djævelen, som Kristus siger: ”Når han farer med løgn, taler han ud fra sig selv” (Joh 8,44), det vil sige ud fra sine egne tanker.
Som kristen i verden - Andagt Holdt sig til Guds vej
Asvjørn Aavik - Ikke glemt af Gud
De holdt sig til denne vej. - Ikke kun kendte den gennem andre, anede, at den var der, hørte en prædiken om den osv. Nej, de var blevet et med den.
Den Kristne Tro - VIDEO-serie - v/ Mikkel Vigilius - Nyt Liv

Den kristne tro (1)    

Om den kristne tros indhold. Det er ikke læresætninger og leveregler, men personen Jesus Kristus. At tro er at komme til Jesus med sin synd.

Den kristne tro (2)

Om den Gud, vi alle ved om. Ifølge Bibelen ved alle mennesker, at vi er skabt af Gud til at være sammen med ham. Men vi er skilt fra Gud.

Den kristne tro (3)

Om religiøsitetens blinde vej. Al menneskelig religiøsitet søger kontakt med det guddommelige. Men det er ifølge Bibelen et umuligt projekt

Den kristne tro (4)

Om Guds tale i naturen og samvittigheden. I naturen åbenbarer Gud sin magt og i vor samvittighed sin vilje. Men vi trodser Guds åbenbaring.

Den kristne tro (5)

Om nødvendigheden af kristen mission. Jesus Kristus er den eneste vej til fred med Gud og evigt liv. Derfor må alle mennesker høre om Jesus.

Den kristne tro (6)

Om Guds mål med Bibelen. Bibelen har samlet Guds ord til mennesker gennem 2000 år. Bibelens samlede mål er at føre os til tro på Jesus.

Den kristne tro (7)

Om den kristne tros grundlag. Den kristne tro hviler på Guds ord i Bibelen. Al religiøsitet uden om Bibelen fører væk fra frelsen i Jesus.

Den kristne tro (8)

Om samlingen af det Gamle Testamente. Hvorfor kom netop disse 39 bøger med i det Gamle Testamente? Hvad mente Jesus om dette spørgsmål?

Den kristne tro (9)

Om samlingen af det Ny Testamente. Hvorfor kom netop disse 27 skrifter med i det Ny Testamente? Hvem bestemte det og på hvilket grundlag?

Den kristne tro (10)

Om Bibelens inspiration afsnit 1. Bibelen siger om sig selv, at den er ‘udåndet’/’inspireret’ af Gud. Den er kort sagt Guds eget ord til os.

Den kristne tro (11)

Om Bibelens inspiration afsnit 2. Bibelen er skrevet af syndige mennesker, og den gengiver løgn. Hvordan kan den da være Guds sande ord?

Den kristne tro (12)

Om Bibelens inspiration afsnit 3. Bibelen har to testamenter med forskellig lære. Hvordan kan den da forkynde én sandhed om Gud og frelsen?

Den kristne tro (13)

Om Bibelens inspiration afsnit 4. Bibelen har ét overordnet formål: at lede os til tro på Jesus, så vi kan blive frelst på dommens dag.

Den kristne tro (14)

Om Bibelens troværdighed afsnit 1. Da Gud gav Bibelen, var den helt uden fejl. Kan der siden være kommet fejl ind i nogle af afskrifterne?

Den kristne tro (15)

Om Bibelens troværdighed afsnit 2. Da Gud gav Bibelen, var den helt uden fejl. Kan der siden være kommet fejl ind i nogle af oversættelserne?

Den kristne tro (16)

Om Bibelens troværdighed afsnit 3. Da Gud gav Bibelen, var den helt uden fejl. Kan tilsyneladende fejl skyldes vores manglende forståelse?

Den kristne tro (17)

Om det historisk kritiske bibelsyn. Moderne videnskab regner med en tom himmel: Gud har ikke talt til os, og Bibelen kan ikke være Guds ord.

Den kristne tro (18)

Om det konservative og det ortodokse bibelsyn. Kan Bibelen være Guds ord og alligevel tage fejl? Kristne er uenige. Bibelen selv siger nej.

Den kristne tro (19)

Om sunde principper for fortolkning af Bibelen afsnit 1. Princip 1: Vi må modtage hele Bibelen som Guds ord, også det, vi har det svært med.

Den kristne tro (20)

Om sunde principper for fortolkning af Bibelen afsnit 2. Princip 2: Vi må afstå fra at lægge noget til det, Bibelen siger.

Den kristne tro (21)

Om sunde principper for fortolkning af Bibelen afsnit 3. Princip 3-5: Om tidsbestemt og tidløst, åbenbart og skjult, logisk og paradoksalt.

Den kristne tro (22)

Om sunde principper for fortolkning af Bibelen afsnit 4. Princip 6-8: Om tekstens sammenhæng, læremæssig og historisk tekst, billedsprog.

Den kristne tro (23)

Om sunde principper for fortolkning af Bibelen afsnit 5. Princip 9: Vi møder både lov og evangelium i Bibelen, og de har hver deres opgave.

Den kristne tro (24)

Om sunde principper for fortolkning af Bibelen afsnit 1. Princip 10: Bibelens centrum er Jesu frelse, og alt må forstås i lyset heraf.

Den kristne tro (25)

Om Bibelen som værn mod vranglære: Kun når vi er fortrolige med Bibelens ord og evangelium, kan vi høre, når noget leder os væk herfra.

Den kristne tro (26)

Om bekendelserne som værn mod vranglære: Fra apostlenes tid har de kristne haft bekendelser som en hjælp til at beskytte sig mod falsk lære.

Den kristne tro (27)

Om luthersk lære og de andre kirkesamfund: Lutherske kristne følger ikke Luther, men Bibelen, og ud fra den vurderer vi andre kirkesamfund.

Den kristne tro (28)

Om religionernes gudsopfattelser: Animisme, polyteisme, panteisme og ikke-kristen monoteisme bygger på fortjeneste, modsat Jesu ord om Gud.

Den kristne tro (29)

Om den treenige Gud i GT: Allerede i Det Gamle Testamente åbenbarer Gud sig som på samme tid én og mere end én – fra første side i Bibelen.

Den kristne tro (30)

Om den treenige Gud i NT: Der er én Gud, og han er samtidig tre forskellige: Faderen, Sønnen og Helligånden, og som sådan har han frelst os.

Den kristne tro (31)

Om Guds eksistens og den frelsende tro. Den frelsende tro bliver ikke til ved rationelle argumenter, men ved Guds ord i lov og evangelium.

Den kristne tro (32)

Om kendskabet til Guds væsen og egenskaber. Gennem Guds ord kan vi både få viden om, hvordan Gud er, og komme i et ret forhold til ham.

Den kristne tro (33)

Om Guds hellighed. Gud vil, at vi skal møde hans hellighed og dom her i livet, så vi får brug for og tager imod Jesus som vores frelser.

Pladsbyttet med noder
Af Ane Kristine Haahr, Herning
"Pladsbyttet", "Kan du undvære Jesus", "Måske" og "Guds nåde det er nok for mig"
"Jesus var uden synd. pletfri og ren. Han ser mit syndeliv og syndens mén. Så siger Han til mig: Jeg bytter plads med dig..."   Noderne alene i en PDF-fil

HYRDEKALLET - I BIBELSK OG AKTUELT PERSPEKTIV (1-4) - som PDF fil eller som - E-bog i epub format
Ap.G.20,26-32
Af Dag Risdal - 1980
Afskrift fra manuskript af Dag Risdal 1980 -  Bragt i "Fast Grunn" nr.6/1980
En hyrde må være kalt af Jesus .
Hyrdekallet - del 1
 -  Innledning - Djevelen skaper "tidsånd" og "innflytelse".
Hyrdekallet - del 2
 -  Hyrdene skal røkte hjorden - Hyrdekallet i en uklar åndssituasion - Hjorden må lytte etter røsten av den gode hyrde.
Hyrdekallet - del 3
 -  Troskap mot Skriften og bekjennelsen - Den lutherske arv - Forkynnelsen - Sjelesorg-hyrdeomsog - . 
Hyrdekallet - del 4
 -  Veiledning i valg av litteratur. - Hyrdeansvar i kristen sang og musikk.