skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Velkommen til Shafan

Shafan, som jvf. 2. Kong.22,10 læste lovbogen op for kong Josija, ønsker at pege på de gamle stier.
Med denne hjemmeside ønsker jeg udfra artikler, udpluk fra bøger og div. indlæg at bringe budskabet om Guds Hellighed - Guds Lov - og frelsen i Jesus Kristus - evangeliet - frem af den tåge, der indhylder en stor del af det kristne Danmark.
 - Siderne bygger på et evangelisk/luthersk bekendelsesgrundlag.


ANDAGT
Bibelvers

Bed derfor høstens herre om at sende arbejdere ud til sin høst.
(Matt 9,38)

Høstens herre ser nøden, føler nøden og har gjort den til sin. Derfor skulle man tro, at han uden videre ville drive arbejdere ud. Men Jesus lader os forstå, at sådan forholder det sig ikke. Han vil gøre det, men det skal ske som svar på din og min bøn. Han har gjort os til sine medarbejdere, og det indebærer, at han har kaldet os til at stå sammen med sig i tjenesten. Det gælder hvert eneste Guds barn.

Nu skal du åbne dig for Jesu ord. Det gør du ved at lade det få følger. I dag og i de efterfølgende dage skal du bede Gud drive arbejdere ud. Hver eneste frugtbærende missionær er bedt frem. De har ikke selv valgt tjenesten, men Herren har drevet dem og giver deres tjeneste en særlig karakter. Den er foranlediget og gennemtrængt af forbøn.

I dag er det dig, der hører kaldet. Du skal være med til at bede. Måske er der en ung i din familie eller menighed, som Herren minder dig om. Mange af vores mest velsignede missionærer har Herren mindet nogle af sine venner om at bære frem i forbøn, længe før de selv hørte kaldet. Nogle bad. Høstens herre sendte. Og tjenesten bar evighedsfrugt.

Andagt fra
  Livets Sejrskrans  - af Hans Erik Nissen
Udgivet af Luthersk Missions Bibelskoles Elevforenings Forlag I kommission hos Nyt Livs Forlag 2016
Artikler som
e-bøger.
(På Ipad iBooks,
 i Windows f.eks
EPUBReader)

Shafan 2012
Artikler 2012
(opdateret)
Shafan 2013
Artikler 2014

Shafan 2014
Artikler 2014

Shafan 2015
Artikler 2015

Frits Larsen arkiv
e-pub 

Med mobiltelefon er det problematisk at vælge sider i artikler og forfattere på  shafan.dk
Derfor har jeg samlet det hele i ny.shafan.dk, som vil kunne ses på de forskellige medier.
 
Shafan.dk vil fortsat blive opdateret, mens hoerordet.dk bliver lukket i løbet af året –
i stedet henvises til lyt.shafan.dk og ny.shafan.dk, der begge er mobilvenlige.
Navnet
Andreas Michelsen, Frederiksberg
At verden hader os er ikke for vor egen skyld, men den hader os fordi den hader Kristus, for Jesus skyld. Ikke for vore gode gerninger, ikke for vor dårlige opførsel. Vi kan leve et nok så kristeligt liv et nok så respektabelt liv; alligevel vil de hade os, fordi de hader Kristus.
OMVENDELSEN OG TROEN
Arne Helge Teigen - "TRO FOR HJERTE OG TANKE"
At et menneske bliver omvendt til Gud indebærer først og fremmest, at det får en ny opfattelse af sig selv og af sit forhold til Gud. Det nye består i, at man indser, at man virkelig er, som Bibelen siger, nemlig en synder, der er skyldig over for Gud.
Bibelsk Tro Våg å stå som Daniel!
Af Per Bergene Holm - Bibelsk Tro nr.5/2018
Daniel og vennene var lys og salt i kraft av sin blotte eksistens som troende, en renhet og sannhet som stakk i de andres samvittighet. Og når de ble satt i en bekjennelsessituasjon, viste de en troskap mot Guds ord som ingen kunne unngå å legge merke til.
Åndelige og kjødelige våpen
Horatius Bonar - Bibelsk Tro nr.5/2018
Vi er generelt alt for opptatt av vår styrke, og glemmer at det alltid er gjennom svakhet at Gud virker. Vi er alt for opptatt av intellekt, læring, tall og penger, som om vi ikke har noe håp om å lykkes uten disse.
Et frelsende møte med Jesus
Av Daniel Ingdal Overby - Bibelsk Tro nr.5/2018
Jeg tenkte at det var min overgivelse til Gud som gjorde meg til en kristen. Jeg tenkte faktisk da jeg gikk på gymnaset: Nå synes jeg ikke at jeg synder lenger.
Men så kom redningen. En dag møtte jeg et menneske som ga meg en klar beskjed.
Den nye verdensreligionen
Av Torstein Svela - Bibelsk Tro nr.5/2018
Men mennesket er uhelbredelig religiøst og må fylle sin sjels tomhet. Da kan alle religioner tolereres så sant ingen hevder å ha sannheten og er bedre enn andre.

Giv os i dag vort daglige brød - ANDAGT
Martin Luther - SÅ FAST EN BORG
Den fjerde bøn i fadervor lærer dig, hvor du skal søge trøst og fred midt i al ufred. Du skal sige: ”Kære Far, giv os i dag vort daglige brød." Det vil sige: ”Kære Far, trøst og styrk mig arme, lidende menneske med dit guddommelige ord.
Bevare dem
Af Thomas Teglgaard - "JOHN Et år med Johannes evangeliet"
Ved at høre/ læse Guds ord møder vi Jesus, ham, som er sandheden. Dermed næres troen, hvilket forklarer, hvorfor Jesus også kalder sig livets brød. I mødet med Guds ord, møder vi Gud selv og bliver bevaret som hans børn indtil det sidste.
Kaldet til samfund med Jesus 
Øivind Andersen - LIVETS BRØD
For mange er hele livet en byrde. Kender du til noget af alt dette? Da er Jesu ord netop til dig. Det er dig, indbydelsen gælder.
Udvælgelsen i Kristus - PDF -
Af Carl Fr. Wisløff - UDVÆLGELSEN I KRISTUS
Grunden til, at han valgte dig og mig, vi, som tror på Jesus - den grund ligger ikke i dig og mig. Det er ikke sådan at forstå, at Gud ledte, til han fandt nogen, som var stærke og udholdende nok, fromme og troende nok til at blive frelst. I så fald var jeg aldrig blevet frelst. Nej, han valgte Jesus Kristus som vej til frelse.
PS - På siden lyt.shafan.dker der link til nogle lydfiler med Carl Fr. Wisløff - derunder "Udvælgelsen i Kristus" fra 1976 
De fattige i ånden - PDF -
Luvig Hope - HJELP TIL FRED
Du har en sjel, en ånd, et liv som alltid trenger, og du har armer som rekker tomme hender mot Guds nådefavn for å få og få på ny, time etter time, fra år til år et helt liv. Med tom krukke må du gå for å få av nådens manna til din siste levedag. Nåden kan aldri lagres. Som dagen er ny, må nåden være ny.
Nyt Livs Bibellejr 2018
Aftenmøder med Lorents Nord-Varhaug og Peder Mikkelsen

bibellejr 2018   - - - Adresse på YouTube - - -


Guds tale i Bibelen
Mikkel Vigilius - Udvikling eller skabelse
Borte fra Bibelen møder vi et utal af religiøse stemmer, som leder os alle andre steder hen end til Jesus som vor frelser og forsoner. Går vi til Bibelen, møder vi én og samme røst i alle de bibelske Skrifter. Det er røsten fra den Ånd, som vil herliggøre Jesus for vore hjerter til tro og frimodíghed.
Når gudsdyrkelsen blir avgudsdyrkelse
Karl Notøy - Lov og Evangelium maj 2018
Det begynner ofte med at en regner med mennesker framfor Gud. Og etter hvert endrer forkynnelsen karakter. En hører så etter om hvem det er som klarer seg best i stedet for å lytte etter budskapet som bringes.
Nyt Liv 2018-1 Fra Nyt Livs blad 2018 nr.1 - PDF format        -      Enkelte artikler fra bladet
Tak for modgangen Der er ikke nogen automatik i, hvad modgang og prøvelser kommer til at betyde for dit forhold til Gud. Men modgang og prøvelser kender enhver kristen til – om det så er fysisk, psykisk, småt eller stort. Du skal nok ikke bruge mange minutter på at finde frem til, hvad du selv oplever som vanskeligt, hårdt og tærende i dit liv.
Ordets magt   Om det menneskelige ords magt til at bygge op og bryde ned - og om Guds ords magt til at dræbe og gøre levende.

Troen kommer  Mens vi lytter, arbejder Gud med vore hjerter. Før tilliden til Jesus skabes, må du miste troen på dig selv. Og her vil du opdage om dig selv, at du i bund og grund er ond.

Den kønsneutrale bølge - Kampen om kønnet (Del 1) Om hvordan vores samfund i stigende grad gør modstand mod den traditionelle og bibelske forståelse af forskellen mellem de to køn.

HVA GJØR DEN HELLIGE ÅND?
Johnn Hardang; - PeSju
Det er forskjell på å lære noe og å bli overbevist om noe: En lærdom kommer utenfra. En overbevisning vokser fram innenfra.
Og når han kommer
Tormod Vågen; - I KONGENS NÆRHED
Men syndens rod stikker dybere. Den vokser i vantroen. Og vantroen lever der, hvor troen mangler. Ikke at tro er synd.
En anden Talsmand
JESU AFSKEDSTALE - Joh 14,16b
Verden lever frit og trygt i sus og dus uden frygt og bæven, regner hverken med Guds vrede eller nåde og mener i deres letsind, at de ikke har brug for nogen trøst. Men denne lille, forsagte flok, der er kaldet og døbt til at tro på Kristus og holde sig til ham, trænger virkelig til en Trøster, der kan styrke og bevare dem til at tåle og udholde dette.
Han er oppstått - Andagt
Af Odd Eivind Stensland - I LYS AV ORDET
Døden hadde ingen rett eller makt over Jesus, og kunne ikke holde på ham. Døden kan derfor heller ikke holde på deg som tror på den oppstandne Jesus. Ved troen på Jesus, får du del i alt det han har vunnet.
HVORDAN JESUS UDFØRTE FRELSEN
Arne Helge Teigen - TRO FOR HJERTE OG TANKE
Jesu blod er altså båret ind i Himlens tempel én gang for alle og vidner til evig tid om, at Jesus har sonet al ver­dens synd. Det betyder, at Gud ikke længere kræver noget opgør fra vores side. Gud er forsonet med os men­nesker. Han længes derfor efter at tilgive os og gøre os til sine børn, og han indbyder os til at tage imod det forlig, han har sluttet (2 Kor 5,20).
Den Kristne Tro - VIDEO-serie
v/ Mikkel Vigilius - Nyt Liv
Den Kristne Tro - (1)
Den kristne tro-1
Den Kristne Tro - (2)
Den kristne tro-1
Den Kristne Tro (3)
Den Kristne Tro (3)
Den Kristne Tro - (4)
Den kristne tro 4
Den Kristne Tro - (5)
Den Kristne Tro 5
Den Kristne Tro - (6)
Den Kristne Tro 6
Den Kristne Tro - (7)
Den Kristne Tro 7
Den kristne tro  - (8)
Den kristne tro -8
Den kristne tro  - (9)
Den kristne tro -9
Den kristne tro  - (10)
Den kristne tro -10
Den kristne tro  - (11)
Den kristne tro -11
Den kristne tro  - (12)
Den kristne tro -12
Den kristne tro  - (13)
Den kristne tro -13
Den kristne tro - (14)Den kristne tro 14 Den kristne tro - (15)Den kristne tro 14 Den kristne tro - (16) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (17) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (18) v.Mikkel Vigilius
Den kristne tro - (19) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (20) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (21) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (22) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (23) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (24) v.Mikkel Vigilius
Den kristne tro - (25) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (26) v.Mikkel Vigilius
Pladsbyttet med noder
Af Ane Kristine Haahr, Herning
"Pladsbyttet", "Kan du undvære Jesus", "Måske" og "Guds nåde det er nok for mig"

"Jesus var uden synd. pletfri og ren. Han ser mit syndeliv og syndens mén. Så siger Han til mig: Jeg bytter plads med dig..."    Noderne alene i en PDF-fil


HYRDEKALLET - I BIBELSK OG AKTUELT PERSPEKTIV (1-4) - som PDF fil eller som - E-bog i epub format
Ap.G.20,26-32
Af Dag Risdal - 1980
Afskrift fra manuskript af Dag Risdal 1980 -  Bragt i "Fast Grunn" nr.6/1980
En hyrde må være kalt af Jesus .

Hyrdekallet - del 1
 -  Innledning - Djevelen skaper "tidsånd" og "innflytelse".
Hyrdekallet - del 2
 -  Hyrdene skal røkte hjorden - Hyrdekallet i en uklar åndssituasion - Hjorden må lytte etter røsten av den gode hyrde.
Hyrdekallet - del 3
 -  Troskap mot Skriften og bekjennelsen - Den lutherske arv - Forkynnelsen - Sjelesorg-hyrdeomsog - . 
Hyrdekallet - del 4  -  Veiledning i valg av litteratur. - Hyrdeansvar i kristen sang og musikk.