skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Velkommen til Shafan

Shafan, som jvf. 2. Kong.22,10 læste lovbogen op for kong Josija, ønsker at pege på de gamle stier.
Med denne hjemmeside ønsker jeg udfra artikler, udpluk fra bøger og div. indlæg at bringe budskabet om Guds Hellighed - Guds Lov - og frelsen i Jesus Kristus - evangeliet - frem af den tåge, der indhylder en stor del af det kristne Danmark.
 - Siderne bygger på et evangelisk/luthersk bekendelsesgrundlag.


ANDAGT
Bibelvers

Og de, der var rede, gik med ham ind i bryllupssalen, og døren blev lukket
(Matt 25,10)

Dette kapitel begynder med et “da“. “Da skal det være med himmeriget ...“. Det peger hen på tiden, lige før Jesus kommer igen. I det foregående kapitel er det skil­dret, hvordan situationen skal være globalt set til den tid. Her siger han, hvordan det skal være i den flok. som kal­der sig med Kristi navn og mener at være på vej mod Him­len.

De sov alle, også de kloge brudepiger. Det fortæller os, at jo nærmere vi kommer denne tidsalders afslutning, jo større bliver fristelsen til søvn. Når jeg da mærker sor­gen over synden blive mindre, når trangen til renselse i Jesu blod mindskes, når bønnen bliver pligt, når Bibelen bliver tør, når kærligheden til de hellige bliver køligere, og om­sorgen for de ufrelste forsvinder, da ved jeg, at søvnen har lagt sig ind over mit liv.

Men det er muligt at sejre. Der er kraft til daglig forny­else. Der er midler mod søvnigheden. Hvis jeg dagligt møder min frelser, viser han mig min egen usselhed og mine egne synder, men fortæller mig også, at alt er tilgivet på grund af hans kærlighed. Der ved Jesu Kristi kors bliver jeg bange for synden, og der får jeg kraft til at modtage til­givelse og bliver sat i stand til at tjene ham.

Lever du dit liv i kamp mod synden og i stadig mod­tagelse af nåden fra Jesu kors, så er du rede til at møde din brudg­om.

Er du rede?

Døren er ikke lukket endnu. Der er stadig olie at få. Måske har du, ligesom de tåbelige brudepiger, alt und­tagen olie?

Så vil døren blive lukket for dig, når brudgommen kom­mer.

Gå til din frelser i dag, og gør op! Så skal du få lov at se frem til den sidste store dag med glæde og bede som apostlen Johannes: ”Amen, kom, Herre Jesus! ”(Åb 22,20).

Andagt fra
I kongens nærhed - af Tormod Vågen
Nyt Livs Forlag 2017
Artikler som
e-bøger.
(På Ipad iBooks,
 i Windows f.eks
EPUBReader)

Shafan 2012
Artikler 2012
(opdateret)
Shafan 2013
Artikler 2014

Shafan 2014
Artikler 2014

Shafan 2015
Artikler 2015

Frits Larsen arkiv
e-pub 

Med mobiltelefon er det problematisk at vælge sider i artikler og forfattere på  shafan.dk
Derfor har jeg samlet det hele i ny.shafan.dk, som vil kunne ses på de forskellige medier.
 
Shafan.dk vil fortsat blive opdateret, mens hoerordet.dk bliver lukket i løbet af året –
i stedet henvises til lyt.shafan.dk og ny.shafan.dk, der begge er mobilvenlige.

Sorg og glæde i kristenlivet
Af Carl Fr. Wisløff - SÅDAN ER JESUS
Præster og prædikanter må ikke lade sig rive med af den moderne vildfarelse, som består i, at man kun taler om det, folk »forstår«. Da bliver der ikke meget at tale om! Nej, vi skal tale om det, som Bibelen taler om, og som den kristne erfaring ned gennem tiderne har oplevet.
Bibelsk Tro Rettferdiggjort av troen alene
Af Eivind Gjerde - Bibelsk Tro nr.1/2019
Abraham ble rettferdig for Gud ved tro. Det er den eneste veien for deg også. Du kan aldri fortjene himmelen av egen innsats, verken ved bønn, lovsang, misjonsarbeid, gode gjerninger, eller hva du måtte finne på av gode ting. Til og med våre beste gjerninger er påvirket av den syndigheten som vi har i oss.
Tidsåndens tyranni
Olav Bergene Holm - Bibelsk Tro nr.1/2019
Profeten Mika sitt varsko og profeti i kapittel 7 har blitt oversett. Det er ikke til å forstå at vi nå har kommet så langt vekk fra Bibelens lære og den kurs som Hope og Hallesby, Wisløff og Andersen pekte ut. Nå ser det ut til at dagens ledere «vrir» eller forvender retten på arbeidet og forkynnelse slik at det passer tidsåndens tyranni.
Ha ikke samfunn med vranglærere
Carl Fr. Wisløff - Bibelsk Tro nr.1/2019
Det er dessverre ikke sjelden en støter på fornektelse av Bibelens grunnleggende sannheter, som Kristi guddom, hans unnfangelse ved Ånden og fødsel av jomfruen, hans stedfortredende strafflidelse og andre av de bærende sannheter. Eller det kan gjelde det kristne livet, slik at de kristnes frihet fra loven blir forvrengt og gjort til en frihet for din syndige natur.

En fremmed i verden, men dog under bestandig retfærdiggørelse
Olav Valen-Sendstad - "Retfærdiggjort af tro
Den bestandige retfærdigsigelse er, at Gud fortsat og til stadighed regner med os i Jesus. Han ser på os som om vi havde opfyldt loven, og som om vi ikke havde syndet.
Ind i Guds rige - andagt
Af Thomas Teglgaard - JOHN - Et år med Johannes evangeliet
Guds vrede hviler over jorden, der venter et endeligt opgør, hvor Gud straffer al synd, al uretfærdighed, al ondskab. På dommens dag afgøres alting endeligt, og der er ingen ankemuligheder.
Åndens gaver
Af Asbjørn Aavik - ÅNDENS TEMPEL
Derfor er Åndens mål å brenne bort alt av selvet i mitt liv, all egoisme, all stolthet og selvstorhet, all egenvilje og selvrådighet. . . En ild som ønsker å fortære alt mitt eget.
Fred efterlader jeg jer
JESU AFSKEDSTALE - Joh 14,27a
... Men hold jer til mig alene og lad min nåde og barmhjertighed og fred, mit legeme og blod, min dåb, mit ord og min Ånd, som jeg efterlader til jer, være mere dyrebare end alt andet. Da skal min fred være så stærk, at den skal overvinde og undertrykke al den ufred.
Hvad den frelsende tro ikke er
Øivind Andersen - "Livets brød"
Frelsende tro er ikke på nogen måde at tro på sin egen kristendom! Hvis jeg tror på min omvendelse, min beslutning om at blive en kristen, mine oplevelser og bønhørelser - så ægte de end er - hvis jeg tror på mine bønner, min tro eller min syndsbekendelse, så kan en sådan tro dog ikke frelse mig.
Hvordan jeg finder Kristus
Øivind Andersen - "Livets brød"
... Derfor, hør, læs og læg mærke til, hvad Gud har givet dig i sin Søn! Tag din tilflugt til det ord, Gud har vidnet om ham, og stol på at dér møder du ham. Regn med evangeliet som et levende, almægtigt ord, som "skaber, hvad det nævner”.
Hvorfor finner du ikke fred?
Ludvig Hope - LOV OG EVANGELIUM
Jeg tenker på de alvorlige, religiøse mennesker som går i kirke og bedehus søndag og hverdag år etter år og aldri kommer lenger enn til å høre om og spørre etter Frelseren.
Enhver, som er af sandheden, hører min røst - andagt
Af Thomas Teglgaard - JOHN - Et år med Johannes evangeliet
Jo, hans stemme hørte de nok, hvis han talte til dem, men rigtig høre efter, så det trængte ind hos dem, ind i hjertet hos dem, nej, det kunne de ikke. Hvorfor ikke? Fordi de ikke var af sandheden.
JULEANDAGTER 2018 - tekster fra Romerbrevet
Frits Larsen - JULENEGET 1958
Den retfærdighed, vi har i Kristus, er vi uden skyld i. Den er bragt i stand gennem Jesu person. Jesus har levet for os. Han har båret vore synder. Han har taget vor dom. Han er frikendt for os. Det, vi får i troen på ham, er uforskyldt. Det er gratis med urette. Vi bøjer os og takker for det.
Nyt Liv 2018-2 Fra Nyt Livs blad 2018 nr.2 - PDF format        -      Enkelte artikler fra bladet
De, som ikke har hørt evangeliet Gud give, at vi må have åbne ører og hjerter for Guds ord til fornyet tro på og glæde over Jesus, til fornyet nød for de ufrelste, og til bøn, offer og medleven i arbejdet for evangeliets udbredelse i vor tid!
For: ”Hvordan skal de tro på ham, de ikke har hørt om?” (Rom 10,14).
Søvn og selvoptagethed  Jeg er bange for, at vi i “søvnens vestlige kristenhed” er blevet mere optagede af at samle penge ind for at holde organisationer og strukturer i live, end af at dele Ham, som er livet.

Hold fast ved evangeliet! For vores evige frelse afhænger af, at vi hører, modtager og fastholder dette budskab. Derfor er det af så stor vigtighed.


Navnet
Andreas Michelsen, Frederiksberg
At verden hader os er ikke for vor egen skyld, men den hader os fordi den hader Kristus, for Jesus skyld. Ikke for vore gode gerninger, ikke for vor dårlige opførsel. Vi kan leve et nok så kristeligt liv et nok så respektabelt liv; alligevel vil de hade os, fordi de hader Kristus.
OMVENDELSEN OG TROEN
Arne Helge Teigen - "TRO FOR HJERTE OG TANKE"
At et menneske bliver omvendt til Gud indebærer først og fremmest, at det får en ny opfattelse af sig selv og af sit forhold til Gud. Det nye består i, at man indser, at man virkelig er, som Bibelen siger, nemlig en synder, der er skyldig over for Gud.
De fattige i ånden - PDF -
Luvig Hope - HJELP TIL FRED
Du har en sjel, en ånd, et liv som alltid trenger, og du har armer som rekker tomme hender mot Guds nådefavn for å få og få på ny, time etter time, fra år til år et helt liv. Med tom krukke må du gå for å få av nådens manna til din siste levedag. Nåden kan aldri lagres. Som dagen er ny, må nåden være ny.
Nyt Livs Bibellejr 2018
Aftenmøder med Lorents Nord-Varhaug og Peder Mikkelsen

bibellejr 2018   - - - Adresse på YouTube - - -


Guds tale i Bibelen
Mikkel Vigilius - Udvikling eller skabelse
Borte fra Bibelen møder vi et utal af religiøse stemmer, som leder os alle andre steder hen end til Jesus som vor frelser og forsoner. Går vi til Bibelen, møder vi én og samme røst i alle de bibelske Skrifter. Det er røsten fra den Ånd, som vil herliggøre Jesus for vore hjerter til tro og frimodíghed.
Når gudsdyrkelsen blir avgudsdyrkelse
Karl Notøy - Lov og Evangelium maj 2018
Det begynner ofte med at en regner med mennesker framfor Gud. Og etter hvert endrer forkynnelsen karakter. En hører så etter om hvem det er som klarer seg best i stedet for å lytte etter budskapet som bringes.
HVA GJØR DEN HELLIGE ÅND?
Johnn Hardang; - PeSju
Det er forskjell på å lære noe og å bli overbevist om noe: En lærdom kommer utenfra. En overbevisning vokser fram innenfra.
Den Kristne Tro - VIDEO-serie
v/ Mikkel Vigilius - Nyt Liv
Den Kristne Tro - (1)
Den kristne tro-1
Den Kristne Tro - (2)
Den kristne tro-1
Den Kristne Tro (3)
Den Kristne Tro (3)
Den Kristne Tro - (4)
Den kristne tro 4
Den Kristne Tro - (5)
Den Kristne Tro 5
Den Kristne Tro - (6)
Den Kristne Tro 6
Den Kristne Tro - (7)
Den Kristne Tro 7
Den kristne tro  - (8)
Den kristne tro -8
Den kristne tro  - (9)
Den kristne tro -9
Den kristne tro  - (10)
Den kristne tro -10
Den kristne tro  - (11)
Den kristne tro -11
Den kristne tro  - (12)
Den kristne tro -12
Den kristne tro  - (13)
Den kristne tro -13
Den kristne tro - (14)Den kristne tro 14 Den kristne tro - (15)Den kristne tro 14 Den kristne tro - (16) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (17) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (18) v.Mikkel Vigilius
Den kristne tro - (19) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (20) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (21) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (22) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (23) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (24) v.Mikkel Vigilius
Den kristne tro - (25) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (26) v.Mikkel Vigilius Ny.Shafan /Bibeltimer
ligger link til de følgende videoer.
Pladsbyttet med noder
Af Ane Kristine Haahr, Herning
"Pladsbyttet", "Kan du undvære Jesus", "Måske" og "Guds nåde det er nok for mig"

"Jesus var uden synd. pletfri og ren. Han ser mit syndeliv og syndens mén. Så siger Han til mig: Jeg bytter plads med dig..."    Noderne alene i en PDF-fil


HYRDEKALLET - I BIBELSK OG AKTUELT PERSPEKTIV (1-4) - som PDF fil eller som - E-bog i epub format
Ap.G.20,26-32
Af Dag Risdal - 1980
Afskrift fra manuskript af Dag Risdal 1980 -  Bragt i "Fast Grunn" nr.6/1980
En hyrde må være kalt af Jesus .

Hyrdekallet - del 1
 -  Innledning - Djevelen skaper "tidsånd" og "innflytelse".
Hyrdekallet - del 2
 -  Hyrdene skal røkte hjorden - Hyrdekallet i en uklar åndssituasion - Hjorden må lytte etter røsten av den gode hyrde.
Hyrdekallet - del 3
 -  Troskap mot Skriften og bekjennelsen - Den lutherske arv - Forkynnelsen - Sjelesorg-hyrdeomsog - . 
Hyrdekallet - del 4  -  Veiledning i valg av litteratur. - Hyrdeansvar i kristen sang og musikk.