skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Velkommen til Shafan

Shafan, som jvf. 2. Kong.22,10 læste lovbogen op for kong Josija, ønsker at pege på de gamle stier.
Med denne hjemmeside ønsker jeg udfra artikler, udpluk fra bøger og div. indlæg at bringe budskabet om Guds Hellighed - Guds Lov - og frelsen i Jesus Kristus - evangeliet - frem af den tåge, der indhylder en stor del af det kristne Danmark.
 - Siderne bygger på et evangelisk/luthersk bekendelsesgrundlag.

Andagt
Bibelvers

Se, dér er Guds lam, som bærer verdens synd
Joh 1,29

Du har hørt om Jesus. Måske er du fortrolig med alt, hvad evangelisterne fortæller om ham. Men har du set Guds lam, som bærer verdens synd? Det er det, der afgør, om du er frelst eller fortabt. Der er ikke liv i noget andet end i et blik på det blødende lam.

Skal du løses fra synden, må du se den ligge et andet sted end på dine skuldre. Så længe du ser den hos dig selv, er det dig, der må kæmpe. Og kampen er håbløs. Du kan ikke udslette gammel synd, og der kommer stadig mere til. Helt anderledes er det, når du ser din synd på det blødende offerlam. Da går det op for dit hjerte, at Gud har taget dine synder fra dig og lagt dem på sit lam. I mødet med dette nådens under mangler du ord. Du bliver helt stille, mens dit hjerte græder af fryd.

Du bliver aldrig færdig med at se. Igen og igen drages du mod offerstedet. Det samme gælder dagen. Den lange fredag er din frelsesdag. Igen og igen må du se, hvad det har kostet Gud at frelse dig. Sådan er det på jorden, og sådan er det i Himlen. Der står Lammet på Zions bjerg omgivet af alle sine frelste. Ser du Guds lam her, skal du også gøre det i evighed.

Hans Erik Nissen - Livets sejrskrans
Luthersk Missions
Bibelskoles Elevforenings Forlag  2016
Udgivet på LMBE/Nyt Livs Forlag i 2016
Artikler som
e-bøger.
(På Ipad iBooks,
 i Windows f.eks
EPUBReader)

Shafan 2012
Artikler 2012
(opdateret)
Shafan 2013
Artikler 2014

Shafan 2014
Artikler 2014

Shafan 2015
Artikler 2015

Frits Larsen arkiv
e-pub 

LYT OG HØR
Ny side med lydfilerne fra hoerordet.dk, så siderne indretter sig efter det medie, der bliver brugt (PC, IPAD, MOBIL) lyt.shafan.dk
Herren er vor styrke - Andagt -
Øivind Andersen - "Ved Kilden"
I trængsler og vanskeligheder afslører Gud os på ny. Vi mister igen troen på os selv. Vi må på ny klynge os til Guds ord og løfter, og Jesus er vort eneste håb og vort lys.
Bibelsk Tro Et lys for hedningene
Af Olav Hermod Kydland Bibelsk Tro nr.6/2017
Vi som lever i den nye pakts tid vet at Guds Sønn, Jesus Kristus, kom til verden i tidens fylde. Det gikk i oppfyllelse det Den allmektige Gud lovet ved sine profeter.
En julesalme af Martin Luther
Af Gunnar Holth Bibelsk Tro nr.6/2017
Luther har skrevet fire julesalmer. Av disse er særlig to kjent hos oss. Men disse to synges sjelden og er dermed kanskje mindre kjent etter hvert.  Den ene er "Du være lovet Jesus Krist"... 
Vi skal imidlertid si litt om den neste av Luthers julesalmer: "Fra himlen høyt jeg kommer her"
Vær lovet, Gud, som gaven god,
din egen Sønn, oss sende lot!
Hør, gleden gjennom himlen går,
Guds engler hilser oss: Godt år!
Den nære Gud
Barnet i krybben i Betlehem, Kristus på korset på Golgata i Jerusalem, er Ordet fra Gud iblant oss. Skaperordet, frelserordet. ...Han er Ordet fra Gud som skaper det det nevner.


I begyndelsen var Ordet - Andagt -
Af Thomas Teglgaard - "Et år med Johannes evangeliet"
Derfor er der stor grund til at holde fest! Ikke bare ved disse højtider, men på en hvilken som helst dag, det passer os. Ordet var der nemlig i begyndelsen, det er der stadig og forsvinder aldrig. Ordet, der blev kød og tog bolig iblandt os.
Kongen
Af Jan Bygstad - "Skriften vidner om Kristus"
I Det Gamle Testamente finder vi både spiren til Guds rige, forberedelsen til dets komme, og et rigt billedmateriale, som anskueliggør, hvad der kendetegner Guds rige. Talen om Guds riges komme er hensigten med Israels kald og udvælgelse. Oprettelsen af dette rige er målet med verdenshistorien og Guds styre af denne: (Dan 2,44)
For skilt fra mig kan i slet intet gøre - Joh 15,5
Martin Luther - Jesu Afskedstale 2.Del
Her er der altså afsagt en forfærdelig dom over alt liv og foretagsomhed, når det er skilt fra Kristus, hvor stort, herligt og smukt det end er, for at det ikke skal kunne gøre eller være noget. Stort og mangfoldigt ser det nok ud i verdens øjne, for det kaldes fortræffelige og glimrende gerninger. Men for Gud er det i sandhed ingenting her i Kristi rige, fordi det hverken er vokset frem af ham eller bliver i ham.
Om å bruke Guds ord - PDF -
Af C.O.Rosenius - "Veiledning til Fred"
Vil du vinne det evige liv, må det åndelige få næring. Har du ikke tid til å lese i Guds ord, så må du ta den tiden - enten natt eller dag. For ett er nødvendig!

At følge Jesus
Af Carl Fr. Wisløff - "I Jesu Navn"
Det allerførste er at fatte lid til hans ord. Han møder dig i sit ord og har noget, han vil have sagt dig. Flere steder i Ny Testamente ser vi, at de, der fik kald til at følge Jesus, fik et opgør med ham om synden i deres liv.
Verdens lys
Af Thomas Teglgaard - "JOHN Et år med Johannes evangeliet"
Mørke skjuler fortsat sandheden for os, kun hvor Guds ord forkyndes i sandhed, og sakramenterne forvaltes rigtigt, trænger lyset ind. Ofte er del en hård kamp; lyset skinner så kraftigt, så ubehageligt, og mørkets børn hader del.
Nyt Liv 2017-2 Fra Nyt Livs blad 2017 nr.2 - PDF format        -      Enkelte artikler fra bladet


Eksempler fra bladet:

Er du forberedt på at dø? - Om det eneste, der holder, når døden kommer nær. - Joh 3,30 -  Af Martin Luther
Nej, intet ord og ingen gerning kan gøre det. Jesus alene må udrette det, jeg ikke kan. Ham må jeg kende som min bror og ven og sige til Gud: “Herre, jeg kender ingen, hverken i himlen eller på jorden, som jeg kan trøste mig ved og tage min tilflugt til, andre end dig alene ved Jesus.“

Jeg går til Himlen, hvor jeg går -  Om Hans Adolph Brorson - af Rakel Appel Holm
Senere beskriver Brorson også sin omvendelse på denne måde: ”Onde vi vare og døde som stene, hårde i hjertet som marmor og stål” (…) Troen brød gennem al angestens pile, fandt under korset sit fristed til hvile, halleluja”.

For vore synder - af Martin Luther
Lad være, at jeg ikke i gerning har begået mord, hor, tyveri og andre synder af den slags mod den anden tavle; i mit hjerte har jeg dog begået dem.


Bekymring 15.s. efter trinitatis -
Af Frank Jacobsen - "Til tro på Jesus"
Vi har svært ved at tro Guds omsorg og vilje til at hjælpe os der, hvor bekymringerne lægger sig tungt over vort sind og alle vore tanker. Det synlige tager troens fred og troens glæde fra os. Den synlige verden med alle dens problemer fører os bort fra den Gud, som har en faders omsorg for os.
Frakobling - PDF -
O. Hallesby - "Helliget Herren og andre taler"
Det ydre liv er måske endnu rigtigt og godt, ja endogså flittigt optaget af kristelig virksomhed. Men det ,,helliget Herren“, som før hvilede over ham, er nu borte. Tilbage er et egenkærligt, egenrådigt, verdsligt og jordbundet hjerte, som ivrigt søger at dække sig med gudelige ord og fagter.
Satans list
Af Andreas Michelsen
For dig som kristen er det en stor fare for åndelig sløvhed, søvn og frafald forårsaget af det, man kan kalde den verdslige tryghed – eller falsk tryghed. (Johannes Brandtzæg: - Gjennom Ild - 1954)
Især under den kristne rockmusik med dens hamrende beat, følte jeg noget mørkt trænge ind i mig.
(Joachim Rosenthal: Popmusik im Gottesdienst? - 2016)
2017  - Luthersk Missions Bibelskoles Elevforening
har i samarbejde med Nyt Liv udgivet 2 bøger.
Nyt Liv nr.2-2016

416 sider /199 kr
Martin Luther:
Så fast en borg

Andagtsbogen Så fast en borg med udvalgte stykker fra Martin Luthers skrifter vil føre os ind i Guds ords lys. (...) Her er dyb indsigt i Skriften og hjælp for virkelige syndere til at blive holdt fast i troen på frelsen i Jesus alene.
Læs et uddrag af bogen her.
Nyt Liv nr.2-2016

43 sider / 30 kr
Thomas Wind:
Et liv i bøn

“Et liv i bøn“ er for alle, der ønsker at leve et liv med Gud i bøn – men som af mange forskellige årsager kan have svært ved at bede.

Bogen tager med seks forskellige temaer udgangspunkt i hverdagens udfordringer omkring bøn
Bøger fra Nyt Livs Forlag kan købes på Nyt Livs lejre, ved henvendelse til forlaget eller
via Bethesdas Boghandel. 
Adresse: Postboks 57
9330 Dronninglund
Telefon nr.: 23 41 55 91  E-mail: svag@info.dk


Der er en Gud i himlen
Af Hans Erik Nissen - Ét er nødvendigt
Du ser kun mørke, tunge skyer over dig. Men bag dem er Herren. En dag forsvinder skyerne. Det sørger Herren for. Der er en Gud i Himlen, og han udfrier af al nød.
Kristi Forsoningsgjerning - PDF -
Af Johannes Brandtzæg - "Gjennom Ild"
Hvordan kan jeg bli sikker i min frelsessak? Er grunnvollen for min frelse og mitt håp pålitelig og så absolutt tilstrekkelig at jeg ikke behøver å se meg om etter noe annet? Er det nok å ta imot det som er ferdig, og som etter at det er ferdig, er gitt slik at jeg vet det er mitt?
På flukt fra Gud - PDF -
Dag Risdal - "Kallet Profeten Jonas og verdensmisjonen"
Den Gud kaller, gir han den skolegang han trenger. Ethvert kall har sin nød, ethvert arbeid har sine problemer. Det hjelper intet å sammenligne det ene kall med det andre. Hvor Gud setter sitt barn, har han en oppgave gjemt for det. Men hvor oppgaven er, der er også velsignelsen! Et godt råd er dette: Be ikke om kall som svarer til dine evner, men be om nådegaver som svarer til ditt kall!
Troens visshet - PDF -
Øivind Andersen - "LIVETS BRØD"
Ingen var så sikre på at de hørte Gud til som fariseerne på Jesu tid, og ingen var så langt borte fra Guds rike som nettopp de! Derfor er det ikke noe dårlig tegn at et menneske umulig kan oppleve troens visshet ved å vende seg inn til sitt eget hjerte! - (Evt kommentarer)
Led os ikke ind i fristelse
C.O.Rosenius - "Samlede Skrifter bind XV"
Det falder ham ikke ind, at hvad han mangler i helliggørelse, kun kan vindes ved forøget tro og en mere inderlig forening med Kristus, den eneste livets kilde, det "vintræ", fra hvilket saften og kraften i grenene alene må komme.

Tre grundlæggende kendsgerninger PDF-fil
Øivind Andersen - "Åndsdåb og Åndsfylde"
Det, Ånden skal virkeliggøre, er det, som Jesus har gjort. Efter at Jesus var faret op til Himmelen, havde indtaget pladsen ved Faderens højre hånd og var begyndt at gøre sig gældende der til bedste for os, da er tiden inde for det, som skete på pinsedagen. -
Guds Ånd gør det klart, at nu kan frelsen forkyndes for hvem som helst. Nu er alt fuldbragt.
Og Ånden sier: Kom - PDF
Af Asbjørn Åvik - ÅNDENS TEMPEL
Vandret du med nøkler i egne hender - nøkler som kunne låst opp til et enda rikere liv? Stengte du for Guddommens utbredertrang og utvidelsesslengt i ditt liv - eller var du helt overgitt til ham? Var det en bedrøvet Ånd din bolig huste, eller adlød du ham slik at han nådde den store frie utfoldelse i ditt liv og i din tjeneste?
Ved kullilden - Andagt -
Af Johnn R.Hardang -  PeSju , Norge
Et møte med Jesus har mer enn en gang lokket tårene fram. Og sammen med tårene, sorgen over seg selv og sitt eget svik.   - Jo, det kan være vondt å stå i lyset fra kullilden. Men det er ofte nødvendig. I alle fall om vi skal komme på rett plass i forhold til Jesus.
Troskabsprøven, der førte til sejr
Dag Risdal  - "Daniel profet og troskæmp"
Mange glider med strømmen, hvor modstanden er mindst. Hvis udviklingen fortsætter, kan vi komme til at mangle sande hyrder og kristne ledere, der står på Ordets grund, og som for Guds åsyn har åndelig stedsans til at stikke kursen ud. 
Kristus, Guds visdom til helliggørelse
Af Christian Jepsen - Mens solen daler
Helliggørelsen er nemlig ikke et produkt, noget, som jeg selv skal producere, men det er en frugt. En frugt af hvad? Ikke af mine bestræbelser, men en frugt af Kristi værk for mig og af Kristi værk i mig.
Forkynnelsen av Guds Ord og andre virkemidler - PDF -
Eivind Gjerde - Bibelsk Tro nr.6/2003
Satan var en musikkens mester før han falt bort fra Gud i selvopphøyelse og opprør. Denne store musikalske begavelse har han beholdt og bruker den nå i sin onde og forføreriske tjeneste.
Den Kristne Tro - VIDEO-serie
v/ Mikkel Vigilius - Nyt Liv
Den Kristne Tro - (1)
Den kristne tro-1
Den Kristne Tro - (2)
Den kristne tro-1
Den Kristne Tro (3)
Den Kristne Tro (3)
Den Kristne Tro - (4)
Den kristne tro 4
Den Kristne Tro - (5)
Den Kristne Tro 5
Den Kristne Tro - (6)
Den Kristne Tro 6
Den Kristne Tro - (7)
Den Kristne Tro 7
Den kristne tro  - (8)
Den kristne tro -8
Den kristne tro  - (9)
Den kristne tro -9
Den kristne tro  - (10)
Den kristne tro -10
Den kristne tro  - (11)
Den kristne tro -11
Den kristne tro  - (12)
Den kristne tro -12
Den kristne tro  - (13)
Den kristne tro -13
Den kristne tro - (14)Den kristne tro 14 Den kristne tro - (15)Den kristne tro 14 Den kristne tro - (16) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (17) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (18) v.Mikkel Vigilius
Den kristne tro - (19) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (20) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (21) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (22) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (23) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (24) v.Mikkel Vigilius
Den kristne tro - (25) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (26) v.Mikkel Vigilius
Pladsbyttet med noder
Af Ane Kristine Haahr, Herning
"Pladsbyttet", "Kan du undvære Jesus", "Måske" og "Guds nåde det er nok for mig"

"Jesus var uden synd. pletfri og ren. Han ser mit syndeliv og syndens mén. Så siger Han til mig: Jeg bytter plads med dig..."    Noderne alene i en PDF-fil


HYRDEKALLET - I BIBELSK OG AKTUELT PERSPEKTIV (1-4) - som PDF fil eller som - E-bog i epub format
Ap.G.20,26-32
Af Dag Risdal - 1980
Afskrift fra manuskript af Dag Risdal 1980 -  Bragt i "Fast Grunn" nr.6/1980
En hyrde må være kalt af Jesus .

Hyrdekallet - del 1
 -  Innledning - Djevelen skaper "tidsånd" og "innflytelse".
Hyrdekallet - del 2
 -  Hyrdene skal røkte hjorden - Hyrdekallet i en uklar åndssituasion - Hjorden må lytte etter røsten av den gode hyrde.
Hyrdekallet - del 3
 -  Troskap mot Skriften og bekjennelsen - Den lutherske arv - Forkynnelsen - Sjelesorg-hyrdeomsog - . 
Hyrdekallet - del 4  -  Veiledning i valg av litteratur. - Hyrdeansvar i kristen sang og musikk.