skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Velkommen til Shafan

Shafan, som jvf. 2. Kong.22,10 læste lovbogen op for kong Josija, ønsker at pege på de gamle stier.
Med denne hjemmeside ønsker jeg udfra artikler, udpluk fra bøger og div. indlæg at bringe budskabet om Guds Hellighed - Guds Lov - og frelsen i Jesus Kristus - evangeliet - frem af den tåge, der indhylder en stor del af det kristne Danmark.
 - Siderne bygger på et evangelisk/luthersk bekendelsesgrundlag.

Andagt
Bibelvers

Men du, bliv ved det, du har lært og er blevet overbevist om!
2 Tim 3,14

Det er ikke få prædikanter, der prædikede bedre i deres ungdom, end de gør i dag. Det skyldes, at de ikke er blevet ved det, de har lært og er blevet overbevist om. Det er ikke alene en fare for forkyndere, men også for hver eneste kristen.

Når den levende Gud gennem sit ord og ved sin ånd har overbevist dig om sandheden, vil han, at du skal være tro. Du må ikke kaste den overbevisning over bord for at stå dig godt med andre. Sandheden ændres jo ikke, fordi så meget andet gør det.

Mange kristne er endt i en åndsfattig kristendom, fordi de ikke holdt fast ved det, de dybest set var overbevist om. De er advarende eksempler. Gå ikke i deres spor. Giv i stedet Helligåndens overbevisning råderum i både hjerte og liv. Det er vejen til selv at nå målet, og det er vejen til at hjælpe andre til at gøre det samme. Det er sådanne kristne, der har båret troens tændte fakkel gennem åndeligt mørke og forvirrende tider. Nogle af dem har endog fået lov til at bære ilden ind i nye vækkelsestider. Alle er de en levende bekræftelse på, at løfterne holder. Dødsrigets porte skal ikke få magt over Guds menighed.

Hans Erik Nissen - Livets sejrskrans
Luthersk Missions
Bibelskoles Elevforenings Forlag  2016
Udgivet på LMBE/Nyt Livs Forlag i 2016
Artikler som
e-bøger.
(På Ipad iBooks,
 i Windows f.eks
EPUBReader)

Shafan 2012
Artikler 2012
(opdateret)
Shafan 2013
Artikler 2014

Shafan 2014
Artikler 2014

Shafan 2015
Artikler 2015

Frits Larsen arkiv
e-pub 

LYT OG HØR
Ny side med lydfilerne fra hoerordet.dk, så siderne indretter sig efter det medie, der bliver brugt (PC, IPAD, MOBIL) lyt.shafan.dk
Troens visshet - PDF -
Øivind Andersen - "LIVETS BRØD"
Ingen var så sikre på at de hørte Gud til som fariseerne på Jesu tid, og ingen var så langt borte fra Guds rike som nettopp de! Derfor er det ikke noe dårlig tegn at et menneske umulig kan oppleve troens visshet ved å vende seg inn til sitt eget hjerte! - (Evt kommentarer)
Hvis I bliver i mig
Af Thomas Teglgaard - JOHN Et år med Johannes evangeliet
Du, der er en gren på vintræet, du, der er indpodet på det sande vintræ, du skal suge næring fra Jesus og hente kraft i nåden hos ham. Dermed bærer du frugt, også selv om du ikke synes, du kan se dem. Bliv i Jesus, bliv i hans ord - så bærer du frugt.
Led os ikke ind i fristelse
C.O.Rosenius - "Samlede Skrifter bind XV"
Det falder ham ikke ind, at hvad han mangler i helliggørelse, kun kan vindes ved forøget tro og en mere inderlig forening med Kristus, den eneste livets kilde, det "vintræ", fra hvilket saften og kraften i grenene alene må komme.
Det sande vintræ - Andagt -
Øivind Andersen - "Ved Kilden"
Det ligger nær at tro, at en meget produktiv kristen også må have en meget stor betydning i Guds rige. Men sandheden kan være, at han med sin produktivitet netop lukker af for Gud. En sådan produktiv kristen er ikke til hjælp for nogen.
Ske din vilje
Af C.O.Rosenius - "Samlede Skrifter bind XV"
Beder du i sandhed om Guds vilje, så vær forberedt på mangt og meget, som byder dit gamle menneske imod. Vil du, at alt skal gå efter din egen vilje, så bed aldrig den tredje bøn.

Bibelsk Tro En evig trøst og et godt håp i nåde
Af Eivind Gjerde Bibelsk Tro nr.3/2017
Ved troen på Jesus Kristus har vi et godt håp. Dette håpet er virkelig godt. Det er det beste og det største av alle håp. Dette håpet er fast, sikkert og urokkelig.
Hvordan skal vi be?
Av Egon Kattner Bibelsk Tro nr.3/2017
Hvordan skal vi vurdere den personlige og private bønnen i forhold til den offentlige fellesbønnen? Er de like viktige, eller er den ene prioritert høyere enn den andre?
Tiden er snart omme!
Av Olav Hermod Kydland Bibelsk Tro nr.3/2017
Det aller viktigste for oss som har tatt vår tilflukt til Jesus, er at vi er rede til å møte Gud til alle tider, og at vi har gjort opp, både med Gud og menneske dersom vi har noe ugjort.


Tre grundlæggende kendsgerninger PDF-fil
Øivind Andersen - "Åndsdåb og Åndsfylde"
Det, Ånden skal virkeliggøre, er det, som Jesus har gjort. Efter at Jesus var faret op til Himmelen, havde indtaget pladsen ved Faderens højre hånd og var begyndt at gøre sig gældende der til bedste for os, da er tiden inde for det, som skete på pinsedagen. -
Guds Ånd gør det klart, at nu kan frelsen forkyndes for hvem som helst. Nu er alt fuldbragt.
Og Ånden sier: Kom - PDF
Af Asbjørn Åvik - ÅNDENS TEMPEL
Vandret du med nøkler i egne hender - nøkler som kunne låst opp til et enda rikere liv? Stengte du for Guddommens utbredertrang og utvidelsesslengt i ditt liv - eller var du helt overgitt til ham? Var det en bedrøvet Ånd din bolig huste, eller adlød du ham slik at han nådde den store frie utfoldelse i ditt liv og i din tjeneste?
Nyt Liv 2017-1 Fra Nyt Livs blad 2017 nr.1 - PDF format        -      Enkelte artikler fra bladet


Eksempler fra bladet:

Røsten i ørkenen - Joh 3,30 Af Niels Ove Vigilius
Guds tanker og veje og hans underfulde handlemåde er imidlertid så helt anderledes og så højt hævet over vore, som himlen er over jorden: Han skal blive større, men jeg/vi skal blive mindre!

Lever du fredeligt med synden? - af Peder Mikkelsen
Nogle tåler ikke Jesu nærhed, fordi de vil frede den gamle naturs lyst til at synde, og så glider de dermed selv ud på afstand af Jesus og væk fra ham.

Herrens højre hånd - af Martin Luther
Vi må lære at fornægte os selv og holde os fast ved Guds højre hånd, så vi siger: Jeg vil slet ingenting være, men Herren skal være al min styrke.

Ved kullilden - Andagt -
Af Johnn R.Hardang -  PeSju , Norge
Et møte med Jesus har mer enn en gang lokket tårene fram. Og sammen med tårene, sorgen over seg selv og sitt eget svik.   - Jo, det kan være vondt å stå i lyset fra kullilden. Men det er ofte nødvendig. I alle fall om vi skal komme på rett plass i forhold til Jesus.
Troskabsprøven, der førte til sejr
Dag Risdal  - "Daniel profet og troskæmp"
Mange glider med strømmen, hvor modstanden er mindst. Hvis udviklingen fortsætter, kan vi komme til at mangle sande hyrder og kristne ledere, der står på Ordets grund, og som for Guds åsyn har åndelig stedsans til at stikke kursen ud. 

Jeres hjerte må ikke forfærdes - Joh 14,1
Martin Luther - Jesu Afskedstale 1.Del
Denne tale er dog ikke nedskrevet for deres skyld, men for vores, for at også vi kan lære at benytte os af denne trøst i nuværende og kommende nød. For enhver kristen må og skal, hvis han er døbt og har omvendt sig til Kristus, finde sig i og vente for vist, at han da også vil blive hjemsøgt af skræk og angst, som vil gøre hans hjerte vaklende og modløst ved en eller flere slags fjendskab og modstand. For en kristen har overmåde mange fjender, hvis han vil holde sig nær til sin Herre.

Barnekår
Af Carl Fr. Wisløff - "I Jesu Navn"
Den, der ikke kender Jesus som sin frelser, står trods alle gode forsætter i trællens forhold til Gud. Men den, som har taget sin tilflugt til Frelseren, Jesus Kristus, han er for Jesu skyld blevet Guds barn. Han skylder nu intet hos Gud, for hele gælden har Jesus betalt.
Når Gud frelser - PDF -
Dag Risdal - "Kallet Profeten Jonas og verdensmisjonen"
På dypet er det Herren oppdrar sine barn. De fleste av oss plasker inne ved land, men opplever derfor lite av Guds kraft og nåde. Derfor kaster den nådige Gud oss iblant ut på dypt vann - for å lære oss hva det vil si å stole på Herren alene. På dypet (i syndenød) holdes du nemlig oppe av de velsignede, naglemerkede hender. Her får du kjenne håpets glede.

Kristus, Guds visdom til helliggørelse
Af Christian Jepsen - Mens solen daler
Helliggørelsen er nemlig ikke et produkt, noget, som jeg selv skal producere, men det er en frugt. En frugt af hvad? Ikke af mine bestræbelser, men en frugt af Kristi værk for mig og af Kristi værk i mig.
Livets Bog
Af Andreas Michelsen
I Bibelen hører vi om Livets Bog – ja hele Bibelen kan man kalde livets bog. I den er liv – og den fortæller – hele vejen igennem om en person. Fra de første kapitler til de sidste. Den fortæller - om den Frelser, der skulle fødes (1 Mos 3,15) - Fredsfyrsten (Es 9,5) – Jesus Kristus....  
Med ønsket om en velsignet jul – lad os aldrig glemme Livets Bog – adgangen til Himlen i Jesus Kristus.

Forkynnelsen av Guds Ord og andre virkemidler - PDF -
Eivind Gjerde - Bibelsk Tro nr.6/2003
Satan var en musikkens mester før han falt bort fra Gud i selvopphøyelse og opprør. Denne store musikalske begavelse har han beholdt og bruker den nå i sin onde og forføreriske tjeneste.
Det vigtigste i livet er tilgivelsen for vore synder - Andagt -
Af Immanuel Fuglsang
”Dine synder er dig forladt”. Ja, det er faktisk det allerbedste budskab, der kan høres på denne jord. For så kan du og jeg glæde os over Guds frelse, som han giver os ufortjent ved troen på Jesus.
Gud har talt
Af Niels Ove Vigilius - Bibelsk Tro 2003 nr.5
"Den som ikke spør Den hellige skrift», sier Luther, «han får aldri noe å vite. Men nå ved vi hvordan vi kan bli reddet fra døden og djevelen, og hvem som har forløst oss. Det lærer vi alene fra den bok som kalles Den hellige skrift."
ALLE HELGENS UGEN -
Af Ole Hallesby - "Daglig Fornyelse"
Salige er de, som er paa Vej til det evige Gæstebud, selv om Vejen er smal og stejl, og Tornene stikker?
Et nådens evangelium 
Af Carl Olof Rosenius - Lov og Evangelium 2016 nr 9
Det finnes nok dem som på grunn av sitt utvortes liv kan si: «Min samvittighet anklager meg ikke for noe i hele mitt liv». Men hvis disse tror de står nærmere himmelen enn røveren, skjøgen og tolleren, så er det bare et tegn på et selvbedratt hjerte. Vår egen hellighet er bare innbilning.

Det er 200 år siden Carl Olof Rosenius blev født.
I den anledning indeholder Lov og Evangelium nr 9 udsnit af hans bøger og enkelte sange.

"Lovsangsbølgen" - En ny hjertelovsang? Eller risiko for den åndelige død? - PDF -
Af Immanuel Fuglsang, Herning
Kan det tænkes, at meget af den nyere såkaldte ”lovsangsbølge” kan være udtryk for, at vi mennesker tror, vi kan skabe noget, som tilsyneladende mangler i mange kristne forsamlinger i disse år? Her er der imidlertid en stor risiko for, at vi misforstår Guds måde at arbejde på. Sand bibelsk lovsang opstår nemlig ikke ved blot at ændre lidt på formen, melodien og lydstyrken.
Guds barn trenger å bli bevart - PDF -
Af Henric Staxäng - Bibelsk Tro nr 3 2003
I ordet får du kjenne kraften av Jesu blod, som renser fra all synd, og i ordet får du kjenne Jesu navn. Hans navn får du påkalle i all nød. Det er i hans navn, i vår Herre Jesu Kristi navn du trenger å bli bevart.
Johannesevangeliet kap 15,19 - PDF -
Af Martin Luther - Jesus Afskedstale bd.2
Luthers prædikener er en enestående hjælp til at trænge ind i hele betydningsfylden af de ord, Jesus taler – til dom over selvretfærdigheden og til evangelisk trøst og styrkelse af det svage mod. 
Denne prædiken er over Joh 15,19: Var I af verden, ville verden elske jer som sit eget; nu er I ikke af verden, men jeg har udvalgt jer af verden, derfor hader verden jer.

Tøndermøde 2016
Lørdag den 10 september Søndag den 11 september Mandag den 12 september
Oddvar Dahl
Oddvar Dahl Luk 18,31-46
Kol 2,14
Jesu omsorg
Frelse i Jesu blod
Bliv seende
Immanuel Fuglsang
Immanuel Fuglsang1 Tim 4,1-16
Frafaldstid
1 Pet 1,13-25
Vore afguder
Sandheden
nr7
Peter Olsen -2 22 Kong 17,1-9

Den hellige Gud
Tomhedens fare
r
Våg og bed

Immanuel Fuglsang
Immanuel Fuglsang 2 Mos 12,21-30
Lammets blod
Hbr 9,1-11
Det er gjort
Se på Jesus!
Oddvar Dahl
Oddvar Dahl Matt 25,31
Dagen kommer
Herlighedstronen
Åb 15,3
Lammets sang
Tønder-8
Oddvar Dahl-3-3
Joh 8,30-38

FRIKØBT
Kristus vort liv
Egon Jensen
Egon JensenMatt 12,32-41
Gud er hellig
Renset i blodet
Sov ikke på nåden
Våg og bed
Peter Olsen-1
Peter Olsen
Dan 7,9 /Joh 10
Hbr 9,28
Syndens følger
Det er fuldbragt
Vær rede
Videoerne er optaget af Peder Hovgaard  - og ligger på YouTube, som der er linket til.

Møderne blev holdt i Menighedshuset, Dragonvej 14, Tønder.
2016  - Luthersk Missions Bibelskoles Elevforening
har i samarbejde med Nyt Liv udgivet 2 bøger.
Nyt Liv nr.2-2016

118 sider / 80 kr
Hans Erik Nissen:
Livets Sejrskrans

“At stå foran Jesus med sin synd opleves som en dom. Foran Jesus bliver synden syndig som aldrig før, men gå ikke! Bliv! Du står netop dér, hvor du skal høre det mest velsignede af alt: ‘Du skal ikke fordømmes.‘ Det er sagt af ham, der blev det i dit sted.“ (citat fra bogen)
Nyt Liv nr.2-2016

342 sider / 250 kr
Martin Luther:
Jesu afskedstale bd.2

Bind 2 er nu kommet  af den af Luthers bøger, som han selv satte højest. Og man forstår hvorfor: Det er velsignede og vigtige ord af Jesus, som han lægger sine disciple på sinde ved afskedens time i Joh 14-16 (her i bd.2 gennemgås kap.15-16)

Læs et lille uddrag af bogen i Nyt Liv nr.2 2016 s.47-51 - eller her
Bøger fra Nyt Livs Forlag kan købes på Nyt Livs lejre, ved henvendelse til forlaget eller
via Bethesdas Boghandel. 
Adresse: Postboks 57
9330 Dronninglund
Telefon nr.: 23 41 55 91  E-mail: svag@info.dk


Den Kristne Tro - VIDEO-serie
v/ Mikkel Vigilius - Nyt Liv
Den Kristne Tro - (1)
Den kristne tro-1
Den Kristne Tro - (2)
Den kristne tro-1
Den Kristne Tro (3)
Den Kristne Tro (3)
Den Kristne Tro - (4)
Den kristne tro 4
Den Kristne Tro - (5)
Den Kristne Tro 5
Den Kristne Tro - (6)
Den Kristne Tro 6
Den Kristne Tro - (7)
Den Kristne Tro 7
Den kristne tro  - (8)
Den kristne tro -8
Den kristne tro  - (9)
Den kristne tro -9
Den kristne tro  - (10)
Den kristne tro -10
Den kristne tro  - (11)
Den kristne tro -11
Den kristne tro  - (12)
Den kristne tro -12
Den kristne tro  - (13)
Den kristne tro -13
Den kristne tro - (14)Den kristne tro 14 Den kristne tro - (15)Den kristne tro 14 Den kristne tro - (16) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (17) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (18) v.Mikkel Vigilius
Den kristne tro - (19) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (20) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (21) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (22) v.Mikkel Vigilius


Pladsbyttet med noder
Af Ane Kristine Haahr, Herning
"Pladsbyttet", "Kan du undvære Jesus", "Måske" og "Guds nåde det er nok for mig"

"Jesus var uden synd. pletfri og ren. Han ser mit syndeliv og syndens mén. Så siger Han til mig: Jeg bytter plads med dig..."    Noderne alene i en PDF-fil


HYRDEKALLET - I BIBELSK OG AKTUELT PERSPEKTIV (1-4) - som PDF fil eller som - E-bog i epub format
Ap.G.20,26-32
Af Dag Risdal - 1980
Afskrift fra manuskript af Dag Risdal 1980 -  Bragt i "Fast Grunn" nr.6/1980
En hyrde må være kalt af Jesus .

Hyrdekallet - del 1
 -  Innledning - Djevelen skaper "tidsånd" og "innflytelse".
Hyrdekallet - del 2
 -  Hyrdene skal røkte hjorden - Hyrdekallet i en uklar åndssituasion - Hjorden må lytte etter røsten av den gode hyrde.
Hyrdekallet - del 3
 -  Troskap mot Skriften og bekjennelsen - Den lutherske arv - Forkynnelsen - Sjelesorg-hyrdeomsog - . 
Hyrdekallet - del 4  -  Veiledning i valg av litteratur. - Hyrdeansvar i kristen sang og musikk.