skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Velkommen til Shafan

Shafan, som jvf. 2. Kong.22,10 læste lovbogen op for kong Josija, ønsker at pege på de gamle stier.
Med denne hjemmeside ønsker jeg udfra artikler, udpluk fra bøger og div. indlæg at bringe budskabet om Guds Hellighed - Guds Lov - og frelsen i Jesus Kristus - evangeliet - frem af den tåge, der indhylder en stor del af det kristne Danmark.
 - Siderne bygger på et evangelisk/luthersk bekendelsesgrundlag.


ANDAGT
Bibelvers

Men Åndens frugt er kærlighed
(Gal 5,22)

Det er ikke tilfældigt, at kærligheden nævnes først. For i kærligheden findes alle de andre fine Åndens frugter, som er regnet med her. Der er en, der har sagt (jf. gl. oversættelse af Gal 5,22):

Glæde er kærlighed, der synger.
Fred er kærlighed, der hviler.
Langmodighed er kærlighed, der består eksamen.
Mildhed er kærlighed, der kaster glans over sig selv.
Godhed er kærlighedens væsen.
Troskab er kærlighed i tjenerdragt.
Sagtmodighed er kærlighedens duft.
Afholdenhed er kærlighed, der hersker.

I dette ord ser vi altså, hvordan kærligheden viser sig både i forhold til Gud og til mennesker. Kærlighed er en sang, en hvile, en lykke. Kærlighed er tjeneste med duft af et helligt sind. Kærlighed er kraft til at sige nej til at leve efter sin lyster. Det er at leve i offer.

Denne kærlighed ejer ingen mennesker i sig selv. Men Gud, som er kærlighed, lader Helligånden skænke sine børn denne store gave.

Når en Jesu ven lever i Guds uendelige kærlighed, bli­ver han selv gennemstrålet af den samme kraft. “Vi elsker, fordi han elskede os først.“

Har du set denne store kærlighed?

Lever du i den hver dag?

Som solstrålerne lokker livet frem af den sorte jord, vokser de fine Åndens frugter frem i det hjerte, der lever i Guds kærlighed. Derfor sagde Jesus: “Bliv i mig, så bærer I megen frugt.“

(Anddagt 6. september fra)
  I KONGENS NÆRHED  - af Tormod Vågen
Nyt Livs Forlag  2017
Artikler som
e-bøger.
(På Ipad iBooks,
 i Windows f.eks
EPUBReader)

Shafan 2012
Artikler 2012
(opdateret)
Shafan 2013
Artikler 2014

Shafan 2014
Artikler 2014

Shafan 2015
Artikler 2015

Frits Larsen arkiv
e-pub 

Med mobiltelefon er det problematisk at vælge sider i artikler og forfattere på  shafan.dk
Derfor har jeg samlet det hele i ny.shafan.dk, som vil kunne ses på de forskellige medier.
 
Shafan.dk vil fortsat blive opdateret, mens hoerordet.dk bliver lukket i løbet af året –
i stedet henvises til lyt.shafan.dk og ny.shafan.dk, der begge er mobilvenlige.
Helliget blive dit navn - ANDAGT
Martin Luther - SÅ FAST EN BORG
Det er også derfor, at det er denne bøn, som bliver stillet allerførst i fadervor. For Guds ære er det første, største og højeste, vi kan give ham, og han ønsker sig heller ikke noget andet af os.
Bevare dem
Af Thomas Teglgaard - "JOHN Et år med Johannes evangeliet"
Ved at høre/ læse Guds ord møder vi Jesus, ham, som er sandheden. Dermed næres troen, hvilket forklarer, hvorfor Jesus også kalder sig livets brød. I mødet med Guds ord, møder vi Gud selv og bliver bevaret som hans børn indtil det sidste.
Kaldet til samfund med Jesus 
Øivind Andersen - LIVETS BRØD
For mange er hele livet en byrde. Kender du til noget af alt dette? Da er Jesu ord netop til dig. Det er dig, indbydelsen gælder.
Udvælgelsen i Kristus - PDF -
Af Carl Fr. Wisløff - UDVÆLGELSEN I KRISTUS
Grunden til, at han valgte dig og mig, vi, som tror på Jesus - den grund ligger ikke i dig og mig. Det er ikke sådan at forstå, at Gud ledte, til han fandt nogen, som var stærke og udholdende nok, fromme og troende nok til at blive frelst. I så fald var jeg aldrig blevet frelst. Nej, han valgte Jesus Kristus som vej til frelse.
PS - På siden lyt.shafan.dker der link til nogle lydfiler med Carl Fr. Wisløff - derunder "Udvælgelsen i Kristus" fra 1976 
De fattige i ånden - PDF -
Luvig Hope - HJELP TIL FRED
Du har en sjel, en ånd, et liv som alltid trenger, og du har armer som rekker tomme hender mot Guds nådefavn for å få og få på ny, time etter time, fra år til år et helt liv. Med tom krukke må du gå for å få av nådens manna til din siste levedag. Nåden kan aldri lagres. Som dagen er ny, må nåden være ny.
Nyt Livs Bibellejr 2018
Aftenmøder med Lorents Nord-Varhaug og Peder Mikkelsen

bibellejr 2018   - - - Adresse på YouTube - - -


Bibelsk Tro Musikk til Guds ære?
Af Per Bergene Holm - Bibelsk Tro nr.4/2018
Og kristenlederne har helt sluttet å advare og rettlede. Ja, de unge læres opp i å ta i bruk verdens musikk på de kristne organisasjonenes egne skoler. En er redd for å miste de unge, og da får en vise at en henger med i tiden, eller stilltiende akseptere. Det er ingen vektere på muren, men gjerdet ligger nedrevet slik at fienden får tråkke ned Herrens vingård (jf Jes 5,5).
Israels gjenopprettelse og omvendelse
Av Eivind Gjerde - Bibelsk Tro nr.4/2018
Om Israel er det sagt at landet er lilleviseren på Guds klokke som viser hvor nær vi er oppfyllelsen av de bibelske profetiene. Bildet er treffende. I tidligere kristengenerasjoner før 1948 kunne nok de troende si at profetiene om jødenes tilbakevendelse til landet og deres store omvendelse, kunne skje en gang langt inn i fremtiden. Nå har vi sett at jødene har fått deler av sitt hjemland tilbake.
Rørelse eller vekkelse
Av Erik Høiby - Bibelsk Tro nr.4/2018
Det som avgjør om det har vært vekkelse eller ei, er om de nyfrelste våger å stå fast i troen når vekkelsesbølgen har lagt seg.

Guds tale i Bibelen
Mikkel Vigilius - Udvikling eller skabelse
Borte fra Bibelen møder vi et utal af religiøse stemmer, som leder os alle andre steder hen end til Jesus som vor frelser og forsoner. Går vi til Bibelen, møder vi én og samme røst i alle de bibelske Skrifter. Det er røsten fra den Ånd, som vil herliggøre Jesus for vore hjerter til tro og frimodíghed.
Når gudsdyrkelsen blir avgudsdyrkelse
Karl Notøy - Lov og Evangelium maj 2018
Det begynner ofte med at en regner med mennesker framfor Gud. Og etter hvert endrer forkynnelsen karakter. En hører så etter om hvem det er som klarer seg best i stedet for å lytte etter budskapet som bringes.
Nyt Liv 2018-1 Fra Nyt Livs blad 2018 nr.1 - PDF format        -      Enkelte artikler fra bladet
Tak for modgangen Der er ikke nogen automatik i, hvad modgang og prøvelser kommer til at betyde for dit forhold til Gud. Men modgang og prøvelser kender enhver kristen til – om det så er fysisk, psykisk, småt eller stort. Du skal nok ikke bruge mange minutter på at finde frem til, hvad du selv oplever som vanskeligt, hårdt og tærende i dit liv.
Ordets magt   Om det menneskelige ords magt til at bygge op og bryde ned - og om Guds ords magt til at dræbe og gøre levende.

Troen kommer  Mens vi lytter, arbejder Gud med vore hjerter. Før tilliden til Jesus skabes, må du miste troen på dig selv. Og her vil du opdage om dig selv, at du i bund og grund er ond.

Den kønsneutrale bølge - Kampen om kønnet (Del 1) Om hvordan vores samfund i stigende grad gør modstand mod den traditionelle og bibelske forståelse af forskellen mellem de to køn.

HVA GJØR DEN HELLIGE ÅND?
Johnn Hardang; - PeSju
Det er forskjell på å lære noe og å bli overbevist om noe: En lærdom kommer utenfra. En overbevisning vokser fram innenfra.
Og når han kommer
Tormod Vågen; - I KONGENS NÆRHED
Men syndens rod stikker dybere. Den vokser i vantroen. Og vantroen lever der, hvor troen mangler. Ikke at tro er synd.
En anden Talsmand
JESU AFSKEDSTALE - Joh 14,16b
Verden lever frit og trygt i sus og dus uden frygt og bæven, regner hverken med Guds vrede eller nåde og mener i deres letsind, at de ikke har brug for nogen trøst. Men denne lille, forsagte flok, der er kaldet og døbt til at tro på Kristus og holde sig til ham, trænger virkelig til en Trøster, der kan styrke og bevare dem til at tåle og udholde dette.
Han er oppstått - Andagt
Af Odd Eivind Stensland - I LYS AV ORDET
Døden hadde ingen rett eller makt over Jesus, og kunne ikke holde på ham. Døden kan derfor heller ikke holde på deg som tror på den oppstandne Jesus. Ved troen på Jesus, får du del i alt det han har vunnet.
HVORDAN JESUS UDFØRTE FRELSEN
Arne Helge Teigen - TRO FOR HJERTE OG TANKE
Jesu blod er altså båret ind i Himlens tempel én gang for alle og vidner til evig tid om, at Jesus har sonet al ver­dens synd. Det betyder, at Gud ikke længere kræver noget opgør fra vores side. Gud er forsonet med os men­nesker. Han længes derfor efter at tilgive os og gøre os til sine børn, og han indbyder os til at tage imod det forlig, han har sluttet (2 Kor 5,20).
Jesu retfærdiggørelse og opstandelse
Olav Valen-Sendstad  - RETFÆRDIGGJORT AF TRO
Så kan hjertet fordømme mig med lovens krav om fuldkommenhed og loven døde og dræbe mig, fordi jeg er en dårlig kristen - jeg lever alligevel, jeg er en kristen alligevel, og jeg har alligevel Guds Ånd. Jeg er det ikke efter loven, men jeg er det efter nåden, efter evangeliet, efter troen. Jeg er det ved ham, der er min frelses grund og mit livs grund. Ved ham der er mit anker bag himmelens forhæng, min ret til liv.
Den første kærlighed
O. Hallesby - "FOR HERRENS ÅSYN"
At forlade den første kærlighed vil derfor sige at glide ud af barneforholdet til Gud. Hvis man så fortsætter som denne menighedsforstander at leve i det kristelige livs former og deltage i kristeligt arbejde, så er det intet andet end det, som i Skriften kaldes ,,døde Gerninger“
Den Kristne Tro - VIDEO-serie
v/ Mikkel Vigilius - Nyt Liv
Den Kristne Tro - (1)
Den kristne tro-1
Den Kristne Tro - (2)
Den kristne tro-1
Den Kristne Tro (3)
Den Kristne Tro (3)
Den Kristne Tro - (4)
Den kristne tro 4
Den Kristne Tro - (5)
Den Kristne Tro 5
Den Kristne Tro - (6)
Den Kristne Tro 6
Den Kristne Tro - (7)
Den Kristne Tro 7
Den kristne tro  - (8)
Den kristne tro -8
Den kristne tro  - (9)
Den kristne tro -9
Den kristne tro  - (10)
Den kristne tro -10
Den kristne tro  - (11)
Den kristne tro -11
Den kristne tro  - (12)
Den kristne tro -12
Den kristne tro  - (13)
Den kristne tro -13
Den kristne tro - (14)Den kristne tro 14 Den kristne tro - (15)Den kristne tro 14 Den kristne tro - (16) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (17) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (18) v.Mikkel Vigilius
Den kristne tro - (19) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (20) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (21) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (22) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (23) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (24) v.Mikkel Vigilius
Den kristne tro - (25) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (26) v.Mikkel Vigilius
Pladsbyttet med noder
Af Ane Kristine Haahr, Herning
"Pladsbyttet", "Kan du undvære Jesus", "Måske" og "Guds nåde det er nok for mig"

"Jesus var uden synd. pletfri og ren. Han ser mit syndeliv og syndens mén. Så siger Han til mig: Jeg bytter plads med dig..."    Noderne alene i en PDF-fil


HYRDEKALLET - I BIBELSK OG AKTUELT PERSPEKTIV (1-4) - som PDF fil eller som - E-bog i epub format
Ap.G.20,26-32
Af Dag Risdal - 1980
Afskrift fra manuskript af Dag Risdal 1980 -  Bragt i "Fast Grunn" nr.6/1980
En hyrde må være kalt af Jesus .

Hyrdekallet - del 1
 -  Innledning - Djevelen skaper "tidsånd" og "innflytelse".
Hyrdekallet - del 2
 -  Hyrdene skal røkte hjorden - Hyrdekallet i en uklar åndssituasion - Hjorden må lytte etter røsten av den gode hyrde.
Hyrdekallet - del 3
 -  Troskap mot Skriften og bekjennelsen - Den lutherske arv - Forkynnelsen - Sjelesorg-hyrdeomsog - . 
Hyrdekallet - del 4  -  Veiledning i valg av litteratur. - Hyrdeansvar i kristen sang og musikk.