skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Velkommen til Shafan

Shafan, som jvf. 2. Kong.22,10 læste lovbogen op for kong Josija, ønsker at pege på de gamle stier.
Med denne hjemmeside ønsker jeg udfra artikler, udpluk fra bøger og div. indlæg at bringe budskabet om Guds Hellighed - Guds Lov - og frelsen i Jesus Kristus - evangeliet - frem af den tåge, der indhylder en stor del af det kristne Danmark.
 - Siderne bygger på et evangelisk/luthersk bekendelsesgrundlag.

Andagt
Bibelvers

For han er vor fred.
Ef 2,14

Måske er dagen i dag lige så almindelig som tusinde andre. Alligevel er det en forunderlig dag. For Herren er din fred. Din sjæl får lov til at hvile i Jesus og alt det, han er for dig. Du er inde i en lykke, der ikke kan sammenlignes med noget andet. Du er intet mindre end salig. Din sjæl er omsluttet af det evige, for det er evigt liv at kende Gud og hans søn.

Det kan også være, at dagen i dag er en af dem, der sætter skel. Sådanne dage kommer. Der bliver et før og et efter. På sådanne dage er det vigtigt, at du siger dét til dit hjerte, som Gud har sagt i sit ord. Du må ikke glemme, at selvom meget bliver anderledes, er der alligevel ét, der ikke bliver det: Han er din fred!

Selvom du rammes af hårde slag. Selvom du ikke kan holde tårerne tilbage. Ja, selvom du skal stå ved en åben grav, så har du alligevel fred. Og det er ikke en hvilken som helst fred. Den er himmelsk. Din fred er lige så dyb som guddomsfylden i Jesus. Intet kan rokke den. Jesus står inde for den med sit offer for dig. Det gælder ikke alene på jorden. Det gælder også i Himlen. Jesus – din fred – er de ørnevinger, der løfter og bærer dig i både tid og evighed.

Hans Erik Nissen - Livets sejrskrans
Luthersk Missions
Bibelskoles Elevforenings Forlag  2016
Udgivet på LMBE/Nyt Livs Forlag i 2016
Artikler som
e-bøger.
(På Ipad iBooks,
 i Windows f.eks
EPUBReader)

Shafan 2012
Artikler 2012
(opdateret)
Shafan 2013
Artikler 2014

Shafan 2014
Artikler 2014

Shafan 2015
Artikler 2015

Frits Larsen arkiv
e-pub 

LYT OG HØR
Ny side med lydfilerne fra hoerordet.dk, så siderne indretter sig efter det medie, der bliver brugt (PC, IPAD, MOBIL) lyt.shafan.dk

Falsk vidnesbyrd
C.O.Rosenius - "Samlede Skrifter bind XV"
Ved man noget direkte ondt at fortælle, så bliver dette meget udførligt og grundigt trævlet op, begrundet, udlagt og udmalet. Og ikke nok hermed: man gør som regel også sine små tilføjelser, gisner om motiver og hensigter, der kan stille det onde i et endnu grellere lys.
Det var Jesus
Af Thomas Teglgaard - JOHN Et år med Johannes evangeliet
For møde ham kan du også i dag - tempelplads eller ej. Men søg ham dér, hvor du har garanti for at finde ham eller rettere: Hvor du har garanti for at blive fundet af ham. I Guds ord.
Nyt Liv 2017-1 Fra Nyt Livs blad 2017 nr.1 - PDF format        -      Enkelte artikler fra bladet


Eksempler fra bladet:

Røsten i ørkenen - Joh 3,30 Af Niels Ove Vigilius
Guds tanker og veje og hans underfulde handlemåde er imidlertid så helt anderledes og så højt hævet over vore, som himlen er over jorden: Han skal blive større, men jeg/vi skal blive mindre!

Lever du fredeligt med synden? - af Peder Mikkelsen
Nogle tåler ikke Jesu nærhed, fordi de vil frede den gamle naturs lyst til at synde, og så glider de dermed selv ud på afstand af Jesus og væk fra ham.

Herrens højre hånd - af Martin Luther
Vi må lære at fornægte os selv og holde os fast ved Guds højre hånd, så vi siger: Jeg vil slet ingenting være, men Herren skal være al min styrke.

Bibelsk Tro En ny og levende vei til helligdommen
Af Olav Hermod Kydland Bibelsk Tro nr.2/2017
Påskens budskap dreier seg om Jesu Kristi forsoning og den nye og levende veien til den himmelske helligdom. Veien til Guds evige rike er fremdeles åpen for enhver botferdig synder som tar sin tilflukt til Jesus Kristus.
Ypperstepræsten Zak 3,1-10
Av Per Bergene Holm Bibelsk Tro nr.2/2017
Og er Jesus Guds utvalgte som ingen kan anklage, så er du og jeg også Guds utvalgte som Gud rettferdiggjør. Ja, vi er utvalgt i Kristus og oppreist med ham og satt med ham i himmelen (Ef 2,6).
Oppstandelsens triumf
Av Erik Høiby Bibelsk Tro nr.2/2017
Han var hos dem igjen, og fra nå av skulle han alltid vandre ved deres side. Han som selv er Fred skulle være deres trygghet og sikre tilfluktssted i livet, gjennom døden og i evigheten.

Ved kullilden - Andagt -
Af Johnn R.Hardang -  PeSju , Norge
Et møte med Jesus har mer enn en gang lokket tårene fram. Og sammen med tårene, sorgen over seg selv og sitt eget svik.   - Jo, det kan være vondt å stå i lyset fra kullilden. Men det er ofte nødvendig. I alle fall om vi skal komme på rett plass i forhold til Jesus.
Troskabsprøven, der førte til sejr
Dag Risdal  - "Daniel profet og troskæmp"
Mange glider med strømmen, hvor modstanden er mindst. Hvis udviklingen fortsætter, kan vi komme til at mangle sande hyrder og kristne ledere, der står på Ordets grund, og som for Guds åsyn har åndelig stedsans til at stikke kursen ud. 

Jeres hjerte må ikke forfærdes - Joh 14,1
Martin Luther - Jesu Afskedstale 1.Del
Denne tale er dog ikke nedskrevet for deres skyld, men for vores, for at også vi kan lære at benytte os af denne trøst i nuværende og kommende nød. For enhver kristen må og skal, hvis han er døbt og har omvendt sig til Kristus, finde sig i og vente for vist, at han da også vil blive hjemsøgt af skræk og angst, som vil gøre hans hjerte vaklende og modløst ved en eller flere slags fjendskab og modstand. For en kristen har overmåde mange fjender, hvis han vil holde sig nær til sin Herre.
..ved den Hellige Ånds hjelp - PDF
Af Asbjørn Åvik - ÅNDENS TEMPEL
Men etter at Ånden hadde tatt bolig i mitt hjerte, tok han til å vitne med min ånd at nå var jeg et Guds barn. Det er dette Bibelen kaller frelsesfryd, eller barnekårets Ånd som roper Abba! Fader! Det var disse tonene som var så sterke og varme den første tid i ditt og mitt kristenliv - barnefryden. Hos mange av oss er visst disse toner stilnet - denne fryd er blitt borte, har veket for kristen rutine - for former og det tillærte.

Barnekår
Af Carl Fr. Wisløff - "I Jesu Navn"
Den, der ikke kender Jesus som sin frelser, står trods alle gode forsætter i trællens forhold til Gud. Men den, som har taget sin tilflugt til Frelseren, Jesus Kristus, han er for Jesu skyld blevet Guds barn. Han skylder nu intet hos Gud, for hele gælden har Jesus betalt.
Når Gud frelser - PDF -
Dag Risdal - "Kallet Profeten Jonas og verdensmisjonen"
På dypet er det Herren oppdrar sine barn. De fleste av oss plasker inne ved land, men opplever derfor lite av Guds kraft og nåde. Derfor kaster den nådige Gud oss iblant ut på dypt vann - for å lære oss hva det vil si å stole på Herren alene. På dypet (i syndenød) holdes du nemlig oppe av de velsignede, naglemerkede hender. Her får du kjenne håpets glede.

Jeg vil synge om min Jesus
Af Leila Drachmann Vigilius, Hillerød

Tak min Jesus tak du valgte
Korsets vej og straffedød
Tak du knuste slangens hoved
Da du ofrede dit kød
Nu har djævlen ingen magt
Dommen har Gud selv afsagt
Den som sønnen har, har livet
Det er gaven Gud har givet

Vers 7 fra digtet af Leila Drachmann VigiliusKristus, Guds visdom til helliggørelse
Af Christian Jepsen - Mens solen daler
Helliggørelsen er nemlig ikke et produkt, noget, som jeg selv skal producere, men det er en frugt. En frugt af hvad? Ikke af mine bestræbelser, men en frugt af Kristi værk for mig og af Kristi værk i mig.
Livets Bog
Af Andreas Michelsen
I Bibelen hører vi om Livets Bog – ja hele Bibelen kan man kalde livets bog. I den er liv – og den fortæller – hele vejen igennem om en person. Fra de første kapitler til de sidste. Den fortæller - om den Frelser, der skulle fødes (1 Mos 3,15) - Fredsfyrsten (Es 9,5) – Jesus Kristus....  
Med ønsket om en velsignet jul – lad os aldrig glemme Livets Bog – adgangen til Himlen i Jesus Kristus.

Forkynnelsen av Guds Ord og andre virkemidler - PDF -
Eivind Gjerde - Bibelsk Tro nr.6/2003
Satan var en musikkens mester før han falt bort fra Gud i selvopphøyelse og opprør. Denne store musikalske begavelse har han beholdt og bruker den nå i sin onde og forføreriske tjeneste.
Det vigtigste i livet er tilgivelsen for vore synder - Andagt -
Af Immanuel Fuglsang
”Dine synder er dig forladt”. Ja, det er faktisk det allerbedste budskab, der kan høres på denne jord. For så kan du og jeg glæde os over Guds frelse, som han giver os ufortjent ved troen på Jesus.
Livets hårde virkelighet - PDF -
Øivind Andersen - "LIVETS BRØD"
De mennesker, som erkjenner livets virkelighet slik den er, og som kjenner sin totale avmakt overfor den. De som vet - og vet det i bitter smerte - at vi mennesker har intet vi skal ha sagt overfor verden med dens nød og ondskap. Disse blir i stand til å skjønne hva Jesus har å si overfor den. Og de kan innse at hans ord er like myndig som vårt eget er avmektig!
Gud har talt
Af Niels Ove Vigilius - Bibelsk Tro 2003 nr.5
"Den som ikke spør Den hellige skrift», sier Luther, «han får aldri noe å vite. Men nå ved vi hvordan vi kan bli reddet fra døden og djevelen, og hvem som har forløst oss. Det lærer vi alene fra den bok som kalles Den hellige skrift."
ALLE HELGENS UGEN -
Af Ole Hallesby - "Daglig Fornyelse"
Salige er de, som er paa Vej til det evige Gæstebud, selv om Vejen er smal og stejl, og Tornene stikker?
Et nådens evangelium 
Af Carl Olof Rosenius - Lov og Evangelium 2016 nr 9
Det finnes nok dem som på grunn av sitt utvortes liv kan si: «Min samvittighet anklager meg ikke for noe i hele mitt liv». Men hvis disse tror de står nærmere himmelen enn røveren, skjøgen og tolleren, så er det bare et tegn på et selvbedratt hjerte. Vår egen hellighet er bare innbilning.

Det er 200 år siden Carl Olof Rosenius blev født.
I den anledning indeholder Lov og Evangelium nr 9 udsnit af hans bøger og enkelte sange.

"Lovsangsbølgen" - En ny hjertelovsang? Eller risiko for den åndelige død? - PDF -
Af Immanuel Fuglsang, Herning
Kan det tænkes, at meget af den nyere såkaldte ”lovsangsbølge” kan være udtryk for, at vi mennesker tror, vi kan skabe noget, som tilsyneladende mangler i mange kristne forsamlinger i disse år? Her er der imidlertid en stor risiko for, at vi misforstår Guds måde at arbejde på. Sand bibelsk lovsang opstår nemlig ikke ved blot at ændre lidt på formen, melodien og lydstyrken.
Lær og påmind hverandre! - PDF -
Af C.O.Rosenius - "Samlede Skrifter bind XIII"
Men hvis salmen, du synger, giver udtryk f. eks. for længsel, bøn eller tak, og du synger med munden, uden at hjertet er med deri, så er dette jo ret og slet hykleri. Der ligger også en fare i dette, at man lægger så megen vægt på den rent ydre udførelse af sangen - stemmernes renhed og vellyd m. m. - at det til slut kun bliver sang - uden hjerte og ånd.

Guds barn trenger å bli bevart - PDF -
Af Henric Staxäng - Bibelsk Tro nr 3 2003
I ordet får du kjenne kraften av Jesu blod, som renser fra all synd, og i ordet får du kjenne Jesu navn. Hans navn får du påkalle i all nød. Det er i hans navn, i vår Herre Jesu Kristi navn du trenger å bli bevart.
Johannesevangeliet kap 15,19 - PDF -
Af Martin Luther - Jesus Afskedstale bd.2
Luthers prædikener er en enestående hjælp til at trænge ind i hele betydningsfylden af de ord, Jesus taler – til dom over selvretfærdigheden og til evangelisk trøst og styrkelse af det svage mod. 
Denne prædiken er over Joh 15,19: Var I af verden, ville verden elske jer som sit eget; nu er I ikke af verden, men jeg har udvalgt jer af verden, derfor hader verden jer.

Rett tale om håpet - PDF -
Guttorm Raen - Bibelsk Tro nr1/2003
At håpet er lite framme i forkynnelse og vitnesbyrd, har nok sammenheng med at bevisstheten om evigheten og evighetsalvoret er svekket. Vi har for eksempel fått en lovsangsbølge som ikke ser ut til å være særlig opptatt av denne siden av troslivet.
Tøndermøde 2016
Lørdag den 10 september Søndag den 11 september Mandag den 12 september
Oddvar Dahl
Oddvar Dahl Luk 18,31-46
Kol 2,14
Jesu omsorg
Frelse i Jesu blod
Bliv seende
Immanuel Fuglsang
Immanuel Fuglsang1 Tim 4,1-16
Frafaldstid
1 Pet 1,13-25
Vore afguder
Sandheden
nr7
Peter Olsen -2 22 Kong 17,1-9

Den hellige Gud
Tomhedens fare
r
Våg og bed

Immanuel Fuglsang
Immanuel Fuglsang 2 Mos 12,21-30
Lammets blod
Hbr 9,1-11
Det er gjort
Se på Jesus!
Oddvar Dahl
Oddvar Dahl Matt 25,31
Dagen kommer
Herlighedstronen
Åb 15,3
Lammets sang
Tønder-8
Oddvar Dahl-3-3
Joh 8,30-38

FRIKØBT
Kristus vort liv
Egon Jensen
Egon JensenMatt 12,32-41
Gud er hellig
Renset i blodet
Sov ikke på nåden
Våg og bed
Peter Olsen-1
Peter Olsen
Dan 7,9 /Joh 10
Hbr 9,28
Syndens følger
Det er fuldbragt
Vær rede
Videoerne er optaget af Peder Hovgaard  - og ligger på YouTube, som der er linket til.

Møderne blev holdt i Menighedshuset, Dragonvej 14, Tønder.
2016  - Luthersk Missions Bibelskoles Elevforening
har i samarbejde med Nyt Liv udgivet 2 bøger.
Nyt Liv nr.2-2016

118 sider / 80 kr
Hans Erik Nissen:
Livets Sejrskrans

“At stå foran Jesus med sin synd opleves som en dom. Foran Jesus bliver synden syndig som aldrig før, men gå ikke! Bliv! Du står netop dér, hvor du skal høre det mest velsignede af alt: ‘Du skal ikke fordømmes.‘ Det er sagt af ham, der blev det i dit sted.“ (citat fra bogen)
Nyt Liv nr.2-2016

342 sider / 250 kr
Martin Luther:
Jesu afskedstale bd.2

Bind 2 er nu kommet  af den af Luthers bøger, som han selv satte højest. Og man forstår hvorfor: Det er velsignede og vigtige ord af Jesus, som han lægger sine disciple på sinde ved afskedens time i Joh 14-16 (her i bd.2 gennemgås kap.15-16)

Læs et lille uddrag af bogen i Nyt Liv nr.2 2016 s.47-51 - eller her
Bøger fra Nyt Livs Forlag kan købes på Nyt Livs lejre, ved henvendelse til forlaget eller
via Bethesdas Boghandel. 
Adresse: Postboks 57
9330 Dronninglund
Telefon nr.: 23 41 55 91  E-mail: svag@info.dkRettferdiggjørelsen PDF-fil
Odd Eivind Stensland- "Bibelsk Tro nr.4 2004"
Rettferdiggjørelsen betyr at Gud dømmer oss som om vi var Kristus, fordi han i sin tid dømte Kristus som om han var oss. Den som er rettferdiggjort, står for Gud i Guds omdømme som Kristus står for Gud" (Øivind Andersen).
Den Kristne Tro - VIDEO-serie
v/ Mikkel Vigilius - Nyt Liv
Den Kristne Tro - (1)
Den kristne tro-1
Den Kristne Tro - (2)
Den kristne tro-1
Den Kristne Tro (3)
Den Kristne Tro (3)
Den Kristne Tro - (4)
Den kristne tro 4
Den Kristne Tro - (5)
Den Kristne Tro 5
Den Kristne Tro - (6)
Den Kristne Tro 6
Den Kristne Tro - (7)
Den Kristne Tro 7
Den kristne tro  - (8)
Den kristne tro -8
Den kristne tro  - (9)
Den kristne tro -9
Den kristne tro  - (10)
Den kristne tro -10
Den kristne tro  - (11)
Den kristne tro -11
Den kristne tro  - (12)
Den kristne tro -12
Den kristne tro  - (13)
Den kristne tro -13
Den kristne tro - (14)Den kristne tro 14 Den kristne tro - (15)Den kristne tro 14 Den kristne tro - (16) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (17) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (18) v.Mikkel Vigilius
Den kristne tro - (19) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (20) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (21) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (22) v.Mikkel Vigilius


Pladsbyttet med noder
Af Ane Kristine Haahr, Herning
"Pladsbyttet", "Kan du undvære Jesus", "Måske" og "Guds nåde det er nok for mig"

"Jesus var uden synd. pletfri og ren. Han ser mit syndeliv og syndens mén. Så siger Han til mig: Jeg bytter plads med dig..."    Noderne alene i en PDF-fil


HYRDEKALLET - I BIBELSK OG AKTUELT PERSPEKTIV (1-4) - som PDF fil eller som - E-bog i epub format
Ap.G.20,26-32
Af Dag Risdal - 1980
Afskrift fra manuskript af Dag Risdal 1980 -  Bragt i "Fast Grunn" nr.6/1980
En hyrde må være kalt af Jesus .

Hyrdekallet - del 1
 -  Innledning - Djevelen skaper "tidsånd" og "innflytelse".
Hyrdekallet - del 2
 -  Hyrdene skal røkte hjorden - Hyrdekallet i en uklar åndssituasion - Hjorden må lytte etter røsten av den gode hyrde.
Hyrdekallet - del 3
 -  Troskap mot Skriften og bekjennelsen - Den lutherske arv - Forkynnelsen - Sjelesorg-hyrdeomsog - . 
Hyrdekallet - del 4  -  Veiledning i valg av litteratur. - Hyrdeansvar i kristen sang og musikk.