skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Velkommen til Shafan

Shafan, som jvf. 2. Kong.22,10 læste lovbogen op for kong Josija, ønsker at pege på de gamle stier.
Med denne hjemmeside ønsker jeg udfra artikler, udpluk fra bøger og div. indlæg at bringe budskabet om Guds Hellighed - Guds Lov - og frelsen i Jesus Kristus - evangeliet - frem af den tåge, der indhylder en stor del af det kristne Danmark.
 - Siderne bygger på et evangelisk/luthersk bekendelsesgrundlag.


ANDAGT
Bibelvers

(Rom 9,2)

Jeg har en stor sorg, der altid piner mit hjerte (v.2)

Mange bærer på sorg og smerte i deres hjerte, fordi de ikke får den ære, magt, rigdom og medgang, som de ventede, at livet skulle give dem.

Det er en ussel sorg!

Men til alle tider vil der også være nogle få, der ejer den hellige lidelse, der lå i Paulus' hjerte.

Den samme lidelse drev Abraham ind i forbøn for So­doma.

Og den samme lidelse fik Moses til at udtale de store ord om, at Gud måtte slette hans navn fra sin bog, for at Is­rael ikke skulle blive forkastet (2 Mos 32,32).

Men ingen led for folket som Jesus. På Oliebjerget løb tårerne ned over hans kinder af sorg over det forhærdede folk.

Har du del i denne smerte?

Eller lider du, fordi egoisten og hovmodet i dig ikke har fået sin vilje?

Hvor vi trænger til mænd og kvinder, som ejer kærlig­hedens omsorg og lidelse for de ufrelste!

Det er dem, der beder og ofrer.

Det er dem, Gud bruger. For de har Kristi sind.

Giv mig dit ømme frelsersind
for slægtens sorg og harm!
Luk mig i dine smerter ind
og gør mig stærk og varm.

Når vi beder denne bøn, så lad os også som Paulus kaste os ind i tjenesten for den fortabte slægt. Snart er nådens tid forbi, og de kostbare anledninger for at give evangeliet videre, som vi har i dag, får vi aldrig igen. Derfor må vi bede om, at vores flakkende og overfladiske omsorg bliver afløst af en “stor sorg, der altid piner vores hjerte“ og en uselvisk tjeneste i Jesu fodspor.

Andagt af Tormod Vågen - "I KONGENS NÆRHED" - 8.juli

Nyt Livs Forlag 2018

Artikler som
e-bøger.
(På Ipad iBooks,
 i Windows f.eks
EPUBReader)

Shafan 2012
Artikler 2012
(opdateret)
Shafan 2013
Artikler 2014

Shafan 2014
Artikler 2014

Shafan 2015
Artikler 2015

Frits Larsen arkiv
e-pub 


Påskebog 2019
Påskebogen 2019 
Med mobiltelefon er det problematisk at vælge sider i artikler og forfattere på  shafan.dk
Derfor har jeg samlet det hele i ny.shafan.dk, som vil kunne ses på de forskellige medier.
 
Shafan.dk vil fortsat blive opdateret, hoerordet.dk er lukket–
i stedet henvises til lyt.shafan.dk eller ny.shafan.dk, hvor der er link til lydfilerne. 
Når misjon blir viktigere enn frelse
Af Torleiv Åreskjold - BIBELSK TRO NR.1 1998
 Misjonsorganisasjonene synes i stadig større grad å oppfatte seg selv som forretningsimperium, der det er om å gjøre å drive seg selv som best som mulig. Vår prestasjon blir satt i fokus: Hvor langt når vi? Hvor langt er vi villige å strekke oss? Spørsmålet er ikke «hvor vil Gud at vi skal gá», men «hvor langt har vi penger til å gå?»
Frelse eller forherdelse
Dag Risdal - "Jesus Kommer"
Men det rystende alvor er at Herren - som straff - kan tillate løgnens og forførelsens makt å få betydelig innflytelse (2 Tess 2,9-12). Vi bør merke oss Jesu ord: «For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for å føre også de utvalgte vill, om det var mulig. Se, jeg har sagt dere det på forhånd» (Matt 24,24-25).

Komme dit rige (Matt 6,10)
Martin Luther - SÅ FAST EN BORG
Den første vildfarelse findes blandt dem, der løber hid og did for at blive fromme kristne og komme til Guds rige og blive salige. Den ene løber til Rom, den anden tager til Jakobs grav i Spanien. Snart bygger man en kirke det ene sted, snart engagerer man sig i et andet arbejde.
Friere end en konge
Af Winrich Scheffbuch - Wer Jesus hat, hat das Leben
Der på korset har Gud for vor skyld ladet sin søn forbløde. Lidelse og afsavn er ikke endestationen for Guds veje. Hos ham er ingen afskrevet eller kastet til side. Den mægtige Gud kan forvandle alt til sejr, også en bitter lidelsestid, også en ugennemskuelig livsskæbne,
Bibelsk Tro Bibelsk Tro nr.5 2020 

Forakt for Ordet
Af Hans Erik Nissen - Bibelsk Tro nr5/2020  - 
Ikke gjerninger, men næring
Noen oppfatter bibellesing, bønn og forkynnelse som gode gjerninger en kristen skal gjøre. En ser ikke at det er tale om noe helt annet. Troen lever av Guds ord. Det er daglig brød. Får ikke troen næring, dør den.

Det flyter en elv så stille
Birgit Steinberg Saxe - Bibelsk Tro nr5/2020
1) Det flyter en elv så stille
av fryd for det nye hjem
som Jesus i himlen bereder –
Han selv vil oss føre frem.
...
7) Så drikk av den elv så stille
så ofte du bare kan;
vær rolig og la deg fylle
av nådens levende vann.

Jeg løfter mine øjne
Af Andreas Michelsen, Frederiksberg
Der kan nævnes mange ting, som kan forpeste din hverdag – gøre livet sort og meningsløst – og jo mere du graver i det, jo dybere bliver det sorte og mørke hul i dit liv. ...
Vi ved ikke, hvad vi skal gøre, men vores øjne er rettet mod dig. 2 Krøn 20,12
Ordet som nådemiddel
Carsten Elmelund Petersen - Bibelsk Tro 2/1998
Guds Ord er et Ord som skaper hva det nevner. Guds Ord er ikke et forhandlingsutkast eller en form for overflatisk underholdning. Det er heller ikke slik som vi enkelte ganger kan oppleve det, at mennesker i desperasjon bruker langt sterkere ord enn det er dekning for. Nei, Guds ord står ved makt. Det er dekning for det.
Luk mine øjne op ... Sl 119,18
Martin Luther - SÅ FAST EN BORG
Læser dui Bibelen efter Davids forbillede, vil du erfare, hvor lidt kraft der er i alle menneskelige skrifter ved siden af den hellige Skrift. Ja, du vil finde mindre og mindre behag i dine egne tanker og skriblerier ved siden af Guds eget ord.
Kampen mot Satan
Odd Eivind Stensland - Bibelsk Tro 3/1998

Gud gjør vår frelse til en sak mellom Kristus og Satan. Det var en hard strid. Men det sies ikke noen steder at vi skulle være med i den kampen. Så fullstendig har Herren tatt denne saken fra oss, og gjort den til Kristi egen sak. Denne seier er din, midt i alle dine nederlag, ved troen på Jesus. Du seirer ved at du tar din tilflukt til Jesu seier.
Helligånden som prædikant
Martin Luther - JESU AFSKEDSTALE BIND 2
Når nogen kommer med egne indfald og tanker og begynder at optræde som lærer i kristenheden uden og ved siden af Kristus, ved man, at det ikke kommer fra Helligånden, men fra den lede løgnens ånd, Djævelen, som Kristus siger: ”Når han farer med løgn, taler han ud fra sig selv” (Joh 8,44), det vil sige ud fra sine egne tanker.
Som kristen i verden - Andagt Holdt sig til Guds vej
Asvjørn Aavik - Ikke glemt af Gud
De holdt sig til denne vej. - Ikke kun kendte den gennem andre, anede, at den var der, hørte en prædiken om den osv. Nej, de var blevet et med den.
Skabelsen
Arne Helge Teigen - TRO FOR HJERTE OG TANKE -
Efter at Gud skabte himlen og jorden, holder han verden oppe ved at lade naturen gå sin gang, og ved at lade menneskeheden overleve fra generation til generation. Gud har, ifølge Bibelen, ikke fjernet sig fra den virkelig­hed, han har skabt. Han er den nær, og han styrer den.
Vokt dere for de falske profeter
Axel Remme - - Bibelsk Tro nr.4 1998
Det er falskt når det forkynnes en kristendom og moral som strider mot Bibelens ord om omvendelse, syndsbekjennelse og forsakelse. Enhver åndsretning som lærer en annen vei til Gud enn gjennom Jesus Kristus, Guds Sønn, representerer et falskt budskap. 
Forkynnelsens nødvendighet
Af Niels Ove Vigilius - Bibelsk Tro nr.4 1998
Guds frelsende evangelium er som en dyrebar, uforanderlig og umistelig skatt. Et forandret evangelium er ikke lenger noe evangelium i det hele tatt, for da har det ingen frelsende kraft i seg.
Da Samuel blev leder og profet
Dag Risdal - LEVENDE FORKYNDELSE ELELR TOMME ORD
Man kan gøre sig en del tanker i forlængelsen af budskabet i 1 Sam 3. Forud for fornyelsen, må der ofte et personligt opgør til. Man må være villig til at kalde frafaldet ved dets rette navn, hvad enten det gælder forrige generation eller den nuværende slægt. Det første budskab, Samuel måtte bære frem, var et domsbudskab over Eli og hans hus (3,12-15).

Nyt Liv 2020-1 Fra Nyt Livs blad 2020 nr.1 - PDF format        -      Enkelte artikler fra bladet
Livets brød Hvad får et menneske til at spise af det evangelium, at Jesus har givet sit kød til liv for os? Det gør den kendsgerning, at de ingen herlighed og intet liv finder hos sig selv. Det er deres lidelse, hunger og tørst. Det er deres bestandige anfægtelse, at de ikke finder livet hos sig selv.
Pinsen i lys af Det Gamle Testamente  Helligåndens gerning er altid kendetegnet ved, at vi afsløres som syndere og oprørere, der må frelses af Guds nåde alene. Målet for Åndens gerning er at herliggøre Jesus for os som vores frelser (Joh 16,14).
Hvil i nåden  Om det herlige budskab om forløsningen - lyder det for døve øren?

Jeg hviler i nåden i morgenens gry,
er tryg gennem rejsen mod Himmelens by.
Når solen går ned, og han sender mig bud,
jeg hviler i nåden derhjemme hos Gud.


Kampen om kønnet Kampen om  Kønnet af Mikkel Vigilius - Nyt Livs Forlag 2019

Kampen om kønnet belyser den nye kønsideologi fra et bibelsk, biologisk og sjælesørgerisk perspektiv. Målet er at give hjælp til at glæde sig over og fastholde Bibelens lære om de to køn.

141 sider / 98 kr.       -   Som PDF fil til download


Den Kristne Tro - VIDEO-serie
v/ Mikkel Vigilius - Nyt Liv
Den Kristne Tro - (1)
Den kristne tro-1
Den Kristne Tro - (2)
Den kristne tro-1
Den Kristne Tro (3)
Den Kristne Tro (3)
Den Kristne Tro - (4)
Den kristne tro 4
Den Kristne Tro - (5)
Den Kristne Tro 5
Den Kristne Tro - (6)
Den Kristne Tro 6
Den Kristne Tro - (7)
Den Kristne Tro 7
Den kristne tro  - (8)
Den kristne tro -8
Den kristne tro  - (9)
Den kristne tro -9
Den kristne tro  - (10)
Den kristne tro -10
Den kristne tro  - (11)
Den kristne tro -11
Den kristne tro  - (12)
Den kristne tro -12
Den kristne tro  - (13)
Den kristne tro -13
Den kristne tro - (14)Den kristne tro 14 Den kristne tro - (15)Den kristne tro 14 Den kristne tro - (16) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (17) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (18) v.Mikkel Vigilius
Den kristne tro - (19) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (20) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (21) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (22) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (23) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (24) v.Mikkel Vigilius
Den kristne tro - (25) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (26) v.Mikkel Vigilius Ny.Shafan /Bibeltimer
ligger link til de følgende videoer.
Pladsbyttet med noder
Af Ane Kristine Haahr, Herning
"Pladsbyttet", "Kan du undvære Jesus", "Måske" og "Guds nåde det er nok for mig"

"Jesus var uden synd. pletfri og ren. Han ser mit syndeliv og syndens mén. Så siger Han til mig: Jeg bytter plads med dig..."    Noderne alene i en PDF-fil


HYRDEKALLET - I BIBELSK OG AKTUELT PERSPEKTIV (1-4) - som PDF fil eller som - E-bog i epub format
Ap.G.20,26-32
Af Dag Risdal - 1980
Afskrift fra manuskript af Dag Risdal 1980 -  Bragt i "Fast Grunn" nr.6/1980
En hyrde må være kalt af Jesus .

Hyrdekallet - del 1
 -  Innledning - Djevelen skaper "tidsånd" og "innflytelse".
Hyrdekallet - del 2
 -  Hyrdene skal røkte hjorden - Hyrdekallet i en uklar åndssituasion - Hjorden må lytte etter røsten av den gode hyrde.
Hyrdekallet - del 3
 -  Troskap mot Skriften og bekjennelsen - Den lutherske arv - Forkynnelsen - Sjelesorg-hyrdeomsog - . 
Hyrdekallet - del 4  -  Veiledning i valg av litteratur. - Hyrdeansvar i kristen sang og musikk.