skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Velkommen til Shafan

Shafan, som jvf. 2. Kong.22,10 læste lovbogen op for kong Josija, ønsker at pege på de gamle stier.
Med denne hjemmeside ønsker jeg udfra artikler, udpluk fra bøger og div. indlæg at bringe budskabet om Guds Hellighed - Guds Lov - og frelsen i Jesus Kristus - evangeliet - frem af den tåge, der indhylder en stor del af det kristne Danmark.
 - Siderne bygger på et evangelisk/luthersk bekendelsesgrundlag.


ANDAGT
Bibelvers

(Luk 18,13)

Fallitbønnen

Gud, vær mig synder nådig!

Det er fallitbønnen. Men det er også frelsesbønnen. Uden den bøn er du fortabt. Med den når du målet.

Derfor sætter Satan alt ind på, at bønnen aldrig skal blive din hjertebøn. Han har intet imod, at du er åndeligt interesseret og er en kristen i andres øjne. Så længe du ikke er gået fallit med alt dit eget, så Jesus kan frelse dig som fortabt, er du stadig hans ejendom. Det er anderledes den dag, du må slå dig for brystet og sige til din Frelser: ”Gud, vær mig synder nådig!” Den dag er der plads til en hel og fuld frelse i dit hjerte.

Har du modtaget den, gør Satan alt, for at du igen skal kredse om alt, hvad du skal være og gøre som kristen. Han vil, at du skal sammenligne dig med andre og ikke spejle dig i de mange bibelord, som dømmer dig. Han vil flytte dig fra tolderpladsen til farisæerpladsen. Lykkes det, har du tabt alt.

Bliv i virkeligheden, som den er. Selv det bedste hos dig og mig er besmittet og mærket af synd. Den eneste, som ikke er det, er Jesus. Står vi over for ham i vores elendighed, frelser han os helt og fuldt. Det er kristenlivets begyndelse, fortsættelse og fuldendelse.
Andagt fra  LIVETS SEJRSKRANS

Hans Erik Nissen
Luthersk Missions Bibelskoles Elevforenings Forlag 2016
Artikler som
e-bøger.
(På Ipad iBooks,
 i Windows f.eks
EPUBReader)

Shafan 2012
Artikler 2012
(opdateret)
Shafan 2013
Artikler 2014

Shafan 2014
Artikler 2014

Shafan 2015
Artikler 2015

Frits Larsen arkiv
e-pub 


Påskebog 2019
Påskebogen 2019
Med mobiltelefon er det problematisk at vælge sider i artikler og forfattere på  shafan.dk
Derfor har jeg samlet det hele i ny.shafan.dk, som vil kunne ses på de forskellige medier.
 
Shafan.dk vil fortsat blive opdateret, hoerordet.dk er lukket–
i stedet henvises til lyt.shafan.dk eller ny.shafan.dk, hvor der er link til lydfilerne. 
Lovprisning 
Øivind Andersen - "Grunnsannheter til Frelse II"
«Dyp av kunnskap» betyr at Gud vet alt. Alt som skjer i hele tilværelsen er alltid til stede i hans viten. Derfor skal vi trygt regne med at han ser all motstand, alle vanskeligheter, alt som prøver å hindre hans planer. Han ser alle de situasjoner som hans troende er oppe i.
Den forunderlige samtale ved Sykars brønd
Øivind Andersen - "I sjælesorg hos Jesus"
Du, som læser dette og kender dig selv igen, skal vide, at Jesus har mere med dig at gøre, end du forstår! Du er ikke forkastet af Jesus, som du kan fristes til at tro. Det er lige tvært imod Jesus, som svarer dig på din bøn om det evige liv.
Kommunikasjon og forkynnelse
Odd Eivind Stensland - Bibelsk Tro nr.5 1999
"...Det å ureflektert hevde at form og innhold kan skilles fra hverandre, slik at det ene kan forandres uten at det andre også endres, er kort og godt blindhet. Det er umulig å forene budskapet om den Hellige Gud, om "hva min frelse kostet har" med underholdningsindustriens fjas. Da går Herren sin vei, og vi må fortsette alene" (Jan Bygstad).
Tolbake til skapelsens under og undring!
Guttorm Raen - Bibelsk Tro nr.6/1999
Jeg tenker på de alvorlige, religiøse mennesker som går i kirke og bedehus søndag og hverdag år etter år og aldri kommer lenger enn til å høre om og spørre etter Frelseren.
Grenene på vintreet
C.O.Rosenius - VEILEDNING TIL FRED
Hva gjør så den himmelske vingårdsmann med de grener som bærer frukt? Han renser dem. Dette er det andre kjennetegnet på de gode grenene. Den gren som ikke bærer frukt, den renser han ikke. Den vokser fritt, som den selv vil, for den skal bare brennes. Men den gren som bærer frukt, skal pleies og renses.
Slangen i ageren
Asbjørn Aavik - Ikke glemt af Gud
I alle menigheder og forsamlinger findes der sådanne i det ydre usynlige mure mellem troende. Og vi er ikke klar over, at sådan en mur mellem troende i flokken kan blive et tag, der skiller hele flokken fra Guds velsignelse. Nåderegnen skylles bort som fra et hældende tag.
Giftslanger
Andreas Michelsen
Det ville ikke have hjulpet at prøve at jage de slanger væk, der kravlede rundt på dem. Det ville være en umulig opgave. - ... En vending fra Bibelfreizeit i Oberstdorf med Beate og Winrich Scheffbuch  -  samt en andagt - "Søge og finde" - (Luk 11,9-10)
Bibelsk Tro Ta din tilflukt til Jesus
Af Hans Erik Nissen - Bibelsk Tro nr.4/2019
Kristendom er tilflukt til Jesus. Dypt i sjelen lever angsten, og den er en følge av synden. Adam og Eva skjulte seg etter at de hadde syndet. Det gjør du og. Du tror det kanskje ikke, men det er noe i deg som er redd for Gud.
Den nye fødsel
C.O.Rosenius - Bibelsk Tro nr.4/2019
Det er den nye fødsel det her er tale om. Det merker vi best når et menneske i et øyeblikk føres over fra den dypeste syndenød til en klar og frydefull visshet om nåden for Jesu skyld.

Med tanke på Jesu ord:
Jesus siger: »Men Talsmanden, Helligånden, som Faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer. Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer; jeg giver jer ikke, som verden giver.« Joh. 14, 26-27 -
Ønskes en velsignet pinse.

Fri fra loven
Carl Frederik Wisløff - "I evangeliets tjeneste"
...Nu vil jeg altså tale om noget, som folk ikke begriber, og som hverken du eller jeg forstår den mindste smule af, før Helligånden oplyser vort hjerte. ... Her er noget, der gælder alle mennesker, enten vi forstår det eller ej. Guds Ånd vil hjælpe os til at forstå det.
Vejen og sandheden og livet - andagt
Af Thomas Teglgaard - JOHN - Et år med Johannes evangeliet
Kun den, der tror på Jesus, er altså salig, alle andre kan muligvis føle sig salige i alle mulige andre former for tro, som kan være aldrig så vidunderligt menneskekærligt og logisk og videnskabelig: funderet, men uden synderens grådige trang til at tigge nåde hos Jesus, er der ingen salighed.
Hva troen er, og hva den virker
Øivind Andersen - "Grunnsannheter til frelse"
For intet skapte han verden. For intet fattet han sitt råd om å frelse oss. For intet ga han oss sin sønn. For intet tilsier han oss alt i evangeliet. For intet kommer han til å føre den som tror frelst hjem til seg i det fullkomne Guds rike. Alt er for intet.
Vejen  - PDF
Martin Luther - JESU AFSKEDSTALE - Joh 14,5-6
Hold dig alene til ham, der siger: ”Jeg er Vejen,” og se til, at du har indprentet dig dette ord så fast og dybt, som om du hørte Kristus stå og sige til dig, sådan som han siger til Thomas her: ”Hvorfor leder og spejder du efter andre veje? Det er mig, du skal se på og blive hos, og ikke gøre dig andre tanker om, hvordan du kan komme i himlen, men du skal holde alt andet væk fra hjertet og ikke tænke på andet end på det, jeg siger: 'Jeg er Vejen!'  ..."
Kampen om kønnet Kampen om  Kønnet af Mikkel Vigilius - Nyt Livs Forlag 2019

Kampen om kønnet belyser den nye kønsideologi fra et bibelsk, biologisk og sjælesørgerisk perspektiv. Målet er at give hjælp til at glæde sig over og fastholde Bibelens lære om de to køn.

141 sider / 98 kr.       -   Som PDF fil til download


Nyt Liv 2019-1 Fra Nyt Livs blad 2019 nr.1 - PDF format        -      Enkelte artikler fra bladet
Vintræet og grenene Det er ved ordet om ham, at hjertet igen finder hvile, når det bliver anfægtet. Da er det om ham, jeg skal høre. Det er hans ord, jeg skal gemme i mit hjerte. Du må aldrig tvivle på, at du er en levende gren på ham, når det er hans ord, som bliver i dig.
Offervilje  Pludselig vendte det hele 180 grader inde i hovedet. Det var/er mig, der er skatten! Begravet på en mark i alt mit eget. Og Jesus ofrede alt for at købe mig fri.

Guds husholdning Gud giver for dagen i dag. Han byder os at bede om det daglige brød og være uden bekymring for dagen i morgen, for hver dag har nok i sin plage. I virkeligheden har vi heller ikke grund til fremtidsbekymringer, for som Jesus siger: “Jeres himmelske fader ved, at I trænger til alt dette” (Matt 6,32).


Tilbage til Jerusalem
Af Asbjørn Aavik - "Ikke glemt af Gud"
Jesus var blevet borte, men de to var ikke klar over det. En hel dag havde de gået i den store skare ned fra Sions bjerg. De var begejstrede over højtidsoplevelsen, delte glæden med bekendte og familie til højre og venstre. Sang med på Davids salmer. Delte madpakkerne ved hvilestederne. Alt var glæde. De kom fra et stort møde.
Sorg og glæde i kristenlivet
Af Carl Fr. Wisløff - SÅDAN ER JESUS
Præster og prædikanter må ikke lade sig rive med af den moderne vildfarelse, som består i, at man kun taler om det, folk »forstår«. Da bliver der ikke meget at tale om! Nej, vi skal tale om det, som Bibelen taler om, og som den kristne erfaring ned gennem tiderne har oplevet.
Den Kristne Tro - VIDEO-serie
v/ Mikkel Vigilius - Nyt Liv
Den Kristne Tro - (1)
Den kristne tro-1
Den Kristne Tro - (2)
Den kristne tro-1
Den Kristne Tro (3)
Den Kristne Tro (3)
Den Kristne Tro - (4)
Den kristne tro 4
Den Kristne Tro - (5)
Den Kristne Tro 5
Den Kristne Tro - (6)
Den Kristne Tro 6
Den Kristne Tro - (7)
Den Kristne Tro 7
Den kristne tro  - (8)
Den kristne tro -8
Den kristne tro  - (9)
Den kristne tro -9
Den kristne tro  - (10)
Den kristne tro -10
Den kristne tro  - (11)
Den kristne tro -11
Den kristne tro  - (12)
Den kristne tro -12
Den kristne tro  - (13)
Den kristne tro -13
Den kristne tro - (14)Den kristne tro 14 Den kristne tro - (15)Den kristne tro 14 Den kristne tro - (16) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (17) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (18) v.Mikkel Vigilius
Den kristne tro - (19) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (20) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (21) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (22) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (23) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (24) v.Mikkel Vigilius
Den kristne tro - (25) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (26) v.Mikkel Vigilius Ny.Shafan /Bibeltimer
ligger link til de følgende videoer.
Pladsbyttet med noder
Af Ane Kristine Haahr, Herning
"Pladsbyttet", "Kan du undvære Jesus", "Måske" og "Guds nåde det er nok for mig"

"Jesus var uden synd. pletfri og ren. Han ser mit syndeliv og syndens mén. Så siger Han til mig: Jeg bytter plads med dig..."    Noderne alene i en PDF-fil


HYRDEKALLET - I BIBELSK OG AKTUELT PERSPEKTIV (1-4) - som PDF fil eller som - E-bog i epub format
Ap.G.20,26-32
Af Dag Risdal - 1980
Afskrift fra manuskript af Dag Risdal 1980 -  Bragt i "Fast Grunn" nr.6/1980
En hyrde må være kalt af Jesus .

Hyrdekallet - del 1
 -  Innledning - Djevelen skaper "tidsånd" og "innflytelse".
Hyrdekallet - del 2
 -  Hyrdene skal røkte hjorden - Hyrdekallet i en uklar åndssituasion - Hjorden må lytte etter røsten av den gode hyrde.
Hyrdekallet - del 3
 -  Troskap mot Skriften og bekjennelsen - Den lutherske arv - Forkynnelsen - Sjelesorg-hyrdeomsog - . 
Hyrdekallet - del 4  -  Veiledning i valg av litteratur. - Hyrdeansvar i kristen sang og musikk.