skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Velkommen til Shafan

Shafan, som jvf. 2. Kong.22,10 læste lovbogen op for kong Josija, ønsker at pege på de gamle stier.
Med denne hjemmeside ønsker jeg udfra artikler, udpluk fra bøger og div. indlæg at bringe budskabet om Guds Hellighed - Guds Lov - og frelsen i Jesus Kristus - evangeliet - frem af den tåge, der indhylder en stor del af det kristne Danmark.
 - Siderne bygger på et evangelisk/luthersk bekendelsesgrundlag.

Andagt
Bibelvers

Hvor din skat er, dér vil også dit hjerte være.
Matt 6,21

Meget åndeligt liv er druknet i materialisme. Man lagde sig ikke Jesu advarsel på sinde, eller man fordrejede hans ord. Han har ikke sagt, at vi gerne må samle løs, bare det ikke bliver til skatte. For han kender vores hjerter og ved, at vores syndige begær aldrig tilfredsstilles. Det gamle menneske elsker tingene. Du får aldrig nok. Altid gælder det: mere, bedre, større.

Livet på denne vej driver Faderens kærlighed ud af dit hjerte. Der må et sporskifte til. Hvordan skal du blive løst? Du kan ikke frigøre dig selv. For Herrens ansigt må du bekende din hjælpeløshed. Ved sin Ånd og under en stadig påvirkning af sit ord fører han dig ind i den sande virkelighed og lader dit hjerte blive indfanget af Himlen.

Det er som en morgenrøde. Det himmelske lys skinner ind over din sjæl, og du mærker den dragende magt. Du ønsker stadig at blive rig, men nu er det rigdommen i Gud, du er optaget af. Hver gang du hører Herrens ord, samler du dig en skat. Da har Herren hørt din bøn: ”O, Jesus åbne du mit øje, at jeg må se, hvor rig jeg er.” Du ejer en skat i det rige, hvor der hverken er møl, rust eller tyve.

Hans Erik Nissen - Livets sejrskrans
Luthersk Missions
Bibelskoles Elevforenings Forlag  2016
Udgivet på LMBE/Nyt Livs Forlag i 2016
Artikler som
e-bøger.
(På Ipad iBooks,
 i Windows f.eks
EPUBReader)

Shafan 2012
Artikler 2012
(opdateret)
Shafan 2013
Artikler 2014

Shafan 2014
Artikler 2014

Shafan 2015
Artikler 2015

Frits Larsen arkiv
e-pub 

LYT OG HØR
Ny side med lydfilerne fra hoerordet.dk, så siderne indretter sig efter det medie, der bliver brugt (PC, IPAD, MOBIL) lyt.shafan.dk
For skilt fra mig kan i slet intet gøre - Joh 15,5
Martin Luther - Jesu Afskedstale 2.Del
Her er der altså afsagt en forfærdelig dom over alt liv og foretagsomhed, når det er skilt fra Kristus, hvor stort, herligt og smukt det end er, for at det ikke skal kunne gøre eller være noget. Stort og mangfoldigt ser det nok ud i verdens øjne, for det kaldes fortræffelige og glimrende gerninger. Men for Gud er det i sandhed ingenting her i Kristi rige, fordi det hverken er vokset frem af ham eller bliver i ham.
Om å bruke Guds ord - PDF -
Af C.O.Rosenius - "Veiledning til Fred"
Vil du vinne det evige liv, må det åndelige få næring. Har du ikke tid til å lese i Guds ord, så må du ta den tiden - enten natt eller dag. For ett er nødvendig!

At følge Jesus
Af Carl Fr. Wisløff - "I Jesu Navn"
Det allerførste er at fatte lid til hans ord. Han møder dig i sit ord og har noget, han vil have sagt dig. Flere steder i Ny Testamente ser vi, at de, der fik kald til at følge Jesus, fik et opgør med ham om synden i deres liv.
Verdens lys
Af Thomas Teglgaard - "JOHN Et år med Johannes evangeliet"
Mørke skjuler fortsat sandheden for os, kun hvor Guds ord forkyndes i sandhed, og sakramenterne forvaltes rigtigt, trænger lyset ind. Ofte er del en hård kamp; lyset skinner så kraftigt, så ubehageligt, og mørkets børn hader del.
Nyt Liv 2017-2 Fra Nyt Livs blad 2017 nr.2 - PDF format        -      Enkelte artikler fra bladet


Eksempler fra bladet:

Er du forberedt på at dø? - Om det eneste, der holder, når døden kommer nær. - Joh 3,30 -  Af Martin Luther
Nej, intet ord og ingen gerning kan gøre det. Jesus alene må udrette det, jeg ikke kan. Ham må jeg kende som min bror og ven og sige til Gud: “Herre, jeg kender ingen, hverken i himlen eller på jorden, som jeg kan trøste mig ved og tage min tilflugt til, andre end dig alene ved Jesus.“

Jeg går til Himlen, hvor jeg går -  Om Hans Adolph Brorson - af Rakel Appel Holm
Senere beskriver Brorson også sin omvendelse på denne måde: ”Onde vi vare og døde som stene, hårde i hjertet som marmor og stål” (…) Troen brød gennem al angestens pile, fandt under korset sit fristed til hvile, halleluja”.

For vore synder - af Martin Luther
Lad være, at jeg ikke i gerning har begået mord, hor, tyveri og andre synder af den slags mod den anden tavle; i mit hjerte har jeg dog begået dem.


Bekymring 15.s. efter trinitatis -
Af Frank Jacobsen - "Til tro på Jesus"
Vi har svært ved at tro Guds omsorg og vilje til at hjælpe os der, hvor bekymringerne lægger sig tungt over vort sind og alle vore tanker. Det synlige tager troens fred og troens glæde fra os. Den synlige verden med alle dens problemer fører os bort fra den Gud, som har en faders omsorg for os.
Bibelsk Tro De tre dørene
Af H. E Wisløff Bibelsk Tro nr.5/2017
Har du noen gang satt deg stille ned og tenkt på at hvert eneste minutt i døgnet går inngangsdøren til livet opp og et nytt lite menneskebarn kommer. Samtidig går utgangsdøren fra livet opp og et menneske går over dørstokken inn i evigheten.
Martin Luther som salmedikter
Af Gunnar Holth Bibelsk Tro nr.5/2017
Uendelig trist er det å tenke på, hvorledes de lutherske kristne ned gjennom tidene har mistet salmetonen i kirke og hjem. Måtte dog atter trangen dertil våkne, så forsamlingssangen igjen kunne bli likeså fulltonende som i reformasjonstiden.
En stor skare som ingen kan telle
Trette venn! Sett deg nå litt på veiens kant og hvil ditt trette hjerte. Se opp! Og takk din Frelser som åpnet veien for deg med sitt blod. Han gleder seg over hvert skritt du tar.


Frakobling - PDF -
O. Hallesby - "Helliget Herren og andre taler"
Det ydre liv er måske endnu rigtigt og godt, ja endogså flittigt optaget af kristelig virksomhed. Men det ,,helliget Herren“, som før hvilede over ham, er nu borte. Tilbage er et egenkærligt, egenrådigt, verdsligt og jordbundet hjerte, som ivrigt søger at dække sig med gudelige ord og fagter.
Satans list
Af Andreas Michelsen
For dig som kristen er det en stor fare for åndelig sløvhed, søvn og frafald forårsaget af det, man kan kalde den verdslige tryghed – eller falsk tryghed. (Johannes Brandtzæg: - Gjennom Ild - 1954)
Især under den kristne rockmusik med dens hamrende beat, følte jeg noget mørkt trænge ind i mig.
(Joachim Rosenthal: Popmusik im Gottesdienst? - 2016)
2017  - Luthersk Missions Bibelskoles Elevforening
har i samarbejde med Nyt Liv udgivet 2 bøger.
Nyt Liv nr.2-2016

416 sider /199 kr
Martin Luther:
Så fast en borg

Andagtsbogen Så fast en borg med udvalgte stykker fra Martin Luthers skrifter vil føre os ind i Guds ords lys. (...) Her er dyb indsigt i Skriften og hjælp for virkelige syndere til at blive holdt fast i troen på frelsen i Jesus alene.
Læs et uddrag af bogen her.
Nyt Liv nr.2-2016

43 sider / 30 kr
Thomas Wind:
Et liv i bøn

“Et liv i bøn“ er for alle, der ønsker at leve et liv med Gud i bøn – men som af mange forskellige årsager kan have svært ved at bede.

Bogen tager med seks forskellige temaer udgangspunkt i hverdagens udfordringer omkring bøn
Bøger fra Nyt Livs Forlag kan købes på Nyt Livs lejre, ved henvendelse til forlaget eller
via Bethesdas Boghandel. 
Adresse: Postboks 57
9330 Dronninglund
Telefon nr.: 23 41 55 91  E-mail: svag@info.dk


Der er en Gud i himlen
Af Hans Erik Nissen - Ét er nødvendigt
Du ser kun mørke, tunge skyer over dig. Men bag dem er Herren. En dag forsvinder skyerne. Det sørger Herren for. Der er en Gud i Himlen, og han udfrier af al nød.
Kristi Forsoningsgjerning - PDF -
Af Johannes Brandtzæg - "Gjennom Ild"
Hvordan kan jeg bli sikker i min frelsessak? Er grunnvollen for min frelse og mitt håp pålitelig og så absolutt tilstrekkelig at jeg ikke behøver å se meg om etter noe annet? Er det nok å ta imot det som er ferdig, og som etter at det er ferdig, er gitt slik at jeg vet det er mitt?
På flukt fra Gud - PDF -
Dag Risdal - "Kallet Profeten Jonas og verdensmisjonen"
Den Gud kaller, gir han den skolegang han trenger. Ethvert kall har sin nød, ethvert arbeid har sine problemer. Det hjelper intet å sammenligne det ene kall med det andre. Hvor Gud setter sitt barn, har han en oppgave gjemt for det. Men hvor oppgaven er, der er også velsignelsen! Et godt råd er dette: Be ikke om kall som svarer til dine evner, men be om nådegaver som svarer til ditt kall!
Troens visshet - PDF -
Øivind Andersen - "LIVETS BRØD"
Ingen var så sikre på at de hørte Gud til som fariseerne på Jesu tid, og ingen var så langt borte fra Guds rike som nettopp de! Derfor er det ikke noe dårlig tegn at et menneske umulig kan oppleve troens visshet ved å vende seg inn til sitt eget hjerte! - (Evt kommentarer)
Led os ikke ind i fristelse
C.O.Rosenius - "Samlede Skrifter bind XV"
Det falder ham ikke ind, at hvad han mangler i helliggørelse, kun kan vindes ved forøget tro og en mere inderlig forening med Kristus, den eneste livets kilde, det "vintræ", fra hvilket saften og kraften i grenene alene må komme.
Det sande vintræ - Andagt -
Øivind Andersen - "Ved Kilden"
Det ligger nær at tro, at en meget produktiv kristen også må have en meget stor betydning i Guds rige. Men sandheden kan være, at han med sin produktivitet netop lukker af for Gud. En sådan produktiv kristen er ikke til hjælp for nogen.

Tre grundlæggende kendsgerninger PDF-fil
Øivind Andersen - "Åndsdåb og Åndsfylde"
Det, Ånden skal virkeliggøre, er det, som Jesus har gjort. Efter at Jesus var faret op til Himmelen, havde indtaget pladsen ved Faderens højre hånd og var begyndt at gøre sig gældende der til bedste for os, da er tiden inde for det, som skete på pinsedagen. -
Guds Ånd gør det klart, at nu kan frelsen forkyndes for hvem som helst. Nu er alt fuldbragt.
Og Ånden sier: Kom - PDF
Af Asbjørn Åvik - ÅNDENS TEMPEL
Vandret du med nøkler i egne hender - nøkler som kunne låst opp til et enda rikere liv? Stengte du for Guddommens utbredertrang og utvidelsesslengt i ditt liv - eller var du helt overgitt til ham? Var det en bedrøvet Ånd din bolig huste, eller adlød du ham slik at han nådde den store frie utfoldelse i ditt liv og i din tjeneste?
Ved kullilden - Andagt -
Af Johnn R.Hardang -  PeSju , Norge
Et møte med Jesus har mer enn en gang lokket tårene fram. Og sammen med tårene, sorgen over seg selv og sitt eget svik.   - Jo, det kan være vondt å stå i lyset fra kullilden. Men det er ofte nødvendig. I alle fall om vi skal komme på rett plass i forhold til Jesus.
Troskabsprøven, der førte til sejr
Dag Risdal  - "Daniel profet og troskæmp"
Mange glider med strømmen, hvor modstanden er mindst. Hvis udviklingen fortsætter, kan vi komme til at mangle sande hyrder og kristne ledere, der står på Ordets grund, og som for Guds åsyn har åndelig stedsans til at stikke kursen ud. 
Kristus, Guds visdom til helliggørelse
Af Christian Jepsen - Mens solen daler
Helliggørelsen er nemlig ikke et produkt, noget, som jeg selv skal producere, men det er en frugt. En frugt af hvad? Ikke af mine bestræbelser, men en frugt af Kristi værk for mig og af Kristi værk i mig.
Forkynnelsen av Guds Ord og andre virkemidler - PDF -
Eivind Gjerde - Bibelsk Tro nr.6/2003
Satan var en musikkens mester før han falt bort fra Gud i selvopphøyelse og opprør. Denne store musikalske begavelse har han beholdt og bruker den nå i sin onde og forføreriske tjeneste.
Det vigtigste i livet er tilgivelsen for vore synder - Andagt -
Af Immanuel Fuglsang
”Dine synder er dig forladt”. Ja, det er faktisk det allerbedste budskab, der kan høres på denne jord. For så kan du og jeg glæde os over Guds frelse, som han giver os ufortjent ved troen på Jesus.
Gud har talt
Af Niels Ove Vigilius - Bibelsk Tro 2003 nr.5
"Den som ikke spør Den hellige skrift», sier Luther, «han får aldri noe å vite. Men nå ved vi hvordan vi kan bli reddet fra døden og djevelen, og hvem som har forløst oss. Det lærer vi alene fra den bok som kalles Den hellige skrift."
Den Kristne Tro - VIDEO-serie
v/ Mikkel Vigilius - Nyt Liv
Den Kristne Tro - (1)
Den kristne tro-1
Den Kristne Tro - (2)
Den kristne tro-1
Den Kristne Tro (3)
Den Kristne Tro (3)
Den Kristne Tro - (4)
Den kristne tro 4
Den Kristne Tro - (5)
Den Kristne Tro 5
Den Kristne Tro - (6)
Den Kristne Tro 6
Den Kristne Tro - (7)
Den Kristne Tro 7
Den kristne tro  - (8)
Den kristne tro -8
Den kristne tro  - (9)
Den kristne tro -9
Den kristne tro  - (10)
Den kristne tro -10
Den kristne tro  - (11)
Den kristne tro -11
Den kristne tro  - (12)
Den kristne tro -12
Den kristne tro  - (13)
Den kristne tro -13
Den kristne tro - (14)Den kristne tro 14 Den kristne tro - (15)Den kristne tro 14 Den kristne tro - (16) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (17) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (18) v.Mikkel Vigilius
Den kristne tro - (19) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (20) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (21) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (22) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (23) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (24) v.Mikkel Vigilius
Den kristne tro - (25) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (26) v.Mikkel Vigilius

Pladsbyttet med noder
Af Ane Kristine Haahr, Herning
"Pladsbyttet", "Kan du undvære Jesus", "Måske" og "Guds nåde det er nok for mig"

"Jesus var uden synd. pletfri og ren. Han ser mit syndeliv og syndens mén. Så siger Han til mig: Jeg bytter plads med dig..."    Noderne alene i en PDF-fil


HYRDEKALLET - I BIBELSK OG AKTUELT PERSPEKTIV (1-4) - som PDF fil eller som - E-bog i epub format
Ap.G.20,26-32
Af Dag Risdal - 1980
Afskrift fra manuskript af Dag Risdal 1980 -  Bragt i "Fast Grunn" nr.6/1980
En hyrde må være kalt af Jesus .

Hyrdekallet - del 1
 -  Innledning - Djevelen skaper "tidsånd" og "innflytelse".
Hyrdekallet - del 2
 -  Hyrdene skal røkte hjorden - Hyrdekallet i en uklar åndssituasion - Hjorden må lytte etter røsten av den gode hyrde.
Hyrdekallet - del 3
 -  Troskap mot Skriften og bekjennelsen - Den lutherske arv - Forkynnelsen - Sjelesorg-hyrdeomsog - . 
Hyrdekallet - del 4  -  Veiledning i valg av litteratur. - Hyrdeansvar i kristen sang og musikk.