skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Velkommen til Shafan

Shafan, som jvf. 2. Kong.22,10 læste lovbogen op for kong Josija, ønsker at pege på de gamle stier.
Med denne hjemmeside ønsker jeg udfra artikler, udpluk fra bøger og div. indlæg at bringe budskabet om Guds Hellighed - Guds Lov - og frelsen i Jesus Kristus - evangeliet - frem af den tåge, der indhylder en stor del af det kristne Danmark.
 - Siderne bygger på et evangelisk/luthersk bekendelsesgrundlag.

ANDAGT
Bibelvers

Du skal give ham navnet Jesus. 
Matt 1,21

Det blev første gang sagt til Josef. Nu siger Herren det til dig: ”Giv ham navnet Jesus!” Det er ikke nok, at Josef har gjort det. Du må også gøre det!

Navnet Jesus betyder frelser. Det har Gud gjort ham til. På årets første dag møder Herren dig med kaldet: ”Lad Jesus være din frelser. Udsæt det ikke!” Umærkeligt lægges år til år. Ingen af os ved, om vi netop nu træder ind over tærsklen til vores sidste år. Men i dag hører du hans røst. I dag er det frelsens dag. I dag lytter Gud. Vil du give hans søn det rette navn?

Du, som har gjort det, men alligevel er fyldt af frygt og ængstelse – du skal vide, at der ikke skal mere til. Det er ikke din kristendom, der skal frelse dig. At være frelst er det enkle at have Jesus til frelser. Det vil han være for dig i året, som ligger foran. Om det rummer 365 dage for dig, ved alene Gud. Det er heller ikke afgørende. Det er det derimod, at du hver eneste dag giver Jesus frelsernavnet, for det er hans rette navn. I hans navn ligger din salighed. Det er sandt, når vi synger: ”Jesus, Jesus, fuldkommen nok for himmel og jord er gemt i det ene ord: Jesus!”

Hans Erik Nissen - Livets sejrskrans
Luthersk Missions
Bibelskoles Elevforenings Forlag  2016
Udgivet på LMBE/Nyt Livs Forlag i 2016
Artikler som
e-bøger.
(På Ipad iBooks,
 i Windows f.eks
EPUBReader)

Shafan 2012
Artikler 2012
(opdateret)
Shafan 2013
Artikler 2014

Shafan 2014
Artikler 2014

Shafan 2015
Artikler 2015

Frits Larsen arkiv
e-pub 

LYT OG HØR
Ny side med lydfilerne fra hoerordet.dk, så siderne indretter sig efter det medie, der bliver brugt (PC, IPAD, MOBIL) lyt.shafan.dk
VIL DU BLI FRELST?
Øivind Andersen - "LIVETS BRØD"
Så lenge vi er her i verden, kan du komme til ham som du er og få alt ordnet. Men du kan ikke komme inn i himmelen som du er. Der kan du bare komme inn ved Jesu rettferdighet og fullbrakte Verk.
Vi har set hans stjerne - Matt 2,2  -  Andagt
Martin Luther - SÅ FAST EN BORG
Dermed er det udtrykt ganske tydeligt, at evangeliets stjerne viser os Jesus alene, intet andet end ham - og den går ikke videre!
Direkte tale
Andreas Michelsen
Jesus siger det direkte, når han kalder dig– og siger kom til mig (Matt 11,28) – Det er direkte - og understreger at det er Jesus, vi må komme til.
Leila Drachmann Vigilius skriver i et nyt digt: Til dig o far jeg søger hen, har brug for dine ord
Nyt Liv 2017-3 Fra Nyt Livs blad 2017 nr.3 - PDF format        -      Enkelte artikler fra bladet
I dag er der født jer en frelser (Luk 2,11)
Ingen bød ham velkommen til jorden. Der lød ingen takkebøn, da han blev født. Han kom ubelejligt, også for sine forældre. Gud måtte selv synge velkomstsang for ham. Du har dig valgt en fattig brud,
men valget var jo frit.
Jeg bærer dog et kongeskrud,
for se, alt mit er dit.
I kongens nærhed
Stykket fra d. 12. marts i den nyoversatte andagtsbog “I kongens nærhed“ af Tormod Vågen, som udgives på Nyt Livs Forlag og kan bestilles på nytliv.dk. Andagtsbogen gennemgår Det Nye Testamente på et år.
Se nærmere under  Nyt Livs Forlag

Juleevangelierne - af Timo Laato
Julens budskab ophører aldrig. Det smitter af og spreder sig, selv når de særlige højtidsdage er ovre. Sådan har Gud villet det. Han ønsker ikke, at du skal sidde dyster i sorg over din usle kristendom, men at du skal glæde dig over hans nåde og underfulde gaver. Da er julen bedst.

Advent: At Jesus kommer til vore hjerter - af Mikkel Vigilius
Som Ånden virkede i den første pinse, virker han også i dag. Han herliggør Jesus for vore hjerter, så vi finder trøst og hvile i ham alene. ”Du kommer Jesus til mig ind, og så er solen tændt!” (N.P. Madsen). Enhver som har gjort denne erfaring, har oplevet Åndens gerning i hjertet.

Herren er vor styrke - Andagt -
Øivind Andersen - "Ved Kilden"
I trængsler og vanskeligheder afslører Gud os på ny. Vi mister igen troen på os selv. Vi må på ny klynge os til Guds ord og løfter, og Jesus er vort eneste håb og vort lys.
Bibelsk Tro Et lys for hedningene
Af Olav Hermod Kydland Bibelsk Tro nr.6/2017
Vi som lever i den nye pakts tid vet at Guds Sønn, Jesus Kristus, kom til verden i tidens fylde. Det gikk i oppfyllelse det Den allmektige Gud lovet ved sine profeter.
En julesalme af Martin Luther
Af Gunnar Holth Bibelsk Tro nr.6/2017
Luther har skrevet fire julesalmer. Av disse er særlig to kjent hos oss. Men disse to synges sjelden og er dermed kanskje mindre kjent etter hvert.  Den ene er "Du være lovet Jesus Krist"... 
Vi skal imidlertid si litt om den neste av Luthers julesalmer: "Fra himlen høyt jeg kommer her"
Vær lovet, Gud, som gaven god,
din egen Sønn, oss sende lot!
Hør, gleden gjennom himlen går,
Guds engler hilser oss: Godt år!
Den nære Gud
Barnet i krybben i Betlehem, Kristus på korset på Golgata i Jerusalem, er Ordet fra Gud iblant oss. Skaperordet, frelserordet. ...Han er Ordet fra Gud som skaper det det nevner.


I begyndelsen var Ordet - Andagt -
Af Thomas Teglgaard - "Et år med Johannes evangeliet"
Derfor er der stor grund til at holde fest! Ikke bare ved disse højtider, men på en hvilken som helst dag, det passer os. Ordet var der nemlig i begyndelsen, det er der stadig og forsvinder aldrig. Ordet, der blev kød og tog bolig iblandt os.
Kongen
Af Jan Bygstad - "Skriften vidner om Kristus"
I Det Gamle Testamente finder vi både spiren til Guds rige, forberedelsen til dets komme, og et rigt billedmateriale, som anskueliggør, hvad der kendetegner Guds rige. Talen om Guds riges komme er hensigten med Israels kald og udvælgelse. Oprettelsen af dette rige er målet med verdenshistorien og Guds styre af denne: (Dan 2,44)
Om å bruke Guds ord - PDF -
Af C.O.Rosenius - "Veiledning til Fred"
Vil du vinne det evige liv, må det åndelige få næring. Har du ikke tid til å lese i Guds ord, så må du ta den tiden - enten natt eller dag. For ett er nødvendig!

At følge Jesus
Af Carl Fr. Wisløff - "I Jesu Navn"
Det allerførste er at fatte lid til hans ord. Han møder dig i sit ord og har noget, han vil have sagt dig. Flere steder i Ny Testamente ser vi, at de, der fik kald til at følge Jesus, fik et opgør med ham om synden i deres liv.
Verdens lys
Af Thomas Teglgaard - "JOHN Et år med Johannes evangeliet"
Mørke skjuler fortsat sandheden for os, kun hvor Guds ord forkyndes i sandhed, og sakramenterne forvaltes rigtigt, trænger lyset ind. Ofte er del en hård kamp; lyset skinner så kraftigt, så ubehageligt, og mørkets børn hader del.
Bekymring 15.s. efter trinitatis -
Af Frank Jacobsen - "Til tro på Jesus"
Vi har svært ved at tro Guds omsorg og vilje til at hjælpe os der, hvor bekymringerne lægger sig tungt over vort sind og alle vore tanker. Det synlige tager troens fred og troens glæde fra os. Den synlige verden med alle dens problemer fører os bort fra den Gud, som har en faders omsorg for os.
Frakobling - PDF -
O. Hallesby - "Helliget Herren og andre taler"
Det ydre liv er måske endnu rigtigt og godt, ja endogså flittigt optaget af kristelig virksomhed. Men det ,,helliget Herren“, som før hvilede over ham, er nu borte. Tilbage er et egenkærligt, egenrådigt, verdsligt og jordbundet hjerte, som ivrigt søger at dække sig med gudelige ord og fagter.
Satans list
Af Andreas Michelsen
For dig som kristen er det en stor fare for åndelig sløvhed, søvn og frafald forårsaget af det, man kan kalde den verdslige tryghed – eller falsk tryghed. (Johannes Brandtzæg: - Gjennom Ild - 1954)
Især under den kristne rockmusik med dens hamrende beat, følte jeg noget mørkt trænge ind i mig.
(Joachim Rosenthal: Popmusik im Gottesdienst? - 2016)
2017  - Luthersk Missions Bibelskoles Elevforening
har i samarbejde med Nyt Liv udgivet 2 bøger.
Nyt Liv nr.2-2016

416 sider /199 kr
Martin Luther:
Så fast en borg

Andagtsbogen Så fast en borg med udvalgte stykker fra Martin Luthers skrifter vil føre os ind i Guds ords lys. (...) Her er dyb indsigt i Skriften og hjælp for virkelige syndere til at blive holdt fast i troen på frelsen i Jesus alene.
Læs et uddrag af bogen her.
Nyt Liv nr.2-2016

43 sider / 30 kr
Thomas Wind:
Et liv i bøn

“Et liv i bøn“ er for alle, der ønsker at leve et liv med Gud i bøn – men som af mange forskellige årsager kan have svært ved at bede.

Bogen tager med seks forskellige temaer udgangspunkt i hverdagens udfordringer omkring bøn
Bøger fra Nyt Livs Forlag kan købes på Nyt Livs lejre, ved henvendelse til forlaget eller
via Bethesdas Boghandel. 
Adresse: Postboks 57
9330 Dronninglund
Telefon nr.: 23 41 55 91  E-mail: svag@info.dk


Der er en Gud i himlen
Af Hans Erik Nissen - Ét er nødvendigt
Du ser kun mørke, tunge skyer over dig. Men bag dem er Herren. En dag forsvinder skyerne. Det sørger Herren for. Der er en Gud i Himlen, og han udfrier af al nød.
Kristi Forsoningsgjerning - PDF -
Af Johannes Brandtzæg - "Gjennom Ild"
Hvordan kan jeg bli sikker i min frelsessak? Er grunnvollen for min frelse og mitt håp pålitelig og så absolutt tilstrekkelig at jeg ikke behøver å se meg om etter noe annet? Er det nok å ta imot det som er ferdig, og som etter at det er ferdig, er gitt slik at jeg vet det er mitt?
På flukt fra Gud - PDF -
Dag Risdal - "Kallet Profeten Jonas og verdensmisjonen"
Den Gud kaller, gir han den skolegang han trenger. Ethvert kall har sin nød, ethvert arbeid har sine problemer. Det hjelper intet å sammenligne det ene kall med det andre. Hvor Gud setter sitt barn, har han en oppgave gjemt for det. Men hvor oppgaven er, der er også velsignelsen! Et godt råd er dette: Be ikke om kall som svarer til dine evner, men be om nådegaver som svarer til ditt kall!
Troens visshet - PDF -
Øivind Andersen - "LIVETS BRØD"
Ingen var så sikre på at de hørte Gud til som fariseerne på Jesu tid, og ingen var så langt borte fra Guds rike som nettopp de! Derfor er det ikke noe dårlig tegn at et menneske umulig kan oppleve troens visshet ved å vende seg inn til sitt eget hjerte! - (Evt kommentarer)
Led os ikke ind i fristelse
C.O.Rosenius - "Samlede Skrifter bind XV"
Det falder ham ikke ind, at hvad han mangler i helliggørelse, kun kan vindes ved forøget tro og en mere inderlig forening med Kristus, den eneste livets kilde, det "vintræ", fra hvilket saften og kraften i grenene alene må komme.

Tre grundlæggende kendsgerninger PDF-fil
Øivind Andersen - "Åndsdåb og Åndsfylde"
Det, Ånden skal virkeliggøre, er det, som Jesus har gjort. Efter at Jesus var faret op til Himmelen, havde indtaget pladsen ved Faderens højre hånd og var begyndt at gøre sig gældende der til bedste for os, da er tiden inde for det, som skete på pinsedagen. -
Guds Ånd gør det klart, at nu kan frelsen forkyndes for hvem som helst. Nu er alt fuldbragt.
Og Ånden sier: Kom - PDF
Af Asbjørn Åvik - ÅNDENS TEMPEL
Vandret du med nøkler i egne hender - nøkler som kunne låst opp til et enda rikere liv? Stengte du for Guddommens utbredertrang og utvidelsesslengt i ditt liv - eller var du helt overgitt til ham? Var det en bedrøvet Ånd din bolig huste, eller adlød du ham slik at han nådde den store frie utfoldelse i ditt liv og i din tjeneste?
Ved kullilden - Andagt -
Af Johnn R.Hardang -  PeSju , Norge
Et møte med Jesus har mer enn en gang lokket tårene fram. Og sammen med tårene, sorgen over seg selv og sitt eget svik.   - Jo, det kan være vondt å stå i lyset fra kullilden. Men det er ofte nødvendig. I alle fall om vi skal komme på rett plass i forhold til Jesus.
Troskabsprøven, der førte til sejr
Dag Risdal  - "Daniel profet og troskæmp"
Mange glider med strømmen, hvor modstanden er mindst. Hvis udviklingen fortsætter, kan vi komme til at mangle sande hyrder og kristne ledere, der står på Ordets grund, og som for Guds åsyn har åndelig stedsans til at stikke kursen ud. 
Kristus, Guds visdom til helliggørelse
Af Christian Jepsen - Mens solen daler
Helliggørelsen er nemlig ikke et produkt, noget, som jeg selv skal producere, men det er en frugt. En frugt af hvad? Ikke af mine bestræbelser, men en frugt af Kristi værk for mig og af Kristi værk i mig.
Den Kristne Tro - VIDEO-serie
v/ Mikkel Vigilius - Nyt Liv
Den Kristne Tro - (1)
Den kristne tro-1
Den Kristne Tro - (2)
Den kristne tro-1
Den Kristne Tro (3)
Den Kristne Tro (3)
Den Kristne Tro - (4)
Den kristne tro 4
Den Kristne Tro - (5)
Den Kristne Tro 5
Den Kristne Tro - (6)
Den Kristne Tro 6
Den Kristne Tro - (7)
Den Kristne Tro 7
Den kristne tro  - (8)
Den kristne tro -8
Den kristne tro  - (9)
Den kristne tro -9
Den kristne tro  - (10)
Den kristne tro -10
Den kristne tro  - (11)
Den kristne tro -11
Den kristne tro  - (12)
Den kristne tro -12
Den kristne tro  - (13)
Den kristne tro -13
Den kristne tro - (14)Den kristne tro 14 Den kristne tro - (15)Den kristne tro 14 Den kristne tro - (16) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (17) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (18) v.Mikkel Vigilius
Den kristne tro - (19) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (20) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (21) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (22) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (23) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (24) v.Mikkel Vigilius
Den kristne tro - (25) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (26) v.Mikkel Vigilius
Pladsbyttet med noder
Af Ane Kristine Haahr, Herning
"Pladsbyttet", "Kan du undvære Jesus", "Måske" og "Guds nåde det er nok for mig"

"Jesus var uden synd. pletfri og ren. Han ser mit syndeliv og syndens mén. Så siger Han til mig: Jeg bytter plads med dig..."    Noderne alene i en PDF-fil


HYRDEKALLET - I BIBELSK OG AKTUELT PERSPEKTIV (1-4) - som PDF fil eller som - E-bog i epub format
Ap.G.20,26-32
Af Dag Risdal - 1980
Afskrift fra manuskript af Dag Risdal 1980 -  Bragt i "Fast Grunn" nr.6/1980
En hyrde må være kalt af Jesus .

Hyrdekallet - del 1
 -  Innledning - Djevelen skaper "tidsånd" og "innflytelse".
Hyrdekallet - del 2
 -  Hyrdene skal røkte hjorden - Hyrdekallet i en uklar åndssituasion - Hjorden må lytte etter røsten av den gode hyrde.
Hyrdekallet - del 3
 -  Troskap mot Skriften og bekjennelsen - Den lutherske arv - Forkynnelsen - Sjelesorg-hyrdeomsog - . 
Hyrdekallet - del 4  -  Veiledning i valg av litteratur. - Hyrdeansvar i kristen sang og musikk.