skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Det er fuldbragt
Andreas Michelsen - påsken 2008
Med denne overskrift - DET ER FULDBRAGT - ønsker jeg alle læsere en velsignet påskehøjtid.

Korset - alt for intet - og Guds hellighed - er nok noget af det, vi moderne mennesker har sværest ved at acceptere.
Lad os mindes Jesu kors - at vi får alt for intet - at vor Far i Himlen ikke tåler synd, men Jesus har gjort fyldest i vort sted.
Mine visioner - mine planer - mit eget værk - min selvskabte kristendom uden Guds hellighed - er intet værd. Hvad hjælper min forbrugervenlige kristendom, som ikke vækker anstød, når den i sidste ende leder på vildspor? Hos os oplever vi ikke forfølgelse, men det langt alvorligere forførelse!
Ordet er den sæd, der skal sås - det spirer og vokser. Erstattes det med andet sygner det hen og visner. Sara følte, hun måtte gøre noget selv - det blev menneskeværk. I det ydre lykkedes det for Ismael - der var vækst og medgang.
Men Isak blev født i kraft af løfte - det var hos ham velsignelsen lå. Begge var de Abrahams børn - Ismael af navn - trældom. Isak løftets barn.  (Hør Jan Bygstad "Kirkevækst og Bibelsk vækkelse"  på BBIF)


Til dette høye værk at drive
Guds søn blev selv vort kiød og blod.
At han således kunde give
sig ind i al vor jammers flod.
I svaghed, trængsel, skam og pine,
ja ind i korsets hårde død
han ville selv så villig trine
kun for at frelse os af død

(Brorson "Troens rare klenodie" nr. 197,5)
Den vey, du gikst i kors og trang,
I bøn og strid og møye.
Min Jesus, livets snevre gang.
Lad mig den kjende nøye,
Uagtet kjød og blod
vil sætte sig imod.
Jeg dog frimodig haster frem
og stræber kun til Himlen hjem.

(Brorson "Troens rare klenodie" nr. 169,1)
Gak under Jesu kors at stå,
hans sidste ord at agte på;
fra korsets træ hans nådes røst
skal lyde dig til liv og trøst.

Da lød hans ord:"Det er fuldbragt!"
og bedre ord blev aldrig sagt;
opfyldt er lov og profeti,
afskaffet dødens tyrani.
(Kingo)

Da nu hele verden lå
under Herrens dom og vrede,
straffen den var også rede,
som der skulle følge på,
da begyndte Gud at tale
om sin egen kære Søn,
som hans vrede skulle svale
for det ganske Adams køn.

Har vi ham, som har betalt,
har vi ham, som fyldest gjorde,
da er Lovens trussel borte,
Jesus har det klaret alt;
ja, han selv os kræfter giver
til at følge Lovens bud,
og Gud Helligånd os driver,
så vor gerning sker i Gud.

(Loven er et helligt bud v. 4-5
Hans Adolph Brorson 1739.)
Det er et lifligt ord,
han kom ej for de fromme
Her er jo ikke en,
som findes af naturen ren.
For syndre skulle Jesus komme.
Kun syndre dette ord angår.
Dog at man verdens lyster hader,
og sig bodfærdig finde lader.
Så læger han ulægelige sår
Det er et lifligt ord.

(Brorson "Troens rare klenodie" nr. 134,3)


På dit kors mit håb er grundet,
i din grav jeg hvile får,
thi din død har døden bundet,
den har lægt mit banesår;
del i dig er evig trøst,
freden bor i dines bryst;
og med dig det os er givet
at stå op til lys og livet.

(Jesus, dine dybe vunder v.5
Grundtvig)

Som himlenes favn er din kærlighed, Gud,
som havenes dyb dine domme.
Til frelsen fører du sjælene ud,
vil skabningens suk ihukomme.

(B.S.Ingemann 1845)


Offerlam med korsets stav,
skyldfri dybt i pinen sænket,
du besejred død og grav
ved den kraft, som Gud dig skænked;
Helveds vælde, dødens magt
knust du har i støvet lagt.

(Almagts Gud, velsignet vær v.2
Bernhard Paludan-Müller 1884)
Du er, opstandne sejershelt,
opstandelsen og livet,
som fører fred fra gravens telt
og har dig selv os givet;
før var du død
i gravens skød,
nu har du, sejers-kæmpe,
dog døden vidst at dæmpe.

Slm 228  - (Brorson 1734)
Se evt. Den danske salmebog online


I "Bibelsk Tro" nr.2/2001 skrev Gunnar Holth om salmedigteren, Johann Heermann:

Jeg nevner at Johann Heermann regnes som den første betydelige pasjons-salmedikter i den evangeliske kirke. Hans liv ble som en lang lidelse med mye sorg, mange personlige krenkelser og mye sykdom. Men midt i alt var hans grunnholdning: - Hold deg alene til Guds Ord! - Han leste også flittig teologisk litteratur fra middelalderen, bl.a. en bok av den evangeliske presten Martin Moller. Denne boken ble av stor betydning for Heermann og hans salmediktning. -
Salmen er oversatt av Brorson, bearbeidet og forkortet av Wexels og noe forandret av Landstad.  Brorson tok den inn i heftet "Nogle salmer om troens grund". - For min del er den stadig til hjelp for mitt trosliv.
"Jeg ser mitt skyldebrev til korset naglet blev"

1. Hvorhen skal jeg dog fly
fra lovens tordensky
med mine synder mange?
Hvor skal jeg trøsten fange?
For hele verden vide
ei lette kan min kvide.
2. O Jesus hør du meg!
Med hjertens sorg til deg
jeg på ditt ord fremtreder,
meg ved din nåde gleder.
Og tror hva du forjetter:
Ditt blod min synd utsletter.
3. Jeg arme dødens barn,
så fast i syndens garn,
til deg i troen haster
og i din favn meg kaster,
i nådens dyp jeg senker
den kval som hjertet krenker.
4. Jeg ser mitt skyldebrev
til korset naglet blev,
og i din grav i haven
der er min synd begraven
til evig skjul og gjemme -
Hva skulle da meg skremme?
5. Jeg meget trenger til,
men Gud skje lov som vil
for meg langt mere være
enn hjertet kan begjære.
Min kraft i deg jeg finner,
hos deg min sorg forsvinner.
6. Om Satans hele makt
seg hadde mot meg lagt
for meg fra deg å skille,
de fikk ei hva de ville,
for du har seiren vunnet,
ditt blod for meg har runnet.
7. Men bøy, o sjelevenn, min hjertens hu derhen
at jeg må alt forsage
som meg fra deg vil drage,
og alltid her i live
ditt legems lem forblive.

Frits Larsen siger i en prædiken over emnet "Det er fuldbragt" (Joh.19,28-30 )bl.a.:
Forlad dig på Jesus og hans fuldbragt - og du er frelst  - - - foragt ham - og du er fortabt.

Han (Jesus) har gjort fyldest for alle vore synder.
Han har i vort sted gjort det, som ingen af os formår -
Han har i vort sted gjort alt, hvad Guds hellige vilje fordrer af et menneske.
Han har i vort sted lidt alt, hvad syndige menneksers syndige vilje har forskyldt af dom og straf fra Gud.
Han har i vort sted levet og lidt sådan, at vi for hans livs og lidelses skyld nu og i al evighed er Guds kære børn, frikendt for alt det vilde, vi har gjort - fritaget for al den straf, vi fortjener omgivet af Guds velbehag og Guds omsorg fra først til sidst.
Den, dette tror, er salig.