Dette er en sorterbar tabel -  klik iøverst i den kolonne, som du vil sortere efter.
Søg / find evt ved hjælp af browserens find .

Artikel PDF Tema Forfatter Dato
2.korsord - og opstandelse PDF
Hans Erik Nissen 2015-03-30
2007 - frafallets år?

Eivind Gjerde 2007-02-17
Abel PDF Korset Wilhelm Busch 2014-03-04
Advent: At Jesus kommer til vore hjerter
Jul Mikkel Vigilius 2007-11-26
Afguderi
1 Bud C.O.Rosenius 2017-03-10
Aktuel prædiken

Carl Fr. Wisløff 2009-11-09
Alene

Guttorm Raen 2007-02-19
Alle Helgens Ugen
Andagt
Ole Hallesby 2016-10-05
Alle mine kilder er i dig PDF
Andreas Michelsen 2011-11-07
Alt i Kristus

Odd Eivind Stensland 2011-02-08
Altid er jeg fuld af sang

Hans Erik Nissen 2008-10-28
Amos - vækkerrøsten fra Tekoa PDF Sandheden Dag Risdal 2016-08-29
Andagt 16okt

Øivind Andersen 2009-10-17
Andagt 17.dec
Jul Øivind Andersen 2009-12-19
Andagt 22nov

Øivind Andersen 2009-11-23
Andagt 31.dec

Øivind Andersen 2009-12-31
Andagt 29.maj

Øivind Andersen 2016-05-14
Anfægtelser
Tro Frits Larsen 2010-01-15
Anstødsstenen - den store hemmelighed PDF Tro Carl O. Rosenius 2014-02-07
Antikrist

Jan Bygstad 2007-02-24
Antikrist – Dyret

Dag Risdal 2007-05-05
Antinomisme
Falsk lære Gunnar Nilsson 2015-01-29
Arbeid ikke for den mat som forgår

Øivind Andersen 2010-04-14
Arbeid med frykt og beven på din frelse

Henric Staxäng 2012-10-06
At blive som et barn

Jan Bygstad 2009-08-08
At følge Jesus
Jesus Carl Fr. Wisløff 2017-10-24
At komme til Jesus PDF Jesus Carl Fr. Wisløff 2015-11-27
At stride troens gode strid

Immanuel Fuglsang 2012-02-09
At tjene Gud i troen PDF
Frank Jacobsen 2012-05-01
At vandre med Gud

Andreas Michelsen 2010-04-12
Bare en veg

Johnn Hardang 2010-05-05
Barn av Abraham eller Lot?

Per Bergene Holm 2008-11-08
Barnekår
Barnekår Carl Fr. Wisløff 2017-02-10
Be i Jesu navn

Dag Rune Lid 2010-09-16
Bedrøvede disciple
Hyrden
C.O.Rosenius 2017-02-30
Begynt er ikke endt PDF Livets udgang Hans Erik Nissen 2016-07-13
Bekymring
Gudstjeneste Frank Jacobsen 2017-09-25
Bemærkninger til forslag om ændret struktur for LM

Torben Kjær 2007-11-24
Bibelen må være vår rettesnor

Carl Fr. Wisløff 2010-06-29
Bileams lære

Odd Eivind Stensland 2010-05-17
Bileams vej

Mikkel Vigilius 2007-03-15
Bli fylt av Ånden

Asbjørn Åvik 2007-02-23
Borte er borte

Martin Luther 2010-06-27
Brugbarhed PDF
Øivind Andersen 2011-11-02
Brydninger og bibelsk sandhedstroskab

Mikkel Vigilius 2007-05-19
Bundet av Ånden

Asbjørn Åvik 2011-02-19
Bøn bygger bro
Bøn Frits Larsen 2007-07-27
Bøn og forsakelse
Bøn Thomas Wind 2014-09-30
Bøn og åndskamp PDF Bøn Carl Fr. Wisløff 2015-10-30
Bønn
Bøn Odd Eivind Stensland 2009-11-12
Bønn og åndskamp PDF Trængselstid Dag Risdal 2015-02-02
Bønnen om vækkelse PDF Bøn Ole Hallesby 2015-04-23
Bønnens kamp I PDF Bøn Ole Hallesby 2014-01-28
Bønnens kamp II
Bøn Ole Hallesby 2009-06-19
Bønnens plads i evangelisationen
Bøn Mikkel Vigilius 2010-06-24
Bønnens vanskeligheder
Bøn Ole Hallesby 2010-09-01
Bønnens Ånd
Bøn Asbjørn Åvik 2008-11-11
Bønnens ånd
Bøn Henric Staxäng 2009-02-05
Centreret
Ordet- tro Frits Larsen 2007-09-18
Centrum

Öyvind Dahle 2009-04-15
Da sa Herren

Eivind Gjerde 2012-07-02
Daniels bønskamp..
Bønnekamp Dag Risdal 2008-07-24
Dans på bedehuset

Ove Sandvik 2010-02-12
Davids rike nåde
Nåde Ole Andreas Meling 2009-06-23
De betroede talenter PDF Forkyndelse Øivind Andersen 2014-09-12
De fire F-ene
Pinse Johnn Hardang 2016-05-14
De holdt fast ved...Øivind Andersen2018-03-03
De kristne som verdens lys

Hugo Odeberg 2009-05-04
De onde ånders realitet
Åndeverden Dag Risdal 2009-08-17
De ti jomfruer

Øivind Andersen 2010-11-26
De tre dørene
Nåde
H.E.Wisløff 2017-09-30
De tre kors

Odd Eivind Stensland 2010-03-20
De tre kors på Golgata
Golgatha Olav Hermod Kydland 2009-04-02
De vise mænd
Jul Ludvig Hope 2006-12-20
De åpne vinduer

Carl O. Rosenius 2016-02-10
De åpne vinduer

Hans Erik Nissen 2014-06-21
Den ”rummelige” kirke

Jan Bygstad 2010-01-21
Den 2. januar

Carl O. Rosenius 2009-01-05
Den eneste rettferdighet som gjelder for Gud PDF Påske Henric Staxäng 2013-08-14
Den evige herlighet
Livets udgang Egon Kattner 2015-06-26
Den fagre skatt

Olav Hermod Kydland 2007-03-12
Den falske læres farer

D. Martin Loyd-Jones 2009-05-09
Den farlig kritikksyken

Ingar Gangås 2009-06-02
Den fromme religiøsitet og hykleriet i den kristne menighed PDF Religiøsitet Aksel Valen-Sendstad 2012-07-28
Den Den første kærlighed Frafald Ole Hallesby 2018-01-27
Den gamle strid PDF Retfærdiggørelse Carl O. Rosenius 2015-09-26
Den gode del

Øivind Andersen 2010-03-10
Den gode hyrde (I) PDF Hyrden C.O.Rosenius 2016-09-24
Den grundlæggende Modsætning PDF Omvendelse Hugo Odeberg 2014-05-01
Den hellige nåde
Nåde Olav Valen-Sendstad 2014-05-17
Den Hellige Ånd
Helligånden Finn-Widar Knutzen 2011-06-06
Den hellige Ånd
Pinse Johnn Hardang 2014-06-06
Den hellige Ånd PDF Helligånden Ole Hallesby 2013-05-24
Den Hellige Ånd PDF Helligånden Frits Larsen 2008-09-12
Den Hellige Ånd og Åndens fylde PDF Helligånden Ingar Gangås 2013-04-25
Den Hellige Ånds gjerning i den troende
Helligånden Asbjørn Åvik 2011-06-08
Den hemmelige død PDF
Frafald C.O.Rosenius 2016-08-01
Den Hellige Ånds oppgave ..
Helligånden Olav Hermod Kydland 2007-04-20
Den kristne etik og syndefaldet

Hugo Odeberg 2011-09-05
Den kristne forkyndelse PDF
Niels Ove Vigilius 2015-06-07
Den kristne menigheds hellighed PDF Hellighed Jan Bygstad 2013-08-30
Den kristne prædiken og Helligånden PDF Helligånden Frank Jacobsen 2013-06-15
Den kristnes herlighed
Herlighed Stephan Prætorius 2009-01-29
Den nye sangen
Sang Jan Bygstad 2007-04-27
Den nye sangen
Sang Jan Bygstad 2012-02-08
Den nye tid

Eivind Gjerde 2010-10-13
Den nye vegen

Ludvig Hope 2009-06-27
Den nære Gud
Ordet Axel Remme 2017-12-05
Den nødvendige gudsfrykt

Karl K. Riis 2010-11-10
Den profetiske forkyndelse i NT

Dag Risdal 2010-05-12
Den rettferdige Lots plage

Per Gustafsson 2011-02-09
Den rige mand og Lazarus PDF Livets udgang Øivind Andersen 2014-02-18
Den rike mannen og Lasarus

Otto Jakobsen 2009-06-15
Den røde tråd
Frelse
Johnn Hardang 2016-08-15
Den skjulte skat PDF
Ole Hallesby 2016-02-19
Den store forsoningsdag PDF Påske Wilhelm Busch 2012-03-27
Den store frelse PDF Jul Stephan Prætorius 2012-11-29
Den store hemmelighet åpenbaret - Kom som du er PDF Helliggørelse Carl O. Rosenius 2015-12-05
Den store trængsel

Frank Jacobsen 2009-01-19
Den store vekkelsen

Jan Bygstad 2010-01-22
Den takknemlige regner med Gud

Henric Staxäng 2012-02-08
Den tause vranglære - link til NLL

Per Bergene Holm
Den trange døra PDF Ordet – tro Ludvig Hope 2015-01-23
Den tro som eier Jesus PDF Tro Ludvig Hope 2014-07-29
Den tro,som Jesus favner
Tro Christian Jepsen 2007-06-11
Den ældste søn

Hans Erik Nissen 2012-06-18
Den åndelige søvn

Dag Rune Lid 2015-10-01
Denne verdens fyrste er dømt

Ottar Endresen0 2014-09-30
Der er en Gud i himlen
Tro
Hans Erik Nissen 2017-08-19
Der lyser håb over graven

Carl Fr. Wisløff 2008-03-25
Der skal komme dage, siger Gud Herren

Asger Jensen 2007-05-13
Derfor står verden PDF Omvendelse Mikkel Vigilius 2015-06-20
Det afgørende missionsmiddel

Mikkel Vigilius 2009-04-27
Det andre kors
Korset Hans Erik Nissen 2013-05-30
Det budskab vi hørte

Axel Remme 2007-03-21
Det er Den Hellige Ånds gjerning! -
Helligånden Olav Valen-Sendstad 2011-07-01
Det er fuldbragt 3 PDF Påske Hans Erik Nissen 2012-03-21
Det er fuldbragt-1
Påske Hans Erik Nissen 2012-03-14
Det er fuldbragt-2
Påske Hans Erik Nissen 2012-03-19
Det er søvnens tid blandt de kristne i dag

Øivind Andersen 2010-03-06
Det evige liv - at kende Gud PDF Evigheden Ole Hallesby 2013-09-05
Det gjelder din overlevelse

Henric Staxäng 2008-12-08
Det gjorde Gud PDF Tro Carl O. Rosenius 2013-11-28
Det gjorde Gud PDF
Tro
Carl O. Rosenius 2016-12-23
Det hellige liv

Stephan Prætorius 2009-07-22
Det levende håb og den himmelske arv

Christian Jepsen 2007-03-24
Det lykkelige liv
Tak Stephan Prætorius 2015-02-28
Det paradoksale i kristenlivet
Prædiken Frits Larsen 2007-10-08
Det profetiske ord står fast

Olav Hermod Kydland 2008-10-06
Det sande vintræ
Frugt Øivind Andersen 2017-05-27
Det sanne lys
Jul Ingar Gangås 2008-12-18
Det stille motet PDF Påske Axel Remme 2013-08-10
Det store regnskab

Thomas Teglgaard 2008-12-04
Det var Jesus
Jesus
Thomas Teglgaard 2017-04-25
Det veldige budskap
Jul Kristoffer Fjelde 2009-12-15
Det vigtigste i livet er tilgivelsen for vore synder
Frelse Immanuel Fuglsang 2016-11-22
Dette er evangeliets forkynnelse

Martin Luther 2008-05-01
Dette har en fiende gjort

Göran Holmgren 2007-11-19
Din modstander Djævelen

Hans Erik Nissen 2008-03-29
Din vej

Leila Drachmann Vigilius 2015-05-28
Dine synder er deg forlatt

Ludvig Hope 2009-06-29
Direkte tale
Ordet Andreas Michelsen 2018-01-03
Dit liv er i Guds hænder
Tryghed Peder Mikkelsen 2014-11-29
Dommen

Thomas Teglgaard 2006-12-30
Domsforkynnelse

Hans Erik Nissen 2006-12-05
Drakten

Odd Eivind Stensland 2008-02-19
Drama

Hans Erik Nissen 2006-12-02
Drama er ikke kristen forkynnelse

Guttorm Raen 2007-01-17
Du ble trett, men ga ikke opp! PDF Sjælesorg Gunnar Nilsson 2014-02-07
Dækket i alt-villig til alt

Olav Valen-Sendstad 2010-02-12
Død og opstandelse

Hans Erik Nissen 2007-04-10
Døsighed og søvn PDF
Poul Madsen 2012-02-16
Dåpens pakt

Per Bergene Holm 2012-02-25
Dårer for Kristi skyld

Per Bergene Holm 2012-06-18
Eet med Jesus
Jesus Frits Larsen 2011-04-09
Efesus-menigheden

Dag Risdal 2008-04-28
Efterår PDF
Andreas Michelsen 2012-11-06
Egocentret-Kristuscentret

Hans Erik Nissen 2007-07-02
Eksamen ved en båd
Påske Asbjørn Åvik 2013-03-19
Ekte eller falsk mynt?

Johnn Hardang 2010-06-30
Ekteskapet i Guds Ords lys

Øivind Andersen 2010-04-09
Elias på Horeb PDF
Wilhelm Busch 2011-11-25
Emmausvandrerne

Niels Dybdal Holthe 2009-04-14
En alternativ vei i kristen sang og musikk

Dag Risdal 2010-10-09
En arv i himmelen

Olav Hermod Kydland 2009-09-30
En arv i Himmelen

Olav Hermod Kydland 2012-02-08
En dag med Jesus
Livets udgang Hans Erik Nissen 2016-01-30
En dag skal Gudsrigets skjulte herlighed åbenbares PDF Julen Carl Fr. Wisløff 2014-12-03
En evig bygning er nåden

Ellen Bjerg Madsen 2014-11-29
En evig trøst og et godt håp i nåde
håb
Eivind Gjerde 2017-05-19
En falden discipel i sjælesorg hos Jesus

Øivind Andersen 2012-01-03
En forvirret tid – men Gud er på tronen endnu

Immanuel Fuglsang 2006-12-30
En frelser er født
Julen Hans Erik Nissen 2009-12-12
En frelser er født PDF Julen Ludvig Hope 2012-12-08
En frigjort kristen

Frits Larsen 2008-02-01
En grund at stå på - en kurs at følge PDF
Carl Fr. Wisløff 2012-08-11
En gråtende profet

Niels Dybdal Holthe 2010-01-22
En hånd er utrakt fra Herrens trone

Olav Hermod Kydland 2008-03-10
En kamp på liv og død

Hans Erik Nissen 2009-07-08
En kristen og synden PDF
Per Bergene Holm 2011-10-31
En kristens håb PDF Håbet Olav Valen-Sendstad 2014-08-15
En levende tro skaber sand himmellængsel
Livets udgang Immanuel Fuglsang 2015-06-01
En lille opbyggelig bogs57f

Thomas Teglgaard 2008-10-08
En livssol som ei har sin like
Julen Gunnar Holth 2008-12-05
En ny begyndelse

Hans Erik Nissen 2008-06-16
En religiøs mand i sjælesorg hos Jesus PDF Omvendelse Øivind Andersen 2015-10-17
En rig og herlig kristen menighed

Mikkel Vigilius 2009-02-28
En salme for fastetiden

Gunnar Holth 2010-03-20
En stor frelse PDF
Mikkel Vigilius 2013-07-23
En stor glede for alt folket PDF Julen Konrad Fjell 2012-12-03
En stor nød

Mikkel Vigilius 2008-08-18
En stor skare som ingen kan telle
Himlen
Ole Hallesby 2017-09-30
En søjle-kristen

Hans Erik Nissen 2007-09-13
En tale om lov og evangelium PDF Tro Martin Luther 2013-09-27
En tid uden gudsfrygt?

Hans Erik Nissen 2006-12-16
En åpnet dør

Johnn Hardang 2009-10-13
En åpnet dør

Johnn Hardang 2016-01-14
Er Antikrist på trapperne?

Ole Andersen 2007-03-19
Er der plads til Jesus i dag?

Immanuel Fuglsang 2007-01-24
Er dit navn innskrevet i livets bok?

Olav Hermod Kydland 2007-02-16
Er du med oss eller våre fiender

Mikkel Vigilius 2011-10-05
Er du åndsfattig eller fattig i ånden?

Øivind Andersen 2006-12-07
Er frelsesbehovet forsvunnet?

Hans Erik Nissen 2009-10-01
Er musikken nøutral? PDF Musik Dag Risdal 2012-12-15
Et annet evangelium PDF
Erik Høiby 2012-05-18
Et blik på tidens tegn PDF Frafald C.O.Rosenius 2016-07-06
Et dekke

Niels Dybdal Holthe 2009-09-24
Et eller to mål?

Hans Erik Nissen 2008-06-10
Et endret tyngdepunkt

Odd Eivind Stensland 2009-02-05
Et fornyet kald

Dag Risdal 2010-01-11
Et knækket siv PDF Påske Asbjørn Åvik 2014-03-07
Et liv i lidelse 7

Stephan Prætorius 2008-10-14
Et liv i samsvar med kallet PDF Helliggørelse Guttorm Raen 2013-09-18
Et liv uden død

Hans Erik Nissen 2009-10-09
Et lykkelig menneske

Thomas Wind 2007-04-12
Et lys for hedningene!
Julen Olav Hermod Kydland 2017-12-05
Et nutidigt sprog

Andreas Michelsen 2007-04-30
Et nyt møde med Jesus PDF Falsk lære Carl Fr. Wisløff 2014-11-06
Et nådens evangelium
Nåde C.O.Rosenius 2016-11-03
Et sønderknust hjerte PDF Omvendelse Ole Hallesby 2015-07-10
Etisk vranglære

Carl Fr. Wisløff 2008-01-03
Evangeliet forkyndes for fattige PDF
Øivind Andersen 2016-01-08
Evig frelse og evig fortabelse

Dag Risdal 2007-01-10
Evig liv eller evig død

Olav Hermod Kydland 2009-10-06
Evnen til at bedømme ånder
Ånder Immanuel Fuglsang 2015-12-15
Fader

Hans Erik Nissen 2012-04-01
Falsk vidnesbyrd
Det 8. bud
C.O.Rosenius 2017-04-27
Falsk åndelighed
Frafald Aksel Valen-Sendstad 2013-06-08
Falske lærere – andagt

Øivind Andersen 2010-10-21
Falske profeter

Dag Risdal 2006-12-15
Fang de små revene

Jan Johansson 2011-03-31
Faren ved ikke at kunne skelne

D.A.Carson 2010-06-28
Faren ved manglende udholdenhed PDF Bøn D.A.Carson 2015-01-10
Farene for kristendommen i vårt folk

Ludvig Hope 2012-10-12
Fem kalde vannstrømmer PDF
Olav Hermod Kydland 2011-11-22
Ferd i hellighet og gudsfrykt

Dag Risdal 2008-11-24
Fiender av Kristi kors PDF Korset Kjell Dahlene 2014-03-17
Fodvaskningen
Påske Odd Eivind Stensland 2016-03-11
Foldede hænder
Guds vrede Johnn Hardang 2011-03-22
For at høre alt

Immanuel Fuglsang 2007-02-12
For Guds vrede åbenbares

Jan Bygstad 2011-03-26
For Herrens ansigt

Kjell Dahlene 2010-04-12
For i håpet er vi frelst

Per Bergene Holm 2008-03-25
For ingenting er umulig for Gud

Erik Høiby 2009-12-12
For langt fra centrum

Hans Erik Nissen 2007-04-17
For mange er kalt

Odd Eivind Stensland 2009-10-01
Foran en stengt dør?
Julen Olav Hermod Kydland 2009-12-17
Forfærdes ikke

Martin Luther 2017-12-16
Forførelse af de kristne PDF Falsk lære Gunnar Nilsson 2015-05-11
Forførelsens magt s.103-110
Falsk lære Frank Jacobsen 2009-12-02
Forførelser i endetiden
Falsk lære Dag Risdal 2007-06-17
Forgårdskristne

Henric Staxäng 2011-07-01
Forholdet mellem livsførsel og overbevisning

Olav Hermod Kydland 2008-11-28
Forkyndelsen skal være aktuel

Carl Fr. Wisløff 2008-11-18
Forkyndelsens opgave

Niels Ove Vigilius 2011-03-14
Forkynderen som Guds medarbejder

Øivind Andersen 2008-08-13
Forkynn evangeliet

Niels Ove Vigilius 2006-12-07
Forkynnelse i vår tid?

Niels Dybdal Holthe 2009-02-11
Forkynnelse kan hindre sann vekkelse!

Erik Trans 2006-12-16
Forkynnelse med kraft

Mikkel Vigilius 2006-12-07
Forkynnelsen av Guds Ord og andre virkemidler

Eivind Gjerde 2009-03-28
Forkynnelsen i dag

Oddvar Dahl 2008-10-23
Forkynnelsen og tidsånden

Jan Johansson 2008-04-08
Forkynnelsens dårskap ()

Eivind Gjerde 2012-02-08
Forlatt av Gud

Olav Hermod Kydland 2007-05-22
Forløsningen i Kristus Jesus PDF Nåde Ingar Gangås 2013-01-30
Formaningens plass i forkynnelsen

Erik Høiby 2009-03-21
Fornyelse i et besøg PDF Påske Asbjørn Åvik 2014-03-31
Forskel på at dømme og bedømme PDF
Immanuel Fuglsang 2013-07-01
Forskellige kald i evangelisationsarbejdet

Mikkel Vigilius 2008-10-31
Forsoningen er vundet

Karl K. Riis 2011-04-12
Forsoningen i brennpunktet

Erik Høiby 2011-07-01
Forsoningen og dens plass i forkynnelsen

Dag Risdal 2010-11-04
Forsoningnen(s.

Jan Bygstad 2010-04-03
Fortielse og undladelsessynder

Immanuel Fuglsang 2010-09-16
Fortolkning av Skriften
Ordet – tro Dag Risdal 2011-04-09
Fortroligt samfund
Bøn Frits Larsen 2008-06-04
Forvirring - et tegn i tiden PDF
Per Gustafsson 2012-07-07
Fra døden til livet

Wilhelm Busch 2011-06-03
Fra fornedrelse til opphøyelse

Henric Staxäng 2007-03-14
Fra mørket til lyset

Olav Hermod Kydland 2009-05-28
Fra nådestolen vil jeg tale med deg

Olav Hermod Kydland 2012-03-23
Fra ulydighet til vekkelse

Per Bergene Holm 2011-01-08
Frafaldets Vej

Leila Drachmann Vigilius 2014-11-20
Frafaldstider

Mikkel Vigilius 2011-06-04
Frafallet i endetiden

Dag Risdal 2008-02-07
Frakobling PDF
Frafald
Ole Hallesby 2017-09-21
Fred

Odd Eivind Stensland 2012-08-16
Fred og kraft - trøst og sejr PDF Nåde Olav Valen-Sendstad 2014-10-17
Frelse i Jesu navn alene PDF Ordet Carl Fr. Wisløff 2013-05-06
Frelsesvished

Gudmund Vinskei 2009-10-14
Frelsesvisshet

Oddvar Dahl 2012-08-24
Frelsesvisshet PDF Tro Oddvar Dahl 2014-09-20
Frelst af nåde – ved tro alene

Olav Valen-Sendstad 2010-06-04
Fremmed ild

Eivind Flå 2010-02-25
Frygt ikke

Hans Erik Nissen 2010-08-17
Fuldfør din tjeneste
Guds vilje Frits Larsen 2007-09-04
Fuldført gerning Johannes 17

Frits Larsen 2007-09-06
Født av Gud PDF Tro Sven Foldøen 2014-01-30
Født till nyt liv

Ingar Gangås 2008-11-12
Føregarden - samlingsplass og skiljeplass

Otto Jakobsen 2012-04-04
Getsemane
Påske Kjell Dahlene 2015-03-14
Getsemanes sejr
Påske Frederik Wisløff 2016-03-12
Gi akt på basunens lyd!

Per Bergene Holm 2010-12-06
Gjelder Guds nåde "selvfølgelig"?

Oddvar Dahl 2011-06-07
Gjennom farer til seier PDF Korset Øivind Andersen 2015-02-07
Gjør deg rede til å møte din Gud!
Julen Dag Risdal 2008-12-15
Gleden i Herren er vår styrke PDF Tro Carl O. Rosenius 2016-04-29
Glæde og smerte

Immanuel Fuglsang 2007-02-26
Grenene på vintræet PDF Frugt Carl O. Rosenius 2015-08-03
Grunnvollen og byggmesteren

Erik Høiby 2011-05-10
Grunnvollen og byggmesteren PDF
Erik Høiby 2012-05-07
Gud – er barnet som ligger i krybben
Julen Henric Staxäng 2011-12-03
Gud er al trøsts Gud

Immanuel Fuglsang 2011-06-10
Gud er Herre over liv og død!

Eivind Gjerde 2009-09-30
Gud har elsket verden

Olav Hermod Kydland 2007-04-06
Gud har talt
Ordet
Niels Ove Vigilius 2016-11-11
Gud har talt - Guds Ord PDF
Frank Jacobsen 2012-04-14
Gud har talt 1

Frank Jacobsen 2009-02-13
Gud har talt 2

Frank Jacobsen 2009-06-30
Gud så

Jan Bygstad 2008-08-09
Gud udsletter dine synder for sin skyld

Kristoffer Fjelde 2009-03-11
Guds barn trenger å bli bevart PDF
Guds barn
Henric Staxäng 2016-10-20
Guds dom

Mikkel Vigilius 2008-02-05
Guds dårskap er visere enn menneskene

Jan Bygstad 2009-03-05
Guds evangeliums fjende -Sejrssyn PDF
Frank Jacobsen 2013-06-21
Guds evige rike
Julen Olav Hermod Kydland 2009-12-11
Guds folk på vandring PDF
Carl Fr. Wisløff 2012-09-14
Guds folk på vandring (da) PDF
Carl Fr. Wisløff 2016-06-29
Guds fulle rustning

Olav Hermod Kydland 2009-02-05
Guds godhed og strenghed PDF Hellig Carl Fr. Wisløff 2013-10-25
Guds hellige her på jorden

Carl Fr. Wisløff 2010-10-30
Guds hus PDF
Guttorm Raen 2012-04-25
Guds kraft til frelse
Korset Jens Olsen 2014-08-26
Guds nærvær og bolig?

Kristoffer Fjelde 2009-10-05
Guds nåde er nok PDF Nåde Olav Valen-Sendstad 2013-08-22
Guds omvei

Kristoffer Fjelde 2007-02-19
Guds Ord

Jan Bygstad 2010-10-03
Guds Ord

Olav Hermod Kydland 2007-02-22
Guds ord - Loven og Evangeliet - Evangeliet

Frank Jacobsen 2011-08-22
Guds ord - Loven og Evangeliet(Loven)

Frank Jacobsen 2011-08-23
Guds Ord er altid aktuelt

Carl Fr. Wisløff 2011-12-21
Guds ord kom
Julen Øivind Andersen 2010-12-13
Guds ord og musikk PDF Musik Dag Risdal 2015-09-09
Guds rike PDF Påske Per Bergene Holm 2015-03-27
Guds rose PDF
Johnn Hardang 2013-12-18
Guds sande nåde
Julen Hans Erik Nissen 2010-05-20
Guds søn steg ned
Julen Olav Hermod Kydland 2010-12-13
Guds trøst i trengselstider - Habakuk PDF Trængselstid Dag Risdal 2014-09-29
Guds vej gennem anfægtelsen Anfægtelse Hans Erik Nissen 2018-01-23
Gudsbilleder og gudebilleder

Henrik Gren Hansen 2012-06-09
Gudsfrygt

Claus Munk 2015-10-01
Gudsfrygt og vor egen tid

Karl K. Riis 2009-03-05
Gudsfrygtens hemmelighed

Johnn Hardang 2014-11-21
Gå bort fra mig

Øivind Andersen 2010-10-28
Gå til Bethlehem og se!

Gunnar Nilsson 2011-12-08
Går udøpte barn fortapt?

Carl Fr. Wisløff 2011-05-21
Han drak af bækken

Hans Erik Nissen 2009-08-05
Han førte dem med kyndig hånd

Hans Erik Nissen 2009-12-15
Han gør alting nyt

Hans Erik Nissen 2010-05-14
Han kom

Per Gustafsson 2010-12-18
Han kommer igen

Øivind Andersen 2015-12-19
Han leder mig ved sit råd

Øivind Andersen 2007-08-21
Han lærte lydighed af det han led

Hans Erik Nissen 2008-02-29
Han oplott ikke sin munn

Asger Jensen 2011-03-24
Han smakte døden for alle

Ludvig Hope 2008-03-15
Han som elsker oss og løste oss fra våre synder

Olav Hermod Kydland 2011-03-24
Han åbnede skrifterne

Hugo Odeberg 2010-08-24
Hans navn er Guds Ord

Hans Erik Nissen 2010-05-27
Har du travlt?

Immanuel Fuglsang 2011-08-22
Har jeg brug for tilgivelse? PDF
Wilhelm Busch 2011-07-30
Helbredelse i dag

Mikkel Vigilius 2007-04-24
Hele Guds råd til frelse PDF Forkyndelse Erik Høiby 2014-02-07
Hellig ensomhet

Asbjørn Åvik 2008-06-25
Hellig Frykt PDF
Asbjørn Åvik 2012-05-12
Hellig liv og åndelig visjon

Axel Remme 2015-11-24
Hellig sorg

Asbjørn Åvik 2010-04-17
Hellig undring

Asbjørn Åvik 2007-11-03
Hellig uro

Asbjørn Åvik 2007-03-01
Hellig Ånden

Frits Larsen 2007-01-25
Helligelse i tro
Helliggørelse Frits Larsen 2008-01-13
Helliggjørelsens hemmelighet

Erik Høiby 2009-05-19
Helliggørelse – at være hellig
Helliggørelse Frits Larsen 2007-05-24
Hellighed

Jan Bygstad 2011-02-04
Helligåndens fornyelse eller tidsåndens forførelse? PDF Falsk lære Niels Ove Vigilius 2015-07-21
Helligåndens lys over Jesu grav PDF Påske Olav Valen-Sendstad 2014-04-24
Helvedestalen

Mikkel Vigilius 2007-05-07
Hemmelig synd
Frafald gudmund Vinskei 2015-06-13
Her vil ties

H.A.Brorson 2009-01-03
Herren dræber og gør levende

Jan Bygstad 2009-06-13
Herren eller Baal

Per Bergene Holm 2013-07-02
Herren er god

Eivind Gjerde 2012-07-22
Herren ser PDF Påske Eivind Gjerde 2014-03-31
Herrens arm åpenbart

Arvid Joramo 2012-02-28
Herrens dag

Frank Jacobsen 2009-09-21
Herrens dag, den endelige og avgjørende  Joel 3 PDF Endetid Dag Risdal 2016-06-17
Herrens dag i skriften PDF Forkyndelse Dag Risdal 2015-10-06
Herrens miskundhed er ikke til ende PDF
Carl Fr. Wisløff 2014-01-15
Herrens vilje skulle ha fremgang ved hans hånd

Axel Remme 2011-03-24
Honning som drypper fra vokskakerne

Kurt Urhaug 2006-12-01
Hovedbegreber i kristen tro I

Niels Dybdal Holthe 2008-05-01
Hovedbegreber i kristen tro II

Niels Dybdal Holthe 2008-05-07
Hovedbegreber i kristen tro III

Niels Dybdal Holthe 2008-05-12
Hovedbegreber i kristen tro IV

Niels Dybdal Holthe 2008-05-27
Hovedbegreber i kristen tro V

Niels Dybdal Holthe 2008-05-29
Husk dit spejlbillede

Mikkel Vigilius
Hvad er det, der tæller
Digt

Leila Drachmann Vigilius 2016-12-14
Hva er det som slokker sjelens tørst

Henric Staxäng 2008-03-27
Hva er det vår vilje ikke makter PDF Tro Olav Valen-Sendstad 2015-01-17
Hva er kristendom?

Øivind Andersen 2012-03-02
Hva er sann bibelsk vekkelse PDF
Olav Hermod Kydland 2012-05-24
Hva er svermeri?

Jan Bygstad 2008-12-09
Hva er vår nød?

Per Bergene Holm 2012-10-08
Hva Guds kraft - Ordet om korset - virker

Olav Valen-Sendstad 2009-04-22
Hva har beretningen om Paulus' torn i kjødet å lære oss? PDF Trængselstid Olav Valen-Sendstad 2015-03-11
Hva har Gud imot

Guttorm Raen 2008-09-05
Hva sanne og falske kristne kan ha til felles ..
Brudejomfruerne Ludvig Hope 2010-06-21
Hva sier Bibelen om Den Hellige Ånd?

Erik Høiby 2008-05-03
Hvad er bibeltroskab? PDF Ordet – tro Niels Ove Vigilius 2013-07-31
Hvad er Guds mål med dig

Thomas Teglgaard 2011-02-24
Hvad er Guds vilje med dit liv?
Frelse Eivind Gjerde m.fl. 2016-07-25
Hvad er tegnet på dit komme

Jan Bygstad 2007-03-17
Hvad med vores åndssituation?

Dag Risdal 2008-05-30
Hvad skete der ved Golgata? PDF
Christian Jepsen 2011-12-02
Hvad spejler du?

Hans Erik Nissen 2007-01-05
Hvem eller hvad skal jeg frygte

Thomas Teglgaard 2007-04-24
Hvem er som Gud?
Frelse
Johnn Harsang 2017-01-09
Hvem har jeg ellers i himlen?

Gunnar Holth 2007-09-21
Hvem kan – hvem vil

Ove Sandvik 2011-06-01
Hvem kan hvem vil

Thomas Teglgaard 2007-05-10
Hvilens vande

Andreas Michelsen 2011-06-10
Hvilken dag!

Andreas Michelsen 2011-04-15
Hvilken lykke!

Hans Erik Nissen 2007-03-27
Hvilket bilde tegner Bibelen af Antikrist

Erik Høiby 2007-05-10
Hvis I bliver i mig
Vintræet
Thomas Teglgaard 2017-06-07
Hvor er kraften?

Hans Erik Nissen 2011-10-05
Hvor er Offerlammet

Ove Sandvik 2009-05-19
Hvor er troens brand?

Hans Erik Nissen 2007-01-19
Hvor skal min hjelp komme fra? PDF
Olav Hermod Kydland 2011-09-24
Hvordan bliver fremtidens kirke

Immanuel Fuglsang 2009-08-15
Hvordan bliver jeg en sund og sand kristen? PDF Helligånden Carl Fr. Wisløff 2014-06-06
Hvordan finne fred med Gud? PDF Omvendelse Øivind Andersen 2014-06-23
Hvordan får jeg en nådig gud? PDF Nåde Niels Ove Vigilius 2012-08-31
Hvordan får jeg frelsesvisshet?

Karl K. Riis 2007-02-19
Hvordan glider et menneske bort fra Gud?

Gudmund Vinskei 2009-07-06
Hvordan holde gudstjeneste?

Mikkel Vigilius 2007-07-04
Hvordan kommunisere med de unge?

Eivind Gjerde 2007-11-24
Hvordan leve som kristen i vår tid?

Olav Hermod Kydland
Hvordan seire i åndskampen?

Dag Rune Lid 2008-11-07
Hvordan skal jeg finne Kristus? PDF Ordet Øivind Andersen 2013-01-29
Hvordan skal vi be?
Bønnen
Egon Kattner 2017-05-19
Hvordan skal vi få Guds Ånd?

Carl O. Rosenius 2007-07-12
Hvordan styrer Gud verden?

Olav Hermod Kydland 2008-01-04
Hvorfor er det galt å tale om synd

Guttorm Raen 2008-05-08
Hvorfor finner du ikke fred?

Ludvig Hope 2010-07-20
Hvorfor hører vi så lidt om forsoningen?

Carl Fr. Wisløff 2007-02-27
Hvorfor Jesus taler i lignelser

Øivind Andersen 2011-03-02
Hvorledes en kristen falder fra PDF Ordet C. O. Rosenius 2016-09-05
Hyrde eller leiesvenn?

Per Bergene Holm 2012-08-22
Hyrdekallet - i bibelsk og aktuelt perspektiv - 1 - PDF
Dag Risdal 2011-06-15
Hyrdekallet - i bibelsk og aktuelt perspektiv - 2 - PDF
Dag Risdal 2011-06-17
Hyrdekallet - i bibelsk og aktuelt perspektiv - 3 PDF
Dag Risdal 2011-06-23
Hyrdekallet - i bibelsk og aktuelt perspektiv - 4 PDF
Dag Risdal 2011-08-02
Hyrdekallet i endetiden

Dag Risdal 2007-04-14
Hyrdelkallet i kristen sang og musikk VIII PDF Musik Dag Risdal 2012-09-25
Høyr Herrens Ord

Dag Rune Lid 2007-01-19
Håp også for den frafalne ()
Håbet Henric Staxäng 2013-02-02
I begyndelsen var Ordet
Julen Thomas Teglgaard 2017-12-02
I de sidste dage

Niels Ove Vigilius 2006-12-08
I det var liv PDF Ordet Carl O. Rosenius 2014-12-19
I er jo kun en tåge, som ses en kort tid og så svinder bort
Andagt Hans Erik Nissen 2014-01-02
I er jordens salt

Øivind Andersen 2010-11-15
I Getsemane PDF Påske Carl Fr. Wisløff 2016-02-26
I Guds rige går det ikke efter fortjeneste PDf Livets udgang Carl Fr. Wisløff 2015-08-08
I Guds øjne er du plettet

Thomas Teglgaard 2007-08-23
I Ham
Tryghed
Hans Erik Nissen 2017-02-03
I Håpets lys PDF Livets udgang
Erik Høiby 2007-03-30
I Jesu Fotspor PDF Helliggørelse Carl Fr. Wisløff 2015-04-13
I Kristus PDF
Ludvig Hope 2016-01-16
I sjælesorg hos Jesus og alligevel fortabt PDF Ordet, Tro Øivind Andersen 2014-05-27
I skal være som mennesker

Hans Erik Nissen 2010-09-21
I troens rike

Kristian Fagerli 2011-05-21
I ved jo

Andreas Michelsen 2012-04-02
Immanuelstegnet PDF Julen Per Bergene Holm 2012-02-03
Indenfor eller udenfor

Andreas Michelsen 2010-01-27
Ingen trøstede dem PDF
Hanne Frøkjær-Jensen 2011-07-27
Innta landet
Andagt Johnn Hardang 2015-04-20
Intellektuell tilnærmelse til Ordet er en ulykke

Hans Erik Nissen 2009-03-21
Intet må komme i vejen for Guds ord PDF Ordet Carl Fr. Wisløff 2013-01-12
Ismael og Isak

Jan Bygstad 2009-11-19
Israel, mediemakt, tidsånden og Guds løfter

Eivind Gjerde 2007-04-03
Ja, jeg tror på korsets gåde
Påske Gunnar Holth 2015-03-14
Jakobs Gud PDF Guds vilje Asbjørn Åvik 2013-08-26
Jeg er grepet
Grebet
Axel Remme 2017-06-30
Jeg glemmer ikke dig

Hans Erik Nissen 2009-01-16
Jeg har funnet lovboken i Herrens hus

Guttorm Raen 2011-05-04
Jeg kan ikke tro PDF
Gudmund Vinskei 2012-06-14
Jeg må gå fri

Anna Kirstine Haahr 2012-03-30
Jeg råber til HerrenBønMartin Luther2018-02-09
Jeg tror på kødets opstandelse
Tro Frits Larsen 2008-03-17
Jeg tørster
Påske Hans Erik Nissen 2011-04-11
Jeremias´profetkald var i fare

Dag Risdal 2007-06-13
Jeres hjerte må ikke forfærdes
Påske MartinLuther 2017-02-27
Jesu komme til jord (Luk 2,1-20)
Julen Ottar Endresen 2014-11-24
Jesu Kristi himmelfart og genkomst forkynder os et levende håb PDF Håbet Aksel Valen-Sendstad 2014-05-20
Jesu Kristi Riksverk PDF Påske Bernhard Eide 2015-02-21
Jesu lære om skriften og hans forhold til Skriften PDF
Hugo Odeberg 2013-10-04
Jesu sjælesorg over for mennesker, der bekender sig som kristne uden at være frigjort PDF Ordet Øivind Andersen 2015-04-09
Jesu velsignede hender
Andagt Hans Erik Nissen 2014-05-07
Jesus - Guds Ords og troens sigtepunkt PDF Ordet Frank Jacobsen 2014-01-09
Jesus - vår rikdom

Odd Eivind Stensland 2011-12-03
Jesus – det troverdige vitne

Rune Söderlund 2007-02-02
Jesus advarer mot hykleriet

Hans Erik Nissen 2012-09-06
Jesus beder for Guds folk PDF Bøn Carl Fr. Wisløff 2016-05-21
Jesus bestemmer vilkårene, ikke vi PDF
Carl Fr. Wisløff 2012-11-12
Jesus er min

Leila Drachmann Vigilius 2014-10-30
Jesus er verdens eneste håb om frelse

Thomas Teglgaard 2011-04-11
Jesus kom og kommer igjen
Julen Eivind Gjerde 2010-12-10
Jesus kom til jord
Julen Olav Hermod Kydland 2013-11-23
Jesus Kristus - altid den samme PDF Ordet, Tro Carl O. Rosenius 2014-10-25
Jesus Kristus døde

Olav Hermod Kydland 2009-03-16
Jesus Kristus er den samme til evig tid
Julen Olav Hermod Kydland 2008-12-10
Jesus Kristus kommer snart igjen

Eivind Gjerde 2016-02-13
Jesus løste oss fra våre synder

Asger Jensen 2011-10-05
Jesus måtte dø
Påske Gudmund Vinskei 2016-03-11
Jesus og korset
Påske Odd Eivind Stensland 2011-03-07
Jesus stiller stormen

Jan Bygstad 2007-10-11
Jesus vil give dig fred PDF Påske Carl Fr. Wisløff 2014-04-07
Jesus-eneste hjelp i nøden

Ingar Gangås 2008-10-15
Jesus, vårt sonoffer PDF Påske Hans Erik Nissen 2014-03-17
Johannesevangeliet kap.15,19 PDF Udvalgt Martin Luther 2016-10-17
Johannes Døberen – profetrøsten

Dag Risdal 2007-02-20
Judaistisk forkynnelse

Odd Eivind Stensland 2007-05-16
Judas Iskariot PDF Påske Asbjørn Åvik 2015-03-19
Julens tegn PDF Julen Carl Fr. Wisløff 2013-12-06
Kains vei gjennom åkerlandet
Frafald Asbjørn Åvik 2015-06-03
Kan man stole på Bibelen
Ordet Frits Larsen 2007-07-06
Kapernaum-en ruin til advarsel

Per Bergene Holm 2010-02-16
Kirken er Kristi legeme PDF Ordet Ole Hallesby 2013-06-14
Kirken må til stadighed reformeres

Mikkel Vigilius 2007-09-15
Kirkens enhed og kirkens grænser

Jan Bygstad 2010-02-03
Kirkevekst og verdsliggjøring

Odd Eivind Stensland 2008-01-30
Kirkevækst

Kurt Urhaug 2006-12-07
Klimakamp eller sjelenes frelse

Eivind Gjerde 2010-02-09
Klippen, der brast PDF
Wilhelm Busch 2012-02-11
Knust

Odd Eivind Stensland 2012-03-30
Kom mig i hu

Hans Erik Nissen 2012-03-15
Kom ut fra henne

Per Bergene Holm
Kommentar til forslag om ny struktur for LM

Mikkel Vigilius 2008-01-02
Kommunikasjon og forkynnelse

Odd Eivind Stensland 2007-11-14
Kongen - Menneskesønnen
Julen Jan Bygstad 2010-12-17
Kongen
Jesus Jan Bygstad 2017-11-24
Kongesønnens bryllup PDF Nåde Øivind Andersen 2013-02-08
Konsekvensen av å forlate skriftprinsippet

Olav Hermod Kydland 2008-06-26
Korset -blodet -nåden

Hans Erik Nissen 2007-02-10
Korset i kristenlivet PDF Korset Carl Fr. Wisløff 2015-05-28
Korsets anstød
Korset Henric Staxäng 2008-03-04
Korsets evangelium PDF Korset Mikkel Vigilius 2012-07-07
Korsets skygge

Erik Høiby 2009-03-11
Korsord

Hans Erik Nissen 2010-03-22
Korsteologi og herlighedsteologi

Carl Fr. Wisløff 2007-09-19
Korsteologi og herlighedsteologi

Carl Fr. Wisløff 2009-01-22
Kraften af hans opstandelse PDF Påske Asbjørn Åvik 2013-04-02
Kristen sang og musikj
Musik Dag Risdal 2010-06-17
Kristen sang og musikk
Musik Eivind Ydstebø 2012-10-06
Kristendommens sjibbilet

Henric Staxäng 2009-05-19
Kristi brev PDF
Johnn Hardang 2011-11-18
Kristi forklarelse på fjellet

Eivind Gjerde 2009-06-23
Kristi forsoningsgjerning PDF
Forsoning
Johannes Brandtzæg 2017-07-28
Kristi rike er et troens rike PDF Tro Carl O. Rosenius 2014-01-01
Kristi trell – virkelig fri!

Per Bergene Holm 2010-11-16
Kristne arbeidsmetoder

Niels Dybdal Holthe 2010-05-14
Kristus eller Antikrist

J.Fjord Christensen 2009-04-24
Kristus, Guds visdom til helliggørelse
Ordet
Christian Jepsen 2016-12-16
Kristustroens dyrebare gave

Axel Remme 2012-05-18
Kritik

Hans Erik Nissen 2007-02-12
Krybben og Korset PDF
Ole Hallesby 2012-11-23
Kun Jesus er stor
Jesus Frank Jacobsen 2013-03-18
Kære tvivler!

Mikkel Vigilius 2007-08-11
Kærlighed til sandheden

Hans Erik Nissen 2009-09-02
La ikke hjerte tynges av timelige bekymringer
Frafald Gunnar Nilsson 2015-05-01
La oss holde høytid

Kristian Fagerli 2007-05-29
Lad alle dine veje sigte mod målet

Odd Eivind Stensland 2015-05-02
Lad alle dine Veje sigte mod Målet”(Ord 4,26);
Livets udgang Odd Eivind Stensland 2015-04-20
Lad jer ikke føre på afveje

Hans Erik Nissen 2010-04-23
Lad os gå ind til Bethlehem
Andagt Hans Erik Nissen 2012-12-21
Lakeland-vekkelse eller villfarelse?

Eivind Gjerde 2008-10-06
Lammets blod PDF
Gudmund Vinskei 2012-02-28
Lammets sang

Ingar Gangås 2008-03-06
Lammets sang - lovsang

Ingar Gangås 2011-08-27
Laodikea

Frank Jacobsen 2009-12-03
Laodikea-et folkestyre

Kurt Urhaug 2008-09-17
Laodikea-menigheden

Dag Risdal 2008-06-21
Larmende musik PDF Musik
Dag Risdal 2016-10-05
Larmende musik – andagt 16.juli
Musik
Eivind Gjerde 2010-06-29
Led os ikke ind i fristelse
Bøn  C.O.Rosenius 2017-05-30
Lev i lyset
Mørke. Lys Hans-Henrik Brix 2013-02-02
Lever du som dem i Efesus?

Amfinn Barlup 2011-07-01
Lidelsens velsignede strid

Olav Hermod Kydland 2009-02-25
Liv for liv
Jesus Odd Eivind Stensland 2013-05-30
Livets Bog
Ordet Andreas Michelsen 2016-12-07
Livets hårde virkelighet PDF Ordet Øivind Andersen 2016-11-16
Livets kilde

Øivind Andersen 2013-01-05
Livets risiko PDF Frafald Carl Fr. Wisløff 2013-03-13
Livets to utganger

Olav Hermod Kydland 2007-08-20
Livets vej PDF
Andreas Michelsen 2012-05-26
Lov og evangelium PDF Forkyndelse Hans Erik Nissen 2009-11-26
Lov og evangelium

Carl Fr. Wisløff 2014-09-05
Lov og evangelium i forkynnelsen

Dag Risdal 2010-03-15
Lovbogen

Thomas Teglgaard 2006-12-25
Lovsangen - en frukt av evangeliet PDf
Dag Risdal 2012-01-26
Lovsangen ved Rødehavet

Olaf Klavenæs 2011-08-31
Lukas 24 - det åpne kapitlet PDF Påske Eivind Gjerde 2014-04-04
"Lovsangsbølgen" PDF Sang  Immanuel Fuglsang 2016-10-27
Lyder det profetiske budskab i vor tid? PDF
Dag Risdal 2012-07-25
Lys og salt

Hans Erik Nissen 2007-08-15
Lær og påmind hverandre PDF Kristen sang C.O.Rosenius 2016-10-24
Lær oss å telle våre dager
Nytår Johnn Hardang 2017-01-13
Læren

D.Martyn Lloyd-Jones 2009-02-18
Læren er ditt liv

Eivind Gjerde 2008-02-15
Løfternes trøst

Mikkel Vigilius 2012-04-19
Løftet om Guds Sønns komme
Julen Olav Hermod Kydland 2014-11-24
Løgnekirken – en kræftsvulst på Kristi legeme

Per Flacké 2010-02-05
Løskøbt ..ed Kristi dyrebare blod

Hans Erik Nissen 2010-03-31
Maria Magdalene PDF Påske Asbjørn Åvik 2013-03-25
Mariæ bebudelses dag PDF Påske Frank Jacobsen 2015-03-24
Med fokus på Jesus

Andreas Michelsen 2009-09-26
Med henblik på Herrens komme

Frank Jacobsen 2010-04-21
Mellem kors og herlighed – hvad er sund åndelighed

Hans Erik Nissen 2008-05-06
Men de hørte ikke

Kjell Dahlene 2012-01-19
Menigheden i dens jordiske skikkelse

Frank Jacobsen 2010-07-08
Menigheden og verden

Frank Jacobsen 2009-10-29
Menneskefrygt

Carl Fr. Wisløff 2007-05-31
Mens vi venter

Carl Fr. Wisløff 2010-03-17
Merker dere det ikke- at vi er i ferd med å dø?

Mikkel Vigilius 2006-12-07
Messiasprofetier
Julen Johnn Hardang 2009-12-18
Messiasprofetierne PDF Julen Johnn Hardang 2011-12-02
Mesteren er her
Kaldet Thomas Teglgaard  2017-08-08
Metoder

Dag Risdal 2011-01-13
Metoder og Arbeidsformer

Dag Risdal 2007-02-16
Mig

Leila Drachmann Vigilius 2014-12-18
Min hjelp kommer fra Herren PDF Ordet, Tro Ingar Gangås 2013-11-09
Min kristendom eller min kristus

Hans Erik Nissen 2007-03-08
Min tid

Leila Drachmann Vigilius
Mine fejltrin - små citater

Frits Larsen 2007-12-20
Mine Ord
ORDET
Martin Luther 2017-08-23
Mine øyne har sett din frelse

Ingar Gangås 2009-01-06
Misjon og Jesu gjenkomst

Dag Risdal 2009-10-26
Misjonen og Jesu gjenkomst

Erik Høiby 2007-09-11
Mission

Mikkel Vigilius 2009-11-03
Mit hjertes største glæde

Immanuel Fuglsang 2011-05-21
Moderne Saddukeisme

Guttorm Raen 2007-01-13
Morgenstjernen til gave

Olav Hermod Kydland 2010-02-09
Mot målet

Olav Hermod Kydland 2011-12-03
Musikkens virkninger PDF Musik Dag Risdal 2012-02-13
Mødevirksomhed

Asger Jensen 2007-11-26
Møte med Gud i evangeliet
Barenkår
Peter Olsen 2017-02-08
Må jeg bekende min synd for mennesker? PDF Sjælesorg Gudmund Vinskei 2016-02-12
Måltid ved en sandstrand PDF Sjælesorg Asbjørn Åvik 2014-02-11
Naturlig eller overnaturlig kirkevekst

Bjarte Espevik 2008-02-12
Navnet Jeg elsker

Leila Drachmann Vigilius 2014-11-29
Navnet over alle navn er Jesus
Julen Erik Høiby 2011-12-03
Noah og vannflommen

Dag Risdal 2010-07-19
Noe nyt for dagen

Per Gustafsson 2007-02-22
Nogle ord om hindringer for bønhørelse

Immanuel Fuglsang 2011-01-17
Ny grunnholdning til kristen sang og musikk PDF Musik Dag Risdal 2012-04-17
Ny lovsang

Immanuel Fuglsang 2007-01-21
Ny vin på nye lædersække

Hans Erik Nissen 2007-11-02
Nytaarstanker

Frits Larsen 2013-01-05
Nåde og nød ved Jesu kors

Göran Holmgren 2012-03-26
Nåden alene

Mikkel Vigilius 2007-06-02
Nåden i dommenNådeCarl Fr. Wisløff2018-02-24
Nåden og gaven
Nåde
Per Bergene Holm 2012-01-18
Nådestolen og domstolen PDF Nåde Ludvig Hope 2013-01-18
Når det mot enden lider

Per Gustafsson 2009-12-11
Når du kommer i dit rige

Hans Erik Nissen 2013-02-28
Når en kristen dør PDF Jesus Johnn Hardang 2013-11-06
Når er jeg en kristen? PDF Omvendelse Eivind Gjerde 2013-09-18
Når friheden for nogen bliver til tvang for andre

Immanuel Fuglsang 2010-03-26
Når følelsene bliver borte

Bjarne Ydstedbø 2008-01-08
Når grenene beskjæres PDF Helliggørelse Ole Hallesby 2013-11-09
Når grundvoldene vakler

Andreas Michelsen 2008-04-02
Når grunnvollene nedbrytes

Jan Bygstad 2008-06-19
Når Gud frelser PDF
Frelse
Dag Risdal 2017-01-19
Når Gud ikke svarer min bøn

Karl K. Riis 2009-03-27
Når Gud siger nej

Hans Erik Nissen 2008-07-22
Når Guds ord går i opfyldelse

Kristoffer Fjelde 2009-06-23
Når Guds tempel ødelægges i vor tid

Immanuel Fuglsang 01-12-2009 – ny 10-07-12
Når helvede forsvinder

Hans Erik Nissen 2006-12-07
Når Herren styrker

Kristoffer Fjelde 2014-06-21
Når Herrens Ånd viger PDF Frafald Asbjørn Åvik 2015-10-22
Når Jesus kalder til efterfølgelse

Immanuel Fuglsang 2007-03-30
Når julens glædelige budskab afvises PDF Julen Immanuel Fuglsang 2011-11-16
Når kristenheten ferdes uten Gudsfrykt

Per Gustafsson 2011-03-10
Når lutherdommen stivner

Hans Erik Nissen 2008-10-25
Når menneskesønnen kommer
Bøn Erik Høiby 2014-05-07
Når menneskesønnen kommer
Julen Øivind Andersen 2011-12-13
Når synden mister sin alvor

Hans Erik Nissen 2008-08-27
Når troen har gått i vranglås

Erik Høiby 2010-03-04
Når troen prøves

Niels Ove Vigilius 2006-12-16
Når troen prøves

Ole Andreas Meling 2009-05-01
Når trolltromma tagna

Eivind Flå 2007-10-31
Når vi siger ”Om Gud vil..."
Guds vilje Immanuel Fuglsang 2013-02-04
Når øjnene bliver åbnet PDF Ordet, Tro Carl Fr. Wisløff 2016-01-22
Offerlammet

Erik Høiby 2009-04-03
Offerlammet – Jesus som lammet – sonofferet
Påske Erik Høiby 2012-03-19
Og da jeg så ham

Kristoffer Fjelde 2012-05-18
Og Ordet blev kød
Ordet
Thomas Teglgaard 2016-12-12
Og Ånden sier:Kom
Lammets trone
Asbjørn Åvik 2017-05-04
Om at grave grøfter
Tro Johnn Hardang 2013-06-08
Om bøn

Andreas Michelsen 2010-11-06
Om de troendes åndelige renhet PDF Ordet Carl O. Rosenius 2015-05-09
Om den rette bruk av Guds lov PDF
Carl O. Rosenius 2012-10-13
Om kødets korsfæstelse

Olav Valen-Sendstad 2010-04-09
Om vekkelse

Carl Fr. Wisløff 2008-02-14
Om vestens og nordens forfald

Olav Andreas Dovland 2008-02-16
Om vækkelse

Frits Larsen 2008-08-23
Om å bedømme ånder i forkynnelsen

Carl Fr. Wisløff 2006-12-07
Om å bruke Guds ord PDF Ordet C.O.Rosenius 2017-10-28
Om å vokte Guds hjord

Olav Toft 2011-06-25
Omvendelse og tro PDF Ordet Jan Bygstad 2015-07-02
Omvendelsen til Kristus PDF Omvendelse Aksel Valen-Sendstad 2016-04-08
Oplysningen ved evangeliet – Se det Guds lam

Karl K. Riis 2011-01-03
Oppstandelsens triumf

Erik Høiby 2007-05-24
Ord for at leve - men dog død?

Immanuel Fuglsang 2011-05-30
Ord på korset

Niels Dybdal Holthe 2010-03-20
Ordet ble kjød
Julen Ingar Gangås 2011-12-10
Ordet om korset

Dag Risdal 2007-01-12
Ordet skal aldrig miste sin kraft

Arne Helge Teigen 2012-07-03
Ordets gjører

Guttorm Raen 2009-04-18
Overbevist av Guds ord

Eivind Gjerde 2012-10-06
Overgivet til døden

Hans Erik Nissen 2007-12-31
Paulus andre forbønn for efeserne
Bøn
Eivind Gjerde 2017-06-30
Pinse på ny!

Kristoffer Fjelde 2011-05-21
Pinsefestens dag

Kristoffer Fjelde 2007-05-24
Pinsen og de ti bud

Ingar Gangås 2008-05-08
Pladsbytte Livshistorie PDF
Johnn Hardang 2015-07-22
Plass til Jesus

Axel Remme 2014-11-24
Prekenens aktualitet

Carl Fr. Wisløff 2012-01-14
Profeten Jonas og vår åndssituasjon

Dag Risdal 2007-08-29
Profetkaldet i storm s.90

Dag Risdal 2010-05-27
Prøv ånderne - 1-3

Henric Staxäng 2008-02-18
Prøv ånderne - 4

Henric Staxäng 2008-03-14
På afstand
Påske Egon Jensen 2013-03-09
På bjerget

Andreas Michelsen 2009-07-27
På flukt fra Gud PDF
Guds kald
Dag Risdal 2017-07-14
På gjennomreise
Andagt Johnn Hardang 2015-11-14
På min vaktpost PDF
Eivind Gjerde 2011-11-27
På Mose stol PDF Falsk lære Carl Fr. Wisløff 2013-06-10
På takknemlighetens benk
Tak Johnn Hardang 2015-02-19
På tryg grund

Carl Fr. Wisløff 2010-07-30
På tryg grund
Forkyndelse Peder Mikkelsen 2015-05-28
Påskehilsen - tak

Andreas Michelsen 2015-03-18
Påskelammet PDF Påske Wilhelm Busch 2014-02-27
Påskenøglerne
Påske Asbjørn Åvik 2016-03-07
Påskeord hos Zakarias
Påske Nils Dybdal Holthe 2013-03-09
Påskesalmen fremfor noen
Påske Erik Høiby 2010-03-20
Rammen og bildet

Erik Høiby 2008-12-06
Ravnehjælp

Hans Erik Nissen 2010-07-05
Regn med Herren

Henric Staxäng 2007-04-26
Relasjonsproblemer

Henric Staxäng 2014-09-30
Ret omvendelse
Omvendelse Frits Larsen 2008-07-09
Rett tale om håpet PDF Håbet Guttorm Raen 2016-10-05
Rettferdiggjørelsen PDF
Retfærdiggørelse Odd Eivind Stensland 2016-08-16
Retfærdiggjort af tro
Retfærdiggørelse Frits Larsen 2009-04-08
Rettferdiggjort ved tro

Niels Dybdal Holthe 2011-10-05
Rikdommens farer
Frafald Olav Hermod Kydland 2015-06-26
Rike sendes bort

Per Gustafsson 2013-07-02
Romerbrevet-oversigt-og-grundtanker PDF Ordet, Tro Frits Larsen 2013-02-15
Romerbrevets sidste formaning

Guttorm Raen 2007-07-04
Sand omvendelse-virket af Gud alene

Mikkel Vigilius 2009-08-31
Sand profettale

Carl Fr. Wisløff 2006-12-19
Sand åndelig fornyelse PDF Falsk lære Niels Ove Vigilius 2015-09-04
Sande og falske profeter

Dag Risdal 2007-01-31
Sandheden – 90 året
Ordet Frits Larsen 2007-06-05
Sangen og den åndelige situasjon

Dag Risdal 2010-10-07
Sangen og den åndelige situasjon PDF Musik Dag Risdal 2012-01-20
Sangrevisjoner PDF Sange Guttorm Raen 2016-08-25
Sann eller falsk åndelighet?

Per Bergene Holm 2007-01-19
Sann trygghet

Ottar Endresen0 2009-07-06
Sannheten tro i kjærlighet

Eivind Gjerde 2009-05-19
Sardes eller Filadelfia?

Frank Jacobsen 2011-02-17
Sardes-menigheden

Dag Risdal 2009-01-26
Satans engel og nåden
Nåde Frits Larsen 2009-05-06
Satans list
Frafald Andreas Michelsen 2017-09-06
Satans listige angrep

Ingar Gangås 2011-07-19
Satans Magt
Prædiken Frits Larsen 2007-11-16
Satans nederlag
Korset Frits Larsen 2008-03-05
Satans religiøst-politiske redskab

Frank Jacobsen 2009-08-12
Se det mennesket

Edin Holme 2007-03-14
Se hen til det, som alt er gjort

Axel Remme 2013-10-16
Se hen til ham
Julen Øivind Andersen 2010-12-23
Se på Jesus

Per Bergene Holm 2009-08-25
Se, vi går op til Jerusalem

Kristian Fagerli 2012-03-05
Seier gjennom lidelse
Påske Per Bergene Holm 2015-03-14
Seier gjennom nederlag PDF Påske Per Bergene Holm 2014-03-17
Selvbedrag PDF Frafald Asbjørn Åvik 2015-09-05
Ser du din synd?

Jon Espeland 2010-11-08
Sig Shibbolet
Ordet Johnn Hardang 2013-03-18
Sig tak for alle ting

Carl Fr. Wisløff 2010-01-27
Siloas vann

Per Bergene Holm 2009-02-03
Sinnsforurensing

Guttorm Raen 2007-07-10
Skaden i Guds folk

Asger Jensen 2006-12-16
Skatten i lerkar

Per Bergene Holm 2010-09-18
Ske din vilje
bøn C.O.Rosenius 2017-05-23
Skilt fra mig
Jesus Martin Luther 2017-11-14
Skindkjortler PDF Korset Wilhelm Busch 2013-09-13
Skjult med Kristus i Gud

Hans Erik Nissen 2009-04-01
Skriften alene

Mikkel Vigilius 2007-05-01
Skriften og troen
Tro Jan Bygstad 2014-05-07
Skriftene vitner om Jesus
Ordet Jan Bygstad 2015-11-24
Skriftens autoritet
Ordet Frits Larsen 2007-07-08
Skriftens klarhed PDF Ordet Frank Jacobsen 2011-10-13
Skriftens klarhet PDF Ordet Odd Eivind Stensland 2016-04-02
Skriget over Sodoma

Hans Erik Nissen 2007-05-30
Skriv dig Jesus på mit hjerte

Per Bergene Holm 2008-05-24
Skyldbrevet

Guttorm Raen 2010-03-22
Slangen er mere end det

Frits Larsen 2007-08-11
Små citater
Ordet Frits Larsen 2007-12-20
Soloppgang fra det høye
Julen Erik Høiby 2008-12-03
Sommeren er forbi

Johnn Hardang 2009-09-05
Soning og tilgivelse

Olav Hermod Kydland 2010-03-20
Soningsblodet

Jan Bygstad 2007-09-28
Spindelvev PDF
Johnn Hardang 2012-01-07
Spiren
Julen Jan Bygstad 2009-12-08
Spør efter de gamle stier

Jan Bygstad 2006-12-08
Spør efter de gamle stier endetid

Dag Risdal 2009-02-09
Spør etter de gamle stier

Dag Risdal 2007-01-20
Stedfortræder og forsoner

Carl Fr. Wisløff 2012-03-07
Stedfortræderen
Korset Frits Larsen 2007-09-28
Stenhjerter eller kødhjerter?
Frelse Johnn Hardang 2016-10-03
Stillhetens rom PDF
Bøn Hans Erik Nissen 2016-08-05
Strategiarbeid – En sjælevinder før og nå

Odd Eivind Stensland 2006-12-12
Strid troens gode strid

Eivind Gjerde 2007-06-08
Strål af glæde

Leila Drachmann Vigilius 2014-11-06
Studie omkring kvinnens rolle i skaperverket og i bibelsk perspektiv

Per A. Andersen 2008-05-26
Syndefallet og dets følger PDF Synden Dag Risdal 2014-01-21
Syndenes forlatelse er en fullkommen forlatelse

Carl O. Rosenius 2015-11-05
Syndens vesen og syndens følger

Jan Bygstad 2006-12-08
Syndernes forladelse PDF
Ole Hallesby 2013-07-11
Syndernes forladelse PDF Nåde Ole Hallesby 2015-12-08
Syng om korset
Julen Hans Erik Nissen 2006-12-10
Søk først Guds rike

Henric Staxäng 2009-05-06
Søkelys på helbredelsesforkynnelsen

Erik Høiby 2007-03-09
Søvn

Niels Dybdal Holthe 2009-10-19
Sådan har jeg talt til jer
Forfølgelse
Martin Luther 2017-01-28
Tag imod Jesus

Johnn Hardang 2011-10-17
Tag jer i agt for de falske profeter

Hans Erik Nissen 2009-01-23
Tag vare på den fagre skat

Carl Fr. Wisløff 2007-04-26
Taknemmelighedens plads i de troendes liv PDF Ordet, Tro Carl O. Rosenius 2015-06-27
Talsmanden

Thomas Teglgaard 2007-09-14
Tanker i forbindelse med påskesalmer

Immanuel Fuglsang 2011-03-24
Tegn og undere

Per Bergene Holm 2010-06-29
Tegn som varsler selve sluttfasen..

Øivind Andersen 2009-03-06
Tekel

Ole Andreas Meling 2010-10-23
Teoretisk kristendom

Hans Erik Nissen 2010-11-06
Til dig o far jeg søger hen
Digt Leila Drachmann Vigilius 2018-01-03
Til vern for landet

Erik Trans 2007-01-24
Tilbake til forsoningen

Erik Høiby 2010-05-15
Tilegnelsen

Karl K. Riis 2009-10-08
Tilsynelatende bibeltroskap

Guttorm Raen 2009-12-29
Timen er kommet

Kjell Dahlene 2013-03-09
Tjenestedeling mellem kvinde og mand - i hjem og menighed

Mikkel Vigilius 2007-07-03
Tjenestedeling mellem mand og kvinde

Mikkel Vigilius 2011-07-26
To huse

D.A.Carson 2011-01-26
To påstande

D.A.Carson 2010-09-28
To træer

D.A.Carson 2008-11-25
To veje

D.A.Carson 2010-04-29
Tornen i kjødet

Henric Staxäng 2011-02-08
Tre grundlæggende kendsgerninger PDF
Helligånden Øivind Andersen 2017-05-17
Tre typer mennesker
Ordet, Tro H.E. Wisløff 2015-05-02
Tre ved et bord PDF Påske Asbjørn Åvik 2013-02-28
Tro og gerninger PDF Tro Frits Larsen 2007-05-19
Tro og gerninger PDF Tro Niels Ove Vigilius 2014-07-09
Troen alene

Mikkel Vigilius 2007-05-24
Troen kommer af det
Tro Peter Olsen 2007-09-04
Troen kommer af det

Frits Larsen 2007-10-11
Troen på afveje
Ordet, Tro Hans Vilhelm Eriksen 2013-11-23
Troen vor frelsesvej
Tro Frits Larsen 2009-08-02
Troen, der fortabes PDF
Frank Jacobsen 2012-09-21
Troens fare

Frank Jacobsen 2010-04-22
Troens frugter PDF Tro Christian Jepsen 2014-12-06
Troens gave
Tro Olav Valen-Sendstad 2013-03-18
Troens lydighed PDF Tro Ole Hallesby 2016-04-19
Troens mål:Jeres sjæles frelse
Tro Frits Larsen 2009-03-09
Troens tilblivelse og art

Frank Jacobsen 2010-01-05
Troens tålmod

Kristoffer Fjelde 2011-02-09
Troens vanskelige kunst PDF Ordet, Tro Carl O. Rosenius 2013-07-29
Troens visshet PDF Ordet, Tro Øivind Andersen 2017-06-09
Trofimos har jeg måttet efterlade syg

Hans Erik Nissen 2010-02-18
Troskabsprøven
Tro
Dag Risdal 2017-03-04
Trængslen - velsignelsens kongevej Trængsler Hans Erik Nissen 2018-02-01
Ubrugelig PDF Frugt Jan Bygstad 2014-10-11
Uden for fars hus

Carl Fr. Wisløff 2010-08-17
Udfordringen fra kirkevækstbevægelsen

Mikkel Vigilius 2007-06-03
Ulvetid i Guds folk

Jan Bygstad 2007-02-09
Under Guds ledelse

Christian Jepsen 2010-11-27
Under Jesu kors

Gunnar Holth 2009-03-23
Under korsets tegn

Carl Fr. Wisløff 2010-12-09
Under oljetrærnes skygger
Påske Søren Dahl 2016-03-12
Under åpen himmel
Andagt Johnn Hardang 2014-07-05
Underholdning eller kristen oppbyggelse
Frafald Eivind Stensland 2015-01-28
Uro i Den norske kirke

Olav Hermod Kydland 2007-11-30
Utenfor eller innefor porten

Kjell Dahlene 2007-03-16
Utslukk ikke Ånden

Asbjørn Åvik 2009-05-14
Vakt til modtagelighed

Hans Erik Nissen 2010-12-18
Vakt til mottakelighet

Hans Erik Nissen 2010-12-10
Ved den Hellige Ånds hjelp PDF
Helligånden
Asbjørn Åvik 2017-02-17
Ved du, hvem Jesus er? PDF Guds Ord Carl FR. Wisløff 2016-11-30
Ved kullilden
Påske Johnn Hardang 2017-03-09
Vedholdende i bønnen PDF Bøn Kjell Dahlene 2011-10-29
Vejen frem

Mikkel Vigilius 2012-04-13
Vejen mellem sværmeri og død ortodoksi

Niels Ove Vigilius 2010-11-22
Vejen til vækkelse

Hans Erik Nissen 2007-02-06
Vekkelse eller forførelse

Jan Bygstad 2008-07-04
Vekkelse og åndskamp

Dag Risdal 2009-07-25
Vekkelsen i Ninive PDF Vækkelse Dag Risdal 2014-06-16
Vekter på muren

Olav Hermod Kydland 2007-03-03
Velsignelse

Hans Erik Nissen 2009-09-10
Verdens barnelærdom eller Kristi visdom

Odd Eivind Stensland 2011-05-21
Verdens forfører

Frank Jacobsen 2011-02-02
Verdens lys
Andagt Thomas Teglgaard 2017-10-15
Verdens nød-åndelig nød

Odd Eivind Stensland 2009-03-24
Verdens religiøse, gudshadende åndsmagt PDF
Frank Jacobsen 2012-02-01
Verdensmisjonen og Jesu Kristi gjenkomst PDF
Dag Risdal 2011-09-07
Vi er hans verk

Asbjørn Åvik 2010-11-20
Vi har set hans stjerne Andagt Martin Luther 2018-01-06
Vi morer oss til døde

Eivind Flå 2010-02-25
Vi må gå inn i Guds rike gjennom mange trengsler

Henric Staxäng 2016-02-13
Vi står alltid i fare for å blive ført vill!

Immanuel Fuglsang 2006-11-22
Vi trenger en profetrøst

Dag Risdal 2008-04-16
Vi vet PDF
Axel Remme 2011-11-16
Vil du bli frelst? Kaldet Øivind Andersen 2018-01-13
Vildfarelsens ånd

Andreas Michelsen 2008-11-05
Vinduer mod Jerusalem
Påske Dag Risdal 2013-02-28
Virtual Reality

Jens Olsen 2007-01-30
Visionernes rummelighed

Andreas Michelsen 2008-06-10
Vokt deg for den åndelige søvnen

Carl O. Rosenius 2008-08-08
Vor tids gudsforståelse

Karl K. Riis 2011-02-23
Vore rødder - uddrag
Ordet Frits Larsen 2007-05-21
Vort budskab

Carl Fr. Wisløff 2007-01-20
Vort kristne arbejde i lys af budskabet i menighedsbrevene

Dag Risdal 2007-01-27
Vort lønkammerliv
Bøn Frits Larsen 2010-11-29
Vranglære

Karl K. Riis 2010-10-27
Vranglæren og dens konsekvenser

Olav Hermod Kydland 2007-06-06
Vægter – hvad ser du?

Niels Ove Vigilius 2010-07-23
Vækkelse i bibelsk betydning

Dag Risdal 2008-06-27
Vækkelseslinien

Egil Sjaastad 2009-02-10
Vækkelseslinien PDF
Egil Sjaastad 2012-10-08
Vær ikke selvkloge PDF Helliggørelse Carl Fr. Wisløff 2014-08-01
Vågen og ædru

Frank Jacobsen 2010-01-20
Våk derfor

Dag Risdal 2009-02-28
Våk derfor

Ole Andreas Meling 2007-02-03
Våk derfor – Lammets blod

Dag Risdal 2010-07-03
Vår arv vi kjennes ved

Jan Bygstad 2008-04-27
Vårt salige håp

Dag Risdal 2007-07-19
Ypperstepræsten
Påske
Per Bergene Holm 2017-03-25
Å bo i Sodoma

Eivind Gjerde 2008-05-26
Å kjenne Jesus PDF Jesus Ingar Gangås 2014-02-26
Å lide for Kristus

Olav Hermod Kydland 2009-06-27
Å,la aldri noensinne korsets tre meg gå av minne

Gunnar Holth 2011-03-24
Ånd og frukt

Erik Høiby 2008-06-06
Ånd og kød PDF
Ånden
Ole Hallesby 2017-06-26
Åndelig søvn PDF
Gunnar Nilsson 2011-10-26
Åndelige ledere

Carl Fr. Wisløff 2011-01-10
Åndelige moter

Guttorm Raen 2007-08-15
Ånden og Kristus hører sammen
Helligånden Frits Larsen 2008-02-08
Åndens besegling
Helligånden Frits Larsen 2007-05-08
Åndens fattigdom-karismatisk og lutjersk syn

Odd Eivind Stensland 2009-01-13
Åndens frukt

Asbjørn Åvik 2007-02-05
Åndens innsegl

Asbjørn Åvik 2012-11-05
Åndens stille sus eller hedningenes larm?

Eivind Flå 2007-08-31
Åndens vidnesbyrd

Ludvig Hope 2010-05-24
Åndsgaver

Frits Larsen 2008-02-22