skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Påske 2010
Ved  Andreas Michelsen
Korset

Med denne side ønskes alle læsere en velsignet påskehøjtid 2010.

Naglet til et kors på jorden
hænger under Lovens torden
Himlens Herre og Guds Søn.
Selv den evig gode Fader
ham i bitrest kval forlader,
hører tavs hans angestbøn.
For al verdens fejl og brøde
måtte Jesus grusomt bøde
nagelfast med fod og hånd;
skille ad sig måtte, ville
livets flod og livets kilde,
og Guds Søn opgav sin ånd.
O, lad aldrig nogen sinde
korsets træ mig gå af minde,
som dig, frelsens fyrste, bar;
men lad kors og død og smerte
tale, råbe i mit hjerte,
hvad min frelse kostet har!
Den danske Salmebog nr. 195  Jacopone da Todi omkring 1300. B.G. Sporon 1777. N.F.S. Grundtvig 1837. Bearbejdet 1889 og 1951.
Korset

Korsets skygge - af Erik Høiby - Bibelsk Tro - nr.2/2009 Jesus Kristus døde, men oppstod - Olav Hermod Kydland - Bibelsk Tro - nr.2/2009
Under Jesu kors - Gunnar Holth - Bibelsk Tro - nr.2/2009 Oppstandelsens triumf - Erik Høiby - Bibelsk Tro - nr.2/2007
Påskevers - 2007 Det er fuldbragt påske 2008
Påske 2009
Se i øvrigt Påsketekster Her ligger der mange henvisninger -
både lydfiler og tekster, der omhandler påsken


Pladsbytte
Jesus, nu knæler jeg her ved dit bord.
Alt lægges frem for dig, tanker og ord.
Al synd, som er i mig,
     lægger jeg frem for dig.
:/: Jesus, jeg beder dig:
     Tilgiv du mig! :/:
Jesus var uden synd, pletfri og ren.
Han ser mit syndeliv og syndens mén.
Så siger Han til mig:
     Jeg bytter plads med dig;
:/: jeg gi'r mit liv,
    fordi du skal gå fri. :/:
Tak, Jesus, at du led døden for mig.
Al min retfærdighed har jeg i dig.
Synden tog du på dig,
     derved du frelste mig.
:/: Tak, Jesus, tak,
     fordi jeg må gå fri. :/:
Tekst: Anne Kristine Haahr,  Melodi: Uffe Andersen,

Jesu 7 Korsord
- 1.- 
"Fader, tilgiv dem, for de
ved ikke, hvad de gør."
Luk.23,34
- 2.-
 "Kvinde, dér er din søn." ..
"Dér er din mor." 
Joh.19,26-27
- 3.- 
"Sandelig siger jeg dig:
I dag skal du være med mig i Paradis."
Luk.23,39-43
- 4.- 
"Min Gud, min Gud,
hvorfor har du forladt mig."
Matt.27,46
- 5.-
"Jeg tørster"

Joh.19,28
 - 6.-
"Det er fuldbragt"

Joh.19,30
- 7.-
"Fader, i dine hænder
betror jeg min ånd."
Luk23,46
Hør Hans Erik Nissens gennemgang på Lyset og Livet - Serie 4-nr.5.
Webmaster, Andreas Michelsen

Forside: www.shafan.dk

skrevet Bibeltekster er hentet fra den autoriserede oversættelse, 
© Det Danske Bibelselskab 1992  og kan læses på BibelenOnline