OrdetSmag og se
at Herren er god
Sl 34,9

Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. " Jer.6,16

Åndens renselse

ØIVIND ANDERSEN - Livets brød

Det nye Testamente taler om to slags renselse, nemlig blodets renselse og Åndens renselse.

Blodet renser den, der tror på Jesus, fra al synd. Den renselse er fuldkommen, og den er fuldført helt uden om os i Jesu Kristi forsoning. Det er den, og kun den, der gør os til kristne mennesker. Åndens renselse sker inden i os, i vore hjerter. Den er ikke fuldkommen hos en eneste kristen her i verden og er ikke af samme omfang hos alle. Den gør os ikke til kristne, men er virkningen af at vi lever under blodets renselse.

Derfor skal du, der føler, at der er noget galt med dig, frimodigt tro dine synders forladelse på Jesu forsonings ansvar. Da får du frelsesvished og fred, og du får et sind, som har lyst og trang til at leve efter Guds vilje.

Siden gælder det om, at du med dette sind følger de formaninger, som taler om det sande kristne sindelag. Jesus siger: ”Bliv i mig, og jeg bliver i jer. ...Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen frugt” (Joh 15,4-5).

Den hellige skal helliggøres

Hvad jeg mener, er: I skal leve i Åinden og ikke følge kødets lyst. [...] Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed, selvbeherskelse. - Gal 5,16 og 22-23

De anførte vers taler til os om at leve et sandt kristenliv. Det, vi med et ord plejer at kalde helliggørelse.

Hvad er helliggørclse? Det mest nærliggende svar synes at være, at helliggørelse er at blive et helligt menneske. Dette svar er imidlertid ikke uden videre rigtigt. Det kan snarere være fundamentalt forkert.

Lad os se på et grundlæggende ord i Skriften, som giver et enkelt svar på, hvad helliggørelse er. Vi finder det i Bibelens sidste kapitel: "Lad den, der øver uret, stadig øve uret, den, der er tilsølet, stadig søle sig til, den retfærdige stadig øve retfærdighed, og den, der er hellig, stadig helliges” (Åb 22,11).

Her siges ganske enkelt, at det, et menneske er, bliver det. Den, der er ond, forbliver ond. Den, der er retfærdig, forbliver retfærdig. Den, der er hellig, forbliver hellig. Vi helliggøres altså ikke for at blive hellige, men vi må være hellige for at kunne helliggøres. Det er den hellige, der bliver helliggjort. Ingen andre.

Hvordan bliver man da hellig?

Guds ord siger, at det bliver man ved at høre og tage imod ordet om Jesu forsoning. Vi er ”blevet helliget, ved at Jesu Kristi legeme er blevet ofret én gang for alle. - For ved ét eneste offer har han for altid ført dem, han helliger, til målet” (Hebr 10,10 og 14).

Jesus sagde til sine disciple den sidste aften, han var sammen med dem, selv om han vidste, at de ikke var syndfrie: ”I er allerede rene på grund af det ord, jeg har talt til jer" (Joh 15,3).

Et helligt menneske er en, der har modtaget syndernes forladelse ved troen på Jesu Kristi forsoning. Han står ren for Gud. Det skal du vide, du, der tror på Jesus.

Når vi tager imod syndernes forladelse, sker der ikke kun det, at vi er renset for vores synd over for Gud. Samtidig sker der noget i vores indre. Der fødes i os et nyt sind, skabes en ny natur, som elsker Gud og det, han vil, og hader det, som er Gud imod. Helliggørelse er, at dette sind får lov til at vokse og udvikle sig i den kristnes liv. ”Bliv, hvad du er", siger Luther.

Dette sind er ikke enerådende hos en kristen. Det gamle menneske, 'kødet', som står Gud imod, gør sig stadig gældende. ”For kødets lyst står Ånden imod, og Ånden står kødet imod. De to ligger i strid med hinanden, så I ikke kan gøre, hvad l vil” (Gal 5,17). Helliggørelse er altså ikke en forbedring af det naturlige menneske. Det er noget mere og væsentligt andet end selvbeherskelse. Det er væksten af et sind, Gud har skabt i os ved sin Hellige Ånd. Ordet pålægger os, at dette sind, og ikke vores gamle natur, skal vokse i os.

Hvordan kan det ske? Ved at vandre i Ånden, svarer Ordet. At vandre i Ånden er at leve i det, man har modtaget fra Kristus. ”Bliv i migl” siger Jesus. Lev i syndernes forladelse! Tag imod den hver dag!

Endvidere skal du tage afstand fra dit eget egoistiske liv. Når alle slags fristelser melder sig, som omtalt i Gal 5,19 ff, blandt andet ”utugt, urenhed, fjendskaber, misundelse, splid, kliker”, skal du ikke tvivle på Guds nåde. Du kan regne med, at netop alt dette købte Jesus dig fri fra. Samtidig skal du tage afstand fra alt det onde i dig selv og bruge det sind, Jesus har givet dig. Du ved, at det man bruger, det vokser og styrkes, og modsat. Det gælder også det sind, Gud ved sin Ånd har skabt i os.

Jesus siger: ”Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen frugt; for skilt fra mig kan I slet intet gøre” (Joh 15,5).

(Afsnit fra "Livets brød" af Øivind Andersen - Nyt Livs Forlag 2015   Shafan 03-06-22)

Nyt Livs bNyt Liv 22/1lad 2022-nr.1 - PDF format.

Gud eller afgud?
- - Vigtigere end nye veje, fremstød, møderækker osv. er det at finde tilbage til Jesu radikalitet og sige de ord efter, som han har sagt før, i al deres skarphed og rystende alvor. Herren  -   
Hans Erik Nissen

Min ufattelige rigdom i Jesus
  -- Og for Gud bliver du aldrig mere hellig og ren, end du er i troen på Jesus. Det gælder i dag, det gjaldt i går, det gælder i evighed!
Carl Richard Hansen

Brønden
- - Gud er en brønd med levende vand, og alle, som tørster, kan komme og få det gratis, uden betingelser:Den, der tørster, skal komme, og den, der vil, skal få livets vand for intet (Åb 22,17).
Peter Vestergaard Olsen
Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 1 2022

Sliter du med åndelig søvn?
Den som sover tar ikke til seg næring. Vi trenger mat for å leve, men en sovende savner ikke dette. Er det slik også i vårt åndelige liv?
Ove Eikje

Den vernende muren for Guds folk Guds folk er i trengsel på samme måte som israelittene var det. Også våre murer er nedrevet. Skremmende mange av Guds folk har mistet sinn og sans for den sunne lære.
Hans Erik Nissen

«Åndsmakt – ikke bare ord» . Er det ikkje det me treng også i vår tid? Erfaringane frå Kina vitna om at det var dei «tome kar» Herren fekk «fylle» med åndsmakt og tillit til Guds ord.
Dag Rune Lid
Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 6 2021

Menneskene som vandrer i mørket, skal se et stort lys
En Frelser er født Og for den som vandrer i mørket, ... Syndens og dødens mørke er for den et budskap om glede.
Gunnar Nilsson

Jesus er kommet som et lys til verden ”Jeg er verdens lys”, sa Jesus. Dette lys avslører syndens bedrag og farer. Det viser oss vår virkelige tilstand, at vi av naturen elsker mørket.
Axel Remme

Gud utsletter dine synder Den tåken og skyen som dekker synden, er Jesu Kristi blod. Det blodet har dekket, er renset for all synd. Det er ikke mer synd tilbake.
Hans Erik Nissen
Nyt Livs bNyt Liv 21/3lad 2021-nr.3 - PDF format.

Du er elsket! -  Om julens årsag og betydning: Du er ikke bare støv!  Det blev jul på jord. Jesus kom. Frelseren kom.  
Hans Erik Nissen

Ikke gøre - men høre
  -- Hvordan er det da muligt at blive frelst? Det er det ved at høre et budskab om noget, som Jesus allerede har gjort for at bjærge os hjem til Himlen.
Ove Eikje
Guds kraft - Guds ord og Jesus Kristus er ét. Ved Ordet og troen bor Jesus i vore hjerter (Ef 3,17). Ved Ordet og troen er vi forenede med Jesus (Joh 14,23).
Olav Valen-Sendstad
Nyt Livs bNyt Liv 21/2lad 2021-nr.2 - PDF format.

I må ikke være bekymrede
- - Hver dag jeg lever på denne jord, får jeg lov til at vende mig mod Herren  -                     Hans Erik Nissen
Min nåde er dig nok  -- Du bliver ren og retfærdig for Gud uden gerninger (Rom 4,5)!
Olav Valen-Sendstad
Troens skjold - - Når jeg i troen stiller Jesus mellem mig og Satans pile, er jeg helgarderet, og alle hans pile preller af på Jesus.                                            Peder Mikkelsen