skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Salmevers 
Fra - Den danske Salmebog

Så lad, o hjertesøde Gud,
dit ord i kraft forkyndes
og dette milde Himmel-bud
i hele verden yndes,
at folk må se, hvor god du est,
og holde daglig frydefest
i Jesu rige nåde!

Hans Adolph Brorson 1739.
 Den danske Salmebog nr. 385,v.4

O Jesu, Jesu! kom dog snart
 At see din Viingaards Art.
Af døbte vrimler Stad og Land,
Men hvor er Troens Brand?
Hvad heder det, vi veed,
Hvad Død du for os leed;
Dog taales Sathans fule Verk
Iblant os lige sterk.

Hans Adolph Brorson 1765.
Fra "Ak, Fader! lad dit ord og Ånd"
 Den danske Salmebog nr. 347,v.2

- Nr.XXI.v.2 i"Svane-Sang" 1765
Nåden er hver en morgen ny,
ingen tvivl bør vi have.
Herrens røst midt i stormens gny
blander nåde i ave.
Herren kommer, hans dag den nære
må vi vente alt længselsfuldt i tro,
hæve lovsangens røst så fro:
Herren, Herren ske ære!

Lina  Sandell
Vor klippe vi slippe umulig,
førend os hjælpen er sendt;
lad være, vi ere uduelig,
hvilket er noksom bekendt.
Begære vi mere, vort Hoved!1
end nåde, som både er lovet
og dyre og sure fortjent?
Vor klippe vi slippe umulig,
førend os hjælpen er sendt!

Hans Adolf Brorson 1765
Den danske Salmebog nr.651,v.1
Nu har jeg fundet det, jeg grunder
mit salighedens anker på,
den grund er Jesu død og vunder,
hvor den før verdens grundvold lå.
Det er en grund, der evig står,
når jord og himmel selv forgår.

Hans Adolf Brorson 1735
Den danske Salmebog nr.510,v.1
Den grund, hvorpå jeg bygger,
er Kristus og hans død;
i Jesu pines skygger
er sjælens hvile sød.
Der har jeg fundet livet,
selv er jeg intet værd;
hvad Jesus mig har givet,
gør mig for Gud så kær.

Hans Adolf Brorson 1735
Den danske Salmebog nr.666,v.1
Sov sødt, barnlille!
Lig rolig og stille,
og nyn på det navn
med nåden i favn,
al jorden til salighed givet!
Nyn: Jesus er min,
så favr og så fin,
min Jesus er lyset og livet!

N.F.S. Grundtvig 1844, 1850 og 1864.
Den danske Salmebog nr.674,v.7
Ej mer du gruer for dommedag,
du ved, din dommer har ført din sag
og fra sig selv den vundet;
des mer du længes hvert morgengry,
til Herren dages på rosensky,
når nat er helt udrundet.

N.F.S. Grundtvig 1837
Den danske Salmebog nr.274,v.4
Fryd dig! du Jesu brud,
og smyk dig for din Gud!
Din brudgom dig vil hente,
hver time kan du vente,
at du får bud at træde
til Himlens bryllupsglæde.

Hans Adolph Brorson 1733.
Den danske Salmebog nr.82,v.5
Falder på dig modgangs hede,
nød og jammer, spe og spot,
o, da må du flittig bede,
bønnen er for alting godt.
Midt igennem korsets ve
kan du da i ordet se,
hvordan Jesu milde hjerte
ser og føler al din smerte.

Johann Olearius 1671.
Hans Adolph Brorson 1739.
Den danske Salmebog nr.583,1
Mit hjerte altid vanker
i Jesu føderum,
did samles mine tanker
i deres hovedsum;
dér er min længsel hjemme,
dér har min tro sin skat,
jeg kan dig aldrig glemme,
du søde julenat.

Hans Adolf Brorson 1731
Den danske Salmebog nr. 125
På Jesu død og blodig sår
begynder jeg mit kirkeår;
hans rejse til Jerusalem
gør, at jeg vandrer trøstig frem,
det sidste trin skal blive godt,
ret lige op til Zions slot.


Hans Adolph Brorson 1742 .
Den danske Salmebog nr.75,1
Herren kommer, Gud med os!
Troen på ham bier.
Byde vil han Fjenden trods
som sit folks befrier.
Alt betales på ét bræt:
Fjenden sker sin fulde ret,
folket dobbelt nåde.

Es 35,1-6 N.F.S. Grundtvig 1837
Den danske Salmebog nr. 583
Hvad de gamle fædre sig
ønskede så hjertelig,
og hvad fordum lovet var,
Herren herligt opfyldt har.
Vær velkommen, du min fred,
dig ske tak i evighed!
Drag, o Jesus, ind til mig,
vejen selv du bane dig!

Heinrich Held 1658. N.J. Holm 1829. .
Den danske Salmebog nr.80,2-3
9) Min kære Herre Jesus Krist,
gør dig en vugge i mit bryst,
tag herberg i mit hjerte der,
at jeg dig aldrig glemmer mer!

10) Pris være Gud i sang og bøn,
som skænked os sin egen Søn!
Så vil vi glemme sorg og savn
og holde jul i Jesu navn!

Martin Luther 1535. (Hans Tausen 1544).
Dansk 1569. J.L.A. Kolderup-Rosenvinge 1845. .
Den danske Salmebog nr.95,9-10
Ak, kom! jeg vil oplukke
mit hjerte, sjæl og sind
med tusind længselssukke,
kom, Jesus, dog herind!
Det er ej fremmed bolig,
du har den selv jo købt,
så skal du blive trolig
udi mit hjerte svøbt.

Hans Adolf Brorson 1732 .
Den danske Salmebog nr.125,9
Som tørstige hjort monne skrige
alt efter det rindende væld,
så monne og efter dig hige,
o Herre, min tørstige sjæl;
thi du er den levende kilde,
og drikke så gerne jeg ville
for aldrig at tørste igen.

Den Danske Salmebog  nr. 410
 N.F.S. Grundtvig 1811.
Tak, Fader! at du var så god
mod Adams faldne køn
og os til frelse slagte lod
din den enbårne Søn!
Dig prise nu hvert åndedrag
og hvert et hjerteslag!
Ja, Lam, for al den del, du led,
tak, tak i evighed!

Åb 14,1-3 Hans Adolph Brorson (1765)
Den Danske Salmebog  nr. 572v.5  
Herrens røst, som aldrig brister,
lært mig har, hvad og jeg tror:
Alt, hvad for hans skyld jeg mister,
får igen jeg på hans ord.
Mark 10,28-30

Hans Adolph Brorson 1739. N.F.S.
Grundtvig 1851 og 1864.
Den Danske Salmebog  nr. 616 v.1
Den Mægtige finder vi ikke,
den mægtige Gud finder os,
der famler og fægter i mørket
og lukker os inde i trods.
Han hører de bange, der beder,
han søger de blinde, der leder,
og tager os ind i sin favn.

Holger Lissner 1989 og 1996.
Den Danske Salmebog  nr. 414 
Hellig, hellig, hellig! Herre Gud almægtig!
Årle lad ved morgen vor lovsang hæve sig:
Hellig, hellig, hellig, nådefuld og mægtig,
Gud i det høje! Ære være dig!

Åb 4,8, sml. Es 6,3 Reginald Heber før 1826.
Chr. Ludwigs 1911. Bearbejdet 1951
Den Danske Salmebog  nr. 422 

Gud og alle himle fryder
sig at se en synders bod,
alle englemunde bryder
ud i glæde som en flod;
alt, hvad han har sig forsét,
er, som det var aldrig sket,
al hans synd er kast i havet,
alting, alting er begravet.
Paul Gerhardt 1647. Hans Adolph Brorson 1734.
Den Danske Salmebog  nr. 506,v.4 

Lad dit rige allen sted
vidt udgå med fred i følge
nu og i al evighed!
Lad på land, og lad på bølge
alles knæ til evig gavn
bøje sig i Jesu navn!

Te Deum 4. årh. Ignaz Franz 1771.
Henri Louis Empaytaz 1817.
Bernhard Paludan-Müller 1884.
Den Danske Salmebog  nr. 356,v.3 
Gud er Gud, før jorden skabtes,
førend bjerg og tue blev;
førend jeg i Adam tabtes,
han mig på sit hjerte skrev;
i sin Søn han elsked mig,
at jeg skulle visselig
hans medarving evig vorde,
sådan pagt med mig han gjorde.

Thomas Kingo 1674. Bearbejdet 1947.
Den Danske Salmebog  nr. 624
Jeg ser dig, søde Lam, at stå
på Zions bjergetop.
Men ak, den vej, du måtte gå,
så tung, så trang derop!
O byrde, som på dig var kast:
al verdens skam og last!
Så sank du i vor jammer ned
så dybt, som ingen ved.

Åb 14,1-3 Hans Adolph Brorson (1765).
Den Danske Salmebog  nr. 572 v.1
Dig være pris foruden ende,
o du livsaligste Guds Lam,
som lod dig hid til verden sende
at lide dødens ve og skam
for mig at fri fra Satans tand
tak, tusind tak, min frelsermand!

Johann Mentzer 1704. Hans Adolph Brorson 1742.
Bearbejdet 1885. Oprindelig del af nr. 5.
Den Danske Salmebog  nr. 6 v.2
Gud bør og ene have
mit hjertes hele bo.
Kom, Jesus, tag den gave,
og styrk mig i din tro!
O Gud, mig selv bered,
og åbne så mit øre,
at jeg dit ord kan høre,
min sjæl til salighed.

Luk 11,14-28 Thomas Kingo 1689.
Den Danske Salmebog  nr. 166 v.7
Se, hvor nu Jesus træder


Her er han, som vil bære
en tornekrans for dig,
her er han, som skal være
din drot evindelig.

Matt 21,1-9 Thomas Kingo 1689. J.P. Mynster 1845.
Den Danske Salmebog  nr. 176 v.1 & 4
På dit kors mit håb er grundet,
i din grav jeg hvile får,
thi din død har døden bundet,
den har lægt mit banesår;
del i dig er evig trøst,
freden bor i dines bryst;
og med dig det os er givet
at stå op til lys og livet.

Johann Heermann 1644. Niels Christensen Arctander 1689. N.F.S. Grundtvig 1837.
Den Danske Salmebog  nr. 199 v. 5
O du, som skabte hjerte mit,
det dybe, underfulde,
o, dan det efter hjerte dit
til Himmel-spejl i mulde,
så jeg langt mer, end selv jeg ved,
kan lære af din kærlighed
om nådens rige fylde!
N.F.S. Grundtvig 1845.
Den Danske Salmebog  nr. 493 v. 5
Er Gud for mig, så træde
mig, hvad der vil, imod!
Jeg kan i bønnens glæde
det trine under fod;
vil Gud mig gerne høre,
har Faderen mig kær,
hvad kan mig Satan gøre
med al sin Helved-hær?

Rom 8,31-39 Paul Gerhardt 1651. Hans Adolph Brorson 1735.
Den Danske Salmebog  nr. 665 v. 1
Og er vort syndemål end stort,
dog større er Guds nåde,
hans stærke hånd, som alt har gjort,
kan vel os fri af våde;
han er den gode hyrde, som
sin hjord fra synd, fra død og dom
i nåde vil forløse.

Sl 130 Martin Luther 1524. (Dansk 1528). Peder Hjort 1843.
Den Danske Salmebog  nr. 496 v. 5
Lad livets kilde flyde,
at ingen stopper den!
Lad folkene sig fryde,
mens tider farer hen!
Lad lykkes Jesu navn,
at Sulamit må tage
sin Salomon2 i favn!

Petter Dass omkring 1704. Morten Eskesen 1881.
Den Danske Salmebog  nr. 8 v. 6
Alt skyens glans omstråler dig,
du end velsigner jorderig
og mægtig arm udbreder;
bebudet har du os din Ånd,
når ved din Faders højre hånd
dig engles hær tilbeder.
Herre, stig du til din trone!
Saligt tone
englestemmer:
Jesus Kristus ej os glemmer.

Mark 16, 14-20 B.S. Ingemann 1825.
Den Danske Salmebog  nr. 254 v. 4
Kast al din frygt og banghed hen,
hvad skal den mer dit arme hjerte plage?
Væk op dit sind til hjertens fryd igen,
hvo ville her i nådens tid forsage,
sig: Fader, tag mit hjertes trængsel bort!
så er det gjort.

Christian Friedrich Richter 1698. Hans Adolph Brorson 1735.
Den Danske Salmebog  nr. 669 v. 2
Ja, sandheds Ånd! forvis os på,
at også vi er af Gud Faders små!
Da er sorgen slukket,
da er perlen fundet,
Paradis oplukket,
døden overvundet.
Herre, hør vor bøn!

Tysk 12. årh. Martin Luther 1524. (Dansk 1529). Ove Malling 1798. N.F.S. Grundtvig 1836.
Den Danske Salmebog  nr. 289 v. 5
Hjerte, lad dig ej indbilde,
at du er af Gud forstødt,
hold dig fast til ordets kilde,
evangelium er sødt!
Har du gjort din Gud imod,
se, han er jo from og god,
har du samlet dig Guds vrede,
glæd dig, nåden er til rede!

Paul Gerhardt 1647. Hans Adolph Brorson 1734.
Ez 33,11
Den Danske Salmebog  nr. 506 v. 1
Forlad mig mine synder,
og rens mig i dit blod;
giv mig et ydmygt hjerte,
en vilje ny og god!
Gem ved dit frelserhjerte
os alle, store, små!
Lad i din fred os atter
til nattens hvile gå!

Bred dine nådes-vinger,v.2 Lina Sandell 1860, 1865 - Sl.57,2
Endnu er gunst at få
for knuste hjerters råben,
endnu er Gud at nå,
endnu er Himlen åben.
Hvor er der godt hos Gud!
Kom, hjerte, snart, og tag
mod nådens søde bud:
i dag, i dag, i dag!

Hebr 3,12-15 Tysk 1731. Hans Adolph Brorson 1735.
Den danske Salmebog nr.592,5
Lad din nådes glans oprinde,
milde Jesus, at jeg må
derved altid vejen finde,
som jeg har at vandre på!
Vær min formand, at jeg ej
kommer på den brede vej,
aldrig fra dit fodspor viger,
til jeg ind i Himlen stiger!

Hans Adolph Brorson 1732.
Den danske Salmebog nr.589,6
Modgangen møder mig,
aldrig du støder mig
bort fra din hellige, mægtige favn.
Mennesker glemmer mig!
Herre, du gemmer mig
fast ved dit hjerte og nævner mit navn.

Ole Theodor Moe 1904.
Den danske Salmebog nr.62,2
Sker end i sol og måne tegn,
frembruser storm derefter,
har jorden ej mod havet hegn,
oprøres himlens kræfter;
kom i orkaners brag
alverdens sidste dag:
Min sjæl, vær ej forsagt!
Du står med Gud i pagt:
vær trøstig! Herren lever.

Luk 21,25-36 B.S. Ingemann 1825.
Den danske Salmebog nr.273,2
Jesus han er syndres ven!
Dette ord kan døde vække
og os åbne Himmelen,
når os Helvede vil skrække.
Haster, løber til ham hen!
Jesus han er syndres ven.

Matt 11,19; Luk 15,1-2
Johann Hermann Schrader 1731. Hans Adolph Brorson 1735. B.S. Ingemann 1825.
Den danske Salmebog nr.511,1
O kristelighed!
Du skænker vort hjerte, hvad verden ej ved,
hvad svagt vi kun skimter, mens øjet er blåt,
det lever dog i os, det føler vi godt:
Mit land, siger Livet, er Himmel og jord,
hvor kærlighed bor.

MN.F.S. Grundtvig 1824.
Den danske Salmebog nr.561,13
O, lad aldrig nogen sinde
korsets træ mig gå af minde,
som dig, frelsens fyrste, bar;
men lad kors og død og smerte
tale, råbe i mit hjerte,
hvad min frelse kostet har!

Jacopone da Todi omkring 1300. B.G. Sporon 1777.
 N.F.S. Grundtvig 1837. Bearbejdet 1889 og 1951.
Den danske Salmebog nr.195,4
Kom kun du, som sukker under
Lovens trussel mat og træt!
Kan du ej af Jesu vunder
fatte deres mening ret?
Sandelig han bar din smerte;
så er du jo fri, mit hjerte.

Hans Adolph Brorson (1765).
Den danske Salmebog nr.515,2
Fred i Jesu død vi skulle
                - uge 35 -
O, hvor er nåde-stolen
og trøstens kildevæld?
Hvor skinner nåde-solen
for syndens usle træl?

N.F.S. Grundtvig 1855-56. Bearbejdet 1935.
Den danske Salmebog nr.517,1

04-09-2011 11. søndag efter trinitatis
Han, som liv og lys uddeler
med sin Ånd og med sit ord,
han, som alt det brudte heler
i sit bad og ved sit bord,
Jesus Kristus, med vor glæde
er lyslevende til stede.

Luk 10,23-24 N.F.S. Grundtvig 1864 og 1868.
Øjne, I var lykkelige - Den danske Salmebog nr.164,4
Jeg fattig er og fuld af plage,
o nåderige Jesus, kom,
og lad mit arme hjerte smage
dit søde evangelium,
at jeg endogså her i live
må derved rig og salig blive!

Ludwig Andreas Gotter 1714. Hans Adolph Brorson 1734.
Bryd frem, mit hjertes trang at lindre - Den danske Salmebog nr.508,6
Uforsagt, når andre sukker
under deres trange kår,
jeg på Herrens nåde pukker,
resten sørger jeg ej for.
Når jeg kun i nåden står,
uforsagt, ihvor det går.

Ambrosius Stub 1754-58.
Uforsagt, hvordan min lykke -
Den danske Salmebog nr.48,4
Jeg lever - og ved hvor længe fuldtrøst:
jeg lever, til Herren mig kalder;
jeg lever og venter den kaldende røst,
jeg lever som gæsten på fremmed kyst,
til Faderen barnet hjemkalder.
Str. 1: Martin Luther 1531. Str. 1-4: B.S. Ingemann 1851.

Den danske Salmebog nr.543,1
På nåden i Guds hjerte,
som Jesus købt os har,
da han med korsets smerte
vor synd og jammer bar,
jeg nu alene bygger
min tro og salighed,
er gemt i nådens skygger,
om Satan end er vred.

Carl Magnus Montin (str. 1-2, 4) 1753. C.O. Rosenius (str. 3,5-7) 1844. Dansk 1895.
Den danske Salmebog nr.521,1
I ordet kan jeg se dig ind
udi dit hjertemilde sind
og store nådes rige;
jeg ser en bundløs kærlighed,
jo mer jeg ser, jo mindre ved
jeg, hvad jeg mer skal sige.
Ak, min Gud, din
overmåde store nåde
er så megen,
at du derved er min egen.

Hans Adolph Brorson 1734.
"O Gud! hvor er du mer end skøn"
Den danske Salmebog nr.16,4
Ja, engang mine øjne skal
se Kongen i hans pragt,
tilbede i hans tempelhal
hans nåde og hans magt.
I et krystalklart hav af lys
forsvinder tidens nat og gys,
forvandlet blir hver gåde her
til lovsangsjubel der.

Åb 21,2 - Karl Marthinussen 1954. Dansk 1989.
"Ja, engang mine øjne skal"
Den danske Salmebog nr.569,1
Befæst mig dog de tanker:
Jeg snart i Himlen står.
Gør troen kæk
mod bølgens skræk,
hold selv ved ror og anker,
du ved, hvad jeg formår!
Befæst mig dog de tanker:
Jeg snart i Himlen står.

Hans Adolph Brorson (1765).
O Helligånd! mit hjerte
Den danske Salmebog nr.559,3
Fryd dig! du Jesu brud,
og sig, at Lovens bud
slet intet har at sige
mod Jesu nådes rige.
Han, som til brud dig valgte,
han al din skyld betalte.

Hans Adolph Brorson 1733.
Den danske Salmebog nr. 82,3
O Jesus, lad det komme
dog snart dertil engang,
at alle dine fromme
må møde dig med sang!
Gør, Jesus, snart en ende
på dines hårde strid,
og lad min lampe brænde
til min forløsnings tid!

Matt 25,1-13 Lorenz Lorenzen (Laurentius Laurentii) 1700. Hans Adolph Brorson 1739.
I jomfruer, I kloge - Den danske Salmebog nr. 271,8
Op! thi dagen nu frembryder,
som den ganske verden fryder;
op! thi nådens gyldne år
frem med lys og glæde går,
som de gamle før så såre
ventede med længselståre.
Halleluja, halleluja!

Johann Anastasius Freylinghausen 1714. Hans Adolph Brorson 1733. Bearbejdet 1885.
- Den danske Salmebog nr. 76,1
Af højheden oprunden er
en morgenstjerne klar og nær,
af sandhed og af nåde;
du Jakobs-stammens nye skud,
du Davids søn, min konning prud,
mig fryder overmåde,
liflig, venlig,
skøn og herlig, stor og kærlig,
rig på gaver!
Lys og liv i dig jeg haver!

Philipp Nicolai 1599. Hans Christensen Sthen omkr. 1600. Bearbejdet 1850.
- Den danske Salmebog nr. 106,1
Vær velkommen, Herrens år,
og velkommen herhid!
Sandheds Gud! lad dit hellige ord
oplive, oplyse det høje Nord!
Velkommen, nytår, og velkommen her!

N.F.S. Grundtvig 1849..

Den danske Salmebog nr.712,1
I Himmelen, i Himmelen
man ingen tårer ser,
ej døden, ej forkrænkelsen
dér ødelægger mer.
Dér skænkes evig herlighed
og evig fryd og evig fred
af Herren Sebaot.

Laurentius Laurentii Laurinus 1622. M.B. Landstad 1861.

Den danske Salmebog nr.556,4
Jeg er som vilde grene,
forvendt og visnet hen,
din guddoms kraft alene
mig giver liv igen;
du har i dåbens flod
min død til grunde sænket,
mig renset og bestænket
med Jesu røde blod.

Paul Gerhardt 1648. Hans Adolph Brorson 1734.

Den danske Salmebog nr.295,2

Er troen ofte svag, især
når jeg af korset trænges,
så må dog troen være der,
så længe sjælen længes
at finde hjælp og mærke kan
af håbet kun det mindste gran,
så er der tro i hjertet.

Johann Hermann Schrader 1731. Hans Adolph Brorson 1735.
Den danske Salmebog nr.577,6
22-01-2012
Jeg føler ofte skiften,
det stadigvæk slår om,
snart er jeg rørt af Skriften,
snart kold og død og tom;
men jeg må nu betragte:
hos Gud det skifter ej,
ja, rent jeg må foragte
mit hjertes ja og nej.

Carl Magnus Montin (str. 1-2, 4) 1753. C.O. Rosenius (str. 3,5-7) 1844. Dansk 1895. .
Den danske Salmebog nr.521,4
31-01-2012
Jeg er i Herrens hænder,
når dagen gryr i øst.
Hver morgen han mig sender
sit ord med lys og trøst.
Hvad dagen mig vil bringe
af glæde og af savn,
jeg kan på bønnens vinge
få kraft i Jesu navn.

Erling Tobiassen 1932. Dansk 1989.
Den danske Salmebog nr.51,1
Den vej, du gik i kors og trang,
i bøn og strid og møje,
min Jesus, livets snævre gang
lad mig den kende nøje!
Uagtet kød og blod
vil sætte sig imod,
jeg dog frimodig haster frem
og stræber kun til Himlen hjem.

Ulrich Bogislaus von Bonin 1725. Hans Adolph Brorson 1734.
Den danske Salmebog nr.603,1
På korsets træ de pinte ham
med nagler og med spyde;
hvor så man fra det offerlam
det røde blod at flyde,
hvor så man da hans hjerte slå,
hver åre som en bæk at gå,
hans hoved sig at hælde!
Guds Lam! hvorledes skal jeg dig
så dyb og ubegribelig
en kærlighed gengælde?

Joh 1,29 Paul Gerhardt 1647. Hans Adolph Brorson 1735
Den danske Salmebog nr.190,4
Du for synden engang døde,
dermed er min synd betalt;
armod, usselhed og møde,
ja, min sygdom bar du alt;
jeg ved dig oprejses skal,
og af dødens dybe dal
skal jeg hovedet oprette,
al min nød kan det forlette.
Thomas Kingo 1689.
Den Danske Salmebog  nr. 227 v. 5
I Jesus søger jeg min fred,
al verden har kun smerte,
ved korset er mit blivested,
dér hviler sig mit hjerte,
dér kan jeg bo
i stille ro,
dér findes alt det, som min tro
så længselsfuld begærte.
Dansk 1740.
Den Danske Salmebog  nr. 670
Hvo vil nu Herrens udvalgte anklage?
Gud os i Kristus retfærdige gør,
her er velsignelsens fylde at smage,
her er Guds nåde og Himlenes dør;
troen brød gennem al angestens pile,
fandt under korset sit fristed til hvile.
Halleluja, halleluja!
Hans Adolph Brorson 1735. C.J. Brandt 1885. Thomas Laub 1896.
Den Danske Salmebog  nr. 492,v.4
O Helligånd! mit hjerte
den stad så hårdt attrår,
det søde hjem,
Jerusalem,
hvor al min nød og smerte
sit pas og afsked får.
O Helligånd! mit hjerte
den stad så hårdt attrår.
Hans Adolf Brorson 1765>
Den Danske Salmebog  nr. 559,v.1
Min Jesus, før mig selv i alle mine dage,
ej uden dig et trin på denne jord at tage!
Skal jeg mig føre selv, forføres jeg så let,
men fører du mig, da er al min vandring ret.
Hans Adolph Brorson 1734
Den Danske Salmebog  nr. 61,v.4
Ængstede hjerte,
op af din smerte!
Glemmer aldeles du alt, hvad du har:
Frelserens venskab,
nåde og kendskab?
Endnu han lever og er, som han var.

C.O. Rosenius 1847. Dansk 1895 (str. 1 - 3).
Niels Møller 1951 (str. 4 - 5).
Den Danske Salmebog  nr. 656,v.1

Beder, og I skulle få.
Beder, Jesus selv tillader,
at udi hans navn vi må
daglig tale til vor Fader.
Bønnens Ånd vor bøn vejlede!
Og vi skulle få, som bede.

Matt 7,7-8; Joh 16,23-28 Johan Nordahl Brun 1786.
Den Danske Salmebog  nr. 584,v.1
Hans Ånd er i mit hjerte
og styrer selv mit sind,
fordriver al min smerte
og bringer lys derind,
befæster der sit rige
og nådens stærke pagt,
at jeg kan Abba sige
af ganske sjælemagt.
Rom 8,31-39 Paul Gerhardt 1651. Hans Adolph Brorson 1735.
Den Danske Salmebog  nr. 665,v.3
I al sin glans nu stråler solen,
livslyset over nåde-stolen,
nu kom vor pinselilje-tid,
nu har vi sommer skær og blid,
nu spår os mer end englerøst
i Jesu navn en gylden høst.

N.F.S. Grundtvig 1843 og 1853.
Den Danske Salmebog  nr. 290,v.1
Op, alle, som på jorden bor

Han lukke selv vort øje til
i dødens mørke nat,
og når vort hjerte briste vil,
er han vor del og skat.

Paul Gerhardt 1647. Dansk 1740. C.J. Brandt 1885.
Den Danske Salmebog  nr. 30,v.6
Det koster mer, end man fra først betænker Snart lunkenhed sig søger ind at snige,
den trætte fod vil ud af vejen vige,
den synes hård, en anden vej man sig
da vælger til at vandre magelig.

Johann Jacob Rambach 1729. Hans Adolph Brorson 1735.
Den Danske Salmebog  nr. 604,v.4
Gak ud, min sjæl, betragt med flid    Velsign os med din Helligånd,
og plej os med din egen hånd,
så vi for dig må være
som blomster små med liflig lugt,
som træer fyldt med yndig frugt
til Jesu Kristi ære!

Paul Gerhardt 1653. Chr. M. Kragballe 1855.
Den Danske Salmebog  nr. 726,v.7       (sø.24-06-12)
Igennem nat og trængsel
går sjælens valfartsgang
med stille håb og længsel,
med dyb forventnings sang.
Det gennem natten luer,
det lysner gennem sky
til broder broder skuer
og kender ham på ny.

Rom 15,4-9; Ef 4,4-8 B.S. Ingemann 1843.
Den Danske Salmebog  nr. 381,v.1
Jeg ved, på hvem jeg bygger,
jeg ved, hvad fast består,
når denne verdens skygger
som røg og støv forgår;
jeg ved, hvad ej kan svinde,
hvad aldrig vakle vil,
når vismand går i blinde
og vorder dårskabs spil.

E.M. Arndt 1819. A. Knapp 1837. Carsten Hauch 1840.
Den Danske Salmebog  nr. 672,v.1
Begyndt er ikke endt,
det må du vide,
som har din Jesus kendt,
bliv ved at stride!
Alt, hvad dit hjerte vil
fra Himlen vende,
skal overvindes til
din sidste ende.

Hans Adolph Brorson 1735.
Den Danske Salmebog  nr. 632,v.3
Har vi ham, som har betalt,
har vi ham, som fyldest gjorde,
da er Lovens trussel borte,
Jesus har det klaret alt; ja,
han selv os kræfter giver
til at følge Lovens bud,
og Gud Helligånd os driver,
så vor gerning sker i Gud.

Hans Adolph Brorson 1739.
Den Danske Salmebog  nr. 691,v.5
Helligånd, vor sorg du slukke,
al vor dunkelhed gør klar,
livets kilde du oplukke,
Davids-nøgelen du har.
Giv os trøst i al vor nød,
lys i mørke, liv i død!

Paul Gerhardt 1647
Den Danske Salmebog  nr. 308,v.1
På Gud alene
jeg haver sat min lid,
hans ord det rene
er hjælp i rette tid;
mit liv, min ære,
mit sind, min ganske sjæl
og alt, hvad mere
du undte mig så vel,
befalet være
dig, Gud Immanuel!
Dansk (1611). C.J. Brandt 1885.
Den Danske Salmebog  nr. 35,v.1
10.sø. efter trinitatis 2012
Jesus, Jesus, Jesus sigter Jesus, det er mer end meget,
at jeg dig til gave fik;
tag mit hjerte som dit eget,
sæt det ret i stil og skik,
at det altid frisk og mildt
råber: Jesus, som du vilt!
Ludämilie Elisabeth af Schwarzburg-Rudolstadt 1673. Hans Adolph Brorson 1734.
Den Danske Salmebog  nr. 682,v.5
O hoved, højt forhånet Min Jesus, du er såret
for mine synder så,
jeg burde have båret
den straf, som på dig lå;
se hid, her står jeg arme,
fortjente vredens ris,
min Gud, dig dog forbarme,
din nådes glimt mig vis!
Arnulf af Louvain før 1250. Paul Gerhardt 1656. Frederik Rostgaard 1738.
Den Danske Salmebog  nr. 193,v.3
Du, som vejen er og livet,
dig vi har vort håndslag givet,
Jesus, dig, på hvem vi tror;
mellem alle verdens røster
din er ene den, som trøster;
led os i dit hyrdespor!

Christian Richardt 1885.
Den Danske Salmebog  nr. 484,v.1
Jeg så ham som barn med det solrige øje Og en gang jeg ser ham, når lyset nedbrænder,
da strækker jeg mod ham de segnende hænder;
når hjertet står stille, og øjet vil briste,
da hilser jeg ham med et smil, med det sidste.
Vilh. Birkedal 1858.
Den Danske Salmebog  nr. 67,v.7
Du er, opstandne sejershelt Så gennembryd da sjæl og sind,
o Jesus, livets Herre,
at troen dér kan trænge ind
og syndens grav tilspærre,
at vi i dig
til Himmerig
en åben dør kan finde
og ikke gå i blinde!
Just Henning Böhmer 1705. Hans Adolph Brorson 1734.
Den Danske Salmebog  nr. 228,v.3
Den tro, som Jesus favner Den sande tro i striden
er mangen gang vel svag
og synes undertiden
at have tabt sit slag.
Dog: er den sande tro
så sandt i hjertet inde,
så kan den overvinde,
før får den ingen ro.
1 Joh 5,5 Hans Adolph Brorson 1735.
Den Danske Salmebog  nr. 578,v.3
Bliv hos mig, kære Herre Krist Bliv hos mig, kære Herre Krist!
Når det mod natten stunder,
er du hos mig, da ved jeg vist,
at sødelig jeg blunder;
bliv hos mig til min sidste stund,
og sig til mig i dødens blund:
Jeg dig til Himlen fører!
Luk 24,29 H.A. Timm 1834.
Den Danske Salmebog  nr. 610,v.5 - Sø.07-10-12
Af dybsens nød, o Gud, til dig Af dybsens nød, o Gud, til dig
mit bange råb jeg vender,
bøj nådig øret ned til mig,
hør bønnen, jeg opsender!
Thi om du ville se derpå,
hvad synd og uret vi begå,
da måtte vi fortabes.
Sl 130 Martin Luther 1524. (Dansk 1528). Peder Hjort 1843.
Den Danske Salmebog  nr. 496,v.1
Min sjæl, du Herren love Min sjæl, du Herren love,
hans navn mit hjerte frydes ved;
i kor med fugl i skove
lovsyng med tak hans miskundhed!
Han råded på din vånde bod
og al din skyld forlod;
han til sin barm dig drager,
dit banesår er lægt;
den hvile, dér du smager,
gør ung trods alders vægt;
han skifter ret og tager
fortrykte i sin varetægt.
Sl 103 Johan Gramann (Poliander) (1530). Dansk 1569. C.J. Brandt 1888.
Den Danske Salmebog  nr. 12,v.1
Jeg lever - og ved hvor længe fuldtrøst Jeg dør - og jeg ved, hvad time det sker: det sker i beskikkelses-stunden;
jeg dør, når mit øje fuldendelsen ser,
jeg dør, når ej døden mig truer mer,
men kilden til livet er funden.
Str. 1: Martin Luther 1531. Str. 1-4: B.S. Ingemann 1851.
Den Danske Salmebog  nr. 543,v.2
O kristelighed! O kristelighed!
du skænker vort hjerte, hvad verden ej ved,
hvad svagt vi kun skimter, mens øjet er blåt,
det lever dog i os, det føler vi godt;
mit land, siger Herren, er Himmel og jord,
hvor kærlighed bor.
N.F.S. Grundtvig 1824 og 1853. Jf. nr. 561. 1 Kol 3,14
Den Danske Salmebog  nr. 321,v.1
Guds kirkes grund alene Guds kirkes grund alene
er Kristus, Gud og mand;
den er ej bygt af stene,
men skabt ved ord og vand
af ham, som kom at vinde
på jord sin himmelbrud
og gav sit blod for hende
at fri af trældom ud.
Samuel John Stone 1866. Severin Widding 1912. Axel Rosendal 1949.
Den Danske Salmebog  nr. 334,v.1

Hvorledes skal jeg møde Du skal ej heller klage,
at du ham ej kan få,
han kommer selv at tage
dig ud af jammers vrå;
han kommer selv, han kommer
at dæmpe al din ve
og gør en liflig sommer
af al din trængsels sne.
Paul Gerhardt 1653. Hans Adolph Brorson 1733.
Den Danske Salmebog  nr. 86,v.6
Hvordan takker vi vor Herre Lyset er i verden kommet,
ved du også, at du tror?
Har du nogen tid fornummet ,
at din Jesus i dig bor?
Har hans nådes strålers kraft
i din sjæl sin virkning haft?
Kan du i dit hjerte finde,
at der er et lys derinde?
Hans Adolph Brorson 1732.
Den Danske Salmebog  nr. 589,v.4
Op, Zion, at oplukke

Op, Zion, at oplukke
din hjerte-port og dør!
Slå lås for sorg og sukke,
og græd ej nu som før!
Din længsel og attrå,
din Jesus, som du venter,
din konge, som dig henter,
går for din dør at stå.
Thomas Kingo 1689. P.A. Fenger 1857.
Den Danske Salmebog  nr. 85,1
Den yndigste rose er funden

Min Jesus! du stedse skal være
mit smykke, min rose, min ære,
de giftige lyster du døder
og korset så liflig forsøder.
Højs 2,1-2 Hans Adolph Brorson 1732.
Den Danske Salmebog  nr. 122,7
Det runde himlens stjernetelt

De vise mænd i hytte lav
på knæ i krybberummet
guld, røgelse og myrra gav
til ærens drot forblommet;
gid vi det lære må af dem
langt over verdens vise
det lille barn i Betlehem
at skatte og at prise!
Matt 2,1-12 Thomas Kingo 1689. N.F.S. Grundtvig 1843 og 1853.
Den Danske Salmebog  nr. 137,5
Op! thi dagen nu frembryder,
som den ganske verden fryder;
op! thi nådens gyldne år
frem med lys og glæde går,
som de gamle før så såre
ventede med længselståre.
Halleluja, halleluja!

Den danske Salmebog nr. 76 v.1
Johann Anastasius Freylinghausen 1714.
Hans Adolph Brorson 1733.
Jesus, at du blev min broder
Dog, nu skimter morgenrøden
jeg igennem skyer grå:
du mig elsket har til døden
og endnu mig elsker så,
daler med din kærlighed
til mit hjerte ydmyg ned,
så din kærlighed derinde
jeg som min kan forefinde.
Den danske Salmebog nr. 694 v.4
N.F.S. Grundtvig omkr. 1851.
Du Ånd fra kirkens første tider,
lad vægtere på muren stå,
som, medens det mod natten lider,
tør uden frygt i striden gå,
som vækker verden med din røst
og bringer hjerter himmelsk trøst!
Den danske Salmebog nr. 359 v.1
Carl Heinrich von Bogatzky 1750. John Hansen 1888. Theodor Løgstrup 1890.
Dig være ære,
Herre over dødens magt!
Evigt skal døden være
Kristus underlagt.
Lyset fylder haven,
se, en engel kom,
åbned klippegraven,
Jesu grav er tom!
Dig være ære,
Herre over dødens magt!
Evigt skal døden være
Kristus underlagt.
Den danske Salmebog nr. 240 v.1
1 Kor 15,46-55 Edmond Louis Budry 1885. Arne Fjelberg 1947. Dansk 1993
Vor Gud han er så fast en borg,
han kan os vel bevare,
han var vor hjælp i al vor sorg,
vort værn i al vor fare;
den gamle fjende led
er nu for alvor vred,
stor magt og argelist
han samler mod os vist,
ej jorden har hans lige.
Den danske Salmebog nr. 336 v.1
Sl 46 Martin Luther 1528. Dansk 1533. Bearbejdet 1798. P. Hjort 1840. J.P. Mynster 1845.
Falder på dig modgangs hede Bede, banke, råbe, græde
er de kristnes største kunst,
trøstig frem for Gud at træde,
finde frelse, trøst og gunst.
Hvo kun tror vor Herre vel,
ret af hjerte, sind og sjæl,
han skal altid redning finde,
intet kan ham overvinde.
Den danske Salmebog nr. 583 v.3
Johann Olearius 1671. Hans Adolph Brorson 1739.
Se, vi går op til Jerusalem
ved hellige fastetide
at skue, hvor Jesus Krist, Guds Søn,
i synderes sted må lide.
Den danske Salmebog nr. 172,v.1
Paul Nilsson 1906. Helge Severinsen 1997.
O, havde jeg dog tusind tunger
Jeg har i mine levedage
haft mange store prøver på,
at du, min Gud, i fryd og plage
har ført mig; jeg bekende må,
du altid mig ved hånden fik,
når vandene til sjælen gik.
Den danske Salmebog nr. 5,v.4
Johann Mentzer 1704. Hans Adolph Brorson 1742.
 Nu velan, et frejdigt mod!
Op, mit hjerte, op, min tunge,
op, om Jesu navn at sjunge,
om hans kærlighed og blod!
Alt, hvad i mig er, sig fryde
til min frelsers lov og pris,
at min nytårssang kan lyde
langt hen ind i Paradis!
Den danske Salmebog nr. 135,v.1
Hans Adolph Brorson 1732.
Hvor er lammet, offerlammet? Hvor er lammet, offerlammet?
spurgte Isak, syg i sind,
da slagtofret var berammet
med ham selv på bjergetind;
bange for sit unge liv,
på den blanke offerkniv
peged han og sagde: Lammet,
hvor er det, til død opammet?
Den danske Salmebog nr. 189,v.1

1 Mos 22,1-18; 1 Kor 5,7; 2 Kor 5,15 N.F.S. Grundtvig 1858.
Tag det sorte kors fra graven Se Marie Magdalene!
Hænder nys hun vred i gru,
sukked, til at røre stene:
Hvor, ak, hvor er Herren nu?
Se, af øjets tåreflod
morgensolen mildt opstod.
I den grav, hvor han har hvilet,
hun har fundet englesmilet.
Den danske Salmebog nr. 241,v.3

Joh 20,11-18 N.F.S. Grundtvig 1832 og 1846.
Min Jesus er for mig Når jeg kun Jesus har, hvad skøtter jeg om jorden,
hvad agter jeg på slud, på storm og ild og torden?
Hans kærlighed den gør hver byrde mig til lyst,
jeg intet uden ham vil huse i mit bryst.
Den danske Salmebog nr. 61,v.2

Johann Conrad Ziegler 1718. Hans Adolph Brorson 1734.
Jesus - det eneste
Herre, du høre mig,
Herre, du føre mig,
hvordan og hvorhen det tjener mig bedst!
Giv mig at bøje mig,
giv mig at føje mig
efter din vilje, mens her jeg er gæst!
Den danske Salmebog nr. 62,v.3

Ole Theodor Moe 1904.
Aldrig er jeg uden våde
Aldrig er jeg uden våde,
aldrig dog foruden nåde,
altid har jeg suk og ve,
altid kan jeg Jesus se.
Den danske Salmebog nr. 644,v.1

Thomas Kingo 1681.
Kom regn af det høje
Kom, Himlenes kilde! lad strømmene flyde
på dette dit land,
at blomster og frugter din have må pryde
og sættes i stand!
Se dog, hvor mit hjerte forpint og forladt
sig ønsker så såre
med sukke og tåre
at favne sin skat!
Den danske Salmebog nr. 313,v.2

Johann Caspar Stegman 1714. Hans Adolph Brorson 1734.
Du, som freden mig forkynder
Du, som freden mig forkynder,
du en frelser, jeg en synder,
du med amen, jeg med bøn,
du med nåden, jeg med skammen,
- ak, hvor vi to passer sammen,
du Guds Salvede, Guds Søn!
Den danske Salmebog nr. 520

Chr. Richardt 1880. Bearbejdet 1895.
I Himmelen, i Himmelen
man ingen tårer ser,
ej døden, ej forkrænkelsen
dér ødelægger mer.
Dér skænkes evig herlighed
og evig fryd og evig fred
af Herren Sebaot.
Den danske Salmebog nr. 556 v.4

Laurentius Laurentii Laurinus 1622. M.B. Landstad 1861.
Hør, i troens hårde krige
råber vi med gråd på kind:
Af din friheds Himmel-stige
vis os kun de første trin!
Du vil ej dit værk forsømme,
hjælp kun os at holde stand,
til vi skuer, som i drømme,
herlighedens frie land!
Den danske Salmebog nr. 626 v.6

Gottfried Arnold 1698. Dansk 1740. Emil Claussen. og H.S. Prahl 1889. Severin Widding 1912. Bearbejdet 1951
Det dufter lysegrønt af græs
Ja, Jesus Kristus er det Ord,
der skaber liv af døde,
så ny blir himmel, ny blir jord,
en verden grøn af grøde.
Kom, Jesus, snart,
og gør det klart:
den morgenstund, du kommer,
da gryr en evig sommer.
Den danske Salmebog nr. 725 v5

Carl David af Wirsén 1889. Johannes Johansen 1985, 1988, 1993, 1995 og 1996. .
Hil dig, Frelser og Forsoner

Ja, jeg tror på korsets gåde,
gør det, Frelser, af din nåde.
Stå mig bi, når fjenden frister!
Ræk mig hånd, når øjet brister!
Sig: vi går til Paradis!
Den danske Salmebog nr. 192 v9

Arnulf af Louvain før 1250. N.F.S. Grundtvig 1837.
Denne er dagen, som Herren har gjort,
den skal hans tjenere fryde.
Op han i dag lukked Himmerigs port
, så skal hver søndag det lyde;
thi i dens hellige timer
herlig af graven opstod Guds Ord,
nådig fra Himlen Guds Ånd nedfór.
Ved I nu, hvorfor det kimer?
Den danske Salmebog nr. 403 v1

Sl 118,24-29 N.F.S. Grundtvig 1837.
Du folk, som kristne kaldes vil

De sorte lænker sank som bly
i dåbens frelse-vande;
Gud lod dig fri og skøn og ny
i nådens rige lande:
han gav dig børneret og navn
og tog dig i sin milde favn,
som alle himle bærer.
Den danske Salmebog nr. 452 v4

Paul Gerhardt 1667. Hans Adolph Brorson 1739.
Det lakker nu ad aften brat

Gud, lad os leve af dit ord
som dagligt brød på denne jord,
og før dermed fra grådens dal
os hjem til Himlens frydesal!
Den danske Salmebog nr. 341 v8

Sl 122 Nicolaus Selnecker 1572. Bearbejdet 1611. N.F.S. Grundtvig 1837 og 1853.
Du Ånd fra kirkens første tider

Du Ånd fra kirkens første tider,
lad vægtere på muren stå,
som, medens det mod natten lider,
tør uden frygt i striden gå,
som vækker verden med din røst
og bringer hjerter himmelsk trøst!
Den danske Salmebog nr. 359 v1

Carl Heinrich von Bogatzky 1750. John Hansen 1888. Theodor Løgstrup 1890.
Gud Herren så til jorden ned

Men du vil ingen synders død,
og råd har du udgrundet,
derfor det over jorden lød:
Den rene jeg har fundet,
det er min Søn, men dog en mand,
og blive skal for mig som han
enhver, som tror på Sønnen.
Den danske Salmebog nr. 493 v3

N.F.S. Grundtvig 1845.

Ængstede hjerte

Hjemad vi stunder.
O, hvilket under:
Salige er vi og sukker dog tit,
tror os i våde,
ejer dog nåde,
bor i Guds borg og det mærker så lidt.
Den danske Salmebog nr. 656 v3

C.O. Rosenius 1847. Dansk 1895 (str. 1 - 3).
 Niels Møller 1951 (str. 4 - 5). .
Hil dig, Frelser og Forsoner

Ja, jeg tror på korsets gåde,
gør det, Frelser, af din nåde.
Stå mig bi, når fjenden frister!
Ræk mig hånd, når øjet brister!
Sig: vi går til Paradis!
Den danske Salmebog nr. 192 v.9

Arnulf af Louvain før 1250. N.F.S. Grundtvig 1837. .
O store Gud! vi love dig

Du hellig, hellig, hellig er,
du, hersker over Himlens hær,
og hele jorden, vid og bred,
er opfyldt af din herlighed.
Den danske Salmebog nr. 9 v.3

Te Deum, 4. årh. Dansk (1528. 1729.) 1798. 1850. 1951. 1 Es 6,3
Du er, opstandne sejershelt

Du, Jesus! ene er den mand,
som kan de døde vække,
du, du alene, vil og kan
de stærke gravsegl brække;
vælt stenen bort,
og hjælp os fort
til Himlene at haste
og verden fra os kaste!
Den danske Salmebog nr. 228 v.6

Just Henning Böhmer 1705. Hans Adolph Brorson 1734. .
Du gav mig, o Herre, en lod af din jord

Så lær mig at leve, o Gud, som jeg kan,
frimodigt som fuglen i skove,
og takke for regnen, som vander mit land,
for solskin og varme i sommerens brand,
for avl i min lade dig love.
Hvad magted jeg vel,
om du ej gav held?
Det vokser jo, medens vi sove.
Den danske Salmebog nr. 728 v.3

C.R. Sundell 1934. K.L. Aastrup 1945.
Troens smykke, Jesus sød,

Troens smykke, Jesus sød,
for al sorg min trøstens kilde,
vil mig nattens mørke hilde,
kommer du som morgenrød.
Synden med sit bitre følge:
skam og kummer, dom og død,
druknede i nådens bølge,
som af dine vunder flød.
Den danske Salmebog nr. 65 v.1

Gottfried Wilh. Sacer 1661. Harald Vilstrup 1925.
Jesus, livets rige kilde

Du, som til din bryllupsglæde
nådig kaldte også mig
og anviste mig et sæde,
hvor der end er rum hos dig,
o, lad altid, dig til ære,
mig i troen iført være
sjælens rene bryllupsdragt,
som din Ånd mig selv har bragt. 4
Den danske Salmebog nr. 175 v.3

Matt 22,1-14 Johann Rist 1642. Hans Adolph Brorson 1734. W.A. Wexels 1849.
Jesus os til trøst og gavn

Jesu dyrebare navn,
vor forløsnings morgenrøde,
Paradisets førstegrøde,
bange sjæles hvilestavn,
troens stærke sejersfane,
håbets rette ankergrund,
vær vort lys på livets bane,
vær vort liv i dødens stund!
Den danske Salmebog nr. 59 v.2

Hans Adolph Brorson 1732. Bearbejdet 1890. Oprindelig del af nr. 135.
Min største hjertens glæde

Hvad intet øre nemmed,
hvad intet øje så,
har Gud i Himmel-hjemmet
hengemt til sine små;
dér, hvor hvert slør vil falde,
blir livets gåde løst,
når Gud er alt i alle
og nåden fuldt udøst.
Den danske Salmebog nr. 553 v.6

Johann Walter 1552. Gaspar Faber 1562. Hans Christensen Sthen 1578. Hans Poulsen Resen 1632. Fr. Hammerich 1850. C.J. Brandt 1885. Bearbejdet 1890.
Guds menighed er jordens største under!

Guds menighed er jordens største under!
Mens verdens skikkelse i hast forgår,
er Kristus i al evighed den samme,
og fast hans rige på sin klippe står.
Mens verdensriger kommer og forsvinder,
går kirken mod fuldkommenhedens vår.
Den danske Salmebog nr. 345 v.1

Matt 16,18 Ronald Fangen 1942. Dansk 1989.
Zions vægter hæver røsten:
Vågn op, der blinker lyn i østen,
vågn op, Guds stad, Jerusalem!
Midnatsmulm dig ruger over,
men Herrens time slår; hvo sover,
når herligheden stråler frem?
Se, Herren kommer ned,
stat op, tag lampen med,
lad den brænde!
Du, Herrens brud,
stat op, gak ud,
han hjem dig fører til din Gud!
Den danske Salmebog nr. 268 v.1

Matt 25,1-13 Philipp Nicolai 1599. M.B. Landstad omkr. 1825. Fr. Hammerich 1850 og 1852.
Hjerte, løft din glædes vinger

I, som tunge stier træde,
stands og hør:
Her er dør
til den sande glæde;
og i huset inden døre
trøstes ved
slig en fred,
ingen sorg tør røre!
Den danske Salmebog nr. 114 v.3

Paul Gerhardt 1653. C.J. Brandt 1878.
Julebudet til dem, der bygge
her i mørket og dødens skygge,
det er det lys, som, aldrig slukt,
jager det stigende mulm på flugt,
åbner udsigten fra det lave,
trøster mildelig mellem grave.
Den danske Salmebog nr. 129 v.1

J. Chr. Hostrup 1881 og 1884.
Som den gyldne sol frembryder
gennem den kulsorte sky
og sin stråleglans udskyder,
så at mørk og mulm må fly,
så min Jesus af sin grav
og det dybe dødens hav
opstod ærefuld af døde
imod påske-morgenrøde.
Den danske Salmebog nr. 227 v.1

Thomas Kingo 1689
 Ængstede hjerte

Gud er din Fader,
dig ej forlader,
Sønnen endnu som sin broder dig ser,
trofast dig Ånden
tager ved hånden,
leder dig fremad, hvad ønsker du mer?
Den danske Salmebog nr. 656 v.2

C.O. Rosenius 1847. Dansk 1895 (str. 1 - 3). Niels Møller 1951 (str. 4 - 5)
 Frydetonen går mod tronen

Hvad jeg skyldte,
han opfyldte,
min opstandne Herre Krist;
vredens luer
mer ej truer,
Gud min Fader er for vist;
dræbt er døden,
endt er nøden,
og besejret Satans list.
Den danske Salmebog nr. 262 v.3

Venantius Fortunatus omkr. 600. Svensk 1864. Chr. Dick 1867. Bearbejdet 1895.
 O Jesus, troens dyre skat

O Jesus! du, som troens gnist
min sjæl har ladet kende,
ak, lad den aldrig blive mist,
men hjælp den til at brænde!
Hvad du har selv begyndt, fuldfør,
at jeg til sidst i troen dør
og får en salig ende!
Den danske Salmebog nr. 576 v.6

Luk 17,5 David Denicke 1657. Hans Adolph Brorson 1735.
 Din rigssag, Jesus, være skal

Giv, Jesus, mig dit frelsersind
for slægtens sorg og harm!
Luk mig i dine smerter ind,
og gør mig stærk og varm!
Hjælp mig at skue med dit blik
hvert folk, som liv og grænser fik,
og bære verdens nød og skam
med blikket vendt mod dig, Guds Lam,
til døden tro,
tålmodig, stærk og fro!
Den danske Salmebog nr. 361 v.2

Karl Ludvig Reichelt 1912.
 Alle vegne, hvor jeg vanker

O, hvor vil jeg mig da glæde,
når min Jesus mig vil klæde,
føre ind på Himlens slot,
o, hvor vil det være godt!
Den danske Salmebog nr. 668 v.4

Tysk 1661. Hans Adolph Brorson 1739.
 Se, vi går op til Jerusalem,

Se, vi går op til Jerusalem,
til Frelserens kors og pine,
til Lammet, som ofres for verdens skyld,
for dine synder og mine.
Den danske Salmebog nr. 172 v.3

Paul Nilsson 1906. Helge Severinsen 1997.

Hil dig, Frelser og Forsoner  

Du, som har dig selv mig givet,
lad i dig mig elske livet,
så for dig kun hjertet banker,
så kun du i mine tanker
er den dybe sammenhæng!
Den danske Salmebog nr. 192 v.7

Arnulf af Louvain før 1250. N.F.S. Grundtvig 1837.
Skulle jeg dog være bange?
Kristus hel
er min del,
kan jeg mer forlange?
Hvem kan mig den Himmel røve,
som Guds Søn
gav i løn
dem, der hos ham tøve?
Den danske Salmebog nr. 667 v.1

Paul Gerhardt 1653. (Dansk 1738 og 1740). C.J. Brandt 1879 og 1885.
Nu kom der bud fra englekor

O Herre Jesus, lad din Ånd
mig kraftig overskygge,
bered mit hjerte ved din hånd,
at du deri kan bygge,
at også jeg kan åndelig
undfange dig
og aldrig fra dig rykke!
Den danske Salmebog nr. 71 v.5

Luk 1,26-38 Thomas Kingo 1689. N.F.S. Grundtvig 1837. Frederik Hammerich 1852.
Nu velan, et frejdigt mod

O, jeg er en syndig krop,
det er al min titels ære,
bedre kan den ikke være,
når jeg slår i Loven op;
men for du er Jesus blevet
og min jammer på dig tog,
derfor står mit navn indskrevet
dejligt udi livets bog.
Den danske Salmebog nr. 135 v.5

Hans Adolph Brorson 1732.
O hoved, højt forhånet

Vær du mit skjold og bue,
når jeg min afsked tar!
Lad mig dit ansigt skue,
som det på korset var!
Jeg derved sejer vinder
i troen, som sig bør,
dig til mit hjerte binder;
vel den, der sådan dør!
Den danske Salmebog nr. 193 v.6

Arnulf af Louvain før 1250. Paul Gerhardt 1656. Frederik Rostgaard 1738.
Jesus, som iblandt os står

Jesus, som iblandt os står,
byd din fred med os at være!
Lad din fred, som overgår
al forstand, vort sind regere!
Vis den svage tro de hænder,
hvor den stridens mærker kender!
Den danske Salmebog nr. 247 v.1

Johan Nordahl Brun 1786.
Rind nu op i Jesu navn

Mine veje jeg ej kan,
som jeg gerne ville, kende,
du, o Gud, kan ene vende
min fornuft og min forstand,
så jeg udi sporet bliver,
som dit ord mig viser på,
og hvorhen din Ånd mig driver,
jeg med glæde did kan gå.
Den danske Salmebog nr. 739v.4

Thomas Kingo 1674.
Kommer, hvo vil visdom lære

Gud, hvis visdom ej indspændes
i al verdens snævre egn,
lad dog klarlig hos mig kendes
disse visdoms rette tegn!
Fader, hør mig! hør, Guds Søn!
hør, o Helligånd, min bøn,
at jeg dog må her på jorden
findes i de vises orden!
Den danske Salmebog nr. 606v.6

Johann Anastasius Freylinghausen 1714. Hans Adolph Brorson 1734.
Herre Gud! Dit dyre navn og ære

Herre Gud! Dit dyre navn og ære
over verden højt i agt skal være,
og alle sjæle, de trætte trælle,
alt, som har mæle, de skal fortælle
din ære.
Den danske Salmebog nr. 7 v.1

Petter Dass 1698. Gustav Jensen 1909.
Jeg kender et land

Jeg kender et land,
hvor håret ej gråner, og tid har ej tand,
hvor solen ej brænder, og bølgen ej slår,
hvor høsten omfavner den blomstrende vår,
hvor aften og morgen går altid i dans
med middagens glans.
Den danske Salmebog nr. 561 v.1

N.F.S. Grundtvig 1824. Jf. nr. 321.
Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre.

Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre.
Stort er hans navn, og højlovet det evig skal være!
Himmel og jord
hylde ham, lyde hans ord,
Herren er han til Guds ære.
Den danske Salmebog nr. 355 v.1

Henrik Kampmann 1791-1794
Jesus, at du blev min broder

Aldrig mer jeg vil nu tænke
på, hvad selv jeg gøre kan,
men kun på, hvad du vil skænke
lige god som Gud og mand;
intet kan jeg uden dig,
alt du gøre kan af mig,
når dit ord, som aldrig glipper,
jeg med troen aldrig slipper.
Den danske Salmebog nr. 694 v.4

N.F.S. Grundtvig omkr. 1851.
Aleneste Gud i Himmerig

O Helligånd, vor trøstermand,
som os vil sandheden lære,
hjælp os at blive i nådens stand
og leve vor Fader til ære!
Beskærm os fra Djævelens falske list,
og hjælp os at tro på Jesus Krist
og blive salige, amen!
Den danske Salmebog nr. 435 v.4
Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre

Ud over jorden og indtil dens yderste ende
vil han sit budskab om fred og om nåde udsende.
Føle skal hver,
Jesus en frelser os er;
ham skal al jorden bekende.
Den danske Salmebog nr. 355 v.3

Henrik Kampmann 1791-1794. Bearbejdet 1798.
I jomfruer, I kloge,
o, tænder lamper, ser,
hvor det i verdens kroge
nu mørknes mer og mer!
Vor brudgom er opstanden
og kommer med en fart;
op! våger med hinanden,
nu er det midnat snart!
Den danske Salmebog nr. 271
Matt 25,1-13 Lorenz Lorenzen (Laurentius Laurentii) 1700. H
ans Adolph Brorson 1739.
Halleluja! jeg har min Jesus fundet
Al verden er forgjort
i alle sinde
og tror, der ej er stort
hos Gud at vinde;
det går, som det er van
i alle hjørner,
til den i døden an
på dommen tørner.
Den danske Salmebog nr. 622,3
Hans Adolph Brorson 1735.
Jesus han er syndres ven
Jesus han er syndres ven,
hører det, al verdens ender,
falder ind til Gud igen,
som udbreder sine hænder!
Haster, løber til ham hen!
Jesus han er syndres ven.
Salmebogen Nr.511,6
Matt 11,19; Luk 15,1-2
Johann Hermann Schrader 1731. Hans Adolph Brorson 1735
Hvor Gud mig fører, går jeg glad
Hvor Gud mig fører, vil jeg gå,
om foden skulle brænde;
kan jeg det forud ej forstå,
til sidst jeg dog skal kende,
at det er idel trofasthed,
hvor han mig fører op og ned:
det er min troes anker.
Salmebogen Nr.23,4
Lampert Gedicke 1711. Hans Adolph Brorson 1742.
Jesus lever, graven brast
Jeg har vundet, Jesus vandt;
døden opslugt er til sejer,
Jesus mørkets fyrste bandt,
frihed jeg ved Jesus ejer;
åben har jeg Himlen fundet,
Jesus vandt, og jeg har vundet!
Salmebogen Nr.233,2
Johan Nordahl Brun 1786.
 Herre Jesus, vi er her
Vor forstand i mørkets bånd
kan jo ikke sandhed kende,
uden din den gode Ånd
vil sit lys i os optænde;
godt at tænke, tale, gøre,
dertil må din Ånd os føre.
Salmebogen Nr.417,2
Tobias Clausnitzer 1663. Dansk 1740. N.F.S. Grundtvig 1837. B.S. Ingemann 1854. Bearbejdet 1947.
 Hvor er lammet, offerlammet
Ja, at én for alle døde,
gav Guds kærlighed dens glans,
alle jordens roser røde
ej forslår til Lammets krans,
hver en stjerne, hver en sol
samles om den nådestol,
hvor for evig nu han troner,
Jesus Kristus, vor forsoner.
Salmebogen Nr.189,v.4
1 Mos 22,1-18; 1 Kor 5,7; 2 Kor 5,15 N.F.S. Grundtvig 1858.
Når mit øje, træt af møje
Når mit øje,
træt af møje,
vådt og mørkt af tåreregn,
ser med længsel
af sit fængsel
op mod blide Salems1 egn,
o, hvor svinder da min ve
bare ved derop at se!
Salmebogen Nr.558,v1
Hans Adolph Brorson (1765).
1 Jerusalem, billede på saligheden, Åb 21,2
Lille Guds barn, hvad skader dig?
Lille Guds barn, hvad skader dig?
Tænk på din Fader i Himmerig!
Han er så rig, han er så god,
ingen kan stå hans magt imod.
O, Gud ske lov!
Salmebogen Nr.41,1
Matt 6,25-34 N.F.S. Grundtvig 1855-56.
 Skulle jeg dog være bange
Hyrde god og glædens kilde,
du, hvis navn
i hvert savn
gør mit hjerte stille!
Jesus, Frelser, for din trone
der skal vi
stemme i
tak og lovsangstone.
Salmebogen Nr.667,6
Paul Gerhardt 1653. (Dansk 1738 og 1740). C.J. Brandt 1879 og 1885.
 Julen har englelyd
Ret i en salig tid
kom han hid;
til levende og døde
genløde
de ord, der fór så vide
til alle tider hen:
om ham, som tog vor kvide
og gav os fryd igen,
gik ned for os i døden
som sol i aftenrøden
og stod i morgengry
op for os på ny.
Salmebogen Nr.118,2
Latin-dansk (1569). N.F.S. Grundtvig 1837 og 1851.
B.S. Ingemann 1854.
Hvad kan os komme til for nød
Hvad kan os komme til for nød,
når Herren er vor hyrde,
bespiser os med Himmel-brød
og letter al vor byrde!
Vor sjæl og vederkvæger han
og læsker den med livets vand,
med Helligåndens nåde.
Salmebogen Nr.662,1
Sl 23 Andreas Knöpken 1527. Dansk 1556 og 1569. N.F.S. Grundtvig 1837. B.S. Ingemann 1854. Bearbejdet 1897
 O du min Immanuel
Gud ske lov for dag, der går,
og for den, der kommer!
Dermed har vi jubelår,
evig, evig sommer,
da det sidste morgenskær
er os, halleluja, nær! .
Salmebogen Nr.671,3
Hans Adolph Brorson (1765).
Fred i Jesu død vi skulle
Kom kun du, som sukker under
Lovens trussel mat og træt!
Kan du ej af Jesu vunder
fatte deres mening ret?
Sandelig han bar din smerte;
så er du jo fri, mit hjerte.
Salmebogen Nr.515,2
Hans Adolph Brorson (1765).
 Gud, lad dit ord i nåde lykkes
Gud, lad dit ord i nåde lykkes
og vokse både dag og nat,
men kvæles og med rod oprykkes
hver plantning, du ej selv har sat!
Al Satans løgn og lærdom knus,
med ånd og sandhed fyld dit hus!
Salmebogen Nr.390,1
Matt 7,15-21 M.B. Landstad 1861
Min Jesus, lad mit hjerte få
Min Jesus, lad mit hjerte få
en sådan smag på dig,
at nat og dag du være må
min sjæl umistelig!
Salmebogen Nr.217,1
N.F.S. Grundtvig 1846.
Op, I kristne, ruster eder
Er vort liv i Gud forborgen,
synes det som visnet hen,
på den sidste blide morgen
skal det klare op igen;
strid og sår
da forgår,
sejren aldrig ende får.
Salmebogen Nr.625,7
Justus Falckner 1695. Hans Adolph Brorson 1735
Synes det i kors og pine
Synes det i kors og pine,
som Gud tit forglemte sine,
dog er jeg forsikret på
hjælp i rette tid at få.
Salmebogen Nr.39,1
Christopher Tietze 1663. Hans Adolph Brorson 1734.
Jeg går i fare, hvor jeg går
Jeg går med Jesus, hvor jeg går,
han har mig ved sin side,
han skjuler mig med sine sår
og hjælper mig at stride.
Hvor han sit fodspor lod,
der sætter jeg min fod
trods al den del, mig ilde spår.
Jeg går med Jesus, hvor jeg går.
Salmebogen Nr.45,5
Hans Adolph Brorson 1734.
 Bliv hos mig, kære Herre Krist
Bliv hos mig, kære Herre Krist!
Når det mod natten stunder,
er du hos mig, da ved jeg vist,
at sødelig jeg blunder;
bliv hos mig til min sidste stund,
og sig til mig i dødens blund:
Jeg dig til Himlen fører!
Salmebogen Nr.610,5
Luk 24,29 H.A. Timm 1834.
 Se, hvor nu Jesus træder
Her er han, som vil favne
dig med sin kærlighed;
her er han, som vil gavne
dig med sin blodig sved.
Salmebogen Nr.176,5
Matt 21,1-9 Thomas Kingo 1689. J.P. Mynster 1845.
 Påskeblomst! hvad vil du her
Ja, jeg ved, du siger sandt:
Frelseren stod op af døde!
Det er hver langfredags pant
på en påske-morgenrøde:
Hvad er segl og sværd og skjold
mod den Herre kæk og bold?
Avner kun, når han vil ånde,
han, som svor os bod for vånde.
Salmebogen Nr.236,6

1 Kor 15,12-20 N.F.S. Grundtvig 1817. Bearbejdet 1935.
 Stille er min sjæl til Gud
Ind i Jesu favn dig giv!
Han skal dig ej slænge hen
Satan til et tidsfordriv,
nej, han er for tro en ven.
Lad det storme som det kan,
du skal komme vel til land!
Salmebogen Nr.645,5

Abraham Hinckelmann 1684. Hans Adolph Brorson 1734.
Nu nærmer sig vor pinsefest
Kom, sandheds Ånd, og led du mig
på sandheds veje rettelig,
at aldrig jeg fra troens grund
et hårsbred viger nogen stund!
Salmebogen Nr.281,4

Thomas Kingo 1699
 Hvo vil mig anklage
Hvo vil mig anklage
og for dommen drage
hen på Sinai?
Synden jeg bekender,
men til Jesus render,
dermed er jeg fri.
Mød mig da
på Golgata,
Jesus skal min sag antage,
hvo vil mig anklage?
Salmebogen Nr.512,1

Rom 8,33-39 Hans Adolph Brorson 1735.
 O, lytter til, I folk i alle verdens riger!
O, lytter til, I folk i alle verdens riger!
Gud kalder, stille dog! og mærker, hvad han siger!
Al verdens tummel, ti! Her er en anden klang,
Gud med dig tale vil, så hør dog til engang!

Salmebogen Nr.590,1

Hans Adolph Brorson 1734.
 Fred i Jesu død vi skulle
Kom kun du, som sukker under
Lovens trussel mat og træt!
Kan du ej af Jesu vunder
fatte deres mening ret?
Sandelig han bar din smerte;
så er du jo fri, mit hjerte.

Salmebogen Nr.515,2
 Min frelser mig af døden drog
Til syndens lyst jeg sige vil:
Vig bort! Jeg hører Kristus til,
jeg skylder ej at lyde dig,
til ejendom han købte mig.
Salmebogen Nr.513,6

N.L. von Zinzendorf 1739. (Dansk 1743). N.J. Holm 1829. Bearbejdet 1951.
På alle dine veje
På alle dine veje,
hvor sort det end ser ud,
gak rolig til dit leje,
og stol på Himlens Gud!
Han, som kan sky og vinde
og bølgen vise vej,
han vil en udvej finde
for dig, som glipper ej.
Salmebogen Nr.38,1

Sl 37,5 Paul Gerhardt 1653. N.F.S. Grundtvig 1853-1855.

Webmaster, Andreas Michelsen

Forside: www.shafan.dk

skrevet Bibeltekster er hentet fra den autoriserede oversættelse, 
© Det Danske Bibelselskab 1992  og kan læses på BibelenOnline