OrdetSmag og se
at Herren er god
Sl 34,9

Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. " Jer.6,16

Drømme í mængde er tomhed
Hans Erik Nissen - ét er nødvendigt (andagt 15.nov)

Drømme i mængde er tomhed, det gælder også ord i mængde. Nej, frygt Gud!  Præd 5,6

Bruger du megen tid på at drømme? Mange unge gør det. De forestiller sig, hvordan det skal blive engang. De kan leve sig ind i en fantasiverden, der truer deres sans for virkeligheden. Det er ikke alene de unges fare. Flere midaldrende drømmer om en tid, hvor de skal have det godt. Mange er blevet skuffet. De gik ud fra, at de skulle vedblive at være to. Så blev den ene brat revet bort.

Drømmene hindrer dig i at gå ind i hverdagens opgaver. Gud har givet dig et kald. I det skal du tjene Herren. Og den tjeneste, du skal øve nu, kan du ikke øve senere. Det gælder også din opgave i Guds rige. Der kommer en nat, da ingen kan arbejde. Det gør der også i dit liv. Derfor kalder Herren dig til at tjene ham i dag. Drøm dig ikke ind i en ukendt fremtid. Drøm dig heller ikke et andet sted hen. Tjen Herren der, hvor du er.

Paulus frygtede Herren, og derfor søgte han at overbevise mennesker. Han vidste, at han bare levede denne ene gang. Han vidste også, at Gud havde lagt geminger til rette, for at han skulle vandre i dem.

Du skal frem for Herren og aflægge regnskab for dit liv. Hengiver du dig til drømme, bliver det meget lidt, du får udrettet. Drømmen gør dig også utilfreds med de vilkår, Gud har givet dig at tjene under. Du bliver en utaknemmelig kristen. Du siger ikke: I dag hører jeg. I dag tror jeg. i dag tjener jeg. Du skal frygte Gud. Han væmmes ved alle dine drømme. Han vil, at du i stedet skal fæste din lid til ham. Han vil nemlig sørge for dig.

Han har aldrig lovet, at din vandring på jord skal blive let. Han ved, at det altid er svært at fornægte sig selv og at tage sit kors op og følge ham. Men han har omsorg for dig Han vil give dig det daglige brød.

Og så vil Herren lære dig, at det ikke er Himmel endnu. Nu er det tid at frygte Gud og at tjene ham helhjertet.

(Hans Erik Nissen - "ét er nødvendigt" - Logos Media 2008 Shafan 18-11-23))

Nyt Liv 23/3Nyt Livs blad 2023-nr.3 - PDF format.

Lov og evangelium - Guds nåde er forunderlig. Den er gammel. Den har sin rod og grund i Gud selv. Før verdens grundvold blev lagt, var den der, og så er den alligevel altid ny.    
Hans Erik Nissen

Vækkelseslinjen
  - På vej til møderne skete det, at det ”tog” dem så stærkt, at de måtte om bag nogle sten og kæmpe i bøn. De var fattige i sig selv, helt afhængige af himmelkræfter.
Egil Sjaastad

Ren og retfærdig -  Jeg vidste, at jeg en dag skulle frem for den hellige Gud, og da forstod jeg, at mit liv overhovedet ikke havde været, som Gud ville, det skulle være
Ove Sandvik

Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 5 2023

Syng om korset
Det er farlig å lage en følelse og en stemning. Det skjer lett når vi legger opp til spesielle lovsangskvelder.
Hans Erik Nissen

Vekkelse uten motstand Historiske vekkelser var gjerne forbundet med stor motstand. Forkynnere ble ikke sjelden anklaget for å ødelegge forsamlingene, da mange som gikk under kristennavnet kom i stor åndelig nød.
Per Bergene Holm

Lov og evangeliet i anfektelse Selve løsningen for Job lå ikke i at Herren forklarte ham alt som var gåtefullt. Nei, det var det at Herren talte til ham og tok seg av ham, som var hovedsaken.
Guttorm Raen
Nyt Livs bNyt Liv 23/2lad 2023-nr.2 - PDF format.

Nej til frihed- - Ingen kristen kan bevillige de andre frihed til at mene, hvad de synes, er rigtigt i en sag, hvor vedkommende selv ud fra Guds ord er overbevist om sandheden. -   
Hans Erik Nissen

Et evigt ord i en foranderlig verden
  -- Det ord, som samler al tro om det slagtede Lam, og som ærer ham med sine sejrssalmer, dét er Guds evige ord, sejrsordet.
Frank Jacobsen

Guds ord -  Det, der sker, når Ånden lukker Ordet op for os, forklares i sangene ofte med billeder, der har at gøre med liv, lys, varme og ild.
Henrik Gren Hansen
Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 4 2023

En jubilant med de største løfter
Fra Sion skal redningsmannen komme. Han skal rydde bort ugudelighet fra Jakob.
Eivind Gjerde

Trengselen – velsignelsens kongevei - (På Shafan)
Alt i dit liv, som binder dig stærkere til Jesus, er medgang, selv om det umiddelbart kan opleves som modgang.
Hans Erik Nissen

Bønnens Ånd  - (På Shafan)
Men Ånden selv går i forbønn for oss med usigelige sukk. Denne bønnetjeneste utfører Ånden fra hjertetemplets bolig.
Asbjørn Aavik