OrdetSmag og se
at Herren er god
Sl 34,9

Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. " Jer.6,16

Sønner ikke daglejere Gal 2,15-21
Winrich Scheffbuch - Wer Jesus hat, hat das Leben

Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig, og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig . (v20)

Hvad evangeliet er, forklarede Jesus en gang for alle.

En mand, der har fejlet i livet, vender hjem til sin far som en fortabt søn. Nu står han ved indgangen til sin fars gods. Hvad skal han gøre? Han kunne jo hurtigt gøre sig nyttig i stalden og tage det mest beskidte arbejde for at bevise overfor faderen, at han ikke er en slyngel.

Hvor som helst i verden ville en sådan adfærd bestemt blive mere værdsat end fromme syndsbekendelser. Med rette stoler man ikke meget på ord og frygter et snarligt tilbagefald. Derfor vurderer man prøvetidens handlinger så højt. Menneskeligt set ville det have været imponerende, hvis sønnen ville være gået den ringeste daglejers vej for gennem sin livsstil at virke overbevisende.

Faktisk havde den fortabte søn også sat sig for gennem simple tjenester at vinde sin fars tillid. Men sådan ville han aldrig være blevet sin fars søn igen. Han ville kun være vendt hjem til godset. Måske ville han en dag endda være blevet forstander. Men for sin far ville han altid have været en fremmed. Det af kærlighed brændende faderhjerte ville for ham, sønnen, være lukket. Den tilgivende nåde, der ville have bragt ham tilbage som søn, ville han ikke have oplevet.

Hvor er det enfoldigt for os som fortabte sønner at tro, at vi skal bringe en »æske chokolade« fyldt med gode gerninger med hjem til Vor himmelske Fader. Faderen forventer ikke daglejeres gerninger – uanset hvor betydelige de end måtte være! Faderen venter på sin søns kærlighed.

Det er derfor, Paulus så voldsomt modsatte sig tanken om, at man ud over troen også skal gøre sig fortjent til Guds tillid gennem fromme gerninger. Jesus har frelst os. Ingen kan komme højere. Og kun ved glæden over fællesskabet med ham, vokser det nyt liv.

( Andagt nr.435 af Winrich Scheffbuch -  Wer Jesus hat, hat das Leben - Hänssler-Verlag Neuhausen bei Stuttgart 1977 - på Sermon-online - med forfaterens tilladelse  Shafan 25-08-23)

Nyt Livs bNyt Liv 23/2lad 2023-nr.2 - PDF format.

Nej til frihed- - Ingen kristen kan bevillige de andre frihed til at mene, hvad de synes, er rigtigt i en sag, hvor vedkommende selv ud fra Guds ord er overbevist om sandheden. -   
Hans Erik Nissen

Et evigt ord i en foranderlig verden
  -- Det ord, som samler al tro om det slagtede Lam, og som ærer ham med sine sejrssalmer, dét er Guds evige ord, sejrsordet.
Frank Jacobsen

Guds ord -  Det, der sker, når Ånden lukker Ordet op for os, forklares i sangene ofte med billeder, der har at gøre med liv, lys, varme og ild.
Henrik Gren Hansen
Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 4 2023

En jubilant med de største løfter
Fra Sion skal redningsmannen komme. Han skal rydde bort ugudelighet fra Jakob.
Eivind Gjerde

Trengselen – velsignelsens kongevei - (På Shafan)
Alt i dit liv, som binder dig stærkere til Jesus, er medgang, selv om det umiddelbart kan opleves som modgang.
Hans Erik Nissen

Bønnens Ånd  - (På Shafan)
Men Ånden selv går i forbønn for oss med usigelige sukk. Denne bønnetjeneste utfører Ånden fra hjertetemplets bolig.
Asbjørn Aavik
Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 3 2022

Den Hellige Ånds innsegl
Uten Den Hellige Ånd kan ingen bli en kristen. Heller ikke kan noen være en kristen uten å eie Den Hellige Ånd.
Hans Erik Nissen

Pinsehøytiden – Men Jesus forlot vår jord for å ta sete ved Faderens høyre hånd og gjøre sin frelse gjeldende i himmelen.
Per Bergene Holm

Hva mener Herren med dette budskapet til oss: Bli fylt av Ånden?  - Å bli fylt av Ånden har noe med opprydding å gjøre, har noe med nedriving av vegger å bestille.
Asbjørn Aavik
Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 2 2023

Jesus er oppstått – han lever!
Snart gryr det en evig påskedag der situasjonen blir snudd på hodet, akkurat som ved den tomme grav.
Dag Rune Lid

Korset – Jesu Kristi kors Ved korset ble døren åpnet til Guds nådetrone. Der er et hvilested for enhver trett vandrer. Der er gledes kilden med nådens livgivende vann. .
Kjell Dahlene

Troskap mot Guds Ord i endetiden Jesus Kristus kommer snart igjen. Vi ser at tegnene for hans snarlige gjenkomst er rundt oss over alt. Jesus Kristi andre komme er nær og står for døren.
Eivind Gjerde
Nyt Liv 23/1Nyt Livs blad 2023-nr.1 - PDF format.

Nytårsstatus- - Det er i håbet, vi skal være rige. Det er i Himlen, vi skal samle os skatte. Hvordan sker det? Det sker, når håbets Gud ved Helligåndens kraft fylder os med al glæde og fred i troen. -   
Henrik Gren Hansen,

Hvorfor luthersk - i dag?
  - Loven afslører sandheden om det faldne menneske: I al sin selvretfærdighed er det en afgudsdyrker, som har sat sit eget ego i Guds sted. Loven råber til samvittigheden: Skyldig, skyldig!
Jan Bygstad

Lys i mørket -  Der bagved, i det mørke baghus, skal der bo en gammel, blind mand. Jeg har næsten ingen kraft og intet mod mere til dette besøg.
Wilhelm Busch