skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Åndens frukt
Asbjørn Aavik - "Åndens tempel"

Men Andens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet. Gal. 5, 22.

Det kunne hende at en eller annen nå sier til seg selv noe som dette:
- Ja, det er sant, det står dårlig til med meg som kristen, jeg behøver sikkert Ånden - holder på å slukke denne flamme i mitt liv. Og fordi det er slik når det gjelder mitt indre liv med Gud, blir det så elendig utad og. Der er så lite kjærlighet i mitt hverdagsliv, så lite guddommelig gIede og fred. Jeg mangler visst alt. Men nå skal det bli annerledes. Fra i dag av skal jeg ta meg sammen.

Får jeg lov å si deg med det samme: Denne din beslutning, denne din bestemmelse holder nok ikke. Det hele er borte så snart du er ute i verdens kalde vinder igjen.
Det er nemlig noe ganske annet som skjer.
Dette som du ikke har, men lengter etter å eie, er Andens frukt.
Det tales her om - frukt.
Den iboende Hellige Ands frukt.
Og på denne bakgrunn kan hende forstår vi Skriftens tale bedre. Det blir som skrevet med ild i vårt mørKe: Gjør ikke Guds Hellige Ånd sorg! Utslukk ikke Ånden! Bli fylt av Ånden! Før har disse ord bare vært som pust av vind forbi ditt øre. Nå blir det som tunge nedslag i ditt innerste indre. Det avhenger jo alt av denne iboende Ånd. Hvor det da må bli om å gjøre at Ånden har en bolig i mitt liv som er skikket for ham!

Frukt.

Frukt står her i motsetning til- gjerninger:
Men kjødets gjerninger er åpenbare, såsom: Utukt, urenhet, skamløshet, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, kiv, avvind, vrede, stridigheter, tvedrakt, partier, misunnelse, mord, drikk, svir og annet slikt. Gal. 5, 19-20.

Det er stor forskjell på gjerninger og frukt slik Bibelen her bruker disse ord. Gjerningene springer ut av min egen natur - mitt eget jeg. Slik er jeg altså. Åndens frukt er det guddommelige i mitt liv, - noe som springer fram fra det nye liv i meg ved Ånden.
Noe helt nytt som frembringes i meg. Han er blitt som et helt nytt menneske, sies det ofte om en som er blitt en kristen. Frukt frembringes aldrig ved anstrengelse, kan ikke I prekes eller skjennes fram i mitt liv. Den kan heller ikke formanes fram, like lite som du kan skjenne eller formane frukten fram på epletreet i hagen din.
Gi derimot treet de rette vekstmuligheter, og frukten vil helt naturlig komme. La det få sol og regn, fritt luftrom og god jord med rikelig næring. Så kan du bare vente. - Når tiden er inne, er også frukten der.
Den samme lov gjelder også i den troendes liv.
For å bli i bildet: Har dette Åndens "frukttre" de rette vekstkstmulighetet i ditt og mitt liv? Jeg vet bildet  ikke passer, men det får ikke hjelpe. Er treet forkrøplet og fortrengt, fordi. Ånden har for liten plass - ikke rom nok hos oss?
Eller er det høyt og fritt under hvelvet i ditt tempel - vidt til veggene, så treet kan brede seg ut i ditt liv med alle Åndens fagre frukter? Kan hende vi nå forstår litt mer av hva Bibelen legger i dette formaningsord:
Bli fylt av Anden!
For det er jo det samme som å bli fylt av Åndens frukt. Og denne frukt ønsker Herren skulle være like synlig og åpenbar i mitt liv som kjødets gjerninger hos den vantro.

Så spør Herren altså ikke først og fremst etter resultater i mitt liv, men etter frukt. Ikke etter hva jeg har fått utrettet på jorden, men etter hva jeg er blitt.
Som et bugnende frukttre er en fryd for ham som eier hagen, slik bIir det kristenliv hvor Åndens frukt finnes rik og tung, en pryd for det Riket vi tilhører, for den Gud som lot sin Ånd ta bolig i oss.

Det eneste som ventes av grenen, er at den skal gi plass. plass for saft-sirkulasjonen. Det er vår hvilende stilling som kristne. På plass! I Kristus med en like sterk og varig forbindelse som grenen i stammen! Så skjer det hele - dette med frukten etter de guddommelige lover.
Ikke producere, men bære frukt. Det kristne livet er en evig vekselvirkning mellom det å motta og å gi tilflyte og utflyte - opptakelse og utfoldelse.
(Klip fra "Åndens tempel" af Asbjørn Aavik - Gry Forlag 1969)