skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Israel, mediemakt, tidsånden og Guds løfter
Eivind Gjerde - Bibelsk Tro - nr.2/2006 

12. juli i sommer tok terrorister fra den islamistiske organisasjonen Hizbolla (Allahs parti) seg inn over den israelske grensen i nord og kidnappet to israelske soldater på israelsk territorium. Israels startet da en militæraksjon inn over Libanons grenser for å befri disse to soldatene, samtidig som de prøvde å fordrive Hizbolla fra deres posisjoner i Sør-Libanon. Hizbolla hadde fått store våpenleveranser fra Syria og Iran som utgjorde en stor potensiell trussel mot det jødiske folket. Ved krigens utløp besatt denne terrororganisasjonen kanskje så mye som 12-13000 (enkelte mener at de hadde så mange som 80 000) raketter som kunne nå mål i det nordlige Israel.

Krigen ble hard og mange sivile libanesere, israelere, hizbollaterrorister og israelske soldater ble drept og såret. Hizbolla sendte i krigens løp flere tusen raketter inn over sivile mål i Nord-Israel. Disse rakettene ble i stor grad skutt ut fra sivile områder i Libanon og da israelske styrker slo tilbake for å slå ut utskytningsrampene ble mange sivile libanesere drept og skadet. Hizbolla utnyttet bevisst sivile libanesere i sin terrorkrig mot Israel. Deres feighet og ondskap er grenseløs. Målet deres helliger deres midler. Staten Israel skal opphøre å eksistere. I den forbindelse koster et menneskeliv intet. I skrivende stund er det våpenhvile og det arbeides for å sende en fredsbevarende styrke med FN mandat til det sørlige Libanon.
Medienes dekning i denne krigen falt inn i det vante mønsteret. Den israelske krigføringen ble fremstilt på en negativ og fortegnet måte. Terrororganisasjonen Hizbolla (og den palestinske terrororganisasjonen Hamas) ble vist en viss grad av forståelse og deres uhyrlige taktikk med å skjule seg bak sivile mål ble lite kritisert.
Medienes rolle i et samfunn kan vanskelig overvurderes. Det er sagt at mediene i et land utgjør den fjerde statsmakt ved siden av Regjeringen, nasjonalforsamlingen og de frie domstolene med Høyesterett i spissen. Det er nok langt på vei sant. Mediene i Norge utgjør sterke påvirkningskilder for hva det norske folk skal være opptatt av og hvordan det skal vurdere ulike spørsmål i tiden. Det norske folk er blitt stadig mer negativt og fiendtlig innstilt til Israel. At det er blitt slik, kan vi i stor grad gi mediene ansvaret for.

For en bibeltro kristen er det ingen overraskelse at Israel og jødene blir behandlet på en annen måte enn andre folk. Jødene og Israel er Guds utvalgte folk. Guds løfter til dette folket står fortsatt ved lag, selv om folket for en stor grad har forherdet seg mot Jesus Kristus som Frelser og Messias. I Romerbrevet kapitel 9-11 underviser jøden og apostelen Paulus oss om hvordan det forholder seg med Israel og deres forhold til Gud, Jesu Kristi Far. Israel falt bort fra Gud for at de ville bli rettferdiggjort for Gud ved loven og på den måten tok anstøt av Jesus Kristus som snublesteinen (Rom 9,30-33). De avviste troen på Jesus. Hedningene derimot tok imot evangeliet ved tro og ble antatt av Gud.
Selv om de fleste jøder inntil denne dag har forherdet seg mot evangeliet, har Gud på ingen måte forkastet dem, Gud har ikke forkastet sitt folk, som han forut kjente (Rom 11,2). Ved deres fall er frelsen kommet over til hedningene. En dag skal et samlet Israel vende om til Jesus som den sanne Messias. Dette er herlig løfte som venter på sin oppfyllelse. Og vi skal merke oss at jødene skal være samlet i sitt løftesland igjen når Jesus Kristus blir åpenbart for dem (Rom 11,26-27; Sak 12,10) Israels omvendelse til Jesus Kristus skal bli til en uendelig velsignelse for hedningeverdenen, skrive apostelen videre i Romerbrevet kapitel 11, 12.
Vi vet at det profetiske ord ikke vil ta feil. Alle løftene til Israel vil bli oppfylt i den tiden som Herren har fastsatt etter sitt råd. Løftene til Israel er knyttet til Jesus Kristus. Alle løftene i hele Bibelen er dypest sett knyttet til ham: For så mange som Guds løfter er, i ham (Kristus) har de fått sitt ja. Derfor får de også ved ham sitt amen, Gud til ære ved oss (2 Kor 1,20). Guds løfter skal sannelig få sitt amen en dag for Israel.

I den norske presse finnes det dessverre få gjenfødte kristne, men desto flere som står Jesus Kristus og sannheten imot. Deres tanker er under Satans maktområde. De tenker ikke selvstendige tanker, men styres av den ånd som nå er virksom i vantroens barn, som Guds Ord sier det (Ef 2,2). De ugudelige går gjerne i samlet takt. De tenker likt i det store og hele, vurderer likt og feller det samme urettferdige dommer. Det ser vi ikke minst når det gjelder Israel.

Satan ønsker på ingen måte at den jødiske nasjonen skal eksistere i Midt-Østen. Han ønsker ikke at Jerusalem skal eksistere som en jødisk by. Han ønsker kort sagt ikke noen mulighet for at Bibelens mektige uoppfylte profetier knyttet til jødene, landet Israel og byen Jerusalem skal oppfylles. Derfor må jødene dø. Derfor må Israel utslettes. Derfor må Jerusalem komme under muslimsk kontroll. Derfor hisser han den muslimske verden opp mot landet, folket og byen. Derfor bruker han de mektige mediene som styrer tidsåndens tankegang til å egge opp et urettferdig og irrasjonelt hat mot jødene. Satan vet hva som står på spill. Hans tid er snart ute og det vet han. Kan han bare få rettet et avgjørende angrep på Israel så kanskje… Men han vil ikke lykkes. Herren er historiens Herre og han vil bruke verdens hat mot Israel på sin måte. Han vil en dag samle verdens nasjoner mot Israel, men da skal de få sin dom (Sak 14,2ff). Og Jerusalem skal ligge der trygt (Sak 14,11).

Som Guds folk skal vi elske jødene, tale vel om dem, forsvare dem og kjempe for dem i en tid da jødehatet atter er på sterk fremmarsj. Vi skylder menneskelig talt dette folket alt det som gjør livet verdt å leve. Gud brukte dem til å gi hele verden sitt ord og Jesus Kristus, vår barmhjertige Frelser er runnen av Juda stamme. La oss velsigne Israel i denne tid og glede oss til den dagen da folket vender om og lovens dekke blir tatt bort og de ser Jesus og tilber ham! Eivind Gjerde