skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Lovbogen
Thomas Teglgaard - "IB" 2006

”Da kongen hørte, hvad der stod i lovbogen, flængede han sine klæder." 2.Kong.22,11

Hizkijas søn, Manasse, blev konge, da Hizkija døde. Han var ikke nogen god konge; der står om ham - som om så mange andre konger - at han gjorde, hvad der var ondt t i Herrens øjne. Han genindførte afgudsdyrkelsen i landet, og da han endelig døde, og hans søn, Amon, blev konge, blev det ikke meget bedre. Der blev dannet en sammensværgelse imod ham, og efterfølgende blev hans søn, Josija, indsat som konge. Han var kun otte år, da han blev konge.

I landet var man altså tilbage igen ved afguderne. Man havde opstillet Asherabilledet, gennopbygget offerhøjene osv., og da der endelig sker noget, som brat ændrer landet det til det bedre, sker det ved noget, der nærmest ligner en tilfældighed I Josijas attende regeringsår sendes statsskriveren Shafan af sted til Herrens tempel for at tælle de penge op, man har gemt der.

Og så sker det: Man finder en gammel lovbog. Den tages med til kongen, og statsskriveren Shafan læser op fra den for kongen. Da kongen hørte, hvad der stod i lovbogen flængede han sine klæder, står der. At flænge sine klæder var tegn på stor sorg og forfærdelse. Han havde pludselig forstået, hvad der var sket med hans folk: at de havde vendt sig bort fra den eneste, sande Gud, den Gud som altid havde været med dem, som havde udfriet dem fra Ægypten.

Josija ydmyger sig for Gud. Han bekender sine og sit folks synder. Han smadrer landets gudebilleder, han driver helligskøgerne ud af templet - i detaljer beskrives det, hvordan han forsøger en gang for alle at komme afgudsdyrkelsen til livs og gennindføre dyrkelsen af Gud Herren som den eneste i landet.

Og det begynder alt sammen med, at der læses op fra en lovbog.
Hvad stod der dog i den lovbog?
Vi ved det jo ikke med sikkerhed. Måske var det et brudstykke fra Anden Mosebog, måske noget helt andet. Men det var Guds ord. Og det at vække mennesker er jo netop, hvad Guds ord er i stand til. I mødet med Guds ord forvandles mennesker.

Så hvis også du vil forvandles, så lad dig udsætte for Guds ord. Hvor afgudsdyrkende hvor ateistisk og hvor uren du end er, så har Guds ord kraft til at forvandle også dig.

(Gengivet med tilladelse af forfatteren)