skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Et lykkelig menneske
Af Thomas Wind - Bibelsk Tro Nr.5 /2006

En kristen kommer lett til å se på seg selv på en usunn måte. Det er et tidstypisk trekk. Mennesker er opptatt med å ”finne seg selv”, ”arbeide med seg selv”, ”være trygg ved seg selv” osv. Det synes også å være slik at vi er blitt meget selvopptatte. Det kan være hardt å være det. Noen må da også flykte fra seg selv!
Det kan også være hardt å møte et slikt selvopptatt menneske, for man kan ikke komme inn og dele noe med ham eller henne. Det står jo ”selvopptatt” på døren.
Hos en del mennesker er det gått meget i stykker på den indre front. Forjagede og utslitte er også mange kristne. Vi føler oss hule inni. Det innerste henger i låser. Gledesløse leter vi etter et ståsted hvor det er ly for sjelen og ro til å finne oss selv. Vi er som mennesker som springer fra det ene tynne isflaket til det neste i angst for at den første skal revne og vi falle igjennom!
Vi er hvileløse.
Når har du sist møtt et lykkelig menneske?
Når var du sist lykkelig?

Møtet med Jesus

Jeg har møtt Jesus i dag! Han kom til meg her i dag tidlig da jeg satte meg for å lese litt i Bibelen og be. Ingen er som Jesus. Å si han gjorde meg lykkelig ville nok være å bruke for stort et ord, men det er tett på. Han er ikke trett og redd. Han er ikke hul inni. Han er rik nok for alle som påkaller ham. Han er ikke kald, men varm.
Dagen med dens plager ble ikke tatt bort, men jeg ble overbevist om at Jesus går med ut i dagen. Som skyggen ved min høyre side vandrer han og jeg sammen. Hver gang i dagens løp når urolige tanker tar til i mitt indre møter jeg dem sammen med Jesus. Min lykke er ikke et annet og lettere liv. Min lykke er en trofast medvandrer. ”Men jeg er iblant dere som den som tjener”, sa han, Luk 22,27.

Den verste ulykke for deg er ikke at du har det så vanskelig, men at du ikke i tilstrekkelig grad lever med Jesus.
Det som ligger deg så nær å tenke er: Jeg må endre min situasjon. Det må bli annerledes med meg. Du som er syk vil gjerne være frisk! Du som er alene vil gjerne gifte deg. Du som har mistet en ektefelle, ville gjerne det ikke hadde skjedd. Du, foreldre, hvis barn har det vanskelig håper det ”vokser fra det”. Du som sliter med synd håper du snart blir fri. Har du vanskeligheter av åndelig eller menneskelig art fyller de ditt sinn og du opplever de skygger for Jesus.

Jeg vil gjerne stille et spørsmål. Tror du stadig at det nytter å bruke den gode gamle metode: å sette seg med Bibelen. Be om at Jesus må gå inn til deg? Tror du stadig han er den samme som han var en gang? Èn tanke synes å ha lammet mange mennesker, nemlig den, at før vi kan motta Jesus og leve med ham må det være ryddet opp i livet. Mitt liv skal være kontrollert og lykkelig. Før det er skjedd kan jeg ikke motta ham. Den tanke passer sjelefienden fint for han har ingen interesse i at du begynner å lese i Bibelen og be til Jesus. Han vil langt heller peke på andre løsninger som sikter på at du får det bedre og som vil virke meget hurtigere. Siden kan du så motta Jesus.
Jesus er ikke den eneste som hører det djevelske. ”Hvis du er Guds sønn, så si at steinene her skal bli til brød”, Matt 4,3. Jesu svar er tankevekkende: ”Det står skrevet: Mennesket skal ikke leve av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn”. Jesus bekjenner sin avhengighet av Guds ords liv. Han bekjenner denne avhengighet som et menneske. Det lidende menneske skal motta Guds ord. Dette ord er fylt av liv og trøst. Om Gud gir meg andre livsvilkår enn dem jeg har beror på ham.

Møtet med Jesus viser meg min fattigdom

Den første saligprisning i Matt 5,3 lyder: ”Salige er de fattige i ånden, for himmelriket er deres”.
Når troen mottar Jesus skjer det i en ånd som er fattig. Troens bakgrunn er en uendelig fattigdom. En mangel. Det er den sultne som mettes, og den trengende som gledes. Når et menneske får lov å møte Jesus fremstilles menneskets fattigdom i ånden aller tydeligst. Han ser på seg selv i lys av Jesus og finner nettopp ødeleggelse, hulhet, splittethet og kanskje et liv ødelagt av synd. Kanskje får han i møtet med Jesus øye på hvor mye synden har forstyrret og ødelagt av alt det fine Gud i skapelsen tenkte om mennesket.

Men han ser også det som er det verste, nemlig at han ikke eier evnen til å konvertere fattigdommen til rikdom. I møtet med Jesus ydmykes han og sorgen holder sitt inntog i hans liv. I møtet med Jesus i Ordet ”lærer han å sørge over sine synder” som det lyder i den gamle inngangsbønn. Fattigdommen i ånden, ydmykelsen overfor Jesus, sorgen over seg selv er Jesu adgang til et menneske. Det er den bedrøvelse et menneske må lære hvis himmelriket skal være hans.
Hvor lett tenker han ikke at hans fattigdom er farlig og noe han må se å komme vekk fra så hurtig som mulig, og han bruker utallige midler for å oppruste og slippe ut av tomheten. Det fantastiske er at den som slik er hos Jesus, lærer fattigdommen i seg selv å kjenne. Han prises salig av Jesus.
Ordet om Jesus forener den fattige med ham. Som fattig er han rik – i Jesus. En underlig motsetning. Som fattig, dog rik. ”Jeg kjenner din trengsel og din fattigdom, men rik er du!”, Åp 2,9.

Foreningen med Jesus bærer frukt

Har Jesus vunnet innpass hos et menneske skjer det noe helt nytt hos ham. Han har fått del i Jesu sinn.
Troen på Jesus gir ham felleskap med Jesus. I dette fellesskap er Jesus som skatten i et svakt leirkar. En dyrebar skatt, Guds herlighet i Jesus Kristus, gjemt i et menneske. I samme grad som dette mennesket slites av de vilkår som nå en gang hører til denne verden, i samme grad lyser Jesus gjennom ham.
(oversatt av T. Altin)