skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

2007 - frafallets år?
Af Eivind Gjerde - Bibelsk Tro nr.1/2007

Hvilket år skal 2007 bli? Hva vil dette året bære med seg for verden, for vårt norske folk, for Guds rike og for deg som enkeltperson? Som kristen ønsker jeg at Guds rike skal bre seg enda mer ut, både i den store verden og her hjemme i Norge. Mest av alt ønsker jeg at de ufrelste i min nærmeste familie skal komme til Jesus i det nye året, og jeg ønsker at de som allerede er frelste skal vokse i nåde og kjennskap til den Herre Jesus Kristus. Det siste ønsket har jeg også for min egen del.

Vil disse ønskene bli innfridd? Det vet jeg ikke. Gud alene vet hva som skal skje i det nye året. Våre tider ligger i hans hånd. Han er den eneste som kan forutse det som skal skje. Han vet hva året vil innebære for den enkelte av oss. Det er viktig å understreke at Gud ikke har forutbestemt det som skal hende, men han har forutsett hva som skal finne sted. Siden Gud forutser alt, kan han også i sin nåde advare oss mot åndelige farer og onde fristelser som vi vil møte i det nye året.

Det Herren gjennom sitt ord mest av alt vil advare oss mot, er frafallet! Med frafall mener vi det åndelige frafallet fra troen på Jesus Kristus i våre hjerter. Det er bare den som har tatt imot Jesus Kristus i en levende tro som kan falle i fra. Den ufrelste har ingen Herre og Frelser å forlate, og kan heller ikke kalles en frafallen i sin vantro og uomvendte tilstand.

Det er opp til deg om 2007 skal bli et frafallets år eller ikke! Jesus forlater ingen av dem som tror på ham. Hans troskap og kjærlighet er usvikelig og evig. Hos ham er den ingen forandring eller skiftende skygge. Han er Amens Gud. Han er den Trofaste Gud. Skal 2007 bli et frafallets år, så er det du som må forlate ham! I Johannes-evangeliet kapitel 10 taler Jesus om sitt forhold til sine får. Han sier at hans får hører hans røst og han kjenner dem, og de følger ham. Videre sier han at han gir dem evig liv, de skal aldri i evighet gå fortapt, og ingen skal rive dem ut av hans hånd (v.28). Jesus verner om sine små venner her i verden med sin sterke frelserhånd. Og ikke nok med det. Jesu Kristi Far har den samme omsorg for sine barn. Jesus sier videre i samme kapitel at hans Far som har gitt ham dem, er større enn alle, og ingen kan rive dem ut av hans Fars hånd (v.29). Som er Guds barn er du grepet av to guddommelige hender. Du er utsatt for et dobbelt kjærlighetens jerngrep! Jesus begrunner det hele med å si at han og Faderen er ett (v.30)! I tillegg har du fått Den Hellige Ånd som vil verne om deg og advare deg mot synd og frafall.

Det er altså opp til deg selv om år 2007 skal bli et frafallets år! Gud forlater bare et menneske dersom det bevisst eller ubevisst forlater ham. Bibelen, Guds Ord viser oss en rekke personer og menigheter som hadde latt frafallets krefter få råde. I Johannes Åpenbaring kapitel 2 leser vi om menigheten i Efesus som ubevisst hadde forlatt sin første kjærlighet til Jesus Kristus, og som sannsynligvis hadde fått en så stor kjærlighet til sin tjeneste for Jesus, at tjenesten hadde tatt Jesu plass. I menigheten i Laodikea var de blitt så fornøyde med sin åndelige fremgang at Jesus hadde blitt satt helt utenfor. Jesu utvalgte disippel, Judas hadde begynt sitt fullstendige frafall med å stjele litt fra felleskassen. Siden var hans sinn blitt så forherdet at han i sitt dype fall solgte sin Herre for 30 sølvpenninger. Hymeneus og Aleksander hadde kastet fra seg en god samvittighet og lidd skibbrud på sin tro (1 Tim 1,19-20). Alle disse står som advarende eksempler for oss i dag.

Frafallet kan inntreffe på andre måter også. Carl Olof Rosenius skriver om det åndelige frafallet på denne måten: En vei der mange salige Guds barn har mistet livet er den åndelige dovenskapen – det å legge ned våpnene, forsømmelsen i bruken av nådemidlene og i å øve seg i tro og gode gjerninger. – Til den åndelige dovenskapen hører det også å forsømme og etterleve ordet og ikke gi akt på Åndens røst.

Dette er ord til oss i 2007. De er like aktuelle som da han først skrev dem for 150 år tilbake! Vi har et hellig ansvar for vårt eget Gudsliv. Vi må ikke forsømme det i det nye året.

Dersom du er frafallen som leser dette, har Herren et kall til deg om å vende tilbake til ham. Guds Ord forkynner håp for den frafalne. Det er ikke håp for alle som falt fra. Hebreerbrevet viser det med alvor. Den som ligger i et uopprettelig frafall kjenner ikke på trang en til å få det godt med Gud igjen. Men for den som ønsker å komme tilbake til Jesus igjen, er det håp. Det er nok å vise til Jesu ord til de ulike menighetene i Johannes Åpenbaring kapitel 2 og 3. Jesus ber de menighetene som har latt frafallets krefter for råde, om å vende om. Det er bare en vei ut fra frafallet og det er gjennom en sann omvendelse til Jesus Kristus.

Dersom 2007 blir et frafallets år får deg, vil det mest tragiske av alt ondt skje deg. Da er du uten Gud og uten håp i denne verden. Da venter det deg en evig pine borte fra Herrens åsyn om du blir i frafallet.
Men Gud har ikke tenkt at det skulle skje. Derfor er hans ord full av formaning og veiledning om hvordan troen på Jesus skal bevares. Derfor - bruk året slik som Gud vil du skal bruke det. Søk Guds rike først i det nye året. Pass på at det ene nødvendige om å lytte til Jesu ord (Luk 10,42) får være nettopp det ene nødvendige, og 2007 vil bli et godt år i den Herre Jesu Kristi navn!