skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Er der plads til Jesus i dag?
Af Immanuel Fuglsang - Herning  

I Bibelen kan vi mange steder læse om, at der ikke var plads til Jesus. Han måtte fødes i en stald, fordi der ikke var plads i herberget (Lukas 2,7). Han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham (Johs. 1,11). Og i Hebræerbrevet 13, 12-14 kan vi læse følgende: "Derfor var det også uden for byporten, at Jesus led for at hellige folket med sit eget blod. Lad os da gå ud til ham 'uden for lejren' og bære hans forhånelse, for her har vi ikke en by, der består, men vi søger frem til den, der skal komme".

I Jerusalem blev Jesus afvist. Derfor græd han over byen og sagde: "Vidste blot også du på denne dag, hvad der tjener til din fred. Men nu er det skjult for dine øjne" (Lukas 19,41). Jesus sagde hermed, at han vidste, hvad de trængte til i Jerusalem, men det kunne han ikke få lov til at give dem. De havde nok i deres egen gudsdyrkelse, så Jesus var blot i vejen for dem. Derfor afviste de ham.

Om menighedens leder i Laodikea kan vi i Johs. Åbenbaring 3, 14-22 læse, at han havde rigtig meget at rose sig af. Ja, han mente faktisk, at alt var i orden. Man trængte ikke til noget der. De vidste blot ikke, at det efterhånden var kommet dertil, at Jesus var udenfor. Alligevel elskede Jesus denne menighed, selv om den tilsyneladende havde det godt uden ham. Derfor sendte Jesus bud til dem om, at han gerne ville ind i menigheden igen. Hvordan beskrives det? Jo, Jesus banker på døren. Han taler til dem, og han siger sandheden om dem. De var blevet lunkne midt i deres mange gerninger og aktiviteter og befandt sig således i en meget farlig tilstand. Alligevel sagde de selv, at de var rige, mens Jesus sagde om dem, at de var fattige, blinde og nøgne. Men han sagde også, at han havde netop det, de trængte til midt i deres elendighed. Derfor kaldte Jesus dem til omvendelse. Tænk, hans egen menighed, der var travlt optaget af at tjene Jesus, den trængte til omvendelse. Deres mulighed for redning var, at Jesus kaldte på dem. Hvis de blot ville høre hans røst og derved åbne døren for ham, ja da ville Jesus gå ind til dem og igen være sammen med dem! Tænk, sådan er Jesus også i dag.
Trænger du og jeg også til omvendelse? Det kommer an på, om vi vil give agt på Jesu ord. Hvad siger vi f. eks. i dag, når Jesus møder os med de alvorlige ord i Lukas 9,23-26: "Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og daglig tage sit kors op og følge mig. For den, der vil frelse sit liv, skal miste det, men den, der mister sit liv på grund af mig, skal frelse det. For hvad hjælper det et menneske at vinde hele verden, men miste sig selv eller bøde med sig selv? For den, der skammer sig ved mig og mine ord, skal Menneskesønnen skamme sig ved, når han kommer i sin og Faderens og de hellige engles herlighed".

Er Jesus indenfor i de kristne forsamlinger i dag? Eller må han stå udenfor og græde over menighedernes tilstand, sådan som han græd over Jerusalem? Vandrer vi som fjender af Kristi kors? Mange gør det, siger Paulus med tårer i Filipperbrevet 3,19. Må vi alle give agt på Herrens nådige kald, mens det endnu er dag. "Den, der har øre, skal høre, hvad Ånden siger til menighederne". Sådan står der 7 gange i Johs. Åbenbaring kap.2 og 3. Det har altså adresse til alle kristne til alle tider.

(På norsk i Bibelsk Tro nr.6-2009 - Shafan 11-12-09)


Webmaster, Andreas Michelsen

Forside: www.shafan.dk

skrevet Bibeltekster er hentet fra den autoriserede oversættelse, 
© Det Danske Bibelselskab 1992  og kan læses på BibelenOnline