skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Talsmanden
Thomas Teglgaard - Andagtsbogen "IB"

»Men Talsmanden, Helligånden, som Faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer. Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer; jeg giver jer ikke, som verden giver.« Joh. 14, 26-27

Gud er én og dog tre. Vi kalder det treenigheden, og det er altså ikke særlig let at forstå. Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd - en og samme Gud. Her skal vi beskæftige os lidt med Helligånden.
    Helligånden har flere opgaver. Det er ved Helligånden, at vi tager Guds ord til os. Det er ved Helligånden, at vi forstår, hvem Jesus Kristus er. Man kan sidde og læse Bibelen den ene gang efter den anden, man kan trave fra gudstjeneste til gudstjeneste, synge salmer og bede lange bønner uden nogensinde at blive det, som Jesus kalder »født på ny«. Der må et mirakel til. Ordene må blive levende og trænge ind i sjælen og ånden, og denne levendegørelse af ordene, denne »oversættelse« af ord til liv er Helligåndens opgave.
    Helligånden er ikke en nytestamentlig opfindelse, men har - ligesom Jesus - været til fra begyndelsen, men efter Jesu død og opstandelse, fra pinsedag, får Helligånden en særdeles central plads hos disciplene. Ikke på den måde, at der er fokus på Helligånden. Helligåndens opgave er at vise os, hvem Jesus er, ikke vise os sig selv, på samme måde som en lampe lyser op i et lokale, ikke for selv at blive set, men for at man skal kunne orientere sig.
    Helligånden er ved en hurtig betragtning ikke så synlig som Gud Fader og Gud Søn, men hvis man rigtig tænker efter, begriber man både højden og dybden og længden af Helligåndens gode gerning. Læg mærke til disciplene: De gennemgik alle de højtider sammen med Jesus, de var førstehåndsvidner til hans mægtige gerninger, de så ham endda, efter at han var opstået fra de døde; men de forstod ingenting. De tvivlede, mens de så ham forsvinde for deres øjne den dag på Oliebjerget. Indtil pinsedag. Indtil Gud sendte sin Hellige Ånd til jorden. Så fik de den udrustning, der skulle til; de så pludselig Jesu gerning i det rette lys; forstod pludselig hans og profeternes ord.
    Når Jesus taler om, at der fra de troende skal strømme levende vand, så er det Helligånden, han mener. Gudslivet kommer indefra. Det er den nye pagts betingelser. Vi har i Helligånden fået forskud på den himmelske gave, som vi helt ublandet vil erfare på den nye jord, hvor alt er godt.
Helligånden har mange andre opgaver: Overbevise os om synd, udruste os med de nådegaver, vi har brug for for at forkynde evangeliet, men først og fremmest - husk det! - først og fremmest kaste lys over Kristus, vise os ham, skabe troen i vores hjerter, så vi kan få evigt liv.
(Fra andagtsbogen "IB" - af Thomas Teglgaard - Lohses forlag 2006 - gengivet med tilladelse af forfatteren.)