skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Strid troens gode strid
Af Eivind Gjerde - Bibelsk Tro nr.3/2001

Apostelen Paulus oppmuntrer sin unge venn Timoteus og skriver: "Strid troens gode strid!" (1 Tim 6:12). Noen år senere skrive han et nytt brev til Timoteus Paulus er nå i fengsel og vet at livet nærmer seg sin avslutning. Han nevner på nytt den striden som en hver kristen får oppleve: "Jeg har stridd den gode strid, fullendt løpet, bevart troen" 2 Tim 4,7.

Timoteus var ung og livet lå foran ham. Dette livet skulle leves i samfunn med Jesus i troens strid. Selv hadde apostelen fått vandre med Jesus i et høydramatisk liv i den samme kamp. Han hadde stridt og striden var utført på rett måte. Rettferdighetens krans ventet nå på ham. Den skulle Jesus selv overrekke ham i den himmelske verden.

Vi er annå i verden og vi må kjempe. Hva går striden ut på? En kristen har mange og store fiender. De gamle talte med rette om den troendes trefoldige fiender: Djevelen, verden og det gamle mennesket. Striden går ut på å stå disse tre i mot, slik at troen på Jesus bevares i en hellig vandring fram mot det evige livet.

Djevelen er løgnens far. Han baktaler og anklager Guds venner dag og natt. Han egger den ugudelige verden til forfølgelse mot de kristne. Han prøver å lokke dem bort fra den sanne lære, gjennom sine falske apostler med deres forførende budskap.

Verden prøver å lokke med sin lyst, prakt og vellevnet. Verden prøver å få oss til å ligne seg i levevis og tenkesett. Den har en veldig kraft Det er ikke enkelt å stå tidsånden imot. Verden godtar nemlig ikke dem som tenker annerledes enn den. Verden vil ha ensretting.

Det gamle mennesket er fullt ut på parti med både djevelen og alle ugudelige mennesker. Derfor er vi svake for verdens fristelser og djevelens forførelse. Den argaste fienden ber vi djupt i vår eigen barm, som sangeren uttrykker det.

Dette er tre mektige fiender som vil frarøve oss seiersprisen. Vi lever i en tid der djevelen og verden raser mot Guds menighet som aldri før. Åndskampen er voldsom. I vårt land er oppmerksomheten mellom mange troende særlig rettet mot all den vranglære og forførelse som er innen kirkenes- og organisasjonenes rekker. I vår aktuelle situasjon kan kampen mot vranglæren lett få førsteprioritet. Det er helt avgjørende for den kristne kirke å kjempe for den rette lære. Guds Ord formaner oss til å gjøre det. Judas brev vers 3 sier at vi skal stride for den tro som en gang for alle er blitt overgitt til de hellige. Men vi må da være klar over at midt i vår bibelsk berettigede strid, lurer det en fare. Striden kan få en slik egenverdi for oss at perspektivene forrykkes. Midt i kampens hete kan blikket vendes fra Jesus Kristus og over på alle våre motstandere og de falske tankene vi kjenner at vi må ta et oppgjør med. Vi har et meget alvorlig eksempel på det i Bibelen. Forstanderen i menigheten i Efesus kjempet for den rette lære, og Jesus selv hadde rost ham for det. Han hadde avslørt dem som sa at det var apostler, men som ikke var det. Deres løgn var blitt avdekket (Åp 2:2). Allikevel hadde han forlatt sin første kjærlighet, Jesus Kristus.

Det er altså mulig å kjempe for den rette lære og allikevel komme bort fra ham som er troens opphavsmann og fullender! Dette viser oss at den viktigste åndskampen som en kristen står oppe i, er å bli bevart i selve evangeliet om Jesus. Derfor må evangeliet stadig få lyde i all sin bibelske kraft og fylde imellom oss. Midt i vår tid med all sin uhyggelige forførelse, står den egentlige kampen om mitt og ditt hjerteforhold til Jesus. Det er troens egentlige strid. "Tap ikke korset av syne for da er det kjæreste tapt", synger vi i en kjent bedehussang. Det budskapet er viktigere enn noen gang.

Derfor vil vi rette våre blikk mot Jesus Kristus og vente all nåde og kraft fra ham i den strid vi kjemper på troens vei. For Jesus er den store seierherren. Han har allerede beseiret alle våre fiender. På korset slettet han nemlig vårt skyldbrev som var skrevet med bud. På Golgata avvæpnet han maktene og myndighetene og viste seg som seierherre. Ved å holde oss til ham er hans seier vår seier i striden.