skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Våk derfor
Dag Risdal - "Åndskampen i himmelrummet"

Nesten hver gang Jesus taler om de siste tider avsluttes talen med et: Våk derfor! (Se Matt 24,42; 25,13; Mark 13,33; Luk 21,36). Også apostlene hadde forstått hvor viktig det var å formane hverandre til å våke. Paulus taler om å våke så de ikke blir forført av falske profeter. Spørsmålet for Paulus er ikke om det gror fram falske profeter midt i forsamlingen, men om de er våkne når det skjer (Apg 20,29). For Peter er det heller ikke et spørsmål om de troende blir angrepet av djevelen, men om de klarer å stå ham imot, faste i troen. Derfor våk! (1 Pet 5,8)

Enkelte røster hevder at det i de siste tider skal komme en stor vekkelse over verden, også her i vesten. Dette er jeg redd er ønskedrømmer fra falske profeters hjerter (Jer 23,16). Jo, Jesu navn skal så visst skyte nye skudd til solen har sluttet å skinne. Så arbeid du med forventning. Dog skal vi legge oss på sinne hva Bibelen sier skal prege massene i de siste tider. Endens tid skal være preget av et veldig frafall. Hør bare hva disse Bibelord sier:
"For først må frafallet komme" (2 Tess 2,3).
"I de siste dager skal det komme vanskelige tider" (2 Tim 3,1).
"Mange skal da falle fra ... mange falske profeter skal stå fram ... .lovløsheten tar overhånd .. .kjærligheten blir kald hos de fleste" (Matt 24,9-12).
Dette sier ikke Jesus for å ta motet fra noen. For Gud gir ikke mismotets ånd (2 Tim 1,7). Nei, Bibelen taler bent fram og alvorlig om disse ting for at det ikke skal skje med deg! "Disse ting hendte som forbilder for oss, så vi ikke skal ha lyst til det onde, slik de hadde lyst til det." (1 Kor 10,6). Ikke alle blir forført (Matt 24,11). Ikke alle sovner inn i døden (Matt 25,5). Du kan seire, men da må du holde deg våken!

Tegnene for Jesu gjenkomst blir klarere og klarere. Tegnene i naturlivet i form av naturkatastrofer er snart daglig kost. Frafallet blant dem som har hatt Guds Ord en tid (Vesten) når stadig nye dybder. Det er også et endetidstegn. De falske profeter florerer, nesten uten motstand. Lærelikegyldigheten vitner om søvn. A våke betyr å ha fått et himmelsk syn, en overbevisning som du må stride for.  Jødene vender tilbake til sitt land. Det vitner om at Guds klokke minst er fem på tolv. Men til mer det nærmer seg hans komme, til mer likegyldig blir vi for sjelens frelse. Vi eter og drikker, tar til ekte og gir til ekte mer rolig og uforstyrret av Guds Ord enn noen gang. Kjære leser, er du som meg, så trenger du noen som roper til deg: Våk! Se til at ikke du blir et endetidstegn!

De siste årene før Jesus kommer skal det komme en stor trengsel. Antikrist kommer til syne i en person som verden priser og gjør til verdenshersker (Åp 13,3). For Guds folk blir dette en hård tid, så hård at Gud må forkorte de dagene for å berge de utvalgte (Matt 24,22). Dog vil jeg hevde: Tiden før den store trengsel er farligere! Søvnens og frafallets tid går forut for den store trengsel. Den som bevarer et sant kjennskap til Jesus i denne tid, gis sterke løfter for trengselens tid: "Men de av folket som kjenner sin Gud, skal stå fast og holde ut" (Dan 11,32).

Arbeid og hvile hører med til Guds gode forordninger. Men i en forstand er hele tiden før Jesu gjenkomst dag. "Natten kommer da ingen kan arbeide" (Joh 9,4). Natten kommer, men den er her ikke enda. Derfor må du ikke sove enda. Snart skal du få slippe å engste deg for ditt bedrageriske hjerte, Satans angrep, forførelser, menneskefrykt, timelige bekymringer og mye, mye annet. Men nå må vi rope et: Ikke enda!
(Klip fra "Våk derfor" av Ole Andreas Meling - s.120 i "Åndskampen i himmelrommet" af Dag Risdal, Antikforlaget 2001)