skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Barn av Abraham eller Lot?
Av Per Bergene Holm - "Lov og Evangelium nr.9/2008"

Den troende Abraham har en slektning, Lot. Han vil ha verden i den ene hånden og Gud i den andre. Lot skiller derfor lag med Abraham. Han flytter sine telt dit han kan få et mer behagelig liv, helt til han bor like ved Sodoma. Snart bor han midt i byen.

Mon vi nåtidskristne mer er barn av Lot enn av Abraham?

Lot talte imot livet i Sodoma. Det gjør vi også. Vi skriver avisinnlegg og lager opprop. Og vi lider kanskje pine i vår rettferdige sjel, når vi ser og hører de lovløse gjerninger som folket omkring oss gjør (2.Pet.2,8 ). Vi tror derfor at vi er Abrahams barn, men er vi det?
    For som Lot har vi flyttet våre telt like inntil Sodoma, og noen av oss bor der. Mens vi protesterer og sender våre klageskriv, lar vi oss underholde av den samme synd og verdslighet vi taler imot, foran TV eller PC. Vi søker nytelse og vellevnet mer enn vi er opptatt av et liv etter Guds ord og bud, i forsakelse, tro og tjeneste. Vi søker det verden søker, har de samme gleder og interesser. Gud og hans ord ærer vi med munnen, men det preger ikke vårt liv. Det fører ikke til oppbrudd og forsakelse og et liv i og etter Guds ord og løfter, som hos Abraham.

Alle omkring oss ser vår dobbeltmoral og mister respekten for oss. Når vi hever vår røst til advarsel, tenker de, lik Lots svigersønner, at vi driver gjøn med dem (1.Mos.19,14 ). For våre liv taler imot våre ord. Derfor er det ingen åndskraft i vår tale. Kanskje vi som Lot bevarer gudslivet, om åndskraften er borte. Men hva med våre barn? Lot maktet ikke å verne sine døtre fra Sodomas ånd. De ble opphav til moabittene og ammonittene, de mest ugudelige av alle Israels nabofolk. Og Lots hustru ble inntatt av Sodomas vellevnet. Hun tapte sin sjel der. Er det det som holder på å skje i vår arme kristenhet og i våre kristne hjem?

Er det ikke tid til å fly for sitt liv? Skal ikke du, som er far, ta din hustru og dine barn ved hånden og flykte? Jesus taler om å hugge hånden av og rive ut øyet (Matt.5,29-30). Vi må leve amputert i forhold til verden omkring. Det gjelder ikke bare åpenbar synd og havesyke, men også karriere, sport, TV, internett og annet som tar tiden, sinnet og hjertet.

«La Kristi ord bo rikelig iblant dere», sier Skriften. Abrahams barn har sitt liv i Gud og hans ord. Det viser seg i «bosted» og ferd.

Følger du i Abrahams fotspor, eller er du barn av Lot?
(Af Per Bergene Holm - L&E 44. årgang, nummer 9 -  Norsk Luthersk Lekmannsmisjon. - Shafan 08-11-08)
Bibelhenvisningerne kan læses på BibelenOnline