skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Det sanne lys
Av Ingar Gangås -  "Lov og Evangelium nr.9-10/2004"

«Og desto fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel i å akte på. Det er som en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen lyser fram og morgenstjernen går opp i deres hjerter» (2.Pet.1,19 ).

Morgenstjernen er Jesus. Da Jesus ble født måtte mørket vike. Det sanne lys kom til verden. Himlenes rike var med ett kommet nær. Engleskaren lovpriste Gud og sang: Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, blant mennesker hans velbehag. Hyrdene gjorde det eneste riktige. De skyndte seg til Betlehem for å se barnet som var født.

Jesus kom i tidens fylde og ble det Guds Lam som bar all verdens synd. Han oppfylte loven og åpnet veien til Gud. Dette gjorde han for deg. Etter Adams fall sto mennesket utenfor en stengt himmeldør, men nå har den andre Adam blitt døren inn til Guds rike. Han er en Guds rettferdighet til frelse for hver den som tror. Lovet være Gud som sendte oss sin enbårne Sønn for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv!

Snart kommer Jesus igjen. Han kommer hastig. Du skulle gjøre som hyrdene. Skynd deg til Jesus! Han kan du tro på, for han er Veien, Sannheten og Livet. Vi synger i en julesang (nr. 622 i Sangboken):
Og lad os gå med stille sind
som hyrderne til barnet ind,
med glædestårer takke Gud
for miskundhed og nådebud!
Kom, Jesus, vær vor hyttegæst,
hold selv i os din julefest!
Da skal med Davids-harpens klang
dig takke højt vor nytårssang.
Martin Luther 1535.
N.F.S. Grundtvig 1817. Bearbejdet 1852.  "Det kimer nu til julefest.. "   Den Danske Salmebog nr. 94

Jesus kan i sannhet skape lys i mørket! Men den store sjelefienden vil gjerne ta fra deg gleden i Jesus. Får han ikke ført deg inn i mismot, så lokker han deg til hovmod. Hvor mange har han ikke ført vill på denne måten. Er du en av dem? Du mistet blikket på Guds Lam. Så ble du fristet til å gi opp, eller du begynte å rekne med deg selv slik at det ble til fall for deg.

Kanskje du ville oppleve ekstraordinære ting, eller du søkte din trøst i noe som du opplevde med Jesus for lenge siden. Peter hadde også en slik opplevelse han kunne ha rost seg av. Det var den gangen han var på det hellige berg sammen med Jesus og hørte røsten fra himmelen uttale: Dette er min Sønn, den elskede, som jeg har behag i. Peter var svært begeistret den gangen, og ville bygge hytte der på fjellet. Men nå vitner han om noe som er mye bedre å bygge på: Desto fastere har vi det profetiske Ord.

Har du et ønske om å møte Jesus og få komme heim til himmelens skjønne land? Ja, du lengter etter den dagen. Men du synes veien blir lang. Mørket bare øker på både i deg og omkring deg. Da skal du vite at Jesus er den samme nå som før. Hans Ord er til å lite på i dag som tidligere.
For det første er det himmelske budskap like sant i dag som det alltid har vært. Det er uforanderlig. Bibelens Ord holder i liv og død. Du kan ha tillit til Bibelen! For det andre forteller Ordet at Jesus er den samme. Han er den eneste som kan tilgi synd og gi deg evig liv. Du kan stole på Jesus! Gud er fornøyd med sin enbårne Sønn. Tro på ham og du skal bli frelst! Da blir det grunn til å synge med Brorson (nr. 120 i Sangboken - her på dansk):

O du blodig Jesu navn,
min forløsnings morgenrøde,
Paradisets førstegrøde,
bange sjæles hvilestavn,
troens stærke sejersfane,
håbets rette ankergrund,
lys oppå min trange bane,
ja, udi min sidste stund!
Nu det navn, o Jesus, som
du for mig har villet bære,
lad det mig i tanker være,
hvor jeg går i verden om;
og i dødens sidste dvale
lad det kvæge sjæl og sind,
at jeg må om Jesus tale,
til jeg går i Himlen ind.
Nu velan, et frejdigt mod!
Op, mit hjerte, op, min tunge,
op, om Jesu navn at sjunge,
om hans kærlighed og blod!
Alt, hvad i mig er, sig fryde
til min frelsers lov og pris,
at min nytårssang kan lyde
langt hen ind i Paradis!
Hans Adolph Brorson 1732. Jf. nr. 59. "Nu velan..." Den Danske Salmebog nr. 135

Fra L&E 40. årgang, nummer 9-10 - Med ønsket om en velsignet julehøjtid og nytår - Shafan 18-12-08
Bibelhenvisningerne kan læses på BibelenOnline - Det danske Bibelselskab

Du soles sol fra Betlehem!
Hav tak og lov og pris for hvert et glimt fra lysets hjem og fra dit Paradis!
Webmaster, Andreas Michelsen         Forside: www.shafan.dk skrevet