skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

En ny begyndelse
Hans Erik Nissen - "Mellem liv & død"

Ordet begyndelse er et dejligt ord. Det er fyldt af håb og forventning. Det er, som om lyset har sejret over mørket i dette velsignede ord. Der er fødsel, dåb, genfødelse og bryllup i det!
    I lignelsen om den fortabte søn er ordet begyndelse anvendt to gange: Han begyndte at lide nød ... og de begyndte at være glade. Nødens begyndelse var kun tilsyneladende så ulykkelig. Den førte jo til hjemrejse, til gensyn og til glæde. Sådan er det at have Gud til Fader. Da kan nøden blive til en ny begyndelse.

Skuffelsens ord

Men det er ikke hele sandheden.
    Hvor mange nederlag knytter sig ikke netop til ordet begyndelse i dit liv? Gang på gang blev det til en ny begyndelse, men fortsættelsen udeblev. Ikke hver lejr, ikke hvert stævne eller hvert møde blev til en ny begyndelse. Men ofte skete det. Du tog en beslutning om, at nu skulle det være anderledes. Det kunne ikke blive ved med at gå, som det gik. Udglidningen måtte standses. Skete det ikke, var det kun et spørgsmål om tid, før det hele glippede for dig.
    Men det holdt kun så kort. Nogle få uger - og det hele var det samme igen. Det blev ved begyndelsen. Fortsættelsen var, som den ville have været uden nogen ny begyndelse.
    Og det har gjort dig desillusioneret. Du har mistet troen på, at det nogensinde skal blive radikalt anderledes i dit kristenliv. Du har jo så mange mislykkede beslutninger at se tilbage på.

Er du eller Jesus begyndelsen?

Ofte har du spurgt, hvorfor det ikke vil lykkes? Måske har du anet svaret, men du har ikke taget ved lære af det. Du har godt kunnet indse, at du bestandigt har mobiliseret dine egne kræfter. Nu ville du læse mere i Bibelen, vidne om Jesus, bede mere, være mere glad o.s.v.
    Begyndelsen må blive en tilbagevenden til Jesus. Det er talrige kristnes store ulykke, at de betragter deres forhold til Jesus som noget, de har klaret, så sandt de er kristne. Det er de så langt fra. Troens liv med Jesus er fødelinien til al åndelig velsignelse i dit liv. Og på intet område sætter Satan stærkere ind. Han vil ramme det åndelige liv i dets udspring. Al velsignelse i dit liv står i nøje forhold til den betydning, som Jesus har for dig. Fryder og glæder du dig over det, som Jesus er for dig, da strømmer velsignelsen igennem dig. Er dit sind ikke vendt mod Jesus og fuldt af det fuldbragte, da er der ingen sand styrke og kraft i dit åndelige liv.

Herren begynder igen

Skal du have en ny, sand begyndelse, kan det kun ske derved, at Gud tager dig, mislykkede, i sin hånd og begynder igen. Det er Herren, som må begynde med dig på ny. Når Gud begynder, gør han det ved at føre dig tilbage til ham, som for Gud selv er begyndelsen. Og hvem det er, ved Gud bedre end nogen. Da han skabte verden, var Jesus begyndelsen. Da han løskøbte slægten fra syndens trældom, var Jesus begyndelsen.
    Når Gud begynder med dig igen, sker det ved, at han lader din tro på Jesus vokse. Han åbenbarer for dit hjerte, hvilken rigdom der ligger i navnet Jesus. Selv oplever du det, som en glæde og fryd over det blod, som renser dig for al synd. Dit blik er rettet mod J esus og fastholdt af ham. Du ser ham alene og tænker ikke på, at nu har Gud påny ladet Jesus være begyndelsen.

Tre eksempler

1. Din kamp mod synden.
Hvor ofte har du ikke lidt nederlag? Ja, du gjorde det, hver gang du rettede dit blik mod din modstander og samlede alle dine kræfter for at overvinde ham. Men du sejrede, når du flygtede ind i din frelsers favn og lod hans nåde gælde for dig. Dette er den sejr, som har sejret over verden: vor tro. Hvem kan sejre over verden, uden den, som tror... Og for at du ikke skal være i tvivl om, at det ikke er dig selv, men Jesus du skal tro, så fortsætter Johannes med at skrive: at Jesus er Guds søn. 1.Joh.5,4-5 .
2. Tilliden til Jesus.
Det lykkedes ikke, når du besluttede dig til, at nu ville du til at regne mere med Jesus, men når Gud lod dit hjerte smage evangeliet som det forunderlige og ufortjente. Du så, at han, som ikke sparede sin egen søn, men som havde givet ham hen for dig, han ville også skænke dig alt med ham.
3. Glæden.
Hvor har du hørt det tit: En kristen skal ikke være et hængehoved, men være et glad og forløst menneske. Du kunne kun være enig. Men enigheden førte ikke glæden ind i dit liv. Men da Gud lod Jesus blive den nye begyndelse i dit liv, sang dit hjerte af fryd.

Jesus - begyndelsen i evighed

Himlen er der, hvor Jesus er begyndelsen. Der har alle ham som deres eneste begyndelse. De begynder med Jesus - og de ender med Jesus. Han er nemlig både begyndelsen og enden i evighed.
    Men - og det er det forunderlige - Gud skaber himmel på jord ved at åbenbare for dit hjerte, at Jesus allerede nu er det for dig, som han skal være i evighed. Derfor synger vi allerede nu Lammets sang for Guds ansigt.

(Fra "Mellem liv & død" af Hans Erik Nissen - Luthersk Missionsforenings Bibelskoles Elevforening 1998) - Shafan 16-06-08
Bibelhenvisningerne kan læses på BibelenOnline - Det danske Bibelselskab