skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Om vekkelse
Carl Frederik Wisløff -  fra Josafat -  

Vi ber om vekkelse, og vi gleder oss, når vi hører om vekkelse. Men la oss være våkne for, at«vekkelse» kan være så mangt. Noen ganger fører vekkelsen til sunt og åndelig liv. Men det har også hendt, at «vekkelsen» var et religiøst blaff – det ble lite eller intet igjen som varig frukt.

Spørsmålet er:
Hva er det, som må vekkes, om det skal bli bibelsk vekkelse?

Det er ikke nok, at det vekkes religiøs interesse og religiøse følelser. Følelsene kan vekkes med sang og musikk. Toner og ord, som appellerer til folks følelse for stemning og høytid, kan samle mange mennesker, og de kan føre til, at mange beslutter seg for å be om forbønn til å begynne et nytt liv.
Men ofte blir det bare en forbigående stemning.
La oss fremfor alt huske dette:
Det er samvittigheten som må vekkes.
Guds Ord vil tale til samvittigheten. Det vil si: Guds Ord må få komme slik, som profeten Natan kom til David:
Du er mannen! Du har syndet!
Disse synder ligger på deg og vil føre deg i fortapelsen, om du ikke får et oppgjør med Gud om dine synder.

En kan av og til få inntrykk av, at det er lite tale om synden.
Det er mer tale om lengsel etter å oppleve personlig frigjørelse, og å få oppleve kraft, seier, glede og fryd.
Men dette kan en snakke om lenge – uten å gå folk på klingen ved å tale om deres synder.

«Jeg levde en tid uten lov. Men da budet kom, våknet synden til live. Jeg derimot døde». Slik skriver Herrens apostel. Les sammenhengen i Rom.7.
Ved loven kommer syndens erkjennelse. (Rom.3,20 ).
Guds hellige vilje, hans hellige lov, må få vekke samvittighetene, slik at en får se sine synder og begynner å fatte, at hjertet er Gud imot.
Det virker Guds Ånd ved forkynnelsen av loven.
Å hvor nødvendig det er i dag!
Det er jo snart ingen følelse igjen for normer og bud, langt mindre for den hellige Guds lov.
Tal til folk om deres synder, konfrontér oss som hører, med lovens lys over det vi har syndet mot Gud! Da kan samvittigheten vekkes, og da blir det rop etter tilgivelse og frelse. Og da skal evangeliet få vekke troen på Jesus. La oss be om en sann forkynnelse av loven og evangeliet! Husk når vi snakker om vekkelse: Tal til samvittighetene om synden, tal slik som Guds Ord taler. Og tal så om Jesu, Guds Sønns blod, som renser fra all synd.

Om vekkelse Av Carl Fr. Wisløff, kronikk Dagen, 14.07.89  - Shafan 14-02-08