skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Andagt Fil.4,5
Øivind Andersen - "Ved kilden" 
"Lad alle mennesker mærke, at l har et mildt sind! Herren er nær!" Fil. 4,5.
Vi skal lade alle mennesker mærke, at vi har lagt vor sag i Guds hånd, og at vi stoler på ham.
Et mildt sind betyder netop det at lægge sin sag i Herrens hånd og stole på ham og regne med, at han alene skal gøre det. Salme 37,5.
Det betyder, at vi ikke kan rose os af vor egen dygtighed eller indsigt. Vi kan heller ikke rose os af vore nådegaver, vort lys i Guds ord eller af, at Gud bruger os. For i det øjeblik, vi begynder at rose os af den slags, holder vi op med at stole på Herren selv.
Det går imod vor medfødte natur at være sagtmodig. Vi vil hellere være selvhjulpne og forstå os på tingene end at være afhængige af Jesus til enhver tid.
Men hvis Herren skal blive det for os, som han ønsker, kan det kun ske ved, at vi stadig sætter vor lid til ham og lader det være vitterligt for alle og enhver.
Vi må glæde os i Herren, vi må også rose os af Herren.
Han er vor visdom, vor retfærdighed for Gud, vor helliggø­relse og forløsning. 1. Kor. 1,30. Han er også vor styrke, vor frimodighed og vor tillidsfulde adgang til Gud. Ef. 3,12.
Når vi roser os af ham, gør vi det, han har bedt os om. Det hjælper os til at have sind og tanke rettet mod ham.
Der følger velsignelse med de sagtmodige. De ser det ikke selv, men hvor de står og går, er de til glæde og hjælp for andre mennesker. De er til opmuntring og til trøst. Det er, som om Herren selv kommer nær til menneskene gennem dem.
Lad alle mennesker se, at du har lagt din sag i Herrens hånd og stoler på ham.
(Andagt fra "Ved kilden" af Øivind Andersen - Dansk Luthersk Forlag 1978 - Shafan 19-12-09)Webmaster, Andreas Michelsen

Forside: www.shafan.dk

skrevet Bibeltekster er hentet fra den autoriserede oversættelse, 
© Det Danske Bibelselskab 1992  og kan læses på BibelenOnline