skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Det veldige budskap
Av Kristoffer Fjelde -  Bibelsk Tro - nr.6/2009

”I dag er det født dere en frelser, som er Messias, Herren – i Davids by” Luk 2,11.

Aldri har noe budskap hatt slik forberedelse! Fra før verdens grunnvoll ble lagt. Og så: ”Når jeg i Skriften ser de store under som Gud har gjort fra Adams første tid”. Storheten: ”Hva øye ikke så og øre ikke hørte, og hva ikke oppkom i noe menneskehjerte”. Det fikk den fortapte sønn oppleve! Budskapets virkning: Det gjør syndere lykkelige og salig! Det stiller den mest fortapte og forkomne synder inn under Guds velbehag: ”Ren og rettferdig Himmelen verdig”. Det løser syndetrellen! Det fører fra mørke til lys, fra Satans makt til Gud! Ja, ”røveren i nøden” gikk fra helvetes port til Guds salige Paradis! ”Dets gåte er et Guddoms ord som skaper hva det nevner. Dette budskap ”tvang” enkene etter Aucamisjonærene å fortsette! ”vidunderligst av alt på jord—”! Er dette budskap! Og derfor så viktig at hele verden sviver i ”Frelsesøkonomiens tjeneste”. Det vil si med denne ene hensikt: Budskapet må nå alle! Så skal enden komme! ”Ikke tid mer”, sier Johannes Åpenbaring. Det reddende budskap må ut mens der er tid! ”Slekt etter slekt søkk i si grav. Ropet seg stendig fornyer”! Generasjonene før må svare for seg. Men i dag må det reddende budskap nå mine samtidige, ellers går de fortapt! Den sanne julefryd har også sin ”tvillingbror” – nøden for dem utenfor! Alle, alle må se den herlige Frelser jeg eier!” Men dagen i dag må brukes til dette, for ”morgendagen har ingen ennå sett”! For et ansvar vi har som kjenner budskapet! Men for et privilegium:

”Det har bud til unge, gamle,
skyter stadig friske skudd,
Det har evnen til å samle
Alle frelste sjeler inn til Gud!”
(Bibelsk Tro nr.6-2009 - Shafan 15-12-09)


Webmaster, Andreas Michelsen

Forside: www.shafan.dk

skrevet Bibeltekster er hentet fra den autoriserede oversættelse, 
© Det Danske Bibelselskab 1992  og kan læses på BibelenOnline