skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

EN ÅPNET DØR
Johnn Hardang - P7 Kristen Riksradio

 - Se jeg har satt foran deg en åpnet dør, og ingen kan lukke den igjen.Åpb 3,8.
Jeg er akkurat kommet tilbake fra Hellas, fra Kristen Riksradios tur til Patmos, Samos og Efesus. Det ble en flott tur, med trettifire deltakere i reisefølget og Johannes Åpenbaring i sentrum for bibelundervisningen.
    En av de siste kveldene på Patmos leste vi denne setningen fra sendebrevet til Filadelfia:
- Se jeg har satt foran deg en åpnet dør, og ingen kan lukke den igjen. Åpb 3,8.

Byen Filadelfia ble kalt Porten mot øst. Hvis du befant deg i Lille-Asia og ønsket å reise videre mot øst, innover i dagens Tyrkia, var det absolutt beste å ta utgangspunkt i Filadelfia. Her lå Porten mot Øst.
Dermed var det nok ikke tilfeldig, og heller ikke så vanskelig å forstå for leserne, at Jesus her snakker om åpne dører:
- Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør, og ingen kan lukke den igjen.
Det handler om åpne muligheter og en strålende framtid.

I dag er det deg og meg det gjelder. Men hva kan det ligge i denne innbydelsen fra Jesus? Jeg tror det er flere ting Jesus her vil ha sagt oss. Jeg tror det er flere dører han snakker om:

For det første: En åpnet dør inn i Bibelen, Guds Ord. De kristne i Filadelfia var ikke sterke i seg selv. De hadde lite å stille opp med i egen kraft, men kjente kraften og betydningen av Guds Ord:
- For du har liten styrke, og har holdt fast på mitt ord og ikke fornektet mitt navn, sier Jesus.
Slik var de blitt bevart både gjennom forfølgelser og trengsler: Ved å ta vare på Guds Ord. Det er slik du blir bevart hos Jesus: Ta vare på Guds Ord, så vil Guds Ord ta vare på deg.

For det andre: En åpnet frelsesdør. Evangeliet om Jesus var blitt forkynt i Filadelfia. Og dette budskapet hadde åpnet vegen til livssamfunn med Gud. Ordet om Jesus fortalte at synden var sonet og fiendene beseiret. Hindringene var ryddet bort. Frelsens dør sto åpen.
- Dette sier Den Hellige, Den Sannferdige, han som har Davids nøkkel, han som lukker opp og ingen lukker igjen, og som lukker igjen og ingen lukker opp...
Jesus er nøkkelperson. Han har frelsens nøkler: Det avgjørende ordet.

For det tredje: En åpen dør i nød og vanskeligheter. De kristne i Filadelfia var godt kjent med lidelser og forfølgelser: Ille hadde det vært før og enda verre skulle det bli. Men situasjonen var likevel ikke håpløs. Ingen nød er for stor og intet fjell for høyt å komme over for den som tror på Gud. Og som setter sin lit til hans ord og løfter.

For der fjerde: Åpne dører i tjenesten for evangeliet. Vi møter syv menigheter i Åpb 2-3, men bare to menighetstyper: De to som ble presset utenfra, gjennom forfølgelser og lidelser. Og de fem som ble presset innenfra, gjennom vranglære, synd og dårlige ledere. Menigheten i Filadelfia hørte til den første kategorien og var blant de menighetene som vokste mest. Presset innenfra er alltid ødeleggende for Guds menighet. Men presset utenfra betyr som regel nye og åpne dører.

For det femte: En åpnet himmeldør. Døden er aldri det siste for dem som tror på Jesus. Livet er sterkere enn døden. Evangeliet om Jesus betyr framtid og håp for alle dem som tror:
- Jeg kommer snart! Hold fast på det du har, for at ingen skal ta din krone, sier Jesus her.
Dette er seiersbudskapet og seiersmuligheten - også i dag!

(Ukens andagt uge 41 på P7 - af Johnn Hardang - gengivet med forfatterens tilladelse - Shafan 13-10-09)


Webmaster, Andreas Michelsen

Forside: www.shafan.dk

skrevet Bibeltekster er hentet fra den autoriserede oversættelse, 
© Det Danske Bibelselskab 1992  og kan læses på BibelenOnline