skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Et dekke!
Niels Dybdal-Holthe -  Fra Tidenstegn

2. Kor. 3, 15-16.

Her er tale om et åndelig dekke. Det er synd og vantro som gjør at folk ikke forstår frelsen og hvor nødvendig den er. Folket er åndelig blinde. De gamle sa det gjerne slik: ”De er blinde som kattugla i sola.” Det åndelige er en dårskap for mange. Kap. 4, 3-4.

I sammenhengen står det om noen jøder som leste Mose lov uten å forstå selve grunntanken. Da sier Paulus at det er først når de omvender seg til Gud, at dekket blir tatt bort. Det gjelder ikke bare dem, men alle mennesker. Guds rike er en gåte for alle folk, inntil de gir seg over til Gud og tar imot frelse. Det er en av grunnene til at diskusjon om åndelige spørsmål med verden, er så håpløse. De begriper ikke selve hovedtanken med kristen tro.
    Derfor sier Paulus: Til denne dag. Det er ikkje blitt lettere å tro evangeliet i vår tid enn før. Synden og verden og vårt eget hjerte er det samme som før – selv om utviklinga har gått videre i det ytre.
    Når det omvender seg, står det. Det viser tilbake på hjertet. Å omvende seg er her å utlevere seg til Gud med alt vi har. Der ligger ofte feilen for oss mennesker. Vi gjemmer så lett på noe. Ordspr. 23, 26 sier: Gi meg ditt hjerte. Det har en egen evne til å løse oss fra verden, når vi gir oss til Gud slik.
Og da blir dekket tatt bort. Du får åpne åndelige øyne og begynner å se på en annen måte. Noe av det du oppdager da, er dette:

1. Du ser Gud.

Han er en annen enn du trodde han var. Han er ikkje gammel og snill og ubetydelig. Du ser den virkelige Gud, ikkje han du hadde tenkt ut i ditt hjerte eller slik folk flest forestiller seg at han er.
    - Du så at han var hellig. Du satt nå ved siden av profeten Jesaja i templet, og hørte serafene rope: Hellig, hellig, hellig er Herren. Jes. 6, 3. Det betyr at han tåler ikkje synd. Alle vi som har vært der, vet at da skjelver vi. Vi blir små. Og Gud er så uendelig stor.
    - Gud er også rettferdig. Og da skjønner vi at han må straffe synden. Den er jo brudd på hans egen hellige lov med trussel om straff. Esek. 18, 4: Den som synder, han skal dø. I dette lyset er vi forbrytere framfor Gud. Det er det frykteligste syn du kan ha av deg selv. Har du egentlig sett noe av det? Det er ikkje sikkert at du ser alt på en dag. Men lever du i lyset, vil du oppdage deg selv slik Gud har sett deg. Da kan du ikkje flykte unna.
    - Gud er faktisk dommer. Han har fastsatt en dag da han skal dømme denne verden. Da skal hele verden stå for hans hvite trone. Åp. 20.

2. Da ser vi oss selv.

Kanskje har noen av oss ikkje sett oss selv i dette lys. Eller kanskje du prøver å glemme det, for det er ikkje et behagelig synd. Hva viser Ånden oss nå, er det noe spesielt? .
    - Han vil du skal vite at du er en evighetsvandrer. I Hebr. 9, 27 tales om døden – og deretter dom. Djevelen er ivrig etter å vise oss denne verden, hvor vakker og nyttig den er. Mat. 4, 8-9. Men han skjuler evigheten. For der strekker ikkje han til. Asaf sier i Salme 73, 24: Deretter tar du meg opp i herlighet.

Her ser vi forskjellen på frelst og ufrelst når dette livet er slutt. Der er kanskje ikkje så stor forskjell i hverdagen vår nå. Men etter døden inntrer den soleklare ulikhet. Noen får deretter en dom – til evig fortapelse. Andre har en herlighet i vente. Hvilken ”deretter” har du? .

Han viser deg også synden, slik at du ser den på en annen måte enn før. Alle er syndere. Rom. 3, 23. Men vet du hva det betyr? Lenge har du kanskje trodd at synden var ubetydelig, alle er jo syndere! I Guds lys ser du nå at du er på feil vei. Du står i bunnløs gjeld til den hellige Gud, og har ikkje en øre å betale med. Du er en forbryter mot Gud, og det skal du stå til regnskap for.
Hvis du er villig til å erkjenne det, viser Ånden deg noe mer:

3. Du ser Jesus.

Ja, du har hørt om ham før. Men dette blir på en annen måte. Nå er han ikkje lenger historie for to tusen år siden. Nå står han ved din side. Og han gir deg et kjærlig blikk som han viste Peter i påsken. Han hvisker i ditt redde øre: ”Eg er det Guds lam som bar verdens synd – og dine synder er regnet med der. Det var eg som ropte: FULLBRAKT på korset. Da ble din frelse ferdig.
    Og nå tilgir eg deg alt sammen. Eg døde jo for deg, for at du skulle bli frelst. Eg var uten synd, men ble gjort til synd i ditt sted. 2. Kor. 5, 21. Vil du tro meg på det? .

Da ser du også: Dette er nok. Du får det gratis, av nåde ved troen på Jesus. Det trengs ikkje noe mer. Nåden betyr at det er nok. Ef. 2, 8. Det er derfor vi synger på møtene:
Det er nok det som Jesus gjorde,
det er nok det som han har sagt.
Kom derfor til ham i dag. Han tar bort dekket, v. 18. Du får leve i Guds herlighet, og du ser mer og mer av den i livssamfunnet med Frelseren: Fra herlighet til herlighet. Og alt dette er Åndens gjerning.
(Av Nils Dybdal-Holthe på bloggen: "Tidenstegn"   - Med forfaterens tilladelse gengivet på Shafan 24-09-09)


Webmaster, Andreas Michelsen

Forside: www.shafan.dk

skrevet Bibeltekster er hentet fra den autoriserede oversættelse, 
© Det Danske Bibelselskab 1992  og kan læses på BibelenOnline