skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Gud utsletter dine synder for sin skyld
Av Kristoffer Fjelde  -   Bibelsk Tro - nr.2/2009

”Du har bare trettet meg med dine synder, voldt meg møye med dine misgjerninger. Jeg, jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld, og dine synder kommer jeg ikke mer i hu”  Es.43,24-25

Hvor forferdelig du har det! Bare synd! Kanskje du er kommet opp i årene og evighetstankene opptar deg, eller på en eller annen måte prøver du å flykte fra dem. Nå er det snart slutt på flukten. Har du gitt opp?
    Kjære fredløse venn! Les ordet for vår andakt igjen. Jeg vet ikke hva du heter, men Gud vet det. Han vet om dine synder i tanker, ord og gjerninger. Ja, han ser mye, mye mer enn du ser av synd hos deg, for Gud ser alt. ”Alt er nakent og bart for hans øyne som vi har å gjøre med” Hebr.4,13. Men han sier likevel: ”Jeg, jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld”. Det er altså ingen grunn hos deg for Guds tilgivelse, men grunnen er hos Gud selv! Han elsket deg så at han gav sin Sønn, den enbårne, til frelse for deg, les Joh.3,16 og Es.53,5-6. Her ser du grunnen hvorfor Gud utsletter din syndeskyld. Ofte kan syndeminnene bli forferdelige, men tenk her står det at dine synder kommer han ikke mer i hu.

Å, sjel som fryktsom vandrer om,
og lengter etter fred.
Din synd er slettet ut av ham,
som døde i ditt sted!

(Sangboken nr. 194, v. 5) 
(Bibelsk Tro nr.2-2009) - Shafan 11-03-09
Bibelhenvisningerne kan læses på BibelenOnline - Det danske Bibelselskab