skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Hvordan bliver fremtidens kirke?
Immanuel Fuglsang,  Herning

Hvordan bliver fremtidens kirke? Dette spørgsmål var overskriften over en artikel i Herning Folkeblad lørdag den 13. juni i år - ganske vist ikke på debatsiden - men på siden »Kirke og Folk«. Og da de fleste danskere fortsat er døbte mennesker og medlemmer af Folkekirken eller et andet kirkesamfund, var det bestemt ikke et uvedkommende spørgsmål, idet udviklingen i kirken ofte i høj grad også har betydning for samfundet i sin helhed.

Når jeg nu vælger at kommentere et spørgsmål i en avisoverskrift, der blev bragt for næsten to måneder siden (og altså ikke selve artiklens indhold), skyldes det, at det rejste spørgsmål er kommet til at presse sig endnu mere på hos mig efter gudstjenesten den 2. august i én af Hernings omegnskirker. Her talte præsten i troskab mod dagens tekst meget enkelt og ligetil om forholdet mellem sandhed og løgn, og i den forbindelse kom det til at stå klart for mig, at kirken - uanset om der tænkes på Folkekirken eller en såkaldt Frikirke - altid vil tage skikkelse af enten en sandhedskirke eller en løgnekirke.

Prædiketeksten denne søndag var netop en advarsel fra Kirkens Herre, Jesus Kristus, om at tage sig i agt for de falske profeter. Og en sådan advarsel må uden overdrivelse kunne kaldes for meget afgørende for kirkens fremtid. Det er nemlig livsvigtigt for kirken som helhed og for det enkelte menneske, at vi vil indrette os efter f. eks. denne klare udtalelse af Jesus: »Gå ind ad den snævre port; for vid er den port, og bred er den vej, der fører til fortabelsen, og der er mange, der går ind ad den. Hvor snæver er ikke den port, og hvor trang er ikke den vej, der fører til livet, og der er få, som finder den!«

I en tid hvor næsten alt i samfundslivet bliver bedømt og vurderet på antal og mængder, er det værd at lægge mærke til, at i kristen sammenhæng vil sandheden ofte skulle findes hos den lille flok og dermed ikke nødvendigvis hos flertallet. Sådan var det, da Jesus gik synligt omkring her på jorden, og der er ingen grund til at tro, at det skulle være anderledes nu, hvor Jesus usynligt er til stede i den kristne kirke.

Tværtimod giver Bibelen – som jo er rettesnor for kirken - et klart signal om, hvordan udviklingen vil være. Apostlen Paulus, som havde fuldmagt fra Jesus selv, skrev nemlig disse ord til sin nære ven og medarbejder Timotheus:
»For der vil komme en tid, da folk ikke vil finde sig i den sunde lære, men skaffe sig lærere i massevis efter deres eget hoved, fordi det kildrer deres ører. De vil vende det døve øre til sandheden og slå sig på myter. Men du, hold altid hovedet koldt, bær dine lidelser, gør din gerning som evangelist og fuldfør din tjeneste!«

(læserindlæg i Herning Folkeblad mandag den 10. august af Immanuel Fuglsang, gengivet med forfatterens tilladelse - Shafan 15-08-09)


Webmaster, Andreas Michelsen

Forside: www.shafan.dk

skrevet Bibeltekster er hentet fra den autoriserede oversættelse, 
© Det Danske Bibelselskab 1992  og kan læses på BibelenOnline