skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Søvn - Rom.13,11-14
Nils Dybdal-Holthe  -  Tidenstegn

I kender tilmed timen og ved, at det er på tide at stå op af søvne. For nu er frelsen os nærmere, end da vi kom til tro. v12 Natten er fremrykket, dagen er nær. Lad os da aflægge mørkets gerninger og tage lysets rustning på. v13 Lad os leve sømmeligt, som det hører dagen til, ikke i svir og druk, ikke løsagtigt og udsvævende, ikke i kiv og misundelse, v14 men iklæd jer Herren Jesus Kristus, og vær ikke optaget af det kødelige, så det vækker begær.

Begrepet søvn er kjent for alle, i konkret menneskelig forstand. Den kommer av seg selv når vi er trette og har arbeidet lenge. I den forstand er det uttrykk for behov for hvile. Det kan gjelde etter både legemlig og sjelelig arbeid. Fra Bibelen kjenner vi flere eksempler, som Jona i båten og disiplene i Getsemane. 

Noe ganske annet er den åndelige søvn, og det er den Paulus taler om i dette ordet. Bibelen sier at det på den siste tid skal komme en søvnens tid over alle land og folk. Det er et tegn på endetiden, slik Jesus sier i Mat. 25. Folk skal da sove åndelig og ikke forstå at Jesu gjenkomst nærmer seg. Den som sover, vil da våkne for sent.

Her skal vi nevne noen kjennemerker eller karaktertrekk på søvn som også gjelder den åndelige (Bibl. Illustr.)
    a) Den verden som er omkring en sovende eksisterer ikke for ham. Det kan være en vakker hage eller en brennende hus.
    b) En som sover er som en dø person, han gjør ingen ting. Han hjelper ingen selv om nøden er stor.
    c) Den som sover kan noen ganger drømme og slik leve i en illusjon. Både en ytre gudsdyrkelse og egenrettferdighet på annen måte kan være som søvn. Alt kjennes godt ut for deg selv – men ingen andre enn den sovende vet noe om det.
    d) Noen ganger kan vi sove ved hjelp av tabletter eller medisin. Du tar dem av egen fri vilje fordi du vil sove. Åndelig sett kan du bestemme deg for å gjøre noe som er mot Guds vilje og slik forherde ditt hjerte. Det er også en søvn.

En troende kan sove når han blir bundet til verden og lever for den. Ved mye arbeid og strev kan alt blir rutine og gløden og nøden forsvinner i det åndelige. Lite himmellengt kan være både årsak og virkning til søvn. Når himmelen forsvinner i ditt liv, avtar også nøden for å vinne dem for himlen. Det blir et mål i seg selv at folk må få det godt her i verden. Denne tanken kan altså være plantet i folk av Den Onde.

Vår tid har klare tegn på søvn. Guds ord sier: ”Mørke dekker jorden og det er belgmørke over folkene” (Jes 60, 2). Det sier profeten om den åndelige situasjon på hans tid. I vår tekst sier Paulus om sin tid: ”Vi kjenner tiden.” Hvor nyttig er ikke det. Og vi burde alltid være klar over hvor langt det er godt med frafallet og hva klokken er. Det er bare da vi kan være til god hjelp.

For Paulus var tiden inne da folk måtte våkne opp. Det var behov for en god vekkelse. Det er det alltid når Guds folk sover. Vi skal ikke vente mer av verden, fordi de lever sitt liv i søvn. Men Guds folk må vite mer. Men hvis mange troende sover, ser de jo ikke faren. Det var derfor vekteren fikk sin oppgave. Han skulle gå gjennom byen hele natten for å se om det f. eks. var brann eller annen fare i sikte. Hans oppgave var meget klar: Han måtte varsle myndighetene og folket om det som skjedde.

Nå gjelder det oss. Den som ser omkring seg, kan ikke unngå å se de mange ting ved kirke og kristendom som ikke stemmer med Bibelens lære i dag. Det er søvn. I våken tilstand ser vi f. eks. våre egne feil på en annen måte enn ved nattesøvn. Da er det også letter å innrømme dem og forandre livet. Men så er det viktig å behandle feil og synd nettopp som synd! Vekkelsen betyr at du må være streng med deg selv. Gå til Gud med synden, innrømm den og bekjenn. Er det lenge siden du har hatt et slikt oppgjør med Gud, er du kanskje en som allerede slumrer inn.

Vekkelse koster alltid noe for Guds folk. Er vi villige til å betale prisen?

Søvnen nå gjelder både den bibelske lære som er svak, og livet som kristen som mange har løsrevet fra Guds vilje. Bibelske tanker er ikke viktige lenger for en god del av kirken. Bruker de Bibelen er det løsrevne sitat som handler om menneskelivet og hvor god Gud er. Kristenlivet og moral er blitt et selvvalgt liv der vi bestemmer hva som er rett og galt. Jo mer folk river seg løs fra bibelske tanker, jo dypere sover de.

Frelsen er nærmere nå enn før, v. 11. Her betyr frelsen at vi kommer til himmelen. Det lir med natten, og nettopp derfor må vi leve rett med Gud, for synden gjør oss søvnige. Guds dag er nær, som i sin egentlige mening betyr dom over de vantro. Da er syndens strid slutt for Guds ban, mens den evige straff venter på de vantro.

Skulle vi ikke da gjøre noe mer for å berge dem? Det er ikke nok at de er medlemmer av kirken eller er med i en organisasjon og arbeider for Gud. De må være rede til å møte Gud hvert minutt i sitt liv. Det gjelder oss alle. Kjære Gud i himmelen, vil du hjelpe oss å våke – og vitne for verden! Amen.

(Av Nils Dybdal-Holthe på bloggen: "Tidenstegn"   - Med forfaterens tilladelse gengivet på Shafan 19-10-09)


Webmaster, Andreas Michelsen

Forside: www.shafan.dk

skrevet Bibeltekster er hentet fra den autoriserede oversættelse, 
© Det Danske Bibelselskab 1992  og kan læses på BibelenOnline