skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Tag jer i agt for de falske profeter ...
På deres frugter kan I kende dem. Matt.7,15-16.
Hans Erik Nissen - "ét er nødvendigt"

Det er til sine disciple, Jesus siger, at de skal vogte sig for de falske profeter. De er farlige for såvel vantro som troende. I en kristens gamle natur lever trangen til et nyt og anderledes budskab.
    Vort naturlige menneske bliver hurtigt træt af Ordet om korset. At Jesus er frelser og forsoner for fortabte syndere, er ikke noget nyt. Det er sagt og hørt så tit. Derfor finder mange det ensformigt og trivielt. Kommer nogen med noget nyt og uhørt, så vækkes nysgerrigheden.
    Mange synes, vi befinder os i et åndeligt dødvande. De længes efter nybrud. Derfor stiller de sig åbne over for alt nyt. Bestandigt spørger de: Hvor går vejen til åndelig fornyelse?
    Mange med denne holdning er blevet ført bort fra det livgivende evangelium. Tankemæssigt blev det fastholdt, men det var ikke længere livets brød for sjælen.
    Af deres frugter skal I kende de falske profeter, siger Jesus. Du kan ikke kende dem på udseendet. Ej heller på, hvad de siger om sig selv. Nej, de skal kendes på frugterne.

En sand discipel fører syndere til Jesus, så synden kan forlades, og de kan finde nåde hos Gud. En sand discipel kan aldrig blive færdig med at ophøje Jesu blod. Han forkynder Jesus som Guds slagtede offerlam.
    Samtidig afsløres syndens alvor. Ingen kristen får lov til at leve uforstyrret. Hvor Jesus går ind, må synden gå ud. Guds nåde opdrager os til at sige nej til ugudelighed og verdslige lyster.
    De sande profeter går i Jesu spor. Derfor er frugten af deres tjeneste frelste syndere, som lovpriser Jesus. De kan aldrig blive trætte af at tale om, hvad deres frelse har kostet. Igen og igen forkynder de, at Jesu værk er fuldbragt. De vil ikke vide af andet end Jesus og det som korsfæstet.

De falske profeter forkynder et blodløst evangelium. De er opta­get af alt andet end synd og nåde for fortabte. Vogt dig for dem!

1.
Gud, lad dit ord i nåde lykkes
og vokse både dag og nat,
men kvæles og med rod oprykkes
hver plantning, du ej selv har sat!
Al Satans løgn og lærdom knus,
med ånd og sandhed fyld dit hus!
2.
Lad ingen falsk profet forvilde
os bort i nattens sure nød,
lad ingen lærdom vrang forspilde
vor trøst af Jesu dyre død!
Jag bort hver ulv i fåreham,
o hyrde god, vogt dine lam!
3.
Opklar de tåger, som udspindes
af uforstand og mandevid;
dræb al den hovmod, som her findes,
gør vantro stum, som volder strid!
Driv hykleri til Helved bort,
alt sandt og godt lad vokse stort!
4.
Guds ord er dyre for os vundet
ved Guds trofaste vidners blod;
det var som tabt, men er genfundet,
vi har den skat og perle god,
for hvilken de gav alting hen,
Gud, lad os vel forvare den!

(Fra "ét er nødvendigt" af Hans Erik Nissen - LogosMedia 2008 - gengivet med forfatterens tilladelse -  Shafan 23-01-09
Bibelhenvisningerne kan læses på BibelenOnline - Det danske Bibelselskab )