skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Andagt 31.dec
Øivind Andersen - "Ved kilden" 

»Jesus Kristus er den samme i går og i dag, ja, til evig tid.«Hebr.13,8.
Det er godt at slutte året med at se på Jesus.
Vi fristes let til at se os omkring i verden - på menneskene, på tiden, vi lever i, på os selv med al vor egen elendighed.
Der er ikke noget, vi kan stole på her i verden. Der er ikke noget, der holder. Ingen virkelig trøst, ingen tryghed, der giver håb for fremtiden, glæde i hjertet og frimodighed over for Gud og andre mennesker. Men alt dette har vi i Jesus.
Han er den samme i går og i dag og bliver det til evig tid.
Har du prøvet at se på, hvad du ejer i ham, og hvad Gud har givet dig at regne med, fordi Gud har givet dig ham, sin egen Søn.
I Jesus har vi vor visdom. Han er vor retfærdighed over for Gud. Han er vor helliggørelse, den, der virker alt, hvad vi skal være, leve og gøre som kristne. Han er vor forløsning, den, der frier os ud af denne verden og gør, at vi kan gå frelst og salig hjem til Gud, når vor time kommer. Han er vor frimodighed over for Gud.
Han er vor adgang til Faderen.
Han er vor styrke. Den, der ingen kræfter har, er stærk i ham.
Han er, kort sagt, vort alt!
»Den, der roser sig, skal rose sig i Herren.« 1. Kor. 1,31. Det, som Gud har givet os at regne med, sætte vort håb til og endda rose os af, det rokkes ikke! Det er ikke afhængigt af tiden, vi lever i! Det er heller ikke afhængigt af alt det, der skifter og forandres i os!
»Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid!«

(Andagt fra "Ved kilden" af Øivind Andersen - Dansk Luthersk Forlag 1978 - Shafan 31-12-09)


Webmaster, Andreas Michelsen

Forside: www.shafan.dk

skrevet Bibeltekster er hentet fra den autoriserede oversættelse, 
© Det Danske Bibelselskab 1992  og kan læses på BibelenOnline