skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Bare en veg
Johnn R. Hardang -  "Forventning" - 

Alle veger fører til Gud. Alle mennesker skal en dag stå ansikt til ansikt med Gud og avlegge regnskap for sitt liv. Noen vil oppleve himmelen denne dagen. Andre blir stående utenfor.
- Men hva var forskjellen? På innenfor og utenfor?
Forskjellen var denne: Noen tok imot budskapet om ]esus. Andre bare kastet det fra seg.

Joh 12,44-50:
Men Jesus ropte og sa: Den som tror på meg, tror ikke på meg, men på ham som har sendt meg. Og den som ser meg, ser ham som har sendt meg. Jeg er kommet som et lys til verden, for at hver den som tror på meg, ikke skal bli i mørket. Om noen hører mine ord og ikke tar vare på dem, så dømmer ikke jeg ham. For jeg er ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse verden. Den som forkaster meg og ikke tar imot mine ord, han har den som dømmer ham: Det ord jeg har talt, det skal dømme ham på den siste dag.

De sju versene vi nå leste, er den siste offentlige talen Jesus holdt. Senere skulle han samtale mye, både med sine disipler og de andre som trodde på han. Men noen offentlig tale holdt Jesus aldri etter dette.

Palmesøndag er forbi. Det er bare få dager igjen. Så vil Jesus bli arrestert, forhørt og mishandlet. Han skal lide, dø - men også stå opp igjen. Jesus er allerede kommet til Jerusalem. Og det er her folk får høre de ordene vi nettopp har lest sammen: Den siste offentlige talen Jesus holdt. Hva snakker Jesus om? Hva dreier denne Jesu siste tale seg om?
Jesus snakker om seg selv. Og om at den som vil finne vegen til Gud, må gå vegen om Jesus. La oss prøve å få tak i det Jesus her sier. For også du og jeg trenger å høre disse ordene av Jesus, om vi vil leve rett og godt i samfunn med Gud.
- Jesus ropte og sa, står det her.
Det er viktig, det Jesus har på hjertet. Og det gjelder alle. Derfor roper han det ut. Så det ikke skal gå "hus forbi" hos noen. Det skal i alle fall ikke stå på predikanten.
- Jesus ropte!
Dermed er det opp til tilhørerne. Deg og meg. Vil du legge øre til? Vil du høre hva Jesus har å si? Jeg tror Jesus vil si oss fire viktige ting:

Jesus kom ikke for å dømme verden, men for å frelse den

Det er det første som ligger Jesus på hjertet å få formidlet: Han er ikke dommeren, som kom for å ta et endelig oppgjør med verden. Han har helt andre hensikter:
* Han er legen som er kommet for å hjelpe de syke.
* Han er frelseren, som er kommet for å befri de bundne.
* Han er hjelperen, som er kommet for den som ikke kan hjelpe seg selv.
Han har gode hensikter. Han kommer med framtid og håp.

Hør hvor fint Jesus taler om dette: - Jeg er kommet som et lys til verden, for at hver den som tror på meg, ikke skal bli i mørket. (v.46)
- Jeg er ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse verden. (v.47)
Jesus har kommet for å gjøre Guds gjerning. Gå sin Fars ærend.
- Jeg vet at hans bud er evig liv, sier Jesus.
Jesus er ikke kommet i dødens eller dommens tjeneste. Han står i livets tjeneste. Både med sitt ord og sitt liv.

Bare Jesus kan gi menneskene fellesskap med Gud

Dette er det andre Jesus her setter ord på. Det finnes bare en frelsens veg til Gud: Jesus. Ingen annen veg.

Det finnes bare ett frelsernavn: Navnet Jesus. Ikke noe annet navn.

Vil vi altså komme i et rett forhold til Gud. må vi gå vegen om Jesus. Påkalle Jesu navn og bli frelst.
Jeg husker da jeg skulle "dimme" i militæret. Jeg hadde vært et halvt år på Jørstadmoen ved Lillehammer, og så et halvt år på Garnisonen i Sør-Varanger, ved Kirkenes i Finnmark. Jeg gledet meg voldsomt til å komme tilbake til det sivile livet.

Jeg husker jeg fikk utdelt et stort skjema. og måtte gå rundt på leirområdet i flere dager for å levere tilbake alle de effektene jeg hadde fått utdelt: Bil og bensinkanne. hjelm og feltspade, ryggsekk og marsjstøvler. klær og sovepose, telt og gevær. Ja. jeg vet ikke hva. Og alle steder måtte jeg få underskrift, som viste at jeg hadde ordnet det som ordnes skulle. Det var en hel jobb.

Tenk om Gud skulle ha ordnet frelsen på denne måten. At vi måtte ut på en hel runde: Pilegrimsreise, faste, offer, gode gjerninger, bot og bønn. Da ville det vært en hel jobb å bli frelst. Og hvordan skulle du vite at du hadde gjort det rette - eller gjort det godt nok?

Nei, Gud har ordnet det mye enklere: Han satset alt på en mann: Jesus. Guds enbårne Sønn. Og ba sin sønn gjøre alt som skulle til, så alle mennesker kunne bli frelst. Og Jesus gjorde virkelig alt som skulle til:
- Det erfullbrakt, sa han, da alt var gjort.
Nå ber Gud deg og meg forholde oss til denne mannen, den eneste Frelser som finnes: Jesus! Er forholdet til Jesus i orden, så er forholdet til Gud i orden. Hørte du ikke hva Jesus selv sa, her i sin siste offentlige preken:
- Den som ser meg, ser han som har sendt meg.
- Den som tror på meg, tror ikke på meg, men på han som har sendt meg. Alt dreier seg om Jesus: Å tro på Jesus er å tro på Gud. Å leve med Jesus, er å leve med Gud. Å se på Jesus, er å se Gud.
Enkelt? Ja. Intolerant? Nei. Dømmende? Nei. Frigjørende? Ja.

Forholdet til Jesus er det samme som forholdet til budskapet om Jesus

Det finnes en del mennesker som har forstått at dette med Jesus er viktig. De vet at det finnes bare en veg vi kan gå, og ett navn vi kan bli frelst ved. Og de vil gjerne tro på Jesus. Ta til seg det Jesus har gjort. Og virkelig satse alt på ett kort: Jesus. Men så kommer spørsmålet:
* Hvordan kan jeg vite at jeg har tatt imot lesus?
* Hvordan kan jeg vite at det er i orden mellom Jesus og meg?
Også dette svarer Jesus på her. Han forklarer det så fint:
Forholdet ditt til Jesus er det samme som forholdet ditt til budskapet om Jesus! Å ta imot Jesus, er å ta imot budskapet om Jesus! Å si nei til ordet om Jesus, er å si nei til Jesus selv!
Hvem er det da som vil møte Guds dom? - Om noen hører mine ord og ikke tar vare på dem, sier Jesus. Den som forkaster meg og ikke tar imot mine ord.
Forstår du nå hvorfor det er så viktig å gjøre seg kjent med budskapet om Jesus? Lese det i Bibelen. Høre forkynnelsen av evangeliet. Eller snakke med andre om det.
Jo, blir vi kjent med budskapet om Jesus, blir vi kjent med Jesus selv. Tar vi til oss budskapet om Jesus og innretter oss etter det, så har vi tatt imot Jesus selv.
- Og alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å kalles Guds barn, de som tror på hans navn.

Jesus vil stå fram som dommer på den siste dagen

Dette er alvorstonen i Jesu siste offentlige tale: Alle veger fører til Gud. Alle mennesker skal en dag stå ansikt til ansikt med Gud og avlegge regnskap for sine liv. Noen vil oppleve himmelen denne dagen. Andre blir stående utenfor. Noen blir frelst. Andre går fortapt.
Men hva var forskjellen? Forskjellen var denne: Noen tok imot budskapet om Jesus? Andre bare kastet fra seg det de hørte.
- Det ord jeg har talt, det skal dømme ham på den siste dag, sa Jesus. Men Gud har bare gode hensikter med sitt ord:
- Jeg har ikke talt av meg selv sier Jesus.
Men Faderen, som har sendt meg, han har gitt meg befaling om hva jeg skal si og hva jeg skal tale.
- Og jeg vet at hans bud er evig liv, sier Jesus.
Klarere kan det ikke sies: Gud vil at alle mennesker skal bli frelst. Derfor ber han os lytte til budskapet om Jesus, ta det til oss og innrette oss etter det. Den som gjør det, han er frelst!

Du kjem ikkje utanom Jesus,
Om du inn til livet vil gå.
Får han ikkje synet deg gjeva,
Guds rike du ikkje kan sjå.
Du kjem ikkje utanom Jesus.
Han livet og sanninga er.
Eit fyrlys på nattsvarte fjorden,
Den veg som til paradis ber.
Du kjem ikkje utanom Jesus.
Han heilar dei sværast sår.
Der vinter og vonløysa råder,
Han kjem med den gildaste vår.
Du kjem ikkje utanom Jesus.
Det einaste haldet som held.
I livet, i døden, i domen
Det einaste namnet som gjeld.
Så gjev då ditt hjarta til Jesus,
Sitt liv han for deg gav eingong.
Om vegen er smal, han deg fører
Til æveleg sæla og song.
Trygve Bjerkrheim´s tanker den 1. januar 1956 ble til en enkel, men fin vekkelsessang. Skrevet på bussen til Oslo ...

Nei, vi kommer ikke utenom Jesus, noen av ass.
Enten vil vi møte han som Frelser.
Ellers vil vi møte han som dommer.
Du er vel ikke i tvil om hva som er det beste?


(Uddrag fra "Bare en veg" - i serien -Vindu mot livet 2- (Forventning).
af Johnn R. Hardang, radiopastor i P7 Kristen Riksradio, Norge.
gengivet med forfatterens tilladelse - Shafan 05-05-10)Webmaster, Andreas Michelsen

Forside: www.shafan.dk

skrevet Bibeltekster er hentet fra den autoriserede oversættelse, 
© Det Danske Bibelselskab 1992  og kan læses på BibelenOnline