skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Borte er borte - andagt
Martin Luthers bibelske skatkiste

Endnu en liden Tid er Lyset hos eder. Vandrer, mens I har Lyset, for at Mørke ikke skal overfalde eder! Joh. 12, 35.

Evangeliets Prædiken er ikke som en evig varende og blivende Lære, men den er som en drivende Plaskregn, der farer videre; hvad den træffer, det træffer den; hvad den gaar forbi, det gaar den forbi; og den kommer heller ikke tilbage eller bliver staaende, men Solen og Varmen kommer bagefter og slikker den op. Dette viser ogsaa Erfaringen, at Evangeliet ikke forbliver purt og rent paa noget Sted i Verden over een Menneskealder; men saa længe de har været til, som har bragt det frem, er det blevet staaende og har tiltaget; men naar disse var borte, saa var Lyset ogsaa borte, og Partiaand og falske Lærere er snart fulgt efter.

Kære Brødre! køb, medens Markedet varer; saml ind, medens det er Solskin og godt Vejr. Brug Guds Naade og Ord, medens det er til Stede!
Det har været hos Jø­derne; men borte er borte, de har nu intet.
Paulus bragte det til Lilleasien; men borte er borte; nu har de Tyrken.
Rom og Italien har ogsaa haft det; borte er borte, nu har de Paven.
Og I Protestanter skal ikke bilde eder ind, at I skal besidde det evindelig; thi Utaknemmelighed og For­agt derfor vil ikke lade det blive der bestandigt.

 (Andagt fra Martin Luthersk skatkiste - De unges Forlag 1944 - Shafan 27-06-10)


Webmaster, Andreas Michelsen

Forside: www.shafan.dk

skrevet Bibeltekster er hentet fra den autoriserede oversættelse, 
© Det Danske Bibelselskab 1992  og kan læses på BibelenOnline