skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Det er søvnens tid blant kristne i dag.
Av Øivind Andersen. - Traktat udgivet af Kilden Forlag, Norge

-Det er søvnens tid som kommer over Guds folk i endetiden. Samtidig skjer det store begivenheter i verden med krig, jordskjelv og hunger. Det andre store grunntrekk som kan karakterisere tiden før Jesu gjenkomst er at det oppstår falske profeter som skal lede mange vill. 
Dette er vi midt oppi i vår tid. Det er krig, nød, undertrykkelse og vold, og det er falske åndsretninger. Dessuten er det søvnens tid bandt de kristne. 
-Og fordi urettferdigheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kold hos de fleste. Men den som holder ut til enden, skal bli frelst. 

Øivind Andersen peker på at misjonen vil gå sin gang også i de siste tider, helt til verdens ende. Det kommer aldri noen tid da det er slutt på hedningemisjonen. 

TIDSÅNDEN

-Hva menes med uttrykket "tidsånden"? 
-Vi ser i Det Nye Testamentet at det er en ånd som virker i vantroens barn. Enhver tid er preget av en bestemt mentalitet, som er alminnelig blandt folk. Den har det med seg at den alltid går imot bibelen og har et annet grunnsyn enn det bibelen har. Og det stemmer ikke overens med det syn en kristen får når han er gjenfødt og vil leve etter Guds ord.

FORKYNNELSEN SLØVES. 

-Hvordan preges forkynnelsen i vår tid av tidsånden? 
-Det mest alvorlige er at forkynnelsen sløves og vi kommer til å preges av det vi ikke skulle preges av. Vi skal ikke la oss prege av det alle mennesker tror. 
Det er nettopp det som skjer i dag. Den som holder seg nøye til Guds ord, han kommer i opposisjon til de fleste av dem som preker. Ja, det som er rett etter Guds ord, blir så forskjellig fra den gjengse forkynnelsen at det som er sant etter Guds ord, faktisk ser ut som om det skulle være vranglære. 

SØVNENS TIDER. 

-Hva slags endetidstegn finner vi i den kristne forsamling? 
-Det er det som sies om de ti jomfruene i Matt.25, at de alle sovnet. Bare halvparten var rede da brudgommen kom for å hente sine. Og skal man si det uten bilde hva oljen på lampen er, så er det at de mangler kjennskap til Jesus, "Jeg kjenner dere ikke", sa Jesus. For den som kjenner Jesus er kjent av ham, og omvendt. Det er det de dårlige jomfruer mangler, sier Øivind Andersen. 

Han understreker at dette er den egentlige fare i Guds forsamling når det gjelder de siste tider, at man kjenner seg som kristen, uten å kjenne Jesus og være kjent av ham. 
- De kristne blir så lik verden, og de ting som er typisk for verden siger mer eller mindre inn i kristne forsamlinger. Vi kan f.eks. nevne musikk. Mye av den musikk som kommer inn blandt kristne fører med seg en satanisk ånd. Mange av de kristne ser ikke noe galt i dette, for den som sover vet ikke hva som foregår omkring han. 

MODERENDE MUSIKK HINDRER VEKKELSE. 

- Men mange sier jo at vi må bruke den moderne musikk for å få kontakt med de unge? 
- Dette er ikke sant. Jeg har svært meget kontakt med unge, og de søker til mine møter. Dessuten har jeg mange vitnespyrd fra unge om at den musikk som inneholder danserytmer, har vert deres store fare og hindring for å bli omvendt. En meget kjendt forkynner beklaget seg sterkt og så at en av de store hindringene for vekkelse i dag, det er den nye moderende musikk med alle danserytmer. Han kom tidligere fra underholdningsmiljø, så han vet hva musikk inneholder. 

Øivind Andersen sier videre at musikk er like lite nøytralt som tale og forkynnelse. 
- Ethvert budskap som kommer gjennom ord er preget av den ånd som det mennesket har som forkynner det. På samme måte er det med musikken, for den er et åndsprodukt. 
Han peker på at som sjelesørger har han erfaring for hva slags frukter slik musikk fører med seg i kristen sammenheng, det er umoral som er aldeles uhyggelig. 

FORNYELSE - Å VENDE TILBAKE TIL ORDET. 

- Det er mye snakk om fornyelse i vår tid. Hva er egentlig en sann fornyelse? 
- All sann fornyelse skjer ved å gå tibake til begynnelsen, til Guds eget ord. Alt nytt som kommer inn, det kan skape forandringer, - men ikke fornyelse. Det vi trenger i dag er å komme tilbake til Guds ord, til det alt liv springer ut fra. Det er å være i samfunn med Faderen og med hans Sønn, Jesus Kristus. 
- Hvordan skal vi holde oss våkne i den siste tid? 
- Vi må holde oss til Herrens eget ord. Den som holder seg til Guds ord for å ta det til seg, for å følge det og innrette sitt liv etter det, blir holdt våken av Guds hellige ånd. Vi greier ikke å holde oss våkne selv, men Herren makter og holde oss våkne. 

Øivind Andersen legger til at vi må søke de helliges samfunn, der to eller tre er samlet til bønn og til gjensidig fortrolig samtale om åndelege spørsmål. Han peker også på betydningen av å bruke Herrens nattverd. Desse tingene er hjelp til å holde oss våkne i en forvirrende tid.

(Traktat udgivet af  Kilden Forlag, Norge - Shafan 06-03-10)Webmaster, Andreas Michelsen

Forside: www.shafan.dk

skrevet Bibeltekster er hentet fra den autoriserede oversættelse, 
© Det Danske Bibelselskab 1992  og kan læses på BibelenOnline