skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Du har gjort dit ord stort - Sl.138,2 - andagt
Hans Erik Nissen - "ét er nødvendigt"

Det er vidunderligt, når Herren gør sit ord stort. Det må være vor stadige bøn, at det må ske. Da skænker han en rigdom, der overgår alt andet. 

Ofte går der en svær og mørk tid forud for Guds svar. Det gælder i den store, men også i den lille sammenhæng. Ja, et Guds barn erfarer, at det er i mørket, Gud tænder lys. 

Det hænger sammen med det naturlige menneskes selvtillid. Så længe du ved, hvad der skal siges og svares, gøres Guds ord ikke stort hverken i dig eller af dig. Derfor fører Herren dig ind i vanskeligheder og trængsler, hvor du hverken ved ud eller ind. Du står rådvild og ved ikke, hvad du skal gribe til. 

Din store nød og hjælpeløshed har da gjort dig modtagelig for Guds ord. Du er ikke længere optaget af alt dit eget. Du har ingen tro på, at du magter noget som helst. Derfor er du lydhør for hjælp udefra. 

Da skal du vide, at ikke noget menneskes visdom kan hjælpe dig. Det er alene Herren, som kan gøre det. Og han gør det gen­nem sit ord.

Du oplever det ikke som noget stort og mægtigt. Det sker stille og på mange måder umærkeligt. Men der er ord i Bibelen, som begynder at lyse. Du må vende tilbage til dem igen og igen. Du har fundet et lys i mørket. Jo mere du tænker på sådanne ord, desto mere giver de dig. Du mærker deres varme. Det er, som om ordene gløder og brænder sig ind i din sjæl. Samtidig er de levende. Du fornemmer pulsslaget i dem, og du mærker, at hjertet slår i takt med sådanne ord. De skaber genklang. Guds ord bliver et med dig selv. Det er din egentlige virkelighed og sandhed. 

Når det er sket, har Gud gjort sit ord stort. Da har han skabt tørst i dig. Tørst efter Ordet. Du er blevet klar over, at det rummer skatte, der er større end al verdens rigdomme. 

Bed derfor Herren om at gøre sit ord stort for dig. Fordyb dig i Ordet. Gud vil svare din bøn.

(Fra "ét er nødvendigt"  5.oktober af Hans Erik Nissen - LogosMedia 2008 - gengivet med forfatterens tilladelse -  Shafan 05-10-10 )


Webmaster, Andreas Michelsen

Forside: www.shafan.dk

skrevet Bibeltekster er hentet fra den autoriserede oversættelse, 
© Det Danske Bibelselskab 1992  og kan læses på BibelenOnline