skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Frygt ikkeEs.43,1 - andagt
Hans Erik Nissen - "ét er nødvendigt"

Frygt ikke, for jeg har løskøbt dig, jeg kalder dig ved navn, du er min. Es.43,1

En kristen kan komme ud i så dybe anfægtelser, at kun ét kan hjælpe. Gud selv må komme og sige: Du er min! 

Gud kender dit navn. Han ser dig altid og ved alt om dig. Din nød og dine store vanskeligheder forstår du ikke til bunds, men Herren har det fulde overblik. Intet er skjult, og dag og nat hviler hans øje over dig. 

Han kender også mørket. For dig kan det blive så tæt, at du tror, at intet og ingen kan hjælpe. Men da kommer Herren og siger dit navn. Måske hører du det kun som en hvisken, men det er dig, han kalder på. Han vil forsikre dig om, at du er hans. 

3. Nu i sorrig, nu i glæde,
nu i fald og nu i sæde,
ofte fuld af stor uro,
altid fuld af Jesu tro.

4 Så er sorg til glæde lænket,
så er drikken mig iskænket
besk og sød i livets skål,
sådant er mit levneds mål.

"Aldrig er jeg uden våde" - Thomas Kingo 1681
. Den danske Salmebog nr.644
Det er ikke sikkert, at Gud hjælper på den måde, du gerne ville. Guds vej har Kingo rammende beskrevet med ordene: 

»Besk og sød i livets skål, sådan er mit levneds mål.«

En kristens kår er forbundet med lidelse. At blive frelst er ikke ensbetydende med at blive skånet. Herren hjælper dig ikke udenom. Han hjælper dig igennem. Når det bliver særligt svært, forsikrer han dig om, at du er hans. Da er der tændt lys midt i mørke, kamp og strid. 

Det er uendelig stort at kunne sige: Jesus er min. Ja, kun et er større. Det er at sige: Jeg er hans. 
»Din, o Jesus, din at være er min lyst og al min ære!« 

Har du hørt, at du er hans, da forstår du, at du ikke skal frygte. Hvad skulle du frygte? Jesus har grebet din hånd. Han leder og fører under alle forhold. Du lever livet på hans ansvar. 
Herren har løskøbt dig. At blive løskøbt vil sige at blive befriet fra sin gæld og indsat i alle sine rettigheder. 

Du føler ikke, at du har ret til noget som helst. Men det har du alligevel. Jesus har vundet alle barnets rettigheder til dig. Han sætter dig ind i det forhold til Gud, som han selv har. 

»Frygt ikke, for jeg har løskøbt dig, jeg kalder dig ved navn, du er min!«

(Fra "ét er nødvendigt"  17.august. af Hans Erik Nissen - LogosMedia 2008 - gengivet med forfatterens tilladelse -  Shafan 17-08-10 )


Webmaster, Andreas Michelsen

Forside: www.shafan.dk

skrevet Bibeltekster er hentet fra den autoriserede oversættelse, 
© Det Danske Bibelselskab 1992  og kan læses på BibelenOnline