skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Hans navn er Guds Ord Åb.19,13 - andagt
Hans Erik Nissen - "ét er nødvendigt"

Jesus har mange navne. Gennem dem åbenbarer Gud, hvem han er. Derfor er det vigtigt at give agt på, hvad Gud kalder sin søn. 

Jesus hedder »Guds Ord«. 

Han er ikke alene knyttet til det. Han er et med det. Som dit forhold er til Ordet, sådan er dit forhold til Jesus. Gennem det lærer du ham at kende. Ordet ikke alene taler om ham, han er Guds Ord. 

Skal du vokse i kendskabet til Jesus, må du vokse i erkendelsen af Guds ord. Gennem det åbnes dine øjne for de rigdomme, der er skjult. Når du finder visdommens og kundskabens skatte i ham, fyldes du af kraft, frimodighed og glæde. 

Satan ved, at det forholder sig sådan. Derfor søger han på alle måder at få dig til at forsømme Guds ord. Lykkes det for ham, fjerner han Jesus fra dig. Det er hans egentlige hensigt. Han vil skille dig fra din frelser. Derfor fylder han dig med ulyst til at høre og læse Guds ord. Han har en forbundsfælle i din gamle natur, der ikke ønsker, at selvlivet skal dødes. Det sker, når Guds ord får plads i tanke og sind. 

Du skal ikke give efter for sjælefjenden. Stå ham imod. Lad ham ikke holde dig borte fra Ordet. Hold dig nær til det. Da holder du dig nær til Jesus, og for ham må Satan fly. 

Det er velsignet at vende tilbage til Guds ord. Det har været fornyelsens vej såvel i menigheden som i den enkeltes liv. Kan det undre dig? At vende tilbage til Guds ord er jo at vende tilbage til Jesus. Ham kommer vi aldrig forgæves til. Han længes efter at lukke os ind i den rigdom, der er fyldt med nåde og sandhed. 

Søg Jesus i Ordet. Du skal ikke lede forgæves. Han vil selv åbenbare sig for dig.

(Fra "ét er nødvendigt"  27.maj. af Hans Erik Nissen - LogosMedia 2008 - gengivet med forfatterens tilladelse -  Shafan 27-05-10 )


Webmaster, Andreas Michelsen

Forside: www.shafan.dk

skrevet Bibeltekster er hentet fra den autoriserede oversættelse, 
© Det Danske Bibelselskab 1992  og kan læses på BibelenOnline