skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Hør Ordet
Flere - ved Andreas Michelsen,

Når du lytter til en sand, bibelsk forkyndelse, står du ansigt til ansigt med Gud selv. (Peter Olsen "Troen kommer af det, der høres")

Jeg kan høre Guds sande Ord på flere måder. Fællesnævneren er, at jeg gennem det får et møde med Jesus Kristus. 

Det, som var fra begyndelsen, det, som vi har hørt, det, som vi har set med vore øjne, det, som vi betragtede og vore hænder rørte ved: livets ord – og livet blev åbenbaret, og vi har set det og vidner om det og forkynder jer det evige liv, som var hos Faderen og blev åbenbaret for os – det, som vi har set og hørt, forkynder vi også for jer, for at også I kan have fællesskab med os; og vort fællesskab er med Faderen og med hans søn, Jesus Kristus.(1.Joh.1,1-3

Forstår vi så at høre? - 

Marius Jørgensen siger det sådan: "Det lyder så passivt bare at høre, men at høre rigtigt er i virkeligheden noget af det mest aktive et menneske kan foretage sig. 
Hvis man blot hører på den måde, at lydene passerer ens øre, så hører man endnu ikke - måske ikke engang, selvom man kan gengive alt, hvad der blev sagt. - Når man rigtig hører, er både legeme, sjæl og ånd aktiviseret, og det er ikke noget, man skal blive ved, at taleren er interessant,men det er noget, man må have i sig selv, hvis man overhovedet vil leve: Hør og eders sjæl skal leve (Es. 55,3). - Evnen til at høre udretter det samme for ens åndelige liv, som.sulten gør det for det legemlige. Man higer efter maden, som gjaldt det livet, og det gør det netop. 
Det er et arbejde at høre rigtigt med hele sin sjæl, og det arbejde kan ingen andre gøre for os - så lidt som nogen kan spise for os, så vi får gavn af det. - Mange kristne gør sig for lidt umage for at høre, og så mister de ørene - giver sig til at studere prædikanter i stedet for at studere Skriften, spiser kun krydderier og lader maden stå."
  
(Første Johannesbrev 1.del af Marius Jørgensen - Luthersk Missionsforenings Højskoles Bibelskoles Elevforening 1968) 

Troen kommer altså af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord. Rom 10,17 

Vi kan ikke vælge at tro Evangeliet om Jesus, men ved forkyndelsen af evangeliet overtales vi til at tro. Ordet vækker vort øre. Kristi Ord, evangeliet nævner mit navn. "Jeg søgte dig, før du søgte mig." (Frits Larsen - "Troen kommer af det, som høres"

Det, som ikke tales ud af Skriftens Ord og indhold, er ikke det livgivende ord, men snak. (Frits Larsen - "Skriftens autoritet")


Men mitt folk hørte ikke min røst og Israel ville ikke lyde meg. Så lot jeg dem fare i sitt hjertes hårdhet for at de skulle vandre i sine egne onde råd. (Salm 81,12-13

Ordet i dag lærer oss at det er to ting som er viktige for Guds folk. Det er å høre Guds ord og å lyde det. 

Gud Herren ledet sitt folk fra vantroens Egypt tilløftets land, Ka­na'an. Dette er et bilde på de kristnes vandring fra verden til det himmelske riket. - Herren ga folket alt det de trengte underveis og åpenbarte seg for dem på en synlig måte. Men det står så vemodig at folket ikke hørte på Herrens røst, og at Israel ikke ville lyde Herren. 

Dette har også noe å lære oss som lever i dag. Mange har blitt sløve til å høre. Noen vil bare godta det som de føler er rett. Følgelig vil de for eksempel godta samboerforhold og homofile parforhold. Selvom Guds ord sier at dette er synd, så tilpasser en ordet til ver­dens tankegang. Dette er imidlertid ikke bibeltroskap, men en lar sitt kjødelige sinn råde og hører ikke på Herrens røst. 

Hvordan går det da? Det går da på samme måten som det gikk med Israelsfolket. Herren forlot dem og lot dem vandre i sine egne onde råd. - Herren forlater dem som ikke vil høre på hans ord og lyde det. Menneskets hjerte blir gradvis hardere og hardere, og det forstår ikke sin sanne stilling. Når Guds ord høres, preller det av og får ikke trenge inn i hjertet og gjøre sin gjerning. Dersom et slikt menneske ikke kommer til sannhets erkjennelse, går det evig fortapt. 

Guds ord advarer oss og sier: "Derfor, som Den Hellige Ånd sier: I dag, om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter .... " (Heb 3,7-8). - La oss ikke forherde vårt hjerte, men ta vår tilflukt til Jesus! 

(Andagt af Olav Hermod Kydland fra "I lys af Ordet" - Stiftelsen På Bibelens Grunn - 2000)

Hvordan hører og møder jeg så Livets ORD? (Jesus) - Det gør man ved f.eks:

a) - at læse Skriften og i den lade Jesus møde mig. 
b) - i bønnen at have mange fortrolige samtaler med min Far i Himlen. 
c) - at sidde i menigheden og lytte til en forkyndelse, hvor Guds Ord er i centrum. 
d) - at lytte til en af de prædikener, man kan få som MP3 filer. 

Det er det sidste eksempel jeg her vil gøre opmærksom på og henviser til www.hoerordet.dk, hvor du kan læse nærmere. 

1. Dit ord, o Gud, som duggen kvæger
den svage sjæl med kraft og fred!
O, lad i hvert et hjertebæger
din Himmels balsam dryppe ned!
Lad Jesu ager grønnes smukt,
lad ordet bringe troens frugt!
2. Dit ord, o Gud, er sværd og flamme,
det gennemtrænger marv og ben.
Det véd at knuse, véd at ramme,
er hjertet end så hårdt som sten.
Lad alle føle ret dets magt,
at synden er det underlagt!
3. Dit ord, o Gud, er Østens stjerne,
der fører os til Kristus hen.
Den vise vandrer følger gerne,
den blindes syn opklarer den.
Lad alle se den skinne frem
og finde nådens Betlehem!
Carl Bernhard Garve 1825. C.J. Boye 1835. Den danske Salmebog nr. 391

(Andreas Michelsen - Shafan 10-09-10)Webmaster, Andreas Michelsen

Forside: www.shafan.dk

skrevet Bibeltekster er hentet fra den autoriserede oversættelse, 
© Det Danske Bibelselskab 1992  og kan læses på BibelenOnline