skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Indenfor eller udenfor.
Andreas Michelsen, Frederiksberg

»Lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket, og som Herren har forkyndt os.« (Luk.2,15)

Det var hyrdernes reaktion efter at englene havde fortalt dem, at Frelseren, Kristus var født.

I dag skal vi ikke gå til Bethlehem for at møde Frelseren - nej det er i Ordet, vi finder verdens frelser - Jesus - Ordet - ham profeterne skrev om, Frelseren, som kom til jord og gik i vort sted. Den straf, der retteligt tilkom mennesket tog Han på sig - og indbyder os , der grundet syndefaldet er fordærvede i os selv - er for intet at regne. Os har Han købt - vi er indbudt til at være med - til at være Jesu brødre - Guds egne børn med arveret til Himlen.

Derfor lad os tage imod indbydelsen og gøre os rede til bryllupsfest i Himlen. Det eneste, der kræves er, at sige tak til indbydelsen og lade sig iføre retfærdighedsklædningen, som Jesus har gjort rede.
Det er ikke en klædning, jeg selv kan sy - nogle prøver - og det lykkes måske også for dem at give indtryk af, at klædningen er rigtig. De er med i kristent arbejde - måske endda ledere - og er meget stolte af den klædning - ( de desværre selv har syet ) . Ved bryllupsfesten afsløres det nemlig, at det, de har klædt sig i - det de bygger på, er deres egen indsats - deres eget.
Indbydelsen er ikke læst ordentligt - klædningen afslører, at de ikke kender skriften.

Sådan som vi så ofte møder det i vor tid, hvor "jeg" er i centrum og man laver sin egen kristendom . . som f.eks.: "for mig er kristendom .... " eller "Min kristendom....."

Iført en sådan klædning, der ikke er renset i Lammets blod (Åb.7,14), men består af egne slidte klæder - eller nysyet egenretfærdighed kastes man udenfor, selvom man tilsyneladende - og ihvertfald i egne øjne er helt inde.
I Matt.22,12-13 læser vi:
"Men da kongen kom ind for at hilse på sine gæster, fik han dér øje på en, der ikke havde bryllupsklæder på. Han spurgte ham: Min ven, hvordan er du kommet ind uden bryllupsklæder? Men han tav. Da sagde kongen til sine tjenere: Bind hænder og fødder på ham og kast ham ud i mørket udenfor. Dér skal der være gråd og tænderskæren."

Kun ved Jesu kors, hvor vi må bøje os, kan vi modtage en klædning, der holder.

Vi må gå ind - det nytter ikke at vende og dreje indbydelsen efter egne ideer - Den er klar - tydelig og utvetydig. Forstå det kan vi ikke - det, at jeg er indbudt, må åbenbares af Helligånden - og det er alene i Guds Ord, jeg møder den indbydelse.
I Guds Ord er der ingen gråzone - der er ikke et både/og - det er
- enten eller - altså
- lys eller mørke
- indenfor eller udenfor; -
- rent eller urent.

I Joh. 18 læser vi at Simon Peter og en anden discipel fulgte efter Jesus, - og at den anden discipel gik med Jesus ind i ypperstepræstens gård - Peter derimod bliver udenfor - og varmede sig sammen med dem, der havde tændt bål.
(Joh.18,16 ..men Peter blev stående udenfor ved porten. .. og v.18 tjenerne og tempelvagterne havde tændt et bål af trækul, fordi det var koldt, og stod og varmede sig. Også Peter stod og varmede sig sammen med dem. )

Også i dag sker det at kristne søger at varme sig sammen med dem udenfor - dem, der varmer sig ved en menneskeskabt ild - ved egne tiltag - en varme, der ikke udgår fra Kristus, men fra modstanderne - en falsk varme - et andet evangelium - en anden Jesus - en kristendom uden korset. Det sker, når ens sind - ligsom hos Peter - er fyldt af en selv.
Fyldt af sig selv svigter vi frelsen.

Efter Jesu fuldbragte værk på Golgatha og hans møde med Peter, er det blevet åbenbaret for Peter, at Jesus er Frelseren, Messias - og nu er det her Peter varmer sig - og bliver et vidne om korsets hemmelighed.
Han får ikke mere varmen hos dem udenfor ved et menneskeskabt bål, som dør ud - nej nu er det ild fra himlen, der har tændt en ild i ham - og varmer.

Ånd fra Himlen, kom med nåde,
kom med liv og lys herned,
lad din magt i sjælen råde,
gør os viis til salighed!
Livets Ord du selv forklare,
lad det virke, hvad du vil,
så vi må dets kraft erfare;
fyld vor sjæl med hellig ild!
(Elevine Heede 1879 )

Døren er åbnet - vi kan ikke blive stående i døråbningen. I Åb.22,14-15 læser vi om de to muligheder:
Indenfor:
"Salige er de, der har vasket deres klæder, så de får ret til livets træ og går gennem portene ind i byen."(v.14)
Eller udenfor i kulden varmende sig ved ord og tanker, som kildrer menneskers ører - hvor man føler at alt er i skønneste orden - mener selv at være iklædt brudedragten - men fuldstændigt har glemt olien - glemt - overset - skriften - byggende på mennesketanker.

"Udenfor skal hundene være og troldmændene og de utugtige og morderne og afgudsdyrkerne og enhver, der elsker og øver løgn." (v.15)

Gud kender bryllupsdragten - han kender ikke din egen dragt - men Jesu stedfortrædende dragt - den er til dig!

Derfor - lad os gå ind i Ordet og se det, som der står skrevet.!!

(Andreas Michelsen - Shafan 27-01-10)


Webmaster, Andreas Michelsen

Forside: www.shafan.dk

skrevet Bibeltekster er hentet fra den autoriserede oversættelse, 
© Det Danske Bibelselskab 1992  og kan læses på BibelenOnline