skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

I er jordens salt; ... I er verdens lys. - Andagt
Øivind Andersen - "Ved Kilden"

"I er jordens salt. Men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? Det duer ikke til andet end at smides ud og trampes ned af mennesker. I er verdens lys. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules."  Matt. 5, 13-14.

De kristne bliver ofte beskyldt for at bruge store ord om deres betydning her i verden. Så er det vel værd at lægge mærke til, at ingen har brugt så stærke ord om de kristnes betydning for verden og i verden, som Jesus har gjort. 

Han siger, at uden de kristne ville verden ligge i mørke og rådne op. Stærkere kan det ikke siges. 

Jesus tillægger sine troende den samme betydning, som han selv har. Det er Jesus, der gør, at verden ikke går under i Guds dom. Det er Jesus, der er verdens lys. 

Den, der tror på Jesus, bringer altså Jesus selv med sig til frelse og redning for sine medmennesker. 

Hvad det at være salt betyder, får vi et eksempel på i Abra­hams historie.1.Mos.18. Herren sagde til Abraham, at So­doma ville gå under i Guds dom og blive tilintetgjort på grund af al den synd, der var i den. Så spørger Abraham, om Sodoma vil gå under, hvis der er halvtreds retfærdige i den. Nej, siger Herren, er der halvtreds retfærdige, vil Sodoma for deres skyld blive sparet. Abraham fortsætter ned til ti, og spørger, om Sodoma vil blive ødelagt, hvis der findes ti ret­færdige i den. Nej, siger Herren, er der ti retfærdige, vil den ikke blive ødelagt. 

Nu var der altså ikke ti retfærdige, men hvis de havde væ­ret der, ville de have været salt for Sodoma.
De, der lever med Jesus, beskytter samfundet mod Guds dom. Samtidig er de også lys for deres medmennesker, fordi Jesus selv lyser gennem dem. 

Dette er du, der er en kristen. Du er salt og lys, simpelthen fordi du tilhører Jesus. Det er ikke noget, du skal være eller stræbe efter. Lige så sikkert, som vi hører Jesus til, lige så sikkert er vi det, Jesus her siger. Regn så med det, du, der tror på Jesus.

(Andagt fra "Ved kilden" af Øivind Andersen - Dansk Luthersk Forlag 1978 - Shafan 15-11-10)


Webmaster, Andreas Michelsen

Forside: www.shafan.dk

skrevet Bibeltekster er hentet fra den autoriserede oversættelse, 
© Det Danske Bibelselskab 1992  og kan læses på BibelenOnline