skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

La meg slippe dine larmende sanger!
Jeg vil ikke høre på ditt harpespill. (Amos 5,23)
Eivind Gjerde -  "I lys af Ordet"

Herren, Israels Gud var trett av sangen og musikken til israelittene på Amos sin tid. Grunnen til det var at til tross for sin ytre gudsdyr­kelse, fantes det ikke indre fromhet igjen i Israel. Folket levde i mange slags synder og den sosiale urettferdighet var stor. De rike undertrykte de fattige, de rettferdige mellom folket ble forfulgt og korrupsjon var vanlig. Men det verste av alt var at mange hengav seg til avgudsdyrkelse (Amos 8,14). 

Siden Guds bud på den måten ble trampet under føttene av folket, kunne ikke den ytre gudstjenesten oppfattes som noe annet enn guds­bespottelse. Herrens dom ville komme over folket (Amos 8,1-3). 
Det er mange likhetstrekk mellom Amos sin tid og vår. Og det at Guds folk holder på å bli verdsliggjort, kan gi seg forskjellige utslag. I dagens tekstord pekes det spesielt på ett forhold: Den falske og overfladiske gudsdyrkelse ble ledsaget av larmende sanger. 
Mange troende sørger over det forfallet som har skjedd innen san­gens og musikkens område. Tidens populær-musikk ledsaget av sangtekster med et utydelig og allmenn-religiøst innhold, har blitt ført inn i de kristne menighetene. Det har skapt splittelse og uro. Av­standen mellom generasjonene har økt.

Flere såkalte "kristne" artister har vært med på å utbre pop- og rocke-musikk i kristne sammenhenger. De har senere stått tydelig frem som vranglærere og forførere. De forsvarer ting som er veder­styggelige i Herrens øyne, som hor og unaturlig utukt. Ut fra Guds Ord er alle som forkynner mot Guds bud og som er med på å verdsliggjøre de kristne forsamlingene, falske profeter. Guds Ord sier: " Troløse som dere er! Vet dere ikke at vennskap med verden er fiendskap mot Gud? Den som vil være verdens venn, blir Guds fiende" (Jak 4,4) En sann tro på Gud fører bort fra verdslighe­ten. Sangen og musikken blir da i samsvar med evangeliet og en tje­ner for dette

(Andagt af Eivind Gjerde fra "I lys af Ordet" - Stiftelsen På Bibelens Grunn 2000, - Shafan 29-06-10)


Webmaster, Andreas Michelsen

Forside: www.shafan.dk

skrevet Bibeltekster er hentet fra den autoriserede oversættelse, 
© Det Danske Bibelselskab 1992  og kan læses på BibelenOnline