skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Løskøbt ... med Kristi dyrebare blod. 1.Pet.1,18-19
Hans Erik Nissen - andagt fra "ét er nødvendigt"

Du er virkelig købt fri. Det skete på Golgata, da Jesus udgød sit blod for dig.
Det er ikke sådan, at du bliver mere og mere løskøbt, efterhån­den som du bliver en bedre kristen. Løskøbelsen er ikke noget, som du vokser op til.
Nej, allerede før du kom til tro på Jesus, var du løskøbt. Det er helt afgørende, at hans løskøbelse af dig lever i dit sind. Du har kostet hans dyrebare blod. Den sandhed indebærer jo, at du er elsket af Gud i en grad, som du ikke kan gøre dig nogen forestil­ling om.
At Guds enbårne Søns blod var dyrebart for Gud, er ikke svært at forstå. Hvad du ikke kan begribe, er, at Gud elsker dig så højt, at han ville give Jesus i dit sted. Gud lod ham lide, for at du kunne blive løst.
Hvordan kunne Gud gøre det?
Forklare det kan vi ikke, men vi fyldes af undren og tak. Vi føler, at vi står på hellig grund. Og det gør vi også, når hjertet bliver stille - ansigt til ansigt med ham, som blev knust for os.
Der er meget, du ønsker at blive fri for. Synden plager. Sygdom kan gøre dagene lange. Vanskeligheder og problemer kan lægge sig som en tung og mørk sky.
Vend dig bort fra alt det, der tynger. Slip det forunderlige evan­gelium ind i hele dets fylde: Du er løskøbt med blodet.
Din frikøbelse er fuldstændig. Også alt, hvad du føler dig bun­det af, er du i virkeligheden løskøbt fra. Jesus har løst dig fra din synd og dens evige følger. Det gjorde han ved at blive din synd.
Derfor er du løskøbt.
Og bliver dit hjerte koldt, er der et sted, hvor du må gå hen. Det er til ham, som betalte prisen for dig med sit blod. Der bliver bloddråberne dyrebare for dig. Da de randt, blev du løskøbt for evigt.

(Andagt 30.marts fra "ét er nødvendigt" af Hans Erik Nissen - LogosMedia 2008 - gengivet med forfatterens tilladelse - Shafan 31-03-10)


Webmaster, Andreas Michelsen

Forside: www.shafan.dk

skrevet Bibeltekster er hentet fra den autoriserede oversættelse, 
© Det Danske Bibelselskab 1992  og kan læses på BibelenOnline