skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

"Ravnehjælp" 1.Kong.17,6 - andagt
Hans Erik Nissen - "ét er nødvendigt"

Gud handler underligt. Hvorfor lod han ikke engle sørge for Elias, da han i sin ensomhed sad ved bækken Kerit? Englene er jo ånder i Guds tjeneste, der sendes ud til hjælp for dem, der skal arve frelse. Tænk, hvis Elias havde fået englebesøg! Det kunne have styrket ham på samme måde, som Jesus blev hjulpet af en engel i Getsemane.

Nu bestod Guds indgriben i, at ravnene opførte sig højst usæd­vanligt.
Det skal du lægge mærke til. Det er skrevet, for at vi skal lære deraf.

Du skal ikke foreskrive Gud, hvordan han skal hjælpe dig. Du skal heller ikke overveje, hvilke muligheder Gud har. Hans tanker og planer er ofte underlige, og han tager dig ikke med på råd. Hans måde at hjælpe på er en del af hans langsigtede plan. 

Efter Guds indgriben skal du heller ikke spørge, hvorfor han handlede, som han gjorde. Du kan bruge mange kræfter på at forsøge at forstå Guds hensigt. Gør det ikke. Hold dig til Guds ord og lev dit liv med Jesus. Slid dig ikke op på at udgrunde, hvad Herren ikke har åbenbaret. Lær i stedet af Elias, at Gud undertiden giver sine børn »ravnehjælp«. 

Der er tale om »ravnehjælp«, når han lader små, uanselige med­skabninger eller omstændigheder tjene sin plan i sin grænseløse omsorg for dig. Du skal også lære, at Gud ikke sender hele hjæl­pen på en gang. Ravnene kom morgen og aften. Vi vil gerne have forråd. Får vi det, glider vi let bort fra den stadige afhængighed af Gud. Derfor giver han os ikke på forhånd, hvad vi behøver. Vi får til hver enkelt dags behov. 

Det er ikke altid let at takke for den måde, Gud hjælper på. Men hvor er det velsignet for et Guds barn også at sige ja til den! Da er du som et barn, der trygt lægger sin hånd i fars eller mors hånd i forvisning om, at det er dem, der skønner, hvad der er bedst.

(Fra "ét er nødvendigt"  4.juli. af Hans Erik Nissen - LogosMedia 2008 - gengivet med forfatterens tilladelse -  Shafan 05-07-10 )


Webmaster, Andreas Michelsen

Forside: www.shafan.dk

skrevet Bibeltekster er hentet fra den autoriserede oversættelse, 
© Det Danske Bibelselskab 1992  og kan læses på BibelenOnline