skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Se hen til ham - ANDAGT
Øivind Andersen - "Ved kilden"

»Se hen til ham og strål af glæde, eders åsyn skal ikke beskæm­mes.« Salme 34,6.

David var godt kendt med prøvelser og vanskeligheder. Han var også godt kendt med egne svigt og brist. Gennem det havde han lært at søge Herren og se op til ham. Han kunne vidne: »Jeg søgte Herren, og han svarede mig og friede mig fra alle rædsler.«
    Sådan skal vi gennem vore vanskeligheder, trængsler og ikke mindst gennem alt det, vi oplever af vor egen svigten og vore egne brist, lære at rette vort blik mod Jesus. Retter vi blikket på os selv, vore forsæt, på alt det, vi har prøvet at sætte i værk, men som smuldrer, har vi grund til at slå blikket ned og sige: Jeg skammer mig over mig selv.
    Men den, der ser på Jesus, bliver ikke til skamme. Han kan glæde sig i tillid og fortrøstning til en, der hjælper, en der netop er til at stole på, når det virkelig gælder.

Så kan vi med frimodighed bekende: »Jeg søgte Herren, og han svarede mig og friede mig fra alle mine rædsler.«

»Den arme råbte og Herren hørte, og af al hans trængsel frelste han ham.« Se derfor på Jesus!
Når vi nu går ind til den store højtid med budskabet om ham, som kom for at frelse os, så se på ham! Sæt din lid til ham!

Bed Gud om nåde til, at ikke alt det, som mennesker laver til og i julen, skal hindre dig og lukke vejen for dig.
Den, der lærer at løfte blikket mod Jesus og stole på ham, vil opleve det, som julen egentlig minder os om og er givet os til.

(Fra "Ved Kilden", 23.dec - Dansk Luthersk Forlag 1978 " - Shafan 23-12-10)


Webmaster, Andreas Michelsen

Forside: www.shafan.dk

skrevet Bibeltekster er hentet fra den autoriserede oversættelse, 
© Det Danske Bibelselskab 1992  og kan læses på BibelenOnline