skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Falske lærere - andagt
Øivind Andersen - "Ved kilden"

 »Der vil også blandt jer komme falske lærere, som vil liste for­dærvelige vranglærdomme ind, idet de endog fornægter den Herre, som købte dem.« 2. Pet. 2,1.

Gennem falske lærere og forkyndere møder vi på en ganske særlig måde ondskabens åndehær, den sataniske impuls og indflydelse. 

De ser ud som kristne, og de lever et pænt religiøst liv. De kommer ikke åbenbart og forkynder imod Kristus, men giver sig tværtimod ud for at ville stadfæste evangeliet og fremme Herrens sag. 

Falskheden viser sig i, at de lister vranglærdom ind. De si­ger, at vi naturligvis skal tro på Jesus, men så føjer de et eller andet til, som i virkeligheden undergraver og tilintetgør Skriftens vidnesbyrd om Jesus.

De fornægter den Herre, der købte dem, men de gør det på en måde, der ikke er tydelig og åbenbar, og som for de fleste tager sig ud som sand forkyndelse. 

Det er Satans vigtigste tjenere, det er dem, der er farligst for Guds menighed her i verden. Resultatet af deres forkyn­delse og lære er, at mennesker føres i fortabelsen, siger Guds ord her. 

Hvis Satan ikke havde religiøse mennesker med en høj mo­ral i sin tjeneste, kom han ikke langt, men der er en vrimmel af disse falske lærere.

Kun de, der har fået Guds Ånd i hjertet til at kende det, der er givet os af Gud, kan bedømme dette i Guds ords lys. De har fået nådegaven til at prøve ånderne, om de er af Gud, og det er skæbnesvangert, hvis Guds folk ikke vil lytte til dem. 

Men det er også pålagt alle kristne at bedømme al under­visning i lyset af Guds ord. »Prøv alt og hold fast ved det gode,« siger Skriften.

Vogt dig for al forkyndelse, der fornægter Jesus som Guds Søn, og at han købte os til Gud med sit blod.

(Andagt fra "Ved kilden" af Øivind Andersen - Dansk Luthersk Forlag 1978 - Shafan 21-10-10)


Webmaster, Andreas Michelsen

Forside: www.shafan.dk

skrevet Bibeltekster er hentet fra den autoriserede oversættelse, 
© Det Danske Bibelselskab 1992  og kan læses på BibelenOnline