skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Gå bort fra mig - Andagt
Øivind Andersen - "Ved Kilden"

»Så vil I begynde at sige: Vi har da spist og drukket for dine øjne, og du har lært på vore gader. Men han skal svare og sige til jer: Jeg ved ikke, hvorfra I er; gå bort fra mig alle I, som øver uret.« Luk. 13,26-27

Det alvorligste af alt, hvad Jesus har sagt os, må vel være, at så få mennesker bliver frelst. 

Ganske vist hævder mange, at Jesus ikke har givet noget direkte svar på spørgsmålet, om det er få, der bliver frelst. Men det er netop det, han har. 

Han kommer også ind på det i bjergprædikenen: »Gå ind ad den snævre port; thi vid er den port og bred den vej, som fører til fortabelsen, og mange er de, der går ind ad den; og snæver er den port og trang den vej, som fører til livet, og få er de, der finder den.« Matt. 7, 13-14

Derfor gælder det om at stride for at gå ind gennem den snævre port. 

Porten er ikke snæver, fordi der er snævert hos Jesus, men fordi vi ikke får synden og vor gamle natur med ind i Him­melen. De, der skal gå ind gennem den snævre port, må om­vende sig.

I stedet for at gøre det, slår mange sig til ro med at være religiøse. De søger Gud på deres egen måde. De går og hører Guds ord og tager del i nadveren, men de omvender sig ikke. De forlader ikke deres egen vej for at gå ind på, hvad Jesus kalder den smalle vej. 

En dag skal alle disse møde Jesus, og han bliver nødt til at sige til dem: »Jeg ved ikke, hvorfra I er.« Så skal de svare: »Vi har da spist og drukket for dine øjne.« Det er jo bogstave­ligt, hvad de har gjort i nadveren. Vi gik og hørte dit ord. Men Jesus må svare: »Jeg ved ikke, hvorfra I er. Gå bort fra mig alle I, som øver uret.«

Sådan går det med alle, der ikke har lært Jesus at kende og er kendt af ham. 

Derfor gælder det om at vende om i tide og lade sig frelse. Så bliver du en af dem, Jesus kender som sine.

(Andagt fra "Ved kilden" af Øivind Andersen - Dansk Luthersk Forlag 1978 - Shafan 28-10-10)


Webmaster, Andreas Michelsen

Forside: www.shafan.dk

skrevet Bibeltekster er hentet fra den autoriserede oversættelse, 
© Det Danske Bibelselskab 1992  og kan læses på BibelenOnline