skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Vi morer oss til døde!
Av Eivind Flå  -     "Evangeliske artikler"

”Tro meg - virkelig glede er en alvorlig sak” (Seneca)
”Dette er den jublende byen, som bodde så trygt, som sa i sitt hjerte: Jeg og ingen annen! Hvor er den blitt til en ørken, et leie for ville dyr! Hver den som går forbi, blåser av den og ryster hånlig med hånden” (Sef 2,15
”Som sørgende, men alltid glade …” (2Kor 6,10) 

I forbindelse med at Israelsfolket støpte en gullkalv, står det i 2Mos 32,6: ”Folket satte seg ned for å ete og drikke og stod opp for å leke”. I følge den jødiske forskeren Jacob Prasch kan det hebraiske ordet som er brukt her, ”pihel”, gjengis med at de ”stod opp for å le hysterisk”. Det dreier seg altså om en hysterisk jubel. I en oversettelse står det at de ”stod opp for å holde leven”. Senere lød det i Romerriket: ”Gi folket brød og sirkus”! Også i dag lever vi i ei tid hvor underholdning og opplevelser ser ut til å ha større verdi enn sann åndelig opplysning. Den amerikanske medie-professoren, Neil Postmann, har skrevet ei bok som på norsk har fått tittelen ”Vi morer oss til døde” (1987). I boken fremstilles det moderne menneskes fare for å bryte ned grensen mellom illusjon og virkelighet, ved nettopp å gjøre alt til underholdning. Bl.a. skriver Postmann følgende: "Vår politikk, religion, idrett, utdannelse, nyhetsformidling og handel er forvandlet til samstemte vedheng til underholdningsindustrien, stort sett uten protester, faktisk uten at det har vakt særlig oppsikt blant folk flest. Følgen er blitt at vi nå er et folk som står i fare for å more seg i hjel." Jeg tror vi gjør klokt i å reflektere mer over hvordan den overfladiske og tomme underholdningen lett kan ta styringen i våre liv. Ikke minst har moderne massemedier bidratt til at underholdningen har blitt som ei ”likegyldighetspille”, som gjør at vår sivilisasjon synker ned i en dypere og dypere åndelig søvn, og hvor livets virkelige og eksistensielle problemer blir holdt på passende avstand. Den store danske filosof og teolog Søren Kierkegaard sier det så treffende: ”Således tenker jeg at verden vil gå til grunne under alminnelig jubel av vittige hoder som tror at det er en vits”

Det er en himmelvid forskjell på den tomme underholdning som omgir oss, og den sanne glede vi møter i Guds ord. Bibelens budskap er alt annet en gledesdrepende, og det gis aldri noen advarsler mot den rene og uskyldige gleden, men heller mot hva vi kan kalle lettsindigheten. Lettsindigheten består egentlig i å forvrenge virkeligheten. Det er nok dette Salomo har i tanke i Pred 2,1-2: ”Jeg sa til mitt hjerte: Vel, jeg vil prøve deg med glede! Nyt det som godt er! - Men se, også det var tomhet. Til latteren sa jeg: Du er gal! Og til gleden: Hva gagn gjør du?” Gleden i Herren virker helt motsatt av lettsindig underholdning. Den etterlater ingen tomhetsfølelse. Her passer ikke verdens triste bekjennelse: ”Etter den søte kløe kommer den sure svie”. Evangeliet er det glade budskap, som bringer med seg den sanne glede. I Fil 4,4 står det derfor: ”Gled dere i Herren alltid! Igjen vil jeg si: Gled dere!” Guds barns herlige håp beskrives i Åp 19,7 slik: ”La oss glede oss og fryde oss og gi ham æren! For Lammets bryllup er kommet, og hans brud har gjort seg rede”. Først da vil vår glede bli fullkommen. 

Hvor finner du din glede? Finner du den i denne verdens larm, jubel og underholdingsindustri med ofte urene, lettsindige og blasfemiske undertoner? I 1920 skrev August Zachariassen noen linjer som viser en annen vei: 

”Farvel, du brede strede, 
Du ser meg aldri mer! 
Så fattig er din glede, 
Og hva du gir meg her. 

Jeg bærer dype merker 
Og sår av mange slag. 
Det kostet Jesu dyre blod 
Å frelse meg en dag”. 

De ulike former for underholdning bringer så altfor ofte med seg død, tomhet og meningsløshet. Evangeliet derimot bringer liv, mening og ekte glede. 

(Av Eivind Flå - "Evangeliske artikler" - Shafan 25-02-10)


Webmaster, Andreas Michelsen

Forside: www.shafan.dk

skrevet Bibeltekster er hentet fra den autoriserede oversættelse, 
© Det Danske Bibelselskab 1992  og kan læses på BibelenOnline