skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Vranglære
Karl Riis - "Frygt Gud"

Forholdet til vranglærerne 

I 2. Tim.2,14-18 får vi noget at vide både om, hvordan det har ytret sig i meningsløse ordkløverier og debatter. 
To er nævnt ved navn: Hymeneus og Filetus. De er ubekendte, men de har været trænede talere og debattører. De er tydeligt påvirket af gno­sticismen. De påstår også, at opstandelsen allerede har fundet sted, men ellers får vi ikke meget at vide om deres lære! 

Det er bemærkelsesværdigt at give agt på, hvad Paulus gør. Han spil­der ikke ord på en masse argumenter for at gendrive dem. Han går ikke ind i en debat med dem. Ja, han advarer Timotheus mod at gøre det. Det bliver kun til skade! Der er situationer, hvor samtaler over grænserne er meningsløse. 

Vranglæren karakteriseres som kræft, der breder sig, (v.17). Den ned­bryder troen hos mange. Den sunde lære opbygger troen. Her skal vægten lægges. Vi skal ikke arbejde på fornægtelsens og vantroens præmisser! 

Troen beror på en stillingtagen til Kristus selv. Enten er man grebet af ham, eller også forstår man ingenting af det, der sker. 

Det er ingen garanti at Kristi navn anvendes, det gjorde gnosticister­ne også. Men der var ikke tale om Bibelens Kristus, men en fantasi­genstand, lavet, så den passede ind i deres tankesystem. Resultatet: troen nedbrydes hos mange! 

Vejen frem er at forkynde Kristus. En Herrens tjener er ikke debattør, han skal ikke stride med disse våben, men være vidne om og forkyn­de sandheden. Overbevist om, at Jesus Kristus er sandheden! 

Forholdet til vranglærens følge: frafaldet 

I 2.Tim.3,1-9 forberedes Timotheus på at der vil komme et stort fra­fald. Det taler hele NT om.

Jesus:   Mt.24,10
Paulus: Ap.G. 20,29 ff. 
Peter:   2.Pet.3,3 ff. 

I Bibelens sidste bog omtales den store skøge, dvs. den falske kristen­hed. Denne fare har altid luret på Guds folk, men i endens sidste tid skal den træde frem i et større omfang og med større styrke. Dette må vi nødvendigvis forholde os til! 

Paulus vil, at Timotheus skal vide, at "i de sidste dage skal der kom­me hårde tider." Udtrykket henviser til Jesu ord om "lovløsheden, der tager overhånd" og en følge heraf er, at kærligheden bliver kold. Men­nesker bliver egenkærlige, pralende, hovmodige. Den slags menne­sker havde de allerede med at gøre i de vranglærere, som de mødte.

Vi møder dem også i dag. De ynder at snige sig ind i forsamlingerne, optræder som medarbejdere! Ja, "de sniger sig ind i husene", ind i hjemmene og forleder til utroskab. Og de har Kristi navn på læberne! De vinder gehør. De bliver lagt mærke til. Søgende og religiøst inter­esserede mennesker falder let for dem. De, der hele tiden ønsker at høre nyt, synes det er interessant, for der kommer hele tiden nye ting, der skal tages stilling til. 

De har det ligesom Jannes og Jambres, som trodsede Moses. Ifølge jødisk tradition er det navnene på to af de ægyptiske spåmænd, der med deres hemmelige kunster gjorde de samme undere som Moses og Aron gjorde for Farao, og derved hindrede de Guds værk (2.Mos. 7,11,22). 
Sådan trodser disse vranglærere sandheden. De unddrager sig et opgør med synden. Derfor kommer de ikke til Kristus for at blive frelst. 

Resultatet af deres gerning er, at dømmekraften ødelægges, og men­nesker hindres i at blive frelst. De bliver forhærdede i stedet for, lige­som Farao.

Jesus siger, at et træ kendes på sin frugt, sådan skal det også blive her. Men vi skal vide, hvordan vi skal værne os selv og hinanden. 

Hold dig borte fra dem! 

Hold dig til den sande og sunde lære, kun den fører til sandt og sundt liv! 
Stillet over for dette har vi grund til at bede den gudfrygtiges bøn: 

"Ransag mig, Gud, og kend mit hjerte, prøv mig, og kend mine tanker, se efter, om jeg følger afgudsvej ! Led mig ad evigheds vej!" Sl. 139,23-24.

Hold eftersyn med mig, jeg kan ikke gøre mig selv gudfrygtig. Gør du mig gudfrygtig, Gud, ved at ransage og prøve mig, så jeg ikke tager fejl og kommer på afgudsvej ! 
Jeg vil ikke tage fejl. LED MIG PÅ EVIGHEDS VEJ! 

(Uddrag fra kap.12 i "Frygt Gud" af Karl Riis - Luthersk Missionsforenings Bibelskoles Elevforening 1999 - gengivet med forfatterens tilladelse -  Shafan 27-10-10)Webmaster, Andreas Michelsen

Forside: www.shafan.dk

skrevet Bibeltekster er hentet fra den autoriserede oversættelse, 
© Det Danske Bibelselskab 1992  og kan læses på BibelenOnline