skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Åndelig søvn
Gunnar Nilsson - ”Pietisten” nr. 5, 2011

Hvad jeg siger til jer, siger jeg til alle: Våg!« Mark 13,37 

Dette er Jesu budskab til den sidste tid. Samtidig læser vi om de ti brudepiger: De faldt alle i søvn. 

Hvordan er det med os? Sover vi eller har vi stadig en lille sprække i øjnene, så vi ser noget? 

Hvordan viser søvnagtighed sig? Det kan være på mange måder. Hungeren efter Guds Ord bliver mindre. Den som sover kender ikke til sult. Vi kan se det i dag, når mange klarer sig med meget lidt af Guds Ord. Søndagen bruges til andet end møde- og gudstjenestedeltagelse. Man har haft så meget at se til med jordiske gøremål, at man er træt og behøver at slappe af. Eller så mener man i hvert fald, at det er unødvendigt at komme hver søndag for at lytte til Ordet. Der er jo så meget andet, man kan gøre på en søndag. Og hvis det er en Bibelweekend, nøjes man måske med at være med om søndagen. Hungeren efter Guds Ord er ikke så stor. Tag dig i agt, du er ved at falde i søvn - hvis du ikke allerede sover. 

Når det vi skal gøre i denne verden optager os så helt og fuldt, at tiden og kræfterne ikke forslår til Guds rige, så ender det måske med, at olien heller ikke slår til, når råbet lyder: ”Brudgommen kommer”. Hvad betyder det så, om du havde alt, hvad du ønskede her af det jordiske? Råb til Herren om nåde til at vågne i tide. 

Du som ved med dig selv, at du ikke er så ivrig nu, som du var for fem, ti eller flere år siden: Vågn op! En gang var du brændende, flittig til møder, til Bibelstudier, på lejre, du var der altid. Hvordan er det i dag? 

”Bring hele tienden til Herrens hus” læser vi hos profeten Malakias. Vi kan også anvende denne opfordring på vort tidsforbrug. Hvis du ikke har tid til Guds rige, så vil tiden heller ikke forslå til det andet, du har med at gøre, for du mister Guds velsignelse over din tid. 

Men der er så mange hindringer, når vi skal læse Guds Ord eller bede. Ja, der er så meget andet vi kan tage os for. Og der er så mange hindringer – ikke mindst for børnefamilier – når man skal af sted til møder eller på lejr. Det er så krævende at komme af sted, det tærer på kræfterne. Hvorfor? Fordi vi har en modstander, som går omkring og søger, hvem han kan opsluge. Og han har en forbundsfælle i vort eget hjerte, som kan finde på så mange grunde til, at vi ikke har tid, og til at tage det lidt mageligt. 

At søvnen udbreder sig på denne måde, kan også mærkes på den måde pengene bliver brugt. Man giver ikke længere så meget og heller ikke med samme glæde til Guds rige. Hvordan har du det på dette område? 

Søvnigheden kan også vise sig hos forkyndere. Man tager det f. eks. ikke længere så nøje med forberedelserne. Der er så meget andet, der tager tiden. TIDEN SLÅR IKKE TIL, OG DET BLIVER GUDS RIGE, DER FÅR MINDRE TID. Mindre og mindre jo nærmere vi kommer tidens afslutning. Nu har det vel været sådan for de fleste forkyndere, at man enkelte gange – af forskellige årsager - har måttet prædike uden særlig forberedelse, men når det bliver sådan, at andre gøremål til stadighed tager mere tid, da er der fare på færde. 

Søvnen viser sig også hos mange på den måde, at man bliver ”rundere” og ”klogere”. Det anstødelige i evangeliet bliver efterhånden mindre mærkbart. 

Matt. 24, 45-51 handler først og fremmest om dem, der tjener i Guds hus og forsamling. De er blevet betroet den tjeneste at give andre mad i rette tid. Spørgsmålet er så: ”Hvem er en tro og klog tjener?” Det skulle drive os til at spørge: ”Er jeg det?” Troskaben nævnes først! 

”Som det var i Noas dage, sådan skal det også være ved Menneskesønnens komme. For i dagene før syndfloden åd og drak de, giftede sig og bortgiftede lige til den dag, da Noa gik ind i arken; og de vidste ikke noget, før syndfloden kom og rev dem alle bort. Sådan skal også Menneskesønnens komme være”. Matt 24, 37-39. Rev dem alle bort! Våger du, våger jeg? 

Må vi i vor nød råbe til Herren. ”Søvnens fjendskab er over os! Ligegyldighedens fjende er over os. Ubeslutsomhedens fjende er over os!” 

”Våg derfor, for I ved ikke, hvilken dag eller time Han kommer!”. 

( Artiklen er skrevet af Gunnar Nilsson i det svenske blad ”Pietisten” nr. 5, 2011. Bladet udgives af: Evangelisk-Luthersk Samling S Ytterstfors 109 SE 930 47 Byske.
Abonnement (prenumeration) kan bestilles på denne e-mail-adresse: g-holmgren@swipnet.se
Oversat og ganske let bearbejdet 22. oktober 2011. Immanuel Fuglsang, Herning -  Shafan 26-10-11)


Webmaster, Andreas Michelsen

Forside: www.shafan.dk

skrevet Bibeltekster er hentet fra den autoriserede oversættelse, 
© Det Danske Bibelselskab 1992  og kan læses på BibelenOnline