skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Alle mine kilder er i dig
Andreas Michelsen -  Frederiksberg

"Dansende synger de: Alle mine kilder er i dig." Sl.87,7

Alle mine kilder skal være hos dig!
Det var Guds-ordet i gamle dage
til det folkefærd uden mage,
som bar på vor Herres moder hos sig.

N.F.S. Grundtvig 1856-60. Den Danske Salmebog nr 441,1

Kildemateriale er en vigtig ting

I kristen sammenhæng har vi en kilde, som vi kan stole på - en kilde, hvor vi får oplyst Sandheden. Det er en levende, livgivende kilde - vi finder den i Guds eget Ord. 

Ligesom der i vor verden kan findes utallige falske udtalelser  - kilder, oplever vi desværre også, at der indenfor den kristne menighed findes falske kilder. Kilder, som ikke har deres udspring i Jesus - men hvor vi mennesker har tilføjet andre inspirationskilder. Da er det ikke sandheden, men tidsånden, der er i centrum. 

Der indføres nye metoder - "det er det samme - blot en ny måde at synge lovsange på "- siger man. Det skal være noget der appelerer til folket - der foretages "brugerundersøgelser", og kilden indrettes - designes og opretholdes af menneskers egne ønsker - og så kalder man det en fortrolig kilde. Den er dog inspireret af egne ønsker og er således en foragt for den sande kilde. En foragt for den hellige almægtige Gud, der virker alt. 

En sådan kunstig - falsk kilde kan ligne en rigtig kilde til forveksling. Tænk blot på hvor nemt det er at få konstrueret en kilde til haven så det ligner et levende kildevæld - selvom det drejer sig om forurenet overfladevand, der løber i kraft af en lille pumpe. 
Dette overfladevand ser uskyldigt ud - men er det ikke - det mangler de livsvigtige stoffer, som findes i det rene kildevand - de stoffer, som er absolut nødvendige for livets opretholdelse.. 

I menighedssammenhæng kan vi sammenligne en forkyndelse uden Jesus - uden korset - uden en hellig Gud med en sådan kilde. Drikker du vand af denne forurenede kilde bliver du syg - det smitter - og du lider en åndelig død af denne forurening - og dermed en evig død. 
Var dig for at drikke - lægge øre til det forurenede falske kildevand. Lyt i stedet til lyden fra den sande Hyrde. 

Jeramias siger det sådan: »Thi to onde ting har mit folk gjort: mig, en kilde med levende vand, har de forladt for at hugge sig cisterner, sprukne cisterner, der ikke kan holde vand« ( Jer. 2,13). 

Alle mine kilder har jeg i Jesus - det betyder, at alt hvad jeg behøver, findes i Ordet - det må jeg øse af - og det er en kilde, der aldrig tørrer ud. Hver gang jeg drikker af denne kilde, bliver jeg fornyet - Det bliver aldrig noget gammelt kedeligt vand - Det fornyer - giver liv og opbygger hele legemet. 

Esajas siger: "Gud er min frelse, jeg er tryg, jeg frygter ikke, for Herren er min styrke og lovsang, han blev min frelse. I skal øse vand med glæde af frelsens kilder." Es.12,2-3 

Kender du den livsens kilde, 
hvorfra nådens strøm udgår? 
Om al verden øse ville, 
den udtørres intet år; 
fra Guds egen hjerterod 
strømmer ud den nådeflod, 
hen mod alle jordens sider 
salig sødt dens vande glider. 

H.A. Timm 1834. Salme 596 Den danske Salmebog 

Vejen ud af nøden er vejen tilbage til kilden! 

"Hvor finder jeg vand?" spørger den tørsten­de. Åndelig tørst afføder samme spørgsmål. Det vidunderlige er, at Gud har selv givet sva­ret, så vi ikke skal være i tvivl: Ved Jesu kors tørstede Jesus i stedet for dig. Du må øse af frelsens kilder. Du må gøre det uforskyldt. Du må gøre det af bare nåde. (Hans Erik Nissen i "Det er fuldbragt") 

Jesus hold mig nær dit kors 
nær ved livets kilde, 
som med lægedom og liv 
flyder årle, silde! 

Fanny Crosby 

For hos dig er livets kilde, i dit lys ser vi lyset. Sl 36,10 

At frygte Herren er en kilde til liv for den, der vil undgå dødens snarer. Ordsp.14,27 

Men den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. 
Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som vælder med vand til evigt liv. Joh.4,14 

Derfor trenger de på ny og på ny å få høre nådens evangelium, at Jesu, Guds Sønns, blod renser fra all synd, og at vi har alt i Kristi rettferdighet. Her har vi fornyelsens kilde. (Henric Staxäng: http://www.shafan.dk/artikler08/proev-aanderne4.html ) 

".. for Lammet midt for tronen skal vogte dem og lede dem til livets kildevæld, og Gud vil tørre hver tåre af deres øjne." Åb.7,17 

Den sande - levende kilde kan have flere forskellige navne - f.eks: 

Livets kilde, frelsens kilde, glædens kilde, lysets kilde , sandheds kilde, trøstens kilde, nådens kilde, visdoms kilde, godheds kilde, saligheds kilde , Himlenes kilde, kærlighedens kilde - 

alt indeholdt i Jesus - ORDET 

Taler vi Herrens ord - og er Herrens Ånd med i budskabet - da vil Ordet selv gøre gerningen - og så sker der noget. Herren har brug for den, der skiller det ædle ud fra det uædle. Han bliver et Herrens vidne - han bliver som Guds mund. Det bliver ikke populært, men det har sin virkning alligevel. Nogen vil lytte til Ordet, de bliver frigjort ved evangeliet og frelst. (Dag Risdal:http://www.shafan.dk/artikler/jeremias-profetkald.html

1 Helligånd, vor sorg du slukke, 
al vor dunkelhed gør klar, 
livets kilde du oplukke, 
Davids-nøgelen du har. 
Giv os trøst i al vor nød, 
lys i mørke, liv i død!
2 Du, den nye verdens skaber, 
vis på os, hvad du formår, 
kæmp, så verdens fyrste taber, 
vind, så Jesu ord består! 
Byg dit tempel i vort bryst, 
fyld Guds hus med Himmel-lyst!

Paul Gerhardt 1647. J.C. Jacobi 1725. A.M. Toplady 1776. Edw. Bickersteth 1833. N.F.S. Grundtvig 1837. Den danske Salmebog nr.308
(Andreas Michelsen - Shafan 07-11-11)


Webmaster, Andreas Michelsen

Forside: www.shafan.dk

skrevet Bibeltekster er hentet fra den autoriserede oversættelse, 
© Det Danske Bibelselskab 1992  og kan læses på BibelenOnline