skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

FOLDEDE HENDER
Hardang, Johnn R. - Radiopastor  -   P7 Kristen Riksradio

Vi møter flere bønnestillinger i Bibelen: Løftede hender. Bøyde knær. Ansiktet mot jorden. Hos oss er kanskje det vanligste å folde hendene når vi ber, selv om denne bønnestillingen ikke er omtalt i Bibelen. Symbolikken er klar nok: De foldede hender symboliserer det samlede sinn. Vi vil samle våre tanker om Herren. Rent praktisk er det også en god bønnestilling: Du vil ikke være opptatt med alt annet når du ber. De foldede hender gir hjelp til stillhet og konsentrasjon. For noen år siden lærte jeg noe nytt om de foldede hendene, som jeg siden har tenkt mye på. Og i dag vil jeg gjerne dele dette med deg.

VENSTRE HÅND:

Å folde hendene betyr at to hender møtes. Fem fingrer på venstre hånd møter fem fingrer på høyre hånd. De fem fingrene på venstre hånd skal minne deg om verdens viktigste bønn. Den består av fem ord - ett ord for hver finger:

 - Gud, vær meg synder nådig! Luk 18,13

Denne bønnen ble første gang bedt av en toller, fra bakerste benk i templet. Han var i nød for sin synd, hadde lite å stille opp med hos Gud og våget knapt å løfte blikket. Helt framme i templet sto en fariseer. Egenrettferdig og svært tilfreds med seg selv, så han seg omkring: Hvem kunne måle seg med han? I alle fall ikke tolleren på bakerste benk. Men det var tolleren som gikk rettferdig hjem til sitt hus, sa Jesus. Ikke fariseeren. Tolleren kjente nemlig verdens viktigste bønn – og ba den! Bønnen om en frelse som bare kan gis av nåde. Helt ufortjent!
Fra fariseeren hører vi ingen bønn om nåde. Noe slikt hadde ikke han bruk for. Hva med deg som leser dette? Kjenner du tollerens bønn? Har du bedt den i dag?

HØYRE HÅND:

De fem fingrene på høyre hånd skal minne deg om verdens viktigste løfte. Også dette løftet består av fem ord - ett ord for hver finger:

 - Min nåde er deg nok! 2. Kor 12,9

Det er Paulus som ber. Han er i den dypeste nød. Trengsler og vanskeligheter presse på. Og smertene føles som stikk av torner. Men Paulus ble ikke fritatt fra nøden. Han fikk ingen lettere veg å gå. Men han fikk et løfte fra Jesus: Om hans nærvær. Om hans kraft og om hans omsorg. Heller ikke du har blitt kvitt alle vanskelighetene i livet. Også du kan kjenne presset fra fristelser, sorg og nød. Lukk Jesus inn i din nød. Prøv å legge deg til ro i Guds løfter. Hans nåde er nok - også for deg!

I DAG:

I de foldede hendene møtes verdens viktigste bønn med verdens sterkeste løfte! I dette møtet kan en fortapt synder bli frelst. Her får den trette kraft, den mismodige glede og den urolige fred. Her skal også du finne all den hjelp du trenger!

Kjære kristne venn: Fold dine hender i dag! Og la Jesu løfte få møte din bønn! Du skal få be for deg selv. Og du skal, ikke minst, få be for alle dem som trenger din forbønn! Og til deg som enda ikke er frelst: Kunne ikke også du prøve å folde dine hender i dag - i bønn til Jesus? Skulle ikke også du prøve å rope på han, som aldri har snudd ryggen til noe hjelpeløst menneske. Denne dagen kan bli selve frelsesdagen i ditt liv!

(Andagt af Johnn R. Hardang - P7 Kristen Riksradio Norwegian Christian Radio - gengivet med forfatterens tilladelse - Shafan 22-03-11)


Webmaster, Andreas Michelsen

Forside: www.shafan.dk

skrevet Bibeltekster er hentet fra den autoriserede oversættelse, 
© Det Danske Bibelselskab 1992  og kan læses på BibelenOnline